بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 اسفند 1391      11:15
آیا بحران تازه ای در اقتصاد ایران رخ می دهد؟

چرا خانم ها تنها 14 درصد اشتغال و 49 درصد تردد شهری را دارند؟

شهلا اعزازی از اصلی ترین موانع توسعه در ایران می گوید

«شهلا اعزازی» که بیشتر تحقیقات خود را به حوزه زنان و خانواده معطوف کرده است از مظلومیت مردانی می گوید که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مجبورند دو تا سه شیفت کار کنند تا بتوانند هزینه های چهار یا پنج نفر را به دوش بکشند. این جامعه شناس در گفته هایش از زنان خانه داری یاد می کند که خود را وقف امور خانه و فرزندان شان کرده و در میانسالی دچار بحران روحی می شوند. اعزازی که دانش آموخته دانشگاه جامعه شناسی و اقتصاد وین است در گفت وگو با «تجارت فردا» از تحولاتی سخن گفت که تحت تاثیر مسائل اقتصادی و اجتماعی در نهاد خانواده رخ داده است. او می گوید، خانواده های ایرانی هنوز به آن نقطه نرسیده اند که به دلیل مسائل اقتصادی دچار ازهم گسیختگی شوند.

اقتصاددانان، خانواده را به عنوان یک بنگاه در نظر می گیرند که افراد و اعضا در آن بنگاه دارای ترجیحات و مطلوبیت های متفاوتی هستند. بنا بر تعریف آنها در مقابل این ترجیحات فردی، درآمد محدودی در خانواده وجود دارد که باید به شکل بهینه تخصیص پیدا کند. شما به عنوان یک جامعه شناس با تعریف اقتصاددانان از خانواده موافق هستید؟
اگر از زاویه جامعه شناختی به این مقوله نگاه کنیم، خانواده بنگاه نیست؛ کانون محبت است. اقتصاددانان هنگامی که به ارزیابی ثبات خانواده می پردازند درآمد، اولویت ها، هزینه ها و چگونگی تخصیص منابع را در نظر می گیرند اما ما جامعه شناسان روابط خانوادگی را مورد توجه قرار می دهیم. به طور کلی، امروزه با شکلی از خانواده مواجه هستیم که در گذشته، وجود نداشت. اما شکلی از خانواده هسته ای امروز که در گذشته با عنوان خانواده گسترده از آن یاد می شد، به عنوان یک واحد اقتصادی نیز مورد توجه قرار می گرفت. چرا که این خانواده ها، واحدهای کوچک اقتصادی را در جامعه می ساختند. خانواده گسترده، صرفاً شامل اعضای خونی نبود بلکه خدمتکاران و کارگران، همه جزیی از خانواده بودند؛ در آن زمان اصطلاح خانواده به کلیه کسانی که زیر یک سقف بودند یا اجاق مشترک داشتند، اطلاق می شد. اما خانواده در طول دو تا پنج هزار سال اخیر، دستخوش تغییرات بسیاری بوده است. مهم ترین تغییر این بود که تولید از درون به بیرون از محیط خانواده رانده شد و کارکرد خود را از دست داد. حتی می خواهم بگویم، خانواده تبدیل به یک واحد کاملاً مصرفی شد. البته تحقیقات بعدی نشان داد خانواده صرفاً یک واحد مصرف کننده نیست بلکه بسیاری از فعالیت های اقتصادی که در خارج از خانه امکان انجام آن نیست در درون خانه صورت می گیرد. اما تردیدی نیست که میزان تولید در خانواده ها پایین است. خانواده، یک واحد صمیمی و مشارکتی است و مبنای شکل گیری آن علاقه و نقشی است که طرفین برای تکامل و ثبات شخصیت یکدیگر ایفا می کنند. بنابراین مهم ترین ویژگی خانواده امروز، عامل محبت است. خانواده در ایران هم دچار تغییرات بسیاری شده است. نسل جوان تحصیل کرده، یک زندگی نه کاملاً برابر، اما تا حد بالایی مشارکتی و بر اساس عشق و علاقه و محبت را ایجاد کرده است.
 

بی تردید بخشی از تغییراتی که در خانواده های ایرانی به وجود آمده و شما به آن اشاره کردید، تغییراتی است که اقتصاد خانواده به این نهاد تحمیل کرده است؛ مانند پذیرش افزایش سهم مشارکت اقتصادی زنان و کاهش بعد خانوار که هریک می تواند برای کاهش هزینه ها، افزایش درآمد و افزایش رجحان های فردی باشد. از دیدگاه شما این تحولات در نهاد خانواده تحت تاثیر چه عواملی است؟
به هرحال نمی توان آثار مسائل اقتصادی را در این تغییرات نادیده گرفت. اما در کنار مسائل اقتصادی باید توجه داشت که جامعه ایران، از حدود سال های 1300 به بعد به سوی مدرنیزاسیون حرکت کرد و در 30 تا 40 سال اخیر، حرکت به سوی مدرنیزاسیون با تحولات تکنولوژی، سرعت بیشتری گرفت. البته بحثی که ما می کنیم شاید به تهران و شهرهای بزرگ برمی گردد. تهران دیگر یک متروپل نیست. یک مگاپلیس است و به یک کلانشهر عظیم تبدیل شده است. این کلانشهر عظیم که بیش از 12 تا 14 میلیون نفر را در خود جای داده است با شرایطی روبه رو است که دقیقاً با جوامع صنعتی همخوانی دارد. اما روی دیگر این سکه، مهم شدن زندگی افراد است. زمانی بحث بر سر این بود که آیا خانواده، فقط با وجود فرزند معنا می دهد؟ به هرحال، کیفیت زندگی به موضوعی مهم تبدیل شده. یعنی زنان و مردان نمی خواهند، خود را فدای خانواده و بچه کنند. آنها اکنون به دنبال پیشرفت تحصیلی و شغلی هستند. دوست دارند مطلوبیت های خود را دنبال کنند. یعنی کیفیت زندگی برایشان مهم شده است و کیفیت زندگی گویی با وجود پنج، شش یا هفت فرزند  همخوانی ندارد. البته نه فقط کیفیت زندگی خود افراد مهم است، کیفیت فرزندان هم مهم است. خانواده می خواهد برای یک یا دو فرزند خویش، بهترین ها را آماده کند. بهترین کودکستان، بهترین مدرسه، بهترین دانشگاه، بهترین لباس، ورزش، موسیقی و تمام اینها. دستیابی به این مطلوبیت ها هزینه بر است. در چنین شرایطی، خانواده هایی که قادر به تامین این هزینه ها نیستند به فرزندان کمتر بسنده می کنند.

توزیع نقش ها در خانواده چه تغییری کرده است؟

به طور طبیعی، توزیع سنتی نقش ها در خانواده و این هرم قدرت که مرد در بالا و زن در پایین است و هیچ حق و حقوقی ندارد باید به هم بخورد. البته در دهه های اخیر در ایران، این موضوع مورد تاکید واقع شد که مقام ریاستی مرد در خانواده حفظ شود؛ حتی در قانون مدنی، در بخش ازدواج و طلاق آمده است که ریاست خانواده از خصایص مرد است و من همیشه فکر می کنم که چطور ریاست می تواند خصیصه ذاتی همه مردان دنیا از جمله ایران باشد. این بدین معناست که مرد رئیس به دنیا آمده. در چنین شرایطی حق و حقوق زنان در خانواده اندک خواهد بود. به دنبال این تبلیغات، نقش نان آوری به مردان داده می شود و نقش مدیریت خانواده نیز به زنان تعلق می گیرد. در کشورهای غربی، یک درآمد، کفاف زندگی دو تا سه نفر را نمی دهد. بنابراین دو نفر از اعضای خانواده کار می کنند تا سه نفر (دو آدم بزرگ و یک بچه) بتوانند زندگی نسبتاً خوبی داشته باشند. اما در ایران هنوز می بینیم بار تکفل چهار یا پنج نفر روی دوش یک نفر است. این نان آور باید برای تامین هزینه های زندگی دو تا سه شیفت کار کند. اغلب، زنان نیز در این نوع خانوارها مشارکتی در تامین مخارج ندارند و این گونه، مردان مورد ظلم واقع می شوند. از سویی بسیاری از فعالیت های تولید نیز از خانواده به نهادهای بیرونی منتقل شده است. در این صورت، یک خانه 60 تا70 متری با یک فرزند که نیمی از روز را در مدرسه می گذراند، تا چه حد خانه داری یک زن را می طلبد که در خانه بماند؟ این شرایط هم برای مرد که مجبور است فشار مضاعفی را تحمل کند و هم برای زن شرایط مطلوبی نیست. زنان نیز تمام روز در خانه تنها می مانند و با افراد فرودست تر از خود مانند کودک در ارتباط هستند. رابطه مادر با فرزند رابطه ای است دونفره که مادر همواره مجبور است خود را با نیازهای کودک انطباق دهد. یعنی همواره در حال پاسخگویی به نیازهای فردی است که از لحاظ عقلی از او پایین تر است. کسی که در این شرایط قرار می گیرد، واقعاً احساس بیهودگی می کند. متاسفانه درصد زنان شاغل که در بخش های رسمی اشتغال دارند، بسیار پایین است. اما آنچه شواهد نشان می دهد، کار غیررسمی زنان درصد بیشتری را به خودش اختصاص می دهد. یعنی بسیاری از زن ها در حوزه غیررسمی کار می کنند.

به هرحال در سال های اخیر، شاهد رشد اشتغال زنان بودیم. این نتوانسته است از انزوای زنان در جامعه کم کند؟
آمار متفاوتی از اشتغال زنان مطرح می شود، گاه حدود 14 درصد و گاه 18 تا 19 درصد. پیش از انقلاب، سهم اشتغال زنان، 13 درصد بود. اما در دوره ای پس از انقلاب، به هشت درصد هم رسید. با این حال، این نرخ در سال های بعد به تدریج روند صعودی در پیش گرفت و تا سال 1375 رشد اندکی را تجربه کرد و در ابتدای دهه 1380 به حدود 13 درصد رسید. انتظار من این بود نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 1380 تا 1390، دست کم دو تا سه درصد رشد کند که ظاهراً این رشد محقق نشده است. در صورتی که اگر اشتغال زنان رشد طبیعی خود را طی می کرد، سهم مشارکت زنان مانند برخی از کشور های منطقه به بیش از 20 درصد می رسید. اما نباید فراموش کرد که بسیاری از زنان در بخش غیررسمی فعالیت می کنند. زنانی که در مترو فروشندگی می کنند، دستفروشان خیابان ها، آنها که پرستاری سالمندان و کودکان را برعهده دارند و کسانی که در خانه آرایشگری و خیاطی می کنند. مقوله اشتغال زنان از زاویه ساخت های طبقاتی نیز قابل بحث است. تحقیقات نشان داده است مصارف درآمدها در طبقات مختلف اجتماعی متفاوت است. برای مثال، دلیل عمده روی آوردن به کار در زنانی که از تحصیلات و سطح شغلی بالاتری برخوردارند، حضور در اجتماع و بهره گیری از تحصیلات است. یک استاد دانشگاه، هنگامی که درآمدی کسب می کند، این درآمد صرف تعطیلات یا صرف هزینه کلاس های مختلف می شود. اما در طبقات پایین تر، تنگناهای اقتصادی افراد را به کار وامی دارد. یعنی پولی که وارد خانه می شود، صرف نان و آب می شود. بنابراین اگرچه، برای هر دو گروه، درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی مهم است اما اشتغال زنان، دو علت متفاوت دارد.

پرسش من این بود که آیا رشد اشتغال زنان توانسته است آنها را از انزوا خارج کند؟
زنان ایرانی نه فقط با مشارکت اقتصادی که با دست زدن به فعالیت های دیگر مانند تلاش برای ورود به دانشگاه و شرکت در کلاس ها نیز سعی کرده اند از انزوای اجتماعی خود بکاهند. جالب است بدانید که نتایج یک تحقیق در مورد زنان ایرانی نشان می دهد تردد شهری آنان با خودرو شخصی و وسایل نقلیه عمومی، حدود 49 درصد است و تردد شهری مردان 51 درصد است. سهم 51درصدی مردان در تردد شهری به دلیل سهمی که آنان در اشتغال دارند، قابل قبول است. اما هنگامی که تردد 49 درصدی زنان را در کنار مشارکت 14درصدی آنان در فعالیت های اقتصادی قرار می دهیم، اعجاب آور است. بنابراین دقیقاً هنوز کسی نمی داند دلیل این حجم تردد زنان چیست؟ البته ترددهای پیاده در این تحقیق به حساب نیامده است. از طرفی وقتی وضعیت بیکاری زنان در رده های مختلف تحصیلی را با بیکاری مردان مقایسه می کنیم، درمی یابیم که بیکاری دختران با مدرک تحصیلی بالا، حدود دو برابر بیش از بیکاری پسران در همان رده تحصیلی است. این مقایسه نشان می دهد که فضای کسب و کار آنان را پس زده است.

مادر همواره مجبور است خود را با نیازهای کودک انطباق دهد. یعنی همواره در حال پاسخگویی به نیازهای فردی است که از لحاظ عقلی از او پایین تر است. کسی که در این شرایط قرار می گیرد، واقعاً احساس بیهودگی می کند.

برخی معتقدند به دلیل ظهور سبک های زندگی مبتنی بر همکاری بین زن و مرد در انجام وظایف خانگی در ایران، دلبستگی زنان به همسر و فرزند تغییر کرده است؛ یعنی آنان از دلبستگی های افراطی خود کاسته اند و به ارتقای توانمندی هایشان روی آورده اند. البته معتقدند، توانمندی و اشتغال زنان با نقش عاطفی آنان در خانواده در تضاد است. دیدگاه شما در مورد این فرضیه چیست؟

سال ها پیش در مقاله ای این موضوع را مورد اشاره قرار دادم که زنان ایرانی، هویت فردی ندارند. صرفاً دارای هویت خانوادگی هستند. در واقع این گونه القا می شود که زن موجودی است که تنها باید خود را وقف همسر و فرزندانش کند. در حالی که اکنون دیگر، نگرش به خانواده تغییر کرده است. خانواده برای این نیست که یکی فداکاری کند و سایرین از این فداکاری استفاده کنند. بنابراین اگر در روابط خانوادگی، شخصیت کودکان شکوفا می شود، شخصیت زن هم باید شکوفا شود. ضمن آنکه، در جوامع امروزی کودکان با وجود این تحرکات اجتماعی و شرایط اقتصادی، پس از مدتی و در سنین نوجوانی راه و زندگی خود را در پیش خواهند گرفت و از محیط خانه خارج می شوند. اما زنی که به دلیل رسیدگی به فرزندان به مطلوبیت های دیگر خود پشت کرده است، در دوران میانسالی دچار بحران های بسیار شدیدی می شود. این نظریه ای است که سال ها پیش به اثبات رسیده است. به عبارت دیگر، زنانی که فقط خانه دارهستند و امیال خود را در وجود کودکان می بینند، به تدریج که کودکان بزرگ می شوند، دچار خلاء بزرگی می شوند که از آن به عنوان بحران میانسالی یاد می شود. زنان توانمندی که دچار وابستگی به همسر یا فرزندان شان نیستند، کارکرد بهتری برای خانواده دارند. البته خانواده های بسیاری وجود دارد که زنان به علت وابستگی و عمدتاً به علت وابستگی اقتصادی در آن خانه باقی می مانند و آن خانواده بدترین کارکرد را دارد. ارتباطات در این گونه خانواده ها ضعیف است و به آن خانواده های توخالی اطلاق می شود.

البته ازسوی دیگر برخی طرفداران تفکرات فمینیستی افزایش نرخ اشتغال دستمزدی زنان، تحصیلات و درآمد آنان را از دلایل عمده همکاری بین زن و مرد در انجام وظایف خانگی می دانند، برخی براین عقیده اند که این عوامل اتفاقاً استثمار زنان توسط همسران شان را در چارچوب خانواده سبب شده است.

بله، همین طور است؛ البته این دیدگاه طرفداران افراطی فمینیسم نیست. این را هر کس با پوست و گوشت خود احساس می کند. ببینید، کارمندان، معمولاً روزانه هشت ساعت کار می کنند. یک زن روزی هفت یا هشت ساعت ممکن است در خارج از خانه کار کند و چهار تا پنج ساعت نیز به امور خانه رسیدگی می کند. این فشار مضاعف است. از سوی دیگر، زنان شاغل نیمی از روز را در محیط رسمی کار می کنند و نیمی دیگر در خانه هستند که در آنجا، قواعد گروه های صمیمی حاکمیت دارد. یعنی مدام باید خود را تغییر دهد. اما راه حل، مشارکت در امور خانه است. به ویژه در رسیدگی به امور فرزندان. به هر حال، پیوند مادر و کودک طبیعی و غریزی است. اما پیوند پدر و کودک، اجتماعی است و باید به وجود بیاید. بنابراین خانواده مشارکتی به این معنا نیست فقط زن به اموری که تا پیش از این مردانه بوده بپردازد و وارد عرصه عمومی شود. مرد هم باید وارد عرصه خصوصی شود و در کارهای خصوصی مشارکت داشته باشد. این نوع مشارکت البته در خانواده های جوان بیشتر دیده می شود.

آیا پژوهشی صورت گرفته است که نشان دهد، نابسامانی ها یا فشارهای اقتصادی در سال های اخیر چه تاثیری روی از هم گسیختگی خانواده های ایرانی و جدایی زن و مرد داشته است؟
طلاق، پدیده ای است که نسبت به آنچه در جامعه رخ می دهد، حساس است؛ مانند تغییرات قانونی. البته ممکن است مشکلات اقتصادی، مانعی برای طلاق باشد. وقتی امکان کار برای دیگری وجود ندارد و درآمد ها ناچیز است، به هر حال، زندگی کردن دو نفر با درآمد کمتر در کنار یکدیگر، هزینه ها را نسبت به زمانی که این افراد بخواهند جدا زندگی کنند، کاهش می دهد. برای مثال پس از دوران رکود بزرگ سال 1929 مشاهده شد که طلاق به طرز چشمگیری کاهش یافته

خانواده مشارکتی به این معنا نیست فقط زن به اموری که تا پیش از این مردانه بوده بپردازد و وارد عرصه عمومی شود. مرد هم باید وارد عرصه خصوصی شود و در کارهای خصوصی مشارکت داشته باشد. این نوع مشارکت البته در خانواده های جوان بیشتر دیده می شود.

است. اما تصور می کنم که در ایران، مسائل اقتصادی در افزایش یا کاهش طلاق، هنوز آنچنان اثر گذار نبوده است. در حال حاضر، مسائل اجتماعی تاثیر بیشتری روی ازهم گسیختگی خانواده ها دارد. به گونه ای که اکنون، بزرگ ترین عامل طلاق اعتیاد است. یعنی اعتیاد و به دنبال آن ندادن خرجی، بیشترین درصد طلاق ها را به خود اختصاص داده است. البته نه به آن علت که سرپرست خانوار که دچار اعتیاد شده پول ندارد، بلکه مرد پول دارد اما خرجی نمی دهد. بنابراین هنوز به جایی نرسیده ایم که کمبود درآمدها باعث شوند زن و شوهر از همدیگر جدا شوند، چرا که فکر می کنم اگر پایه و اساس خانواده محکم باشد، زن و مرد با فرارسیدن دوران سختی به راحتی از هم جدا نمی شوند. اما اعتیاد، ازدواج مجدد و خیانت مرد از مهم ترین علل اجتماعی طلاق هستند. نکته قابل تامل این است که زنان با متارکه، بیشترین آسیب را متحمل می شوند، اما هنوز هم بیشترین درخواست کنندگان طلاق زنان هستند. بنابراین تصور نمی کنم که مشکلات اقتصادی روی ازهم گسیختگی خانواده تاثیر بگذارد. مگر به صورت غیرمستقیم. برای مثال، مرد و سرپرست خانوار به دلیل رفتارهای بزهکارانه در زندان باشد و زن بخواهد طلاق بگیرد. البته گاه این دیدگاه نیز مطرح می شود که اشتغال زنان به روابط خانوادگی آسیب رسانده و گاه اسباب جدایی آنان را فراهم کرده است. هیچ تحقیق یا پژوهشی وجود ندارد که نشان دهد، زنان شاغل بیشتر طلاق گرفته اند. البته طلاق در طبقات متوسط، اغلب توافقی است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir