بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 خرداد 1392      12:26

بار زندگی هر دهک‌ چقدر است؟

جدیدترین گزارش مرکز آمار از توزیع هزینه‌های خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور طی 11 سال منتشر شد.

براساس این گزارش با آنکه ضریب جینی بهبود یافته اما بررسی سهم هزینه های ناخالص دهک های خانوار نشان می دهد که این سهم در سه سال گذشته افزایش یافته که حاکی از گران شدن هزینه های زندگی در کشور بوده است.
روزنامه اعتماد نوشت: بررسی اعداد و ارقام جداول مرکز آمار حاکی از آن است که ضریب جینی - شاخص توزیع ثروت - کل کشور رو به بهبود بوده و از 0.4110 در سال 88 به 0.3643 در 9 ماهه سال 91 کاهش یافته است. ضریب جینی بین صفر و یک است به طوری که اگر این ضریب به سمت صفر سوق یابد، برابری توزیع ثروت بهبودیافته و اگر به سمت یک افزایش یابد نابرابری بیشتر شده است. ضریب جینی مناطق شهری نیز طی سال های 80 تا 91 روندی رو به کاهش داشته و از 0.4199 در سال 80 به 0.3575 در 9 ماهه 91 رسیده است. این مهم نشان دهنده بهبود توزیع ثروت در کشور بوده است. توزیع ثروت در مناطق شهری در دولت هشتم در سال 80 برابر با 0.4199 ، در سال 81 برابر با 0.4194 ، در سال 82 برابر با 0.3996 و در سال 83 برابر با 0.4055  بوده است. این روند در دولت نهم و دهم ادامه پیدا کرد و ضریب جینی در سال 84 برابر با 0.4059، در سال 85 برابر با 0.4156، در سال 86 برابر با 0.4136 و در سال 87 برابر با 0.3868شد.
در همین حال، طی سال های 88، 89 و 90 ضریب جینی به ترتیب 0.3893، 0.3841 و 0.3568  بوده است. اما نکته یی که در میان گزارش مرکز آمار بیش از پیش مهم جلوه می کند، سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در این مدت است که عدد و رقم ها بیانگر آن است که در حالی که هزینه ناخالص دهک اول از سال 84، یعنی زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد تا 86 رو به کاهش بود، اما به یک باره هزینه این بخش از سال 87 افزایش یافته و به بالاترین سطح در 9 ماهه ابتدایی سال 91 رسیده است. سهم هزینه ناخالص سرانه دهک اول در سال 80 برابر با 0.217 ، در سال 84 برابر با 0.0230 ، در سال 87 برابر با 0.234 و در 9 ماهه سال 91 برابر 0.0288 بوده است. به عبارتی، طی این سال ها هر چه تورم روند صعودی به خود گرفته، قدرت خرید ثروتمندترین اقشار جامعه هم بهبود پیدا کرده و مهر تایید بر این تئوری اقتصادی که تورم، پول دارها را پول دارتر می کند، گذاشته است. اما در رابطه دهک دهم، یعنی فقیرترین بخش جامعه اتفاقی دیگر افتاده و هزینه های این بخش دایما با کاهش و افزایش روبه رو بوده است.
سهم هزینه ناخالص دهک دهم در مناطق شهری طی سال های 80 تا 84 تقریبا رو به کاهش بوده؛ به طوری که هزینه های این بخش در سال 80 برابر با 0.3363، در سال 81 برابر با 0.3336،  در سال 82 برابر با 0.3192، در سال 83 برابر با 0.3209 و در سال 84 برابر با 0.3208 بوده است. اما در دولت نهم هزینه ناخالص دهک دهم در دو سال 85 و 86 افزایش یافته و در سال 86 به 0.3246رسید و با اندکی کاهش در سال 89، 0.3004 شد.
سهم هزینه های دهک دهم در دو سال 90 و 9 ماهه 91 نیز 0.2819 و 0.2871 بود. مرکز آمار در بخش دیگری از جدول آماری خود، اشاره یی به سهم هزینه ناخالص 20 درصد فقیرترین جمعیت داشته است. هزینه ناخالص 20 درصد فقیرترین جمعیت کشور از 0.0555 در سال 80 به بالاترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است، به گونه یی که در 9 ماهه سال 91 در حد 0.0705 افزایش یافت. همچنین سهم هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین از 15.49 در سال 80 به 9.98  در 9 ماهه سال 91 کاهش یافت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir