بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 24 شهريور 1392      11:45

تبلیغات رفع سوء اثر چک برگشتی را جدی نگیرید

بانک مرکزی تبلیغات مربوط به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را غیر قانونی اعلام کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد: تبلیغات گسترده در جراید و فضای سایبری در خصوص روش های مختلف رفع سوءاثر چک غیر قانونی بوده و مورد تایید بانک مرکزی نیست.

در این راستا به منظور اجتناب از سوء استفاده افراد متقلب و متخلف و نیز پیشگیری از ارتکاب جرائم احتمالی از جمله کلاهبرداری، به بخشنامه بانک مرکزی درباره رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص مراجعه کنند.

بنا به اعلام بانک مرکزی کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها و به صور ذیل امکان پذیر خوهد بود:

تامین موجودی:

براین اساس مشتری باید مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ توسط ذی نفع چک بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه ی چک برگشتی اقدام می کند.

ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری باید لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کند که در قبال آن بانک مبدا به مشتری رسید ارائه می دهد.

ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک:در صورت عدم ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

البته تبصره ای وجود دارد که براساس آن چنانچه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد می تواند با ارائه ی نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه:

در صورتی که ارائه ی لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به این که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود درخواست مسدود شدن وجه را برای پرداخت چک برگشتی ذیربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه ی چک برگشتی اقدام می کند.در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری طی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهینامه عدم پرداخت را به نام او صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی:

در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر سابقه ی هرچک برگشتی صرفا پس از انقضا مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه ی اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد. در صورتی که مشتری طی مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه ی لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت را به سامانه ی اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

هم چنین بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارائه ی صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir