بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 24 آبان 1395      11:44

معادله مسکن با سه بازار

اقتصاد ایرانی: اگرچه بازار مسکن به صورت آنی از تحولات اقتصادی-سیاسی تاثیر نمی گیرد، اما تغییرات قیمتی و شوک های ناشی از این تحولات در سه بازار ارز، بورس و سکه، با تاخیر زمانی، بر قیمت مسکن مسلط می شود و مسیر بازار ملک را دستخوش دگرگونی می کند. نتایج یک پژوهش دانشگاهی درباره معادله حاکم بین مسکن و بازارهای رقیب حاکی است دست کم نیمی از نوسانات افزایشی یا کاهشی قیمت مسکن در تهران می تواند متاثر از متغیرهای بیرونی بازار ملک همچون نرخ تورم، بازدهی بورس و همچنین عایدی بازارهای سکه و دلار باشد. بررسی هایی که براساس داده های آماری سال های ۸۸ تا ۹۴ انجام شده است، مشخص می کند یک واحد شوک مثبت در شاخص کل بورس و شاخص قیمت دلار، سبب کاهش شاخص قیمت مسکن می شود. اما تغییرات شاخص قیمت سکه و همچنین نرخ تورم، اثر مستقیم (هم جهت) بر شاخص قیمت مسکن دارد. رابطه معنادار بین بازار دارایی های زود نقدشونده و بازار مسکن را می توان در روند نوسانات ۲۵ ساله قیمت ها ردیابی کرد. در این تحقیق، بر ضرورت افزایش حجم عرضه مسکن به عنوان شاخص موثر برای کنترل قیمت ملک تاکید شده است. یافته های به دست آمده در پژوهش، دید فعالان بازار ملک نسبت به «نحوه اثرپذیری مسکن از شوک های ترامپی در بازارهای موازی» را روشن می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، شوک های قیمتی در بازارهای رقیب مسکن، اگر چه در همان لحظه بروز، اثر بیرونی بر نوسانات قیمت املاک به جا نمی گذارد، اما در دو بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت، روند قیمتی بازار ملک را به صورت محسوس تحت تاثیر قرار می دهد. گزارش ها از نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره نحوه عکس العمل قیمت مسکن به افت و خیز بازارهای موازی حاکی است: سه بازار ارز، بورس و سکه که از بیشترین درجه حساسیت نسبت به تحولات اقتصادی، سیاسی، بین المللی و داخلی –در مقایسه با سایر بازارهای دارایی- برخوردار هستند، هر کدام با شکل متفاوت بر رفتار شاخص قیمت مسکن اثرگذار هستند. پژوهش صورت گرفته توسط دو کارشناس ارشد مدیریت مالی و اقتصاد نشان می دهد: مطابق داده های قیمتی سال های ۸۸ تا ۹۴ از نرخ بازدهی و میزان رشد شاخص قیمت در بازارهای ارز و بورس و سکه و همچنین بازار وابسته، مشخص می شود حدود ۵۷ درصد نوسانات شاخص قیمت مسکن، متاثر از شوک های به وجود آمده در شاخص قیمت سه بازار رقیب است به این معنا که منشأ حداقل نیمی از افت و خیزها در بازار مسکن را می توان ناشی از تحولات بازارهای موازی دانست.

در این باره، بررسی های آماری رفتار معنادار منحنی قیمت مسکن تحت تاثیر نوسانات قیمت دارایی های غیرملکی را تایید می کند. نتیجه تحقیقاتی که با عنوان «تحلیل تاثیر شوک های قیمتی بازارهای رقیب بازار مسکن بر متغیر قیمت مسکن» در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده، بیانگر آن است که شوک های قیمتی در دو بازار سهام و ارز، تاثیر معکوس (منفی) بر قیمت ملک دارد اما بین بازار سکه و مسکن، رابطه مستقیم (مثبت) برقرار است. شناسایی رابطه قیمتی بین بازار مسکن و سه بازار رقیب، در مقطع کنونی باعث می شود فعالان بازار ملک نسبت به «نحوه اثرگذاری شوک آمریکایی بازارهای زود نقد شونده بر بازار مسکن» دید روشن پیدا کنند.

چهارشنبه گذشته با اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شوک بازارهای جهانی ناشی از این رخداد غیرقابل پیش بینی، بلافاصله بر بازار ارز، سکه و بورس تهران مسلط شد به طوری که در همان ساعات اولیه اعلام نتایج انتخابات، شاخص کل بازار سهام ۱.۸ درصد ریزش کرد، سکه طی چند ساعت با جهش ۵ درصدی مواجه شد و قیمت ارز نیز حدود ۳۰ تومان افزایش یافت. شتاب پایین تحولات قیمتی در بازار معاملات مسکن و تغییرات کند شاخص ها در این بازار، به گونه ای است که مولفه های بیرونی از جمله نرخ تورم، قیمت ارز، قیمت سکه و شاخص بورس، در طول زمان و نه به صورت آنی، بر این بازار تاثیر می گذارند.

در حال حاضر با استناد به پژوهش دانشگاهی درباره تاثیر شوک های قیمتی بازارهای موازی، بر بازار مسکن، مشخص می شود: فرضیه «تاثیر صفر نوسانات قیمتی دارایی های رقیب بر نرخ تورم مسکن» منتفی است. زکیه اکبرنژاد و حمید عیوضی در پژوهش مشترک شان به این جمع بندی رسیده اند که طی سال های گذشته «سمت و سوی نقدینگی و حرکت آن بین بازارهای جذاب»، همواره مهم ترین عامل موثر بر تغییرات قیمت مسکن، بوده است. در این میان، اگر چه جاذبه بازار ملک برای سرمایه گذاران، بیش از سه رقیب اصلی بوده، اما متناسب با شرایط اقتصادی-سیاسی و در نتیجه، تغییر وزن دارایی ها در سبد دارایی افراد، شاخص قیمت در بازارهای مختلف، با حرکات متفاوت روبه رو شده اند.

نتایج به دست آمده از پژوهش، نشان می دهد: یک واحد شوک مثبت در شاخص کل بورس، در کوتاه مدت باعث کاهش محسوس قیمت مسکن می شود. با رشد شاخص بورس، در بلندمدت نیز شاخص قیمت مسکن همچنان اثر منفی از این بازار خواهد گرفت. دو محقق این پژوهش در تحلیل علت رابطه معکوس بین بازار بورس و بازار مسکن تصریح کرده اند: افزایش شاخص کل بورس در کوتاه مدت منجر به انتقال نقدینگی به سمت بازار سرمایه می شود که خود منجر به کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن و بالطبع، رکود بخش مسکن خواهد شد. در بلندمدت نیز شوک افزایش شاخص کل بورس همچنان با یک اثر منفی کمی تعدیل شده، بر شاخص قیمت مسکن تاثیر می گذارد.

بر اساس این گزارش، یک واحد شوک مثبت در شاخص قیمت دلار، در کوتاه مدت تاثیر منفی بر قیمت مسکن دارد و باعث کاهش شاخص قیمت مسکن می شود. چرا که با افزایش نرخ ارز، حجم تولید برای صادرات، افزایش پیدا می کند و سرمایه ها به سمت بخش صنعت و تولید متمایل می شود اما در بلند مدت با توجه به رابطه پسین و پیشین بخش های مختلف، رونق کلی اقتصاد به بخش مسکن نیز تسری پیدا می کند و منجر به افزایش شاخص قیمت مسکن خواهد شد.

تاثیر سومین بازار رقیب بر بازار مسکن، با نحوه اثرگذاری دو بازار دیگر، متفاوت است. یک واحد شوک مثبت در شاخص قیمت سکه در کوتاه مدت باعث افزایش شاخص قیمت مسکن می شود و در بلند مدت نیز این تاثیر مثبت بر شاخص قیمت مسکن، با شدت بیشتری عمل می کند. پژوهشگران این تحقیق، علت رابطه مثبت و هم جهت بین نوسانات قیمت سکه و مسکن را خروج سرمایه گذاران از بازار سکه در نتیجه افزایش قیمت در این بازار عنوان می کنند که در این حالت، تقاضا برای خرید ملک افزایش پیدا می کند.

جزئیات آنچه از این پژوهش، در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسیده است، تاثیر یک متغیر درونی بازار مسکن بر شاخص قیمت ملک را نیز بررسی کرده است. بر اساس این تحقیق، یک واحد شوک مثبت در شاخص انبوه سازی (عرضه مسکن) باعث کاهش شاخص قیمت مسکن می شود. درباره نحوه اثرگذاری نرخ تورم بر قیمت مسکن نیز مشخص شده است، یک واحد شوک مثبت در شاخص تورم در کوتاه مدت و بلند مدت باعث افزایش شاخص قیمت مسکن می شود، هر چند تاثیر نوسانات نرخ تورم بر قیمت مسکن، در بلند مدت، کمتر است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیش تر نتایج یک پژوهش که در شماره قبلی فصلنامه اقتصاد مسکن توسط گروه دیگری از محققان دانشگاهی انجام شده بود، نشان داد: بین «نرخ بازدهی بازارهای رقیب» و «شانس رونق در بازار مسکن»، رابطه معکوس وجود دارد به این معنا که یک درصد افزایش نرخ بازدهی در بازارهای موازی مسکن، احتمال بروز رکود در بازار مسکن را حدود یک درصد افزایش می دهد و در نتیجه شانس رونق را به همین میزان کم می کند.با توجه به اینکه، دوره های رکود-رونق مسکن متاثر از تغییرات قیمتی است و در عین حال، نوسانات قیمت بر شکل گیری این دوره ها نقش دارد، می توان گفت: نتایج این دو تحقیق، به نوعی، هم جهت است.

ردیابی نوسان در بازارها

بررسی ها از نحوه نوسانات قیمتی در بازارها طی ۲۵ سال گذشته، رفتار غیر هم جهت بین تغییرات شاخص بازار سهام و تغییرات قیمت مسکن در تهران در برخی سال ها را تایید می کند و در عین حال بیانگر رفتار هم جهت بین نوسانات قیمت سکه و مسکن است.در سال ۸۶ قیمت مسکن در تهران با جهش روبه رو شد و نرخ رشد قیمت از ۲۸ درصد سال ۸۵ به ۸۰ درصد رسید. سال ۸۶ قیمت سکه نیز حدود ۱۴ درصد رشد کرد؛ اما شاخص بورس تنها ۳ درصد افزایش یافت که یک واحد درصد از میزان رشد سال ۸۵ کمتر بود. همچنین در سال ۹۲، رشد ۱۰۷ درصدی شاخص در بازار سهام همزمان شد با شیب منفی نرخ رشد قیمت مسکن در آن سال به طوری که نرخ رشد ۴۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۱ به رشد ۳۳ درصدی در سال ۹۲ منتهی شد. سال ۹۲، قیمت مسکن بعد از جهش در فصل بهار، از نقطه اوج سرازیر شد و حباب مسکن در سه فصل دیگر سال شروع به تخلیه کرد. در سال ۹۲، نرخ رشد قیمت سکه نیز شیب منفی گرفت؛ به طوری که نرخ رشد ۵۲ درصدی سال ۹۱ به نرخ ۲۷ درصدی سال ۹۲ ختم شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir