بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 آبان 1397      13:23

تعداد چک‌های برگشتی کاهش یافت

در مهرماه امسال ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان در کشور مبادله شده که نسبت بـه ماه قبل ازنظر تعداد ۸.۱ درصد کاهش و ازنظر مبلغ ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

اقتصاد ایرانی: طبق اعلام بانک مرکزی در مهرماه امسال ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان در کشور مبادله شده که نسبت بـه ماه قبل ازنظر تعداد ۸.۱ درصد کاهش و ازنظر مبلغ ۳ درصد افزایش نشان می دهد. از کل چک های مبادله شده در مهرماه ۱.۲ میلیون فقره برگشت داده شده که دلیل وصول نشدن ۹۴.۳ درصد از آنها کسری با فقدان موجودی بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس این داده ها، در مهرماه امسال ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۹۳.۶ هزار میلیارد تومان در کل کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل ازنظر تعداد ۸.۱ درصد کاهش داشته است اما ازنظر مبلغ ۳ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه حدود ۷.۸ میلیون فقره چک به ارزش ۷۸.۸ هزار میلیارد تومان در کل کشور وصول شد که این میزان وصولی نسبت به ماه قبل ازنظر تعداد ۷.۱ درصد کاهش و ازنظر مبلغ ۴.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

به نظر می رسد افزایش سطح قیمت در بازارهای مختلف و همچنین افزایش تمایل بازار به مبادلات نقدی، عامل اصلی بالا رفتن رقم ثبت شده در چک های مبادله شده باشد و در مقابل رکود نسبی در بازارها منجر به کاهش تعداد چک های صادرشده در اقتصاد ایران باشد. به عبارت دیگر افول برخی فعالیت های اقتصادی در مهرماه امسال مستقیماً باعث کاهش استفاده از چک شده اما به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها، مبلغ درج شده در چک های صادره افزایش نیز داشته است.

طبق این گزارش در مهرماه ۱۳۹۷، در کل کشور ۸۷ درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۸۴.۲ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است اما در مقابل حدود ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بـالغ ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت بـه ماه قبل ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۴.۳ درصد و ۵ درصد کاهش نشان می دهد.

در مهرماه ۱۳۹۷ از کل چک های برگشتی، حدود ۱.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در کل کشور به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که از نظر تعداد ۹۴.۳ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۴ درصد از کل چک های مبادله شده را شامل می شود.

در ماه مورد گزارش، بالغ بر ۳.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۵۱.۸ هزار میلیارد تومان در استان تهران مبادله شده که از این میزان، ۲.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۳.۹ هزار میلیارد تومان وصول شده است. این میزان وصولی، ازنظر تعداد ۸۷.۸ درصد و ازنظر ارزش ۸۴.۸ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای در تهران را شامل می شود.

طبق آمارها در استان تهران حدود ۳۸۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۹ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. بر این اساس در کل کشور ۱۳ درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۱۵.۸ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای و در استان تهران ۱۲.۲ درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۱۵.۲ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

در مهرماه ۱۳۹۷، بالغ بر ۵۲.۲  درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور، در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۴.۹ درصد، ۹.۵ درصد و ۷.۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. از سوی دیگر ۶۶.۷ درصد از ارزش چک های فوق در سه استان تهران (۵۵.۳ درصد)، اصفهان و خراسان رضوی هر یک (۵.۷ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های گیلان (۹۰ درصد)، یزد (۸۹.۴ درصد) و البرز (۸۸.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد (۷۸ درصد)، کردستان (۸۰.۱ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۱.۳ درصد) پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

همچنین در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد (۹۰.۱ درصد)، البرز (۸۸.۷ درصد) و گیلان (۸۸.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان های ایلام (۷۰.۶ درصد)، قم (۷۶.۲ درصد) و لرستان (۷۷.۹ درصد) کمترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک هـای مبادله شـده در استان به ترتیب به استان های ایلام (۲۹.۴ درصد)، قم (۲۳.۸ درصد) و لرسـتان (۲۲.۱ درصد) اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد (۹.۹ درصد)، البرز (۱۱.۳ درصد) و گیلان (۱۱.۸ درصد) کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir