بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 22 فروردين 1392      16:25
ابطال مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از پایتخت

همه طرح های ناکام دولت در تمرکززدایی

دولت محمود احمدی نژاد در این سال ها طرح های مختلفی برای کاهش تراکم در پایتخت ارائه کرده است اما هیچکدام در مرحله اجرا موفقیتی به دست نیاورده است

 

انتقال کارکنان دولت از پایتخت یکی از طرح های دولت برای تمرکززدایی بود که چند سال پیش پافشاری زیادی بر روی آن وجود داشت. با وجود انتقادهای فراوانی که از این طرح کارشناسی نشده، وجود داشت، دولت تبلیغات زیادی روی آن انجام داد و سعی کرد کارمندان را به وعده اعطای وام و تسهیلات به خروج از تهران ترغیب کند حتی شنیده شد که برخی کارمندان را به طور اجباری انتقال داده است اما بازهم کارمندان تمایلی از خود نشان ندادند و همان تعداد اندکی که منتقل شده بودند هم با نارضایتی بازگشتند تا این طرح هم عملا شکست بخورد.

دولت محمود احمدی نژاد در این سال ها طرح های مختلفی برای کاهش تراکم در پایتخت ارائه کرده است اما هیچکدام در مرحله اجرا موفقیتی به دست نیاورده است. طرح انتقال وزارت خانه ها به شهرهای اطراف با انتقال وزارت کشاورزی به کرج آغاز شد  و ساختمان شیشه ای بلوار کشاورز فروخته شد تا آغازی در اجرای این طرح باشد اما در ادامه اتفاق دیگری رخ نداد و طرح متوقف ماند تا عما شکست خورده باشد. طرح دیگر دولت برای کاهش تراکم در پایتخت، دورکاری کارمندان بود که در وزارت کار تا حدودی اجرا شد که این طرح هم نتوانست در اجرا موفق باشد و عملا دورکاری اجرا نشد. در این مدت چند بار هم انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر مطرح شد که در حد حرف باقی ماند. موضوع جدایی ری از تهران هم که هدفی دیگر داشت با مخالفت شورای شهر متوقف ماند. آخرین طرحی هم که در این زمینه مطرح شده انتقال وزاراتخانه ها به پرند است تا این شهر جدید به پایتخت اداری کشور تبدیل شود هرچند که بعید است در این چند ماه باقیمانده از عمر دولت امکان این کار هم فراهم شود.

ابطال مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از پایتخت

بند ۴ تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و بند ۱۲ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات قانونی، مغایر قانون است و دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود.

به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند4 تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12 تصمیم نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران ابلاغ شد.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ...

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 وزیـران عضـو کارگروه انتقال کارکنـان دولت و بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران

گردش کار: آقای ... به موجب دادخواستی ابطال بند 4 تصویب نامه شـماره 96785/45017ـ3/5/1389 وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12

تصمیم شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را خواستار شده و تصمیمات مذکور را مغایر اصول 33، 28 و 22 قانون اساسی اعلام کرده است.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017ـ3/5/1389

«4ـ نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستانهای استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند

ب: بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران:

«12ـ در اجرای بند (4) تصمیم نامه شماره 96785/45017ـ 3/5/1389، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و سایر شهرستانهای استان تهران هستند، ظرف ده روز اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند، در غیر این صورت، معاونت یادشده رأساً تا قبل از انقضای شهریور ماه این موضوع را عملیاتی کند

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه های شماره 69008/13465ـ 11/8/1390 و 28428/13465ـ 4/10/1390 توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به اخطاریه شماره 89/829ـ 17/3/1390 راجع به شکایت آقای ... کارمند رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ابطال بند «12» تصمیم نامه شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 و بند «4» تصمیم نامه شماره 96785/45017 ـ 3/5/1389 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2597/90/231ـ 7/2/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن پاسخ به شکایت مطرح شد ه، اعلام می دارد:

مطابق ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:

«ماده 7ـ کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود

مطابق تبصره (4) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:

«تبصره 4ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می شود و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد

نظر به این که حسب تبصره (4) ماده (45) فوق الذکر تعیین محل خدمت کارمندان رسمی در هر نقطه جغرافیایی که دستگاه مربوط دارای واحد سازمانی باشد با همان دستگاه است و طبق ماده (7) قانون، کارمند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته می شود و تعیین محل خدمت نیز از جمله ضوابط و مقررات مربوط است لذا بند «12» تصمیم نامه شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 و بند «4» تصمیم نامه شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 که ناظر بر تعیین محل خدمت متناسب با محل سکونت کارمند است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط ندارد به خصوص که موضوع تعیین محل خدمت در یک دستگاه اجرایی حتی در استان دیگر با امر انتقال متفاوت است، زیرا انتقال از یک دستگاه اجرایی به سایر دستگاههای اجرایی صورت می گیرد. طبعاً چون تعیین محل خدمت کارمند مطابق مقررات مربوط صورت گرفته است، منافاتی با اصول یاد شده از طرف شاکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

علی هذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند هـ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست. بنابراین بند 4 تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : کارکنان - خدمت - کارکنان دولت - کارگروه انتقال - کارگروه - انتقال کارکنان - انتقال کارکنان دولت - کارگروه انتقال کارکنان - کارگروه انتقال کارکنان دولت - محل خدمت - اداری - کارکنان دولت از - دولت از - دستگاه - نامه شماره - از تهران - کارمندان - تصویب نامه - تعیین محل خدمت - انتقال کارکنان دولت از - کارمند - تعیین محل - و بند - شماره 152038/ت45336ن - 152038/ت45336ن ـ - ابطال - نمایندگان - شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 - 7/7/1389 - 152038/ت45336ن - ـ 7/7/1389 - جمهور در کارگروه انتقال - نمایندگان ویژه رئیس جمهور - ویژه رئیس جمهور در - در کارگروه انتقال - ویژه رئیس - شماره 152038/ت45336ن ـ - تصمیم نامه - نمایندگان ویژه - جمهور در - جمهور در کارگروه - 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 - نمایندگان ویژه رئیس - در کارگروه - ویژه رئیس جمهور - رئیس جمهور در کارگروه - رئیس جمهور در - مقررات - شکایت - عدالت - پایتخت - دستگاه اجرایی - معاونت - مقررات مربوط - در کارگروه انتقال کارکنان - 4 - تصمیم نامه شماره - دیوان عدالت - 3/5/1389 - عدالت اداری - وزیران عضو - و مقررات مربوط - عضو کارگروه - وزیران - 96785/45017ـ - شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 - دستگاههای اجرایی - بند 4 - 4 تصویب نامه - بند 4 تصویب نامه - 96785/45017ـ 3/5/1389 - 4 تصویب - بند 4 تصویب - دستگاه‌های - دولت و - بند 12 - شماره 96785/45017ـ - 12 تصمیم - وزیران عضو کارگروه - عضو کارگروه انتقال - دیوان عدالت اداری - بند 12 تصمیم - و مقررات - وزیران عضو کارگروه انتقال - عضو کارگروه انتقال کارکنان
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir