بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396      12:48

پیامد تثبیت مصنوعی در اقتصاد

اقتصاد ایرانی: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی با عنوان «ریشه های سیاسی نوسانات شدید در اقتصاد ایران» نسبت به سیاست زده شدن سیاست های اقتصادی هشدار داده و غفلت از هزینه های تثبیت مصنوعی قیمت ارز، انرژی و... را در بلندمدت به زیان دولت، مردم و اقتصاد کشور دانسته است. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران هر چند سال یکبار با نوسانات شدیدی در قیمت ارز، قیمت انرژی، سطح عمومی قیمت ها، سرمایه گذاری ثابت و بالاخره رشد تولید ناخالص داخلی رو به رو می شود.

البته بخشی از این نوسانات ناشی از شوک های خارجی نظیر تحریم اقتصادی و قیمت جهان نفت است، ولی ریشه بخش عمده این نوسانات را می توان در غلبه رویکرد های سیاسی بر واقعیت های اقتصادی کشور جست وجو کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این ارتباط توجه به دو واقعیت ضروری است: واقعیت اول وجود تورم مستمر در اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر و واقعیت دوم وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی است. نتیجه واقعیت اول آن است که برای حفظ قدرت خرید، اعتبارات بودجه باید هرسال متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، اما درآمدهای دولت نمی تواند پا به پای هزینه ها افزایش یابد، چراکه رویکرد های سیاسی عمدتا در جهت ثابت نگه داشتن نرخ ارز، قیمت حامل های انرژی و راضی نگه داشتن مردم است. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر این نکته تاکید کرده که با توجه به لزوم افزایش هزینه های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) از یکسو و تثبیت قیمت حامل های انرژی و عدم تعدیل قیمت ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی از سوی دیگر، عملا قربانی این رویکرد، یک بخش خواهد بود. در واقع اگر افزایش اعتبارات هزینه ای استمرار یابد، احتمالا بودجه ای برای امور زیرساختی کشور باقی نخواهد ماند و به ناچار هزینه های عمرانی باید کاهش یابد. کاهش هزینه های عمرانی دولت از یکسو و کاهش نرخ واقعی ارز که منجر به تقویت واردات و تضعیف صادرات می شود از سوی دیگر، باعث کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز می شود. به این ترتیب، رشد سرمایه گذاری کل کاهش پیدا می کند و به تبع آن رشد تولید ناخالص داخلی لطمه می بیند.

در این گزارش با اشاره به این نکته که روند مذکور در بلندمدت قابل تداوم نیست، هشدار داده شده که فشارهای جمع شده طی این سال ها، معمولا به دنبال یک تکانه خارجی، یکباره رها می شوند و رشد سریع قیمت ارز، قیمت انرژی و سطح عمومی قیمت ها حادث می شود. پیامدهای این جهش قیمت در بازار ارز، انرژی و... دهک هایی را بیشتر متاثر خواهد کرد که جامعه هدف اصلی برای تثبیت قیمت ها بودند. با توجه به این تحلیل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر توجه به پنج نکته تاکید دارد. اول اینکه؛ در اقتصاد متکی به نفت، تورم باعث کاهش درآمد واقعی دولت و هزینه های عمرانی بودجه می شود، مگر آنکه قیمت نفت یا نرخ ارز افزایش یابد، از این رو، ضروری است تورم کنترل شود. نکته دوم؛ کنترل تورم از طریق تثبیت مصنوعی قیمت ارز و قیمت داخلی فرآورده های نفتی، در بلندمدت امکان پذیر نیست و در کوتاه مدت و میان مدت به تخصیص غیربهینه منابع و کاهش نرخرشد اقتصادی منتهی خواهد شد. راهکارهای اصلی کنترل تورم در افزایش بهره وری، کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت (خودداری از پرداخت غیرهدفمند یارانه و...) است. نکته سوم؛ آنچه در اقتصاد تعیین کننده است، قیمت های واقعی است و نه قیمت های اسمی. نکته چهارم؛ اگر قیمت ارز و انرژی به تدریج تعدیل می شدند رشدهای منفی در سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی و رشد تولید ناخالص داخلی و تضعیف اشتغال رخ نمی داد، همچنین مدیریت واردات و توسعه صادرات نیز تسهیل می شد. نکته پنجم؛ سیاست زده شدن سیاست های اقتصادی و غفلت از هزینه های تثبیت مصنوعی قیمت ارز، انرژی و... در بلندمدت به زیان دولت، مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir