بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 13 آبان 1397      13:38

نفع اقتصادی ساماندهی مجوزها

اقتصاد ایرانی: بررسی ها و آمارهای داخلی و بین المللی درحالی حکایت از تنزل وضعیت و رتبه محیط کسب وکار ایران دارد که به اعتقاد تحلیلگران، سنگین شدن بار مقررات و پیچیده شدن فرآیند های بوروکراتیک و اداری در مسیر مجوزدهی به آفتی جدی برای اقتصاد و کسب وکارها تبدیل شده است. در واقع زمانی که مقررات اداری مربوط به اخذ مجوزی پیچیده می شود، محملی برای ادارات فراهم می شود تا به کسب وکارها هزینه های اضافی و غیرمنصفانه تحمیل کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، به اعتقاد تحلیلگران نهادینه شدن این رویه به عنوان یک چارچوب ثابت در نظام مجوزدهی کشور، باعث ایجاد کانال هایی برای سوءاستفاده و فساد شده است. فعالان اقتصادی ضمن برشمردن دلایل مختلف برای ناکارآمدی سیستم مجوزدهی، «زمانبر بودن رویه ها»، «فساد و تبعیض در فرآیند صدور مجوز ها» و «هزینه های بالا در صدور مجوزها» را به عنوان اصلی ترین موانع در راه اندازی و بهبود عملکرد کسب وکارشان عنوان می کنند. اما در مقابل تسهیل و تسریع در صدور مجوزها می تواند نتایج مثبتی را برای رشد کسب وکارها به دنبال داشته باشد که از جمله آنها می توان به «تولد، رونق و پایایی کسب وکارها»، «پیشگیری از گسترش فساد و انحصار» و «ساده سازی اداری» اشاره کرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ایران با وجود آنکه تلاش هایی از سوی سیاست گذار برای بهبود شاخص های محیط کسب وکار انجام شده اما عملا در رسیدن به اهداف تعیین شده موفقیت چندانی حاصل نشده است. براساس آنچه در کتاب مجوزهای کسب وکار تصریح شده، تاکنون تعداد ۲۱۱۱ مجوزاحصا شده و ۸۰۹ مجوز از سوی ۷ دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. این درحالی است که تنها ۳۸ درصد از کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در میان ۳۷ دستگاه اصلی متولی صدور مجوز فقط ۷ دستگاه در «هیات مقررات زدایی» مورد بررسی قرار گرفته اند.

۳ عامل بازدارنده در تسهیل رویه ها

یکی از مهم ترین و موثرترین راهکارهای بهبود محیط کسب وکار، تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزهای کسب وکار است که می تواند به عنوان مشوقی درجهت سرمایه گذاری نیز عمل کند. این فرآیند دارای چنان اهمیتی است که به یکی از اصلی ترین مولفه ها برای ارزیابی های بین المللی محیط کسب وکار تبدیل شده است. اما در ایران نیز نظام پیچیده صدور مجوزها، هزینه کسب وکارها را که ناشی از بار مقرراتی است افزایش داده است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تکمیل ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، هیاتی عالی با عنوان «مقررات و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» را مامور ساماندهی مجوزها و حذف مجوزهای اضافی و دست و پا گیر کرده است. سیاست گذاران در سال های اخیر با تصویب قوانین و مقررات مختلف و البته در راستای هدف ارتقای رتبه در شاخص های بین المللی ارزیابی محیط کسب وکار کوشیده اند تا حد امکان فرآیند صدور مجوزها را ساماندهی، تسهیل و تسریع کنند اما با این وجود در رسیدن به اهداف تعیین شده موفقیت چندانی حاصل نشده است. در این راستا «زمانبر و پیچیده بودن رویه ها»، «فساد و تبعیض در فرآیند صدور مجوز ها» و «هزینه های بالا در صدور مجوزها» ازاصلی ترین گلایه های فعالان اقتصادی در این چارچوب است. همچنین براساس بررسی های انجام شده عدم پاسخگویی دقیق و مستند از سوی دستگاه های مرتبط با صدور مجوزها، باعث نارضایتی شدید متقاضیان شده است. اما محققان و تحلیلگران دلایل مستدلی برای لزوم تسهیل و سامان دهی در فرآیند صدور مجوزها برشمرده اند که می توان این دلایل را در دسته کلی تقسیم بندی کرد.

تولد، رونق و پایایی کسب وکارها

براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار» ارائه شده است، مهم ترین راهکار برای تسهیل و تسریع صدور مجوزها برای محیط کسب وکار، کاهش بار مقرراتی حاکم بر فعالیت های اقتصادی است. این رویکرد سیاستی می تواند منجر به تولد و رونق و پایایی کسب وکارها شود. برای نمونه، در یادداشتی در «اکونومیست» تاکید شده است که مجوزها، ورود به مشاغل را دشوار می کنند، چراکه همه افراد توانایی پرداخت حق ثبت یا صرف وقت برای مطالعه در آزمون، پیش از گرفتن مجوز برای اشتغال ر مشاغل متعدد را ندارند.

پیشگیری از گسترش فساد و انحصار

تعدد مجوزها و دست وپاگیر بودن و تاخیر در صدور آنها، تالی فاسدهای متعددی به همراه دارد که مهم ترین آنها، گسترش فساد است. درواقع، پیچیدگی نظام مجوزها، آشکارترین نشانه بوروکراسی ناکارآمد و ناسالم در هر کشوری است. صاحب نظران تلاش کرده اند با نظریه هایی درخصوص انگیزه ها و دلایل پیچیدگی نظام مجوزها، راهکارهایی برای برون رفت از این معضل بیابند. در یکی از نظریه های مقررات گذاری چنین استدلال می شود که متصدیان صنایع به منظور ایجاد رانت برای خود، مقررات و کنترل هایی را وضع می کنند. اما برداشتی از نظریه انتخاب عمومی که دیدگاه عوارض نامیده می شود، هدف از وضع مقررات و اعمال کنترل ها را تامین منافع سیاست مداران و بوروکرات ها می داند. اما در ایران نیز نظام پیچیده مجوزها برمبنای انگیزه ها، هزینه های کسب وکار ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده است. بار مقررات مجموعه ای از مسائل مقررات گذاری، دخالت و مزاحمت دولت در عملیات کسب وکار، هزینه مربوط به رعایت الزامات مقرراتی، جمع آوری مالیات و پاسخ به تقاضاهای اطلاعاتی از سوی حکومت را شامل می شود. در واقع زمانی که مقررات اداری مربوط به اخذ مجوزی پیچیده می شود، محملی برای ادارات فراهم می آید تا به کسب وکارها هزینه های اضافی و غیرمنصفانه تحمیل کنند. در این شرایط برخی از دستگاه های اجرایی مستقیما خدمتی به مردم ارائه نمی کنند تا در گلوگاه ارائه خدمت از مردم پول ریافت کنند. آنها در سال های اخیر تلاش کرده اند با توسل به مقررات پیچیده ای که ایجاد کرده اند از مردم وجوهی را دریافت کنند. ادارات دولتی با ایجاد پیچیدگی برای مردم ایجاد هزینه می کنند و این هزینه ها و مجوزها به محلی برای رانت جویی تبدیل شده است. این رانت ها به اندازه ای بزرگ و فراگیر بوده است که فساد اقتصادی را برای مردم به صرفه کرده است. به این ترتیب یک نظام اداری با دیوان سالاری معیوب و ناکارآمد و با تعدد مجوزهای کسب وکار می تواند فرصت های کارآفرینی را از میان ببرد و فساد اداری را گسترش دهد.

ساده سازی اداری

سامان دهی و تسهیل صدور مجوزها در چارچوب رویه های گسترده تری با عنوان ساده سازی اداری قابل بررسی است. ساده سازی اداری به معنای اتخاذ راهبردهایی برای بهبود کارآیی تعاملات دولت با شهروندان و بنگاه ها (از طریق کاهش هزینه ها) بدون مصالحه بر سر منافع مقررات است. بر این اساس است که راهکارهای مختلفی برای ساده سازی فرآیندهای اداری، به ویژه در دریافت مجوزها، توسط سازمان های بین المللی توصیه شده که محور این ساده سازی، بهبود فرآیندها و ابزارهای فناوری اطلاعات است.

عملکرد هیات مقررات زدایی در ایران

براساس آنچه در کتاب مجوزهای کسب وکار دولت آمده است: از شهریور ۱۳۹۶ تا کنون تعداد ۲۱۱۱ مجوز احصا شده است. با توجه به بررسی مبانی قانونی و ضرورت وجودی مجوزهای دستگاه های اجرایی کشور در جلسات کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، ۸۰۹ مجوز از سوی ۷ دستگاه که شامل وزارتخانه و سازمان «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «نیرو»، «حفاظت محیط زیست»، «بورس و اوراق بهادار» و «بیمه مرکزی» است مورد بررسی قرار گرفته است. در این فاز، مبانی قانونی و ضرورت وجودی تمامی مجوزها بررسی شده و همچنین مجوزهای غیرضروری با رویکرد پیشنهادهای داوطلبانه توسط دستگاه ها، حذف شده اند. از سوی دیگر برخی از مجوزها به لحاظ تسهیل فرآیند صدور مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شده اند. از مجموع مجوزهای ذکر شده ۳۹۱ مجوز حذف، ۳۰ مجوز اصلاح، ۱۳۴ مجوز ادغام و در نهایت ۳۴۰ مجوز در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به تصویب رسیده است. همچنین با گذشت بیش از ۳ سال از تصویب ماده ۵۷ قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، ۳۸ درصد کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته است و در مجموع مجوزهای ۷ دستگاه از ۳۷ دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها، در هیات مقررات زدایی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس تعدادی از ۳۷ دستگاه مجوز دهنده که در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار نامشان آمده است شامل، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، بانک مرکزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جامعه حسابداران رسمی، جمعیت هلال احمر، سازمان انتقال خون، سازمان انرژی اتمی، سازمان برنامه و بودجه، شرکت مخابرات و... می شود.

اما همچنان مهم ترین ایراد در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار که منشأ ابهامات زیادی شده است، نبود معیاری قابل قبول برای تفکیک دستگاه های اصلی و تابع است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir