بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 مرداد 1392      12:51
از حبس ابد تا جریمه 6 میلیارد تومانی

نام کامل و احکام قطعی ۱۲ متهم پرونده اختلاس بیمه

احکام قطعی گروهی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران از سوی دادستانی کل کشور منتشر شد

شعبه 32 دیوانعالی کشور عصر روز سه شنبه مورخ 29/05/92 احکام قطعی گروهی از متهمین پرونده بیمه ایران را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- مصطفی حمزه نوسی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ 33،296،089،620 ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ 64،092،179،240 ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

2- داوود فهیمی رودپشتی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به حبس ابد، انفصال از خدمات دولتی، ردمال به مبلغ 35،796،089،920 ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ 66،592،172،240 ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.

3- بدیع اله کیانی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به 25 سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ 10،750،574،330ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ 61،592،179،240 ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

4- جابر ابدالی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب سال 1367 محکوم به 1) 15 سال حبس 2) رد وجوه تحصیلی به مبلغ 18،500،000،000 ریال 3) جریمه نقدی به مبلغ 37،000،000،000 ریال محکوم گردید.

5- محمدتقی توکلی به اتهام ارتشاء با استناد به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس ، جزای نقدی به مبلغ 1،000،000،000 ریال در حق دولت و انفصال از خدمات دولتی که به لحاظ بازنشستگی منتفی میشود.

6- علی جلیل به اتهام ارتشاء با استناد به ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 به 5 سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 700،00،00 ریال

7- شهریار خسروی به اتهام دریافت رشوه با استناد به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به 9 سال حبس تعزیری و جریمه نقدی به مبلغ 5،000،000،000 ریال در حق دولت محکوم شد.

8- محمود باقری زمانی به اتهام مشارکت در اختلاس به 18 ماه حبس، رد مال به مبلغ 1،390،000،000 ریال در حق استانداری و جزای نقدی به مبلغ 2،780،000،000 ریال در حق دولت محکوم شد.

9-  ایرج عبدالحمیدی به اتهام معاونت در اختلاس به 1سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 270،000،000 ریال و رد مال به مبلغ 135،000،000 ریال محکوم شد.

10-فریبرز فرید دانش به اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل در باند اختلاس به تعزیر درجه 6 ، شش ماه حبس ، رد مال به مبلغ 980،500،00 ریال و جریمه نقدی به مبلغ 1،861،000،000 ریال محکوم شد.

11- داود سرخوش شهری به اتهام دریافت رشوه به 3 سال حبس تعزیری، ضبط وجوه پرداختی به مبلغ 670،000،000 ریال و در سایر موارد اتهامی دادنامه به علت عدم صلاحیت نقض و جهت رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی محول می شود.

12-یوسفعلی درون پرور با استناد به ماده 600 قانون مجازات اسلامی و ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس به 11 سال حبس، 20،000،000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی، ردمال به مبلغ 7،000،000،000 ریال، جزای نقدی به مبلغ 14،000،000،000 ریال و در مورد پولشویی اهمال و اختلاس شبکه ای نقض و به دادسرا ارسال و پرونده مفتوح است.

گفتنی است، به جز افرادی که تبرئه شده اند احکام 22 نفر از متهمین این پرونده نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد ارجاع شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : به مبلغ - مبلغ - 000 000 - اختلاس - 000 ریال - 000 000 ریال - حبس - نقدی به مبلغ - به اتهام - نقدی به - ارتشاء - محکوم - جزای نقدی - در حق - حق - جزای - مجازات - مرتکبین - با استناد - جزای نقدی به - ریال در حق - به ماده - استناد به - جزای نقدی به مبلغ - و اختلاس - با استناد به - بیمه - با استناد به ماده - ایران - بیمه ایران - استناد به ماده - مرتکبین ارتشاء - مرتکبین ارتشاء و - ارتشاء و اختلاس - بیمه ایران و - قانون تشدید مجازات مرتکبین - مجازات مرتکبین ارتشاء - قانون تشدید مجازات - مرتکبین ارتشاء و اختلاس - تشدید مجازات مرتکبین - تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء - سال حبس - مجازات مرتکبین - تشدید مجازات - تشدید - ارتشاء و - قانون تشدید - اختلاس به - مجازات مرتکبین ارتشاء و - از خدمات دولتی - رد مال - 000 000 000 - جعل - از خدمات - مال به - خدمات دولتی - رد مال به مبلغ - 000 000 000 ریال - مال به مبلغ - با جعل - دولت محکوم - رد مال به - اتهام تشکیل شبکه - تشکیل شبکه اختلاس - جعل از بیمه - و جزای نقدی - با جعل از - به اتهام تشکیل شبکه - جعل از بیمه ایران - از بیمه ایران و - بیمه ایران و با - با جعل از بیمه - اتهام تشکیل شبکه اختلاس - ریال و - از بیمه ایران - به اتهام تشکیل - 000 ریال در - ایران و با استناد - رد - 000 000 ریال در - 000 ریال در حق - رد مال - و جزای - دولتی - توام با جعل - و با استناد - به ماده 4 - ماده 4 قانون - اختلاس توام با - 4 قانون تشدید - ایران و با - و با استناد به - توام با - و جزای نقدی به - اتهام تشکیل - حبس تعزیری - 4 - تعزیری - تشکیل شبکه - شبکه اختلاس - از بیمه - 4 قانون - اختلاس توام با جعل - جعل از - اختلاس توام - توام - رد مال به - ماده 4 قانون تشدید - استناد به ماده 4 - 4 قانون تشدید مجازات - به ماده 4 قانون - ماده 4 - انفصال
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir