بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 تير 1392      13:42

بدترین خودروهای تولید داخل کدامند

سایپا X131؛ در انتهای‌لیست کیفی سواری‌های‌داخلی کشور

در خرداد ماه 1392 مجموع خودروهای تولید شده در داخل کشور، اعم از سبک و سنگین نسبت به ماه قبل با افزایش 4/5 درصدی و در مقایسه با زمان مشابه سال قبل با کاهش 7/34 درصدی مواجه گردید. در ماه اخیر 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک (سواری و وانت) و 1 درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.
گروه سبک:
در بخش سواری شاهد افزایش 4/11 درصدی تولید نسبت به ماه قبل بودیم. از نکات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ خودروهای تولید داخل می توان به تولید خودروی جدید پارس تندر در کارخانه پارس خودرو، قطع تولید خودروهای پژو 206 و voleex c30 و افزایش تولید خودروهای تیبا ، پژو 405 و تندر90 پارس خودرو اشاره نمود.
به طبع افزایش تولید خودروهای سواری در خرداد ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نسبت به ماه قبل 2/27 درصد افزایش یافت بطوریکه جمعا 18 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که 9 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 9 مدل در سطح کیفی خوب قرار گرفته اند.

تذکر: عیوب فنی و عملکردی شامل کدهای 1 (فنربندی، تعلیق و فرمان)، 2 (موتور و انتقال قدرت)، 3 (ترمز) و 4 (تجهیزات الکتریکی) می باشد. عیوب تزئینات و مونتاژی شامل کدهای 5 (تزئینات) و 8 (صداهای غیرعادی) می باشد. عیوب بدنه شامل کدهای 6 (بدنه) و 9 (نفوذ آب) و عیوب رنگ هم کد 7 می باشد.
همانطور که در جدول رده بندی کیفی خودروهای سواری قابل مشاهده است، خودروی نیسان تیانا محصول شرکت پارس خودرو در صدر و خودروی سایپا X131 محصول شرکت پارس خودرو در انتها قرار دارند.
در بخش عیوب فنی و عملکردی خودروهای سواری سایپا X131 ، MVM530 و MVMX33 بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند. از طرفی شاهد بهبود 8/7 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به خودروهای تندر90 پارس خودرو و رنو مگان می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژی خودروهای سمند و پژو 405 خراسان بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند. در ضمن شاهد ترقی 8/10 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تغییر برای خودروهای نیسان تیانا و MVMX33 می باشد. در بخش بدنه خودروهای سایپا X131 و سایپا X131 پارس خودرو بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند، همچنین نسبت به ماه قبل رشد 0/8 درصدی را شاهد هستیم که بیشترین تاثیر در این روند رو به رشد مربوط به خودروهای نیسان تیانا و سمند می باشد. در بخش رنگ میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نیافت و خودروهای MVM530 ، MVMX33 ، توجوی هاچ بک و لیفان بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند. ایرادات مهم و اساسی نیز روند نزولی 3/33 درصدی داشته که عمدتا مربوط به افزایش تعداد این ایرادات در خودروهای سایپا X131 و سایپا X131 پارس خودرو می باشد. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری دارای بهبود کیفی 6/7 درصدی بوده که عمدتا مربوط به روند رو به رشد خودروهای MVM530 و سوزوکی گرند ویتارا می باشد.

 درنمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی گروه سواری را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه MVM530 بیشترین درصد بهبود و MVMX33 هم بیشترین درصد تنزل را داشته اند.

از دیگر نکات حائز اهمیت در جدول می توان جابجایی رده کیفی خودروی تندر90 ایران خودرو و پارس خودرو را در جدول ماه جاری مشاهده کرد بطوریکه تندر90 پارس خودرو بر خلاف ماه پیش بالاتر از هم نام ایران خودرویی خود قرار گرفت. از طرفی هم خودروی پژو 405 ایران خودرو که ماه پیش در رده پایین تر از هم نام ایران خودروی خراسانی خود قرار داشت، در این ماه بالاتر از پژو 405 خراسان قرار گرفت.

در بخش وانت شاهد افت 0/40 درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به کاهش قابل توجه تولید خودروهای گروه صنعتی بهمن یعنی وانت مزدا تک کابین و وانت مزدا دو کابین و همچنین وانت پیکان می باشد.
با توجه به کاهش تولید خودروهای وانت در خرداد ماه، ارزشیابی این خودروها دارای تنزل 4/10 درصدی بوده بطوریکه از 6 مدل خودروی ارزشیابی شده 2 مدل در سطح کیفی خوب و 4 مدل نیز در سطح کیفی قابل قبول قرار گرفتند.

همانطور که در جدول رده بندی کیفی قابل مشاهده است، وانت کاپرا محصول شرکت بهمن موتور در صدر و وانت پیکان محصول شرکت ایران خودرو تبریز در انتها قرار گرفته اند.

درنمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی گروه وانت را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه وانت کاپرا بیشترین درصد بهبود و وانت مزدا تک کابین هم بیشترین درصد تنزل را داشته اند.

در بخش عیوب فنی و عملکردی، خودروی وانت پیکان بیشترین نمره منفی را کسب نمود. از طرفی شاهد تنزل 4/1 درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به وانت کاپرا می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژی شاهد افت 9/2 درصدی هستیم که عمدتا مربوط به روند رو به نزول خودروی وانت کاپرا است. ضمنا خودروی وانت مزدا دو کابین بیشترین نمره منفی را در این بخش کسب نمود. در بخش بدنه هم به مانند بخش تزئینات و مونتاژی خودروی وانت مزدا دو کابین بیشترین نمره منفی را کسب کرد، ولی در این بخش از ارتقا کیفی 4/1 درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل برخوردار هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به خودروی وانت کاپرا می باشد. در بخش رنگ در ماه جاری خودروی وانت کاپرا بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد بهبود 2/12 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به کاهش نمره رنگ خودروی وانت کاپرا است. در بخش ایرادات مهم و اساسی روند رو به رشد 0/19 درصدی را شاهد می باشیم که خودروهای وانت مزدا دو کابین و وانت پیکان بیشترین تاثیر را داشته اند و در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت بهبود کیفی 1/1 درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است که غالبا مربوط به روند رو به رشد خودروهای وانت کاپرا و وانت پیکان می باشد.

 حال در انتهای این بخش، خودروهای گروه سبک را مطابق جدول پیشنهادی زیر دسته بندی می نماییم:

گروه سنگین :
در بخش خودروهای تجاری مسافری در ماه جاری شاهد افزایش 3/6 درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به افزایش تولید اتوبوس بین شهری ولوو B9R می باشد. به طبع این موضوع آمار ارزشیابی خودروهای تجاری مسافری نیز 0/30  درصد رشد داشته است.
در بخش فنی و عملکردی، خودروهای این رده به مانند ماه قبل هیچ امتیاز منفی کسب ننمودند. در بخش تزئینات و مونتاژی اتوبوس یوتانگ نمره منفی بیشتری را کسب کرد، بطوریکه نمره منفی این بخش افت کیفی 4/8 درصدی نسبت به ماه قبل را تجربه نمود. در بخش های بدنه و رنگ به ترتیب شاهد روند رو به رشد 1/9 و 2/23 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که در بخش بدنه اتوبوس یوتانگ و در بخش رنگ اتوبوس ولوو B9R ، بیشترین نمره منفی را کسب نمودند و در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری مسافری بهبود کیفی 5/5 درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است.

در بخش خودروهای تجاری باری شاهد افزایش 1/9 درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به تولید مجدد کامیونت الوند و افزایش تولید کامیونت ایسوزو NPR می باشد. از دیگر نکات مهم در مورد تیراژ خودروهای تولیدی این رده می توان به قطع تولید کشنده ایویکو AT440 و کامیونت ایسوزو NKR اشاره کرد.
با توجه به افزایش تولید خودروهای این رده، ارزشیابی این خودروها نیز به میزان 0/10 درصد رشد یافت بطوریکه از 5 مدل خودروی ارزشیابی شده 3 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 2 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتند.

همانطور که در جدول بالا مشخص است، در گروه کامیونت ها 2 مدل خودرو تولید گردیده است که کامیونت ایسوزو NPR محصول بهمن دیزل در رده نخست و کامیونت الوند در رده بعدی قرار گرفتند. در گروه کامیون ها تنها خودروی تولیدی کامیون بنز  WHمحصول ایران خودرو دیزل می باشد. در بخش کشنده ها هم 2 تیپ خودرو تولید گردید که کشنده اسکانیا G410 محصول ماموت دیزل در رده نخست قرار گرفت.

در بخش عیوب فنی و عملکردی، کامیونت الوند بیشترین نمره منفی را کسب نمود بطوریکه در این بخش ارتقاء 0/25 درصدی نسبت به ماه قبل را شاهد هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به کامیون بنز WH می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژ کامیون بنز WH بالاترین نمره منفی را کسب نمود. از طرفی افت کیفی 8/8 درصدی نسبت به ماه قبل ایجاد گردید که عمدتا مربوط به روند نزولی نمره منفی کشنده اسکانیا G410 در این بخش می باشد. در بخش بدنه کامیون بنز WH حداکثر نمره منفی را کسب نمود، همجنین شاهد رشد 5/7 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به کشنده البرز می باشد. در بخش رنگ کامیون بنز WH بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، در ضمن در این بخش شاهد بهبود 6/17 درصدی نمره منفی هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به کشنده اسکانیا G410 می باشد، و در انتها میانگین نمره منفی خودروهای این گروه شاهد رشد کیفی 0/2 درصدی نسبت به ماه قبل می باشد.

نمودارها همگی در پایین صفحه

منبع: اقتصادآن لاین

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : خودروهای - درصدی - نمره - نمره منفی - ماه قبل - وانت - به ماه قبل - نسبت به ماه قبل - به ماه - نسبت به ماه - کیفی - خودرو - خودروی - هستیم که - می باشد. - منفی را - که بیشترین - بیشترین تاثیر - هستیم که بیشترین - که بیشترین تاثیر - هستیم که بیشترین تاثیر - را کسب - بیشترین تاثیر در - پارس - باشد. در - تاثیر در این روند - بیشترین تاثیر در این - که بیشترین تاثیر در - منفی را کسب - می باشد. در - تاثیر در - تاثیر در این - در این روند - میانگین نمره منفی - ماه قبل هستیم - قبل هستیم که - قبل هستیم - ماه قبل هستیم که - روند مربوط - این روند مربوط به - نمره منفی را - در این روند مربوط - باشد. در بخش - می باشد. در بخش - میانگین - میانگین نمره - این روند مربوط - روند مربوط به - پارس خودرو - کاپرا - قبل هستیم که بیشترین - بطوریکه - وانت کاپرا - بهبود - درصدی نسبت - رنگ - این بخش - عیوب - خودروی وانت - درصدی نسبت به ماه - بیشترین نمره منفی - درصدی نسبت به - کامیونت - بیشترین نمره - بیشترین نمره منفی را - روند رو - در سطح کیفی - سایپا - کامیون - سایپا x131 - محصول - نمره منفی را کسب - به ماه قبل هستیم - تولید خودروهای - کشنده - وانت مزدا - ارزشیابی - ایران - روند رو به - سواری - تزئینات و - x131 - خودروهای گروه - تزئینات - سطح کیفی - بدنه - مزدا - کابین - 2 - منفی نسبت - افزایش تولید - رو به رشد - تزئینات و مونتاژی - فنی و - و عملکردی - و وانت - نمره منفی نسبت به - بخش تزئینات و - وانت پیکان - منفی نسبت به ماه - فنی - پیکان - پژو - بخش تزئینات - عملکردی - در این بخش - فنی و عملکردی - روند رو به رشد - در جدول - به رشد - منفی نسبت به - و مونتاژی - مونتاژی - نمره منفی نسبت - اتوبوس - مدل در - مزدا دو - کامیون بنز - در بخش بدنه - وانت مزدا دو - تنزل - دو کابین - نمود. - بیشترین درصد - را نسبت به - بنز - که عمدتا مربوط - wh - عمدتا مربوط به - کامیون بنز wh - در بخش رنگ - مربوط به روند - را نسبت - مدل در سطح کیفی - خودروی وانت کاپرا - در رده - نمره منفی خودروهای - عیوب فنی و عملکردی - ایران خودرو - عیوب فنی - تجاری - از طرفی - عمدتا مربوط - مقایسه - که عمدتا - بیشترین نمرات منفی - نمرات منفی را - که عمدتا مربوط به - درصدی تولید - میانگین نمره منفی خودروهای - بخش بدنه - در مقایسه با - نمرات منفی - بیشترین نمرات منفی را - بخش رنگ - درصدی را - عیوب فنی و - پژو 405 - تندر90 - را نسبت به ماه - بیشترین نمرات - در بخش تزئینات و - بخش تزئینات و مونتاژی - محصول شرکت - مزدا دو کابین - عمدتا - وانت مزدا دو کابین - نمرات منفی را کسب - بنز wh - در بخش تزئینات - طرفی - به روند - در مقایسه - مقایسه با - مدل در سطح - mvm530 - mvmx33 - نمرات - 405 - منفی خودروهای
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir