بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 آبان 1397      15:46

راهکارهای بخش‌خصوصی در جذب سرمایه‌گذار خارجی

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با تشریح راهکارهای بخش‌خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: باید برای بهبود آزادی اقتصادی تلاش کرد.

اقتصاد ایرانی: فریال مستوفی، رئیس مرکز مشاوره و خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران در پنل تخصصی حاشیه نمایشگاه بین المللی بانک، بورس، بیمه و خصوصی سازی به تبیین اهمیت سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی پرداخت و از مشکلاتی گفت که در سال های گذشته مانع جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده است.

به گزارش مهر، مستوفی با اشاره به این که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اغلب کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای توسعه اقتصادی، مورد توجه قرار می گیرد، عنوان کرد که این موضوع می تواند بخش عمده ای از اهداف اقتصادی کشور را در پرتو یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد تحقق بخشیده و هم زمان در رونق دیپلماسی عمومی نیز تأثیرگذار باشد؛ این امر البته با تحقق عواملی از جمله فضای حقوقی و قانونی مناسب، کنترل تورم، ثبات سیاسی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری به دست می آید.

وی از مقوله امنیت به عنوان یکی از مولفه های اصلی جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی یاد کرد و گفت: این موضوع به خصوص در کشورهای جهان سوم که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته از ریسک سیاسی- اقتصادی بالاتری برخوردارند اهمیت بیشتری دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم چنین در ادامه تاکید کرد که امنیت سرمایه گذاری خود به عوامل مهمی چون کیفیت محیط کسب وکار در کشور میزبان، سهولت فعالیت شرکت ها، شفافیت، استقرار نظام موثر قانونی، عدم فساد مالی در جامعه و ثبات سیاسی وابسته است. او افزود: لذا در ابتدا، باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و این از طریق ایجاد بسترهای لازم با الگوبرداری از راهکارهای کشورهای موفق در کنار حمایت دولت از بخش خصوصی «واقعی» در تصمیم سازی ها، امکان پذیر است.

مستوفی ادامه داد: از آنجا که اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی، بدون عوامل گفته شده نیست، لازم است تا دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تهیه کند. اگر برنامه ریزی ها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود قطعاً امنیت تامین خواهد شد و ریسک اقتصادی هم پایین می آید.

او گفت: این موضوع به جز عوامل ذکر شده مستلزم انجام مواردی چون پیوستن به کنوانسیون های بین المللی، اعمال استانداردهای بین المللی، رتبه بندی اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، به کارگیری ابزارهای هجینگ، تدوین صحیح لایحه قانون تجارت، تنظیم و تدوین قوانین موردنیاز برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجارت الکترونیک، حمایت از مالکیت معنوی، تاسیس نهادهایی برای رسیدگی اختصاصی به پرونده های سرمایه گذاری، اجرایی کردن طرح پنجره واحد، اهمیت دادن به بحث داوری در دعاوی سرمایه گذاری، ارتقای سطح دانش فنی مدیران داخلی در خصوص نحوه مذاکرات بین المللی است.

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران عنوان کرد که سرمایه گذاران خارجی به مفهوم واقعی کلمه، تنها زمانی جذب می شوند که با بخش خصوصی کشور میزبان پیوند بخورند و فعالیت مشترک داشته باشند و از این رو لازمه سرمایه گذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند و واقعی است.

او افزود: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ شود، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ایران ﺧﻮاﻫﻨﺪ داشت.

تلاش برای بهبود آزادی اقتصادی

او در ادامه سخنانش به گزارش هایی چون گزارش آزادی اقتصادی و رقابت پذیری جهانی، اشاره داشت و از آنها به عنوان شاخص هایی نام برد که منعکس کننده وضعیت کشورها در جذب سرمایه گذاری خارجی است. مستوفی گفت: باتوجه به اینکه شاخص آزادی اقتصادی با دیگر متغیرهای مطلوب اجتماعی مانند درآمدهای بیشتر، رشد اقتصادی، برابری درآمدی، برابری جنسیتی، امید به زندگی همبستگی مثبتی دارد و لذا ارتقا رتبه آزادی اقتصادی از الزامات به حساب می آید، مرکز مشاوره و خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران به عنوان مرکزی کاملاً تخصصی، کمک به ارتقا این رتبه را در فهرست وظایف خود قرار داد و از مسوولان موسسه فریزر دعوت کرد تا به ایران سفر کنند.

او بهبود رتبه ایران از ۱۴۹ به ۱۳۰ را در شاخص آزادی اقتصادی، یکی از مهترین دستاوردهای اتاق بازرگانی تهران و مرکز خدمات سرمایه گذاری این اتاق عنوان کرد که کمک شایانی به بهبود تصویر اقتصاد ایران در جهان می کند و در جلب سرمایه گذار خارجی موثر است. مستوفی افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، را تسریع می کند. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری روز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ بین المللی را می دهد.

ایجاد مرکز مشاوره و خدمات سرمایه گذاری با اهداف ملی

فریال مستوفی در ادامه سخنان خود به تلاش پارلمان بخش خصوصی پایتخت در خصوص اجرایی کردن موارد لازم برای بهبود جذب سرمایه گذاری و تسهیل آن اختصاص داد و گفت: برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۹۴، مرکزی تخصصی با بهره گیری از کارشناسان زبده، مجرب و از همه مهمتر بین المللی تحت عنوان «مرکز مشاوره و خدمات سرمایه گذاری» در اتاق بازرگانی تهران تاسیس شد. این مرکز اولین اقدام جدی و عملیاتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی محسوب می شود.

این نماینده بخش خصوصی اظهار کرد: نظر به دولتی بودن اقتصاد کشور، یکی از دلایل ایجاد این مرکز، تاکید بر اهمیت و جایگاه ویژه بخش خصوصی در تسهیل و پیشبرد روند سرمایه گذاری در کشور بوده است. مهمترین و اولین اقدام مرکز، آماده سازی بسترهاست که متاسفانه به دلیل تحریم های بین المللی در سال های گذشته فراهم نشده است. در نتیجه ضرورت ایجاد چنین مرکزی در اتاق بازرگانی که پارلمان بخش خصوصی است، کاملاً روشن است.

مستوفی گفت: مرکز مشاوره و خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران در نظر دارد به عنوان یک مرکز ملی نسبت به خدمت رسانی به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در کل کشور اقدام کند و با ایجاد مراکز خدمات مشاوره منطقه ای در هر استان، کامل ترین بانک اطلاعاتی از فرصت ها، طرح ها و ایده های سرمایه گذاری را ایجاد کند. همچنین با عقد قرارداد همکاری با نهادها و موسسات بین المللی و داخلی و برگزاری کارگاه، سمینار و همایش بین المللی در حوزه سرمایه گذاری خارجی به عنوان برترین مرجع خدمت رسانی به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران کشور تبدیل شود.

وی با شمردن اقدامات مهم این مرکز در ماه های گذشته، در خاتمه سخنانش گفت: به نظر می رسد کوشش هایی که برای امنیت محیط اقتصاد ایران انجام می شود، باید به گونه ای برنامه ریزی و جهت دهی شود که به تصحیح تدریجی ایمن سازی در حوزه سرمایه گذاری منتهی شود که نتیجه آن جلب اعتماد بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه های داخلی و جذب سرمایه های خارجی باشد.

مستوفی افزود: نباید از خاطر برد که ایران کشوری با عقبه تاریخی و فرهنگی غنی است. ایران می تواند و باید با استفاده از پتانسیل های کشور، موقعیت خود را در فضای تجارت جهانی بهبود بخشد و به جایگاهی که شایسته آن است، بازگردد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir