بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 16 خرداد 1388      15:18

عواید شکست اقتصاد لیبرال در کتاب فرهنگ ، جامعه و اقتصاد

رویکرد نگارنده بیشتر متوجه و نزدیک به دیدگاه های دیوید شوایکارت است که حفظ آزادی روابط مبادلاتی را منوط به حفظ مقررات و حاکمیت ضوابط از سوی دولت و نظارتش بر فعالیت های اقتصادی می داند

کتاب فرهنگ ، جامعه و اقتصاد نوشته رابرت روباتهام توسط نشر سیگ به چاپ رسید.
در این کتاب هفت نکته اساسی مورد توجه قرار می گیرند: اول، نقش مطالعات فرهنگی در مسائل اقتصادی؛دوم، اهمیت ظهور انحصار بنگاه ها؛ سوم، شکل گیری مبانی جدید فردگرائی؛ چهارم، شکست نظریه جامعه مدنی با توجه به شکست اقتصاد لیبرال؛ پنجم، نگاهی به نظریه پردازان جامعه شبکه ای؛ ششم، نقد گرایش به عدالت جهانی در مخالفت با جهانی سازی؛ و بالاخره، نظامی نو برای جایگزینی نظام اقتصادی فعلی.
رویکرد نگارنده بیشتر متوجه و نزدیک به دیدگاه های دیوید شوایکارت است که حفظ آزادی روابط مبادلاتی را منوط به حفظ مقررات و حاکمیت ضوابط از سوی دولت و نظارتش بر فعالیت های اقتصادی می داند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir