بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 اسفند 1395      15:32

مدیران موسسات اعتباری چگونه انتخاب خواهند شد؟

بانک مرکزی در بخشنامه ای نسخه جدید «دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری» که با اعمال ملاحظات و نظرات اصلاحی و تکمیلی ، بازنگری شده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

اقتصاد ایرانی: عملکرد صحیح و قانونمند مؤسسات اعتباری در گرو وجود مدیرانی است که ضمن داشتن شایستگی ها و صلاحیت های عمومی از قبیل حُسن شهرت و امانتداری، دارای صلاحیت تخصصی از جمله دانش و تجربه کافی برای اداره امور مؤسسه اعتباری نیز باشند. با همین نگاه، قانونگذار در تبصره 4 ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ 15‏‏/10‏‏/1389 مجلس شورای اسلامی، انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک های دولتی را منوط به صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی عنوان می کند؛ همچنان که سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی مصوب سال 1379، تصدی سمت های مدیریتی در بانک های یاد شده را به تأیید صلاحیت داوطلبان توسط بانک مرکزی مشروط دانسته بود.

به گزارش خبرآنلاین، بر همین اساس وفق تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق و تکلیف را یافت تا بر اساس مقررات قانونی، نسبت به سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه اقدام کند؛ همچنین در قانون یادشده تصریح شده بود که در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی، اشخاص فوق الذکر از مسئولیت مربوطه منفصل شده و ادامه تصدی آنان، مصداق عنوان مجرمانه ای تحت عنوان «در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی» است.

عنایت دارند؛ با توجه به مراتب فوق و در راستای اجرای تکالیف مقرر در مقرره های پیش گفته، «دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری» در سال 1390، طی بخشنامه ی شماره 137593‏/90 مورخ 15‏/6‏/1390، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و البته پس از آن مشمول اصلاحات و الحاقات موردی نیز شد. متعاقباً در «آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» که به استناد تبصره 2 ذیل ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تدوین و در جلسه مورخ 28‏/10‏/1393 هیأت وزیران به تصویب رسید، در مواد 51، 52، 53، 59 و 60 و همچنین ماده 95 بر لزوم تأیید صلاحیت مدیران مؤسسات اعتباری غیردولتی و اعمال ضمانت اجراهای انتظامی و کیفریِ تخلف کنندگان از قوانین و مقررات مُهر تأکید زده شد.

علی ایحال با توجه به تجربیات حاصل از اجرای چندین ساله «دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری» و اخذ ملاحظات و نظرات اصلاحی و تکمیلی در این خصوص، بازنگری کلی در دستورالعمل یادشده در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً اصلاحیه دستورالعمل موصوف در بیست و نهمین جلسه مورخ 26‏/10‏/1395 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اهم نکات و ویژگی های اصلاحیه دستورالعمل مزبور که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد است، عبارتند از:

1- تبیین دقیق و کامل شرایط عمومی، فردی و تخصصی لازم برای تصدی سمت های مدیریتی در مؤسسه اعتباری با لحاظ کلیه ی قوانین و مقررات لازم الاجرا؛

2- تبیین کامل ترتیبات رسیدگی از مرحله ابتدایی دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی و نحوه رسیدگی به آن ها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات؛

3- تشریح ترتیبات اداری مشتمل بر اعضای «کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری»، کیفیت مصاحبه و مفاد آن و ترتیبات پس از مصاحبه به منظور تعیین امتیاز مکتسبه ی داوطلب؛

4- بیان ترتیبات سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری؛

5- وضع ضمانت اجراهای دقیق و مناسب انتظامی برای متخلفین و سایر موارد.

در خاتمه، خواهشمند است دستور فرمایند، انتخاب اشخاص برای تصدی سمت های مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین اقدامات لازم الاجرا توسط آن بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص مزبور، مطابق با مفاد این دستورالعمل صورت پذیرد.‏


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir