بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 16 بهمن 1396      11:21

نسخه گردش چرخ اقتصاد

اقتصاد ایرانی: پنج تن از اقتصاددانان کشور، سیاست های اقتصادی گردش چرخ اقتصاد را ترسیم کردند. مطابق یافته های ایشان در شرایط فعلی، انگیزه چندانی برای ورود سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و این انگیزه تنها در صورت حصول رشد اقتصادی با ایجاد اصلاحات در سیاست های پولی و مالی ایجاد خواهد شد. این اقتصاددانان، با بهره گیری از عملکرد کشورهای موفق، سیاست های موفق این کشورها را در گرو کاهش فشار مالیاتی، رشد مخارج عمرانی و رفع کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی دولتی دانستند. این در حالی است که سیاست های اقتصادی کشور در زمان رکود، برخلاف این سیاست ها بوده است. با این فروض، بسته پیشنهادی اقتصاددانان برای رشد اقتصادی پایدار مطرح شده است: گام نخست ساماندهی و تعیین تکلیف بدهی های دولت با بهره گیری از اوراق بدهی است. در گام دوم، دولت باید با انتشار اوراق بدهی جدید، به تامین مالی کسری بودجه در طرح های عمرانی بپردازد. شرط موفقیت این اهداف، توسعه بازار اوراق بدهی، به ویژه اوراق بدهی شرکتی است. گام بعدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اصلاح نظام مالیاتی مطرح شده است، مبنی بر اینکه نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها طی یک دوره زمانی مشخص به مرور کاهش یابد و در مقابل سود توزیع شده بین سهامداران، پاداش مدیران و درآمد اشخاص مشمول مالیات شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، پنج تن از اقتصاددانان برجسته کشور، ضمن بررسی روند متغیرهای کلان اقتصادی در دوازده سال گذشته، پیشنهادهای سیاست گذارانه ای را برای بهبود روند متغیرهای کلان اقتصادی در چشم انداز کوتاه مدت ارائه داده اند. به عقیده نگارندگان این نسخه پیشنهادی، در شرایط فعلی گسترش ارتباط های اقتصادی بین المللی یکی از نیازهای اساسی اقتصاد ایران است. با این وجود مختصات نامناسب فضای اقتصادی و مسائل سیاسی باعث تردید فعالان اقتصادی بین المللی برای برقراری این ارتباط شده است. بنابراین بهبود شرایط فعلی علاوه بر رویکرد دیپلماتیک نیازمند تغییر برخی روندهای حاکم در اقتصاد ایران است. در حالی که اقتصادهای توسعه یافته در شرایط رکودی با انبساط هزینه های دولت و کاهش مالیات تلاش می کنند انرژی فعال سازی خروج از رکود را فراهم کنند، کاهش هزینه های عمرانی در رفتاری مبتنی بر سیکل علاوه بر تبدیل این نیروی محرکه به اصطکاک فرساینده توجیه اقتصادی طرح های عمرانی را نیز کاهش داده است. این در حالی است که برخلاف روند رایج در سایر کشورها، افزایش مالیات شرکت ها طی این بازه عاملی برای کاهش توان بخش خصوصی تبدیل شد. نسخه پیشنهادی مذکور، پس از بررسی رفتار نامتعارف سیاست گذاران در شرایط رکودی کشور، ضمن توصیه به اصلاحات اقتصادی، به ارائه برخی پیشنهادها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در کوتاه مدت پرداخته است. استفاده از اوراق بدهی، استفاده از سیاست تسهیل مقداری، تامین کسری بودجه عمرانی از طریق استقراض از بازار بدهی، کاهش تورم و انتقال بخشی از بار مالیات حقوقی بر اشخاص حقیقی از جمله این پیشنهادها است. پرویز عقیلی کرمانی، جلال الدین جلالی، سعید ابطحی، موسی غنی نژاد و ابوالقاسم هاشمی پس از ارائه این پیشنهادها به بررسی سناریو با پی رنگ اجرای پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده پرداخته اند.

عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور نشان می دهد اقتصاد ایران در تله رشدهای اقتصادی اندک و پرنوسان گرفتار شده است. میانگینرشد اقتصادی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در بازه زمانی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۴ با احتساب نفت حدود ۲.۷ درصد و بدون احتساب نفت حدود ۳.۲ درصد بوده است. این نوسانات در سال های اخیر تحت تاثیر عواملی مانند تحریم های اقتصادی و تغییرات قیمت نفت تشدید شده است. به عنوان مثال، رشد اقتصادی با احتساب نفت تنها در پنج فصل و بدون احتساب نفت تنها در ۶ فصل از ۱۶ فصل مربوط به سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۱ مثبت و در سایر فصل ها منفی بوده است.

این در حالی است که رفع برخی تحریم های اقتصادی و افزایش سریع تولید و صادرات نفت و محصولات مرتبط به آن عامل اصلی رشد چشمگیر ۱۲.۵ درصدی سال ۱۳۹۵ بوده و رشد ۳.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این سال اختلاف معناداری با میانگین رشد غیرنفتی در سال های ۱۳۹۴-۱۳۸۴ ندارد. از سوی دیگر با وجود موفقیت دولت در کنترل روند صعودی نرخ تورم مربوط به سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۸ در سال های اخیر، نرخ بیکاری از سال ۱۳۹۲ به بعد رو به افزایش گذاشته است. آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ به رقم ۱۲.۴ درصد رسیده که نسبت به میانگین این نرخ در بازه زمانی سال های ۱۳۹۴-۱۳۸۴ حدود یک واحد درصد بیشتر است. سهم بالایی از این نرخ بیکاری نیز به جوانان تحصیلکرده اختصاص دارد که سال ها است در جست وجوی شغل متناسب با سطح دانش و مهارت های خود هستند. روند صعودی نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله از ابتدای سال ۱۳۹۲ و رسیدن آن به رقم ۲۷.۳ درصد در تابستان امسال موید این امر است. بدون تردید با فرض تداوم روند نزولی تشکیل سرمایه و روند کاهنده رشد بهره وری کل عوامل تولید در سال های اخیر و پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ۵.۲ تا ۳.۵ درصدی در سال های آتی در نتیجه آن، نرخ بیکاری به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

همچنین باید توجه داشت که پیش نیاز خروج از شرایط فعلی اقتصاد کشور، بهبود گسترده روابط بین المللی و گسترش همکاری های اقتصادی با سایر کشورها در زمینه های مختلف است که نیاز به تلاش جدی از سوی سیاست مداران دارد. با این حال، همزمان با تلاش برای بهبود روابط خارجی ضروری است که نسبت به انجام اصلاحات اساسی اقتصادی در داخل کشور نیز اقدام شود. به عبارت دیگر، جدا از مسائل سیاسی موجود، شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور نیز انگیزه چندانی برای ورود سرمایه گذاران خارجی و پذیرش ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری در ایران باقی نمی گذارد. تنها در صورتی می توان به بهبود جدی روابط بین المللی تجاری و دسترسی به خدمات بانک های خارجی جهت تسهیل مبادلات مالی امیدوار بود که رشد مناسب اقتصادی در داخل به کمک منابع داخلی موجود، به طرف های تجاری و سرمایه گذاران انگیزه لازم برای ورود و همکاری اقتصادی را بدهد. در غیر این صورت جذب سرمایه گذاران خارجی تنها با حذف ریسک سرمایه گذاری آنها با اعطای امتیازات نامعقول و تضمین های گسترده دولتی ممکن خواهد بود.

هرچند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و اشتغال زا در بلندمدت نیازمند انجام اصلاحات اساسی در بخش ها و بازارهای مختلف اقتصادی کشور است، اما در کوتاه مدت می توان با در پیش گرفتن سیاست های بودجه ای و پولی مناسب زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم کرد. به نظر می رسد سیاست بودجه ای متداول دولت ها در بسیاری از کشورها در زمان رکود اقتصادی کاملا برعکس عملکرد دولت در ایران بوده است. در این کشورها فشار مالیاتی کاهش یافته و به شرکت های مالیات دهنده امتیازاتی داده می شود تا فعالیت خود را توسعه داده و در راستای تغییر روند حرکت رکودی اقتصاد اقدام کنند. از طرف دیگر به صورت همزمان مخارج دولت (به ویژه مخارج عمرانی) افزایش می یابد. بدیهی است که این فرآیند به صورت موقت درآمد دولت را کاهش داده و به علت افزایش همزمان مخارج به افزایش کسری بودجه نیز می انجامد. در اکثر کشورها این کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی دولتی تامین مالی می شود که در نتیجه آن نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. با این حال پس از خروج از رکود اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به سطوح قبل از بحران باز خواهد گشت و به تدریج حتی زمینه کاهش بدهی های قبلی دولت نیز فراهم خواهد شد.

اجرای این سیاست پس از بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، اسپانیا و قبرس علاوه بر کشورهای پیشرفته اروپایی در پیش گرفته شد. به عنوان مثال، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در آمریکا در بازه زمانی سال های ۲۰۱۲-۲۰۰۹ به طور میانگین به حدود ۸.۴ درصد رسید که نزدیک به ۳ برابر میانگین چهارساله قبل و بعد از بحران بوده است. موفقیت این سیاست بودجه ای پادچرخه ای در این کشور مرهون انضباط شدید بودجه ای دولت در نحوه هزینه کرد این منابع و همراهی سیاست گذار پولی از طریق اجرای سیاست های تسهیل مقداری به منظور کنترل نرخ بهره در محدوده هدف گذاری شده بوده است. همچنین برای جلوگیری از رشد قابل توجه نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم، بانک مرکزی آمریکا شروع به پرداخت سود بر ذخایر اضافی بانک ها نزد خود کرد. نمودار ۱ نسبت درآمد و مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی سه کشور مذکور را در بازه زمانی سال های ۲۰۱۳-۲۰۰۶ نشان می دهد. بدون تردید اجرای قاعده مند سیاست مذکور در این کشورها یکی از عوامل اصلی خروج از رکود عمیق و بازگشت به رونق اقتصادی همزمان با کنترل نرخ تورم در سال های اخیر بوده است.

سیاست های اقتصادی اجرا شده در ایران پس از رکود سال های اخیر به ویژه ساختار بودجه دولت همساز با چرخه اقتصادی موجود بوده که نتایج فاجعه باری بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به عبارت دیگر، دولت دقیقا در زمان بحران و رکود شدید اقتصادی نه تنها از هزینه های عمرانی خود کاست بلکه فشارهای مالیاتی بر بنگاه های اقتصادی را به طور قابل توجهی افزایش داد. تجربه این سال ها نشان داده است که با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه های جاری دولت از جمله حقوق و دستمزد کارکنان دولت و هزینه های رفاه اجتماعی در زمان رکود قابل کاهش نیست، در صورت افت غیرقابل پیش بینی درآمدهای نفتی، دولت به کاهش شدید بودجه های عمرانی می پردازد. این سیاست نادرست از یکسو توجیه اقتصادی بسیاری از طرح های عمرانی از پیش آغاز شده را تضعیف کرد و ظرفیت های رشد اقتصادی در بلندمدت را از بین برد و از سوی دیگر با اعمال فشار مالیاتی بیش از حد بر بنگاه های اقتصادی برای تامین هزینه های جاری دولت، به تعطیلی شرکت ها و بیکاری کارکنان آنها و در نهایت تعمیق هرچه بیشتر رکود انجامید.

این در حالی است که از سیاست گذار انتظار می رفت با اخذ تجربه موفق سایر کشورها به اجرای سیاست درست یعنی افزایش مخارج عمرانی هدفمند در زیرساخت ها و تامین مالی کسری بودجه ناشی از آن با انتشار اوراق بدهی دولتی بپردازد. نمودار ۲ آمار مربوط به نسبت درآمدهای مالیاتی و مخارج عمرانی دولت به تولید ناخالص داخلی را در بازه زمانی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۴ نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، همزمان با رکود اقتصادی سال های اخیر، مخارج عمرانی دولت کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی دولت با سرعت زیادی افزایش یافته است. هرچند به نظر می رسد در سال های اخیر نسبت درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی در هر سال به تولید ناخالص داخلی سال قبل تقریبا با ثبات بوده است، لیکن باید در نظر داشت که افزایش فشارهای مالیاتی بر شرکت هایی که با تشدید تحریم های اقتصادی، جهش ناگهانی ارز، افت قیمت های جهانی کالاها و کاهش تقاضای داخلی برای محصولات تولید شده خود رو به رو بودند باعث ورشکستگی و بسته شدن بسیاری از آنها شده است. به عبارت دیگر درصد دریافت مالیات از شرکت های فعال به مراتب افزایش یافته که خود سبب تعطیلی شرکت های بیشتری نیز شده است.

جبران فرصت از دست رفته بسیار دشوار است، اما پیشنهاد می شود دولت و بانک مرکزی هرچه سریع تر نسبت به اتخاذ سیاست های بودجه ای و پولی صحیح برای ایجاد رونق اقتصادی اشتغال زا مبادرت ورزند. در این راستا لازم است در گام نخست دولت نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف بدهی های قبلی خود برحسب نوع طلبکاران و مدت زمان تا سررسید یا عمر اوراق اقدام کند. به عنوان مثال دولت می تواند بابت بدهی های قبلی خود به شرکت ها و پیمانکاران بخش خصوصی اوراق بدهی با نرخ سود حدود ۱۶ درصد و سررسید ۱۸ ماه تا ۳ سال، بابت بدهی به بانک ها اوراق بدهی با نرخ سود ۱۲ درصد و سررسید ۸-۴ سال و بابت بدهی به صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی اوراق بدهی با نرخ ۷ درصد و سررسید ۱۸-۹ سال به آنها واگذار کند. این فرآیند همراستا با شکل گیری منحنی بازده (yield curve) نزولی با توجه به تصمیم دولت و بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم و ادامه این دستاورد بزرگ تا نسخه تقلیل نرخ تورم به رقمی بسیار کمتر از ۱۰ درصد فعلی ظرف چند سال آینده بوده و باعثرشد و توسعه هرچه سریع تر بازار اوراق بدهی دولتی و خصوصی نیز خواهد شد.

در گام بعدی دولت با انتشار اوراق بدهی جدید به تامین مالی کسری بودجه ناشی از اجرای طرح های عمرانی جدید با اولویت توسعه زیرساخت ها مانند توسعه خطوط جاده ای، ریلی، بنادر و حمل و نقل شهری بپردازد. ضروری است که انتخاب طرح های مذکور بر اساس امکان استفاده بهینه از ظرفیت به کار گرفته نشده (underutilized capacity)  فعلی در بخش های مختلف اقتصادی صورت گیرد. نکته اساسی در این زمینه، لزوم نظارت دقیق مجلس بر انضباط دولت در هزینه کرد منابع مذکور در این طرح های منتخب است. به عبارت دیگر دولت به هیچ عنوان مجاز به استفاده از این منابع برای تامین نیاز بودجه جاری خود نخواهد بود. همان طور که اشاره شد برای جلوگیری از افزایش نامطلوب نرخ بهره در اثر انتشار اوراق بدهی جدید، بانک مرکزی باید با تزریق منابع جدید در اقتصاد و خرید بخشی از این اوراق در قالب سیاست تسهیل مقداری (QE) اقدام کند.

ورود این منابع جدید از آنجا که از طریق انجام سرمایه گذاری های عمرانی هدفمند به افزایش رشد اقتصادی کشور منجر می شود، از اثرات تورمی بالقوه حاصل از افزایش نقدینگی جلوگیری خواهد کرد. برای به کارگیری این سیاست، برخلاف روال گذشته باید مجوز انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق بدهی دولتی هرچه سریع تر به بانک مرکزی داده شود. پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بسیاری از کشورها با موفقیت سیاست تسهیل مقداری را اجرا کردند که در نتیجه آن بخش قابل توجهی از دارایی ها در ترازنامه بانک های مرکزی این کشورها به اوراق بدهی دولتی اختصاص یافت.

پس از گذشت چند سال از خروج کشورها از بحران شدید اقتصادی، هنوز سهم بالایی از دارایی های بانک های مرکزی کشورهای مذکور به بدهی های دولت تعلق دارد. به عنوان مثال در حال حاضر نسبت اوراق بدهی دولتی به کل دارایی های بانک مرکزی در آمریکا حدود ۵۵ درصد، ژاپن ۸۵ درصد و کانادا ۹۰ درصد است. این در حالی است که سهم بدهی بخش دولتی از کل دارایی های بانک مرکزی در ایران حدود ۲/ ۱۱ درصد است که در مقایسه با این کشورها رقم بالایی محسوب نمی شود.

از دیگر الزامات موفقیت بانک مرکزی در نیل به اهداف فوق، توسعه بازار اوراق بدهی در بازار بورس اوراق بهادار و به ویژه اوراق بدهی شرکتی است. استفاده از بازار بدهی اوراق شرکتی باعث می شود شرکت های بزرگ و حتی متوسط بتوانند جایگزینی برای تسهیلات بانکی داشته باشند. استفاده از این بازار از سوی شرکت ها از یکسو باعث کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی شده و از سوی دیگر سپرده های سرمایه گذاری اشخاص و نهاد های سرمایه گذاری در بانک ها به سپرده های جاری تسهیلات گیرندگان تبدیل می شود. این امر بدون افزایش نقدینگی باعث کاهش هزینه پول در نظام بانکی خواهد شد و رقابت بین دو بازار پول و سرمایه برای جلب مشتری نیز باعث کاهش نرخ بهره خواهد شد. با توجه به این محاسن بازار بدهی، لازم است شرکت ها نیز برای ورود به آن تشویق شوند.

رایج ترین روش اعمال چنین سیاست تشویقی ارائه اعتبار مالیاتی (tax credit) هدفمند است. با توجه به تنگنای مالی حاکم بر اقتصاد کشور و این حقیقت که تامین مالی یکی از دغدغه های مهم بنگاه های تولیدی و تجاری کشور بوده و بار اصلی آن نیز بر دوش نظام بانکی است، به منظور تشویق بنگاه های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی پیشنهاد می شود دولت در کوتاه مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند. به این ترتیب هزینه های این نوع ابزار تامین مالی برای شرکت ها تعدیل شده و یکی از موانع مهم افزایش تولید از طریق بازار بدهی برطرف خواهد شد. با افزایش تولید شرکت، درآمد مشمول مالیات نیز رشد کرده و لذا درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت که این افزایش حتی می تواند بیش از تخفیف های از پیش تعهد داده شده باشد. چنین سیاستی همزمان با کاهش فشار بر بانک ها، به تعمیق بازار بدهی نیز کمک خواهد کرد. برای اجرای موثر این سیاست باید به تدریج شرکت ها صورت های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بین المللی تهیه کنند تا پس از شکل گیری موسسات رتبه بندی معتبر در آینده، نیازی به ضمانت بانکی برای اوراق بدهی شرکتی وجود نداشته باشد.

یکی دیگر از اقدامات ضروری دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اصلاح ساختار نظام مالیاتی است. مقایسه داده های مالیاتی مربوط به کشورها حاکی از آن است که در درآمدهای مالیاتی کشورهای صنعتی، سهم مالیات بر درآمد شخصی (personal income tax) چهار برابر مالیات بر درآمد شرکت ها (corporate income tax) است. از آنجا که مالیات بر درآمد شرکت ها موجب کاهش وجوهی می شود که می تواند در سرمایه گذاری جدید و توسعه کسب وکار وارد شود، در بسیاری از کشورها مالیات بر درآمد شرکت ها بسیار پایین است. پیشنهاد می شود نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها در ایران طی یک دوره زمانی مشخص (مثلا پنج ساله) به مرور کاهش یابد و به سطح کشورهایی چون امارات برسد و در مقابل سود توزیع شده بین سهامداران و پاداش مدیران و البته درآمد اشخاص مشمول مالیات شود. چنین سیاستی به بنگاه ها انگیزه می دهد تا بخش بیشتری از سود خود را صرف سرمایه گذاری مجدد برای توسعه کسب وکار یا تحقیق و توسعه برای افزایش بهره وری بنگاه کنند و از این طریق ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند. بدیهی است که این امر محیط مناسب تری را برای سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم خواهد کرد.

امید است با اجرای یکپارچه و همه جانبه الگوی سیاستی مطرح شده، زمینه ایجاد و افزایش رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری بدون افزایش فشارهای تورمی در کوتاه مدت فراهم شود. بدیهی است که موفقیت در این زمینه به کاهش فشارهای اقتصادی خانوارها و آسیب های اجتماعی رو به گسترش ناشی از آن کمک شایانی خواهد کرد.

ترسیم وضعیت اقتصادی بر اساس الگوی پیشنهادی

در این بخش یک سناریوی ممکن از روند تغییرات برخی متغیرهای اقتصادی کشور با فرض در پیش گرفتن الگوی پیشنهادی در بخش قبل در بازه زمانی ۱۴۰۹-۱۳۹۶ ارائه می شود. باید توجه داشت که از آنجا که اجرای برخی پیشنهادهای مطرح شده به تغییرات ساختاری اقتصاد کشور منجر می شود، در این بخش از یک مدل اقتصادسنجی مبتنی بر داده های تاریخی استفاده نشده است. به عبارت دیگر، اگر از متخصصان بین المللی دعوت می شد که راه حلی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور پیشنهاد دهند، چه بسا پیشنهاد حاضر که کاملا با تئوری های علمی اقتصادی-مالی و امتحان شده جهانی تطبیق دارد و حتما پاسخگوی مشکلات کشور است ارائه می شد.

البته لازم است بسته به طور یکجا و با تعهد کامل مدیران اجرا شود. بدیهی است که هدف از ارائه این سناریو صرفا نمایش یک روند مطلوب از متغیرهای مورد نظر بر اساس پیشنهادهای بخش قبل است. به عنوان مثال، تحولات احتمالی نرخ های بهره کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در این سناریو صرفا به منظور نمایش تغییرات در نرخ بهره براساس «تئوری ساختار زمانی بهره یا سود» است، لذا منحنی بازده در سال های ابتدایی نزولی بوده و به تدریج به یک منحنی صعودی (نرمال) در سال های بعد تبدیل می شود. طبیعتا نرخ های واقعی بهره تنها از طریق مکانیزم بازار و با توجه به همه شرایط موثر بر آن مشخص خواهند شد. جزئیات کامل جداول مربوط به محاسبات و تحولات سالانه متغیرهای مختلف این سناریو از جمله اجزای درآمدها و هزینه های دولت و وضعیت بدهی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دولت جهت تلخیص مطلب در این بخش آورده نشده و در صورت نیاز قابل ارائه خواهد بود. برخی از فروض این سناریو به شرح زیر است:

- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت و نرخ تورم برون زا فرض شده است.

- نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی با یک جهش از ۷.۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۷ برسد و پس از آن با روندی صعودی به تدریج تا انتهای دوره به ۱۱.۴ درصد افزایش یابد. شایان ذکر است که میانگین جهانی نسبت مذکور در حال حاضر در حدود ۱۵ درصد است. جهش مذکور نیز به علت تغییر ساختار نظام مالیاتی و تمرکز بر اخذ مالیات از اشخاص به جای مالیات شرکتی به وقوع خواهد پیوست. بر این اساس هر شخص با سن بالاتر از ۱۸ سال باید سالانه اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کرده و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کند. باید توجه داشت که سهم درآمدهای مالیاتی اشخاص از کل درآمدهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته (اعضای OECD) به طور میانگین ۲۳ درصد است.

- قیمت نفت به طور میانگین در این دوره حدود ۵۵ دلار و صادرات نفت ۲ میلیون بشکه در روز باشد. سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سالانه ۲ درصد افزایش یابد. نرخ ارز( در اینجا نرخ تبدیل دلار آمریکا به ریال) نیز سالانه ۵ درصد افزایش یابد.

- ذخایر ارزی کشور طی این دوره فقط از محل صندوق توسعه ملی بیش از ۲۳۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

- سایر درآمدهای جاری دولت (غیر از درآمدهای مالیاتی و نفتی) و مخارج جاری دولت با نرخ تورم افزایش یابند.

- مخارج عمرانی دولت (با فرض افزایش آن به ۱۰۰۰هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷) از ۲۳ درصد کل مخارج دولت در سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۹ افزایش می یابد. مخارج جاری نیز از حدود ۶۱ درصد کل مخارج دولت به ۴۷ درصد تقلیل می یابد. همچنین سهم هزینه منابع استقراضی دولت (هزینه های بهره ای) طی این دوره از ۱۶ درصد کل مخارج دولت به حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت.

- شکل منحنی بازده در سال های اول نزولی بوده و به تدریج در طی دوره نرمال خواهد شد. این فرآیند در آمریکا در سال ۱۹۷۹ میلادی و زمانی که این کشور شاهد تورم بالای ۱۳ درصد بود تجربه شد. در این زمان بانک مرکزی آمریکا به ریاست پاول ولکر با هدف کنترل تورم و با در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی و اثرگذاری بر نرخ های بهره کوتاه مدت، منحنی بازده را به شکل نزولی تبدیل کرد. با کاهش تورم پس از چند سال و با تعدیل تدریجی انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، منحنی بازده نه تنها به شکل نرمال بازگشت، بلکه این نمودار به سمت پایین نیز انتقال یافت.

فرض می شود تغییرات نرخ رشد اقتصادی به قیمت های ثابت و نرخ تورم مطابق نمودار ۳ باشد. نمودار ۴ تغییرات مخارج جاری و عمرانی دولت را مطابق با فروض سناریو نشان می دهد. نتایج سناریو نشان می دهد که با در نظر گرفتن فروض ذکر شده، مقادیر تراز بودجه (کسری/ مازاد) و مانده بدهی دولت و نسبت آنها به تولید ناخالص داخلی مطابق با نمودار ۶ و نمودار ۷ خواهد بود. همان طور که مشاهده می شود، با وجود افزایش بدهی دولت در بازه زمانی مذکور، نسبت آن به تولید ناخالص داخلی پس از رسیدن به سقف ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۰، وارد روندی کاهشی شده و در نتیجه رونق اقتصادی ایجاد شده در سال های بعد، نسبت مذکور تا پایان این دوره به حدود ۲۶ درصد می رسد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir