بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 11 ارديبهشت 1395      12:24

تاثیر سرمایه خارجی بر دوقطبی شدن دستمزد

اقتصاد ایرانی: در دهه های اخیر، اقتصادهای جهانی با تغییرات سریع، به شکل و ساختار یکپارچه یی دست یافته اند. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر همه ابعاد و ساختارهای مهم جوامع را تحت تاثیر خود قرار داده است. اقتصاد ایران نیز که در سال های اخیر به علت تحریم های ظالمانه از برخی امتیازهای جهانی شدن بازمانده بود، در سال اخیر و پس از لغو تحریم ها به سوی اقتصاد جهانی به حرکت درآمده است. رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری یکی از مهم ترین تاثیراتی است که فرآیند جهانی شدن بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت اما نکته قابل تامل این است که تاثیرات جهانی شدن بر برخی از پارامترهای اقتصادی ایران چگونه خواهد بود و اثر این تغییرات بر شرایط زندگی مردم به ویژه بر فقر و توزیع درآمد میان گروه های درآمدی چه تاثیراتی خواهد داشت.

به گزارش تعادل، در این خصوص پ‍ژوهشی با عنوان «تاثیرات جهانی شدن بر فقر در کشورهای در حال توسعه» به بررسی ابعاد مختلف جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر بر همه ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار بوده که هرکدام از این ابعاد می توانند اثرات متفاوتی بر فقر داشته باشند. براین اساس، جهانی شدن در ابعاد اقتصادی، سیاسی در کشورهای با درآمد پایین تر و بالاتر از میانگین اعلام شده از سوی بانک جهانی، اثر منفی و معنی داری بر افزایش فقر دارد. همچنین، جهانی شدن اجتماعی و سیاسی در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط درآمدی بانک جهانی، تاثیرات قابل توجهی بر فقر ندارد، اما جهانی شدن اقتصادی اثر منفی بر کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط کمتر از میانگین در آمد بانک جهانی داشته است.

بنابراین گزارش، یکی از مهم ترین تاثیرات جهانی شدن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، افزایش سرمایه گذاری خارجی در این کشورها است. چراکه کشورهای در حال توسعه همواره با مشکل کمبود سرمایه روبه رو بوده اند. ورود سرمایه از کشورهای توسعه یافته موجب افزایش موجودی سرمایه در کشورهای در حال توسعه شده که این امر بر افزایش بهره وری نیروی کار و درآمد آنها اثرات مثبت دارد و زمینه اشتغال حجم زیادی از نیروی کار موجود در این کشورها را فراهم می کند. سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه را افزایش می دهد. با وجود این، افزایش تولید ناخالص داخلی موجب رشد درآمد سرانه و کاهش فقر می شود.

در همین حال، با این سرمایه گذاری ها، تکنولوژی های روز به کشورهای در حال توسعه ورود پیدا کرده و این خود باعث افزایش بهره وری، اشتغال و تعدد بنگاه های داخلی می شود که نتیجه آن کاهش فقر و بیکاری در جامعه است. علاوه براین، افزایش بنگاه های تولیدی در کشور، مازاد بر مصرف تولید داخلی را ارتقا می دهد. این مازاد تولید از طریق صادرات می تواند درآمدهای کشور را افزایش دهد. همچنین بخش دیگری از این سرمایه گذاری ها در حوزه حمل ونقل و ارتباطات هزینه می شود. تحول در حمل ونقل و شبکه ارتباطات موجب کاهش هزینه های حمل ونقلی شده که این خود تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد و از این طریق هم می تواند فقر را کاهش دهد.

اثرات جهانی شدن بر افزایش فقر در ایران

اگر چه همه فرآیندهای بالا موجب افزایش تولید و بهره وری می شود و از این منظر فقر کاهش پیدا می کند اما ابعاد جهانی شدن بسته به ساختار کشورها اثرات مثبت یا منفی بر فقر خواهد داشت. جهانی شدن موجب افزایش حجم و تنوع مبادلات کالاها و خدمات و افزایش جریان سرمایه بین المللی، تسریع انتقال تکنولوژی، بهبود ارتباطات، توسعه دموکراسی و آزادی های مدنی، حقوق سیاسی و... می شود اما نتایج این پژوهش نشان می دهد در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر و کشورهای با درآمد پایین تر از میانگین در مواجهه با پدیده جهانی شدن اثر متفاوتی دارد. به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین تر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر افزایش فقر دارد. ساختار اقتصادی ایران نیز برای استفاده از فرآیند جهانی شدن و توسعه در زمینه های اقتصادی باید ساختارهای اقتصادی خود را منطبق بر شرایط و ویژگی ها این ابعاد طراحی کند.

حال باید بررسی کرد با توجه به اینکه ایران در رده کشورهای با درآمد میانگین رو به پایین قرار می گیرد، چه رفتاری را در مواجهه با پدیده جهانی شدن از خود نشان خواهد داد وآیا سرمایه گذاری خارجی و تحولات جهانی شدن اقتصاد آن موجب افزایش فقر خواهد شد؟ علی فقه مجیدی یکی از محققان این پژوهش در پاسخ به این سوال گفت: «تنها با استناد به نتایج یک پژوهش نمی توان به صورت دقیق پیش بینی کرد که جهانی شدن موجب افزایش فقر در کشور می شود.» این کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در ادامه وضعیت ایران را اینچنین تشریح کرد: «براساس نتایج حاصل شده، کشورهایی که درآمد متوسط آنها از سطح میانگین اعلام شده از سوی بانک جهانی، کمتر باشد، در مواجهه با فرآیند جهانی شدن دچار فقر می شوند.» وی با بیان اینکه پارامترهای تاثیرگذار در این زمینه متعدد است، تصریح کرد: «با توجه به نتایج حاصل شده نمی توان یقین داشت که اقتصاد ایران در مورد سرمایه گذاری و دیگر پارامترهای جهانی شدن دچار افزایش فقر می شود. زیرا ممکن است پارامترهای اساسی دیگر در این تحقیق لحاظ نشده باشد.»

سرمایه گذاری ها و اثرات آن بر ایجاد جهانی شدن
در این میان نکته یی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، رشد سرمایه گذاری در بخش های مختلف است چراکه رشد سرمایه گذاری یکی از مهم ترین تاثیرات جهانی شدن است و اگر سرمایه گذاری ها بدون نظارت و سیاست گذاری های صحیح انجام نشود، عواقب و پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. نکته قابل تامل این است که در کشورهای با درآمد پایین کنترل چندانی بر مدیریت سرمایه گذاری های خارجی وجود ندارد که این امر می تواند به دوقطبی شدن دستمزدها و تخصیص نادرست منابع منتهی شود. در چنین شرایطی، در بخشی از تولید دستمزدهای بالا و در بخش دیگری از تولید دستمزدها حداقلی خواهد بود. همچنین این مساله سبب انحراف تولید به سمت کالاهای لوکس و گران قیمت می شود. روند پذیرش سرمایه گذاری های خارجی در ایران نشان می دهد که دولت حضور سرمایه گذاران خارجی را طبق اولویت انجام می دهد. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اولویت سیاست گذاری های صنایع ایران است و بخشی از نخستین قراردادهایی هستند که شرکت های ایرانی با سرمایه گذاران خارجی تدوین کرده اند. این روش سرمایه گذاری نشان می دهد اقتصاد ایران تلاش دارد فرآیند جهانی شدن را به صورت آرام و تدریجی آغاز کند.

هرچند با رفع تحریم ها و اجرای برجام بسیاری از موانع پیش روی اقتصاد ایران از میان برداشته شده است، اما سمت و سوی سرمایه گذاری ها در فضای پسابرجام به طور قطع در موقعیت ایران در فرآیند جهانی شدن تاثیرگذار خواهد بود. هر چند برمبنای یافته های پژوهشی، کشورهای با درآمد کمتر از میانگین در مواجهه با پدیده جهانی شدن در معرض فقر قرار دارند اما سیاست دولتمردان در این زمینه در جهت دهی به سرمایه ها می تواند تاحدودی ایران را برای حرکت آهسته و پیوسته در فرآیند جهانی شدن آماده کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir