بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 19 فروردين 1395      13:45

خطر نزدیک‌بینی در بازار پول

اقتصاد ایرانی: پس از کاهش نرخ سود بانکی در ماه پایانی سال قبل، شنیده ها حاکی از آن است که رخداد مذکور این بار در فاصله زمانی کوتاه تر از دفعات گذشته، تکرار خواهد شد. برخی از مسوولان در توجیه رویه مذکور معتقدند که کاهش و یکسان سازی نرخ سود متناسب با تورم می تواند میزان تعهدات بانک ها به سپرده گذاران بانکی را کاهش دهد و در نتیجه از هزینه بانک ها کاسته خواهد شد. حال آنکه به اعتقاد کارشناسان، سیاست کاهش نرخ سود بانکی کنونی، با نگاه کوتاه مدت و براساس مقتضیات روز شکل گرفته است و با نزدیک بینی موجود، نمی توان بر چالش های ساختاری بانک ها غلبه کرد. بر این اساس، برای اصلاح اساسی در بازار پول باید سیاست هایی نظیر «اصلاح قوانین بانکی و تقویت نهادهای نظارتی»، «افزایش سرمایه بانک ها و رعایت شاخص های بانکی»، «اوراق سازی بدهی ها و افزایش درجه نقدشوندگی آنها»، «استقلال کامل بانک مرکزی» و «تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» در دستور کار قرار گیرد. با اصلاح ساختاری در بازار پول، سیاست های تعدیل نرخ سود بانکی بر اساس تورم، به شیوه مناسب تری صورت می گیرد و بانک ها با شناسایی ریسک های موجود، نرخ سود مورد نظر را تعیین می کنند. در غیر این صورت، سیاست کاهش نرخ سود بانکی پاسخ موردنظر را دریافت نخواهند کرد و با نخستین شوک بیرونی، فضای بازار به روزهای پرنوسان گذشته بازخواهد گشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که مسوولان در گفت وگوهای عیدانه خود از تداوم کاهش نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات خبر می دهند، بسیاری از کارشناسان معتقدند که مساله کاهش نرخ سود بانکی، نوش دارویی برای حل مشکلات بانکی در بلندمدت محسوب نمی شود و باید با حل مشکلات ساختاری نظام بانکی زمینه را برای ایجاد رقابت سالم بین موسسات مالی فرآهم آورد. دنیای اقتصاد در گزارش های گذشته خود به خطر معلول ستیزی در بحث نرخ سود بانکی اشاره کرده بود. کاهش نرخ سود بانکی به شکل یکسان و در فواصل زمانی کم باعث خواهد شد که آرامش ماه های اخیر در فضای اقتصاد کلان، با خطر مواجه شود. از سوی دیگر، با تداوم کاهش نرخ سود بانکی به شیوه کنونی و در فاصله زمانی کم، بخش قابل توجهی از نقدینگی که به شکل سپرده های مدت دار نزد بانک ها قرار دارد، راهی دیگر بازارهای شود. با توجه به حجم بالای نقدینگی، این حرکت باعث می شود که دستاورد تورمی با تهدید روبه رو شود. کارشناسان معتقدند که باید به جای تمرکز صرف، به اعداد و ارقام و تعیین فاصله مشخص بین نرخ سود و نرخ تورم، باید برای مشکلات ساختاری بانک ها اصلاحات کوتاه مدت و بلندمدت صورت گیرد. تنها در سایه این اصلاحات است که می توان شرایط را برای تعامل با محیط بین المللی فرآهم آورد. در این گزارش سعی شده که به برخی از اصلاحات ساختاری بازار پول توجه شود.

تغییر نگرش در مقررات و نظارت نظام بانکی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در سال های گذشته ضعف در نظارت از سوی بانک مرکزی، باعث پدید آمدن بسیاری از مشکلات کنونی نظام بانکی است. در حال حاضر، مقررات براساس نیازها و اقتضائات کوتاه مدت نظام بانکی، طراحی و تصویب می شود. این موضوع اگرچه باعث می شود که در کوتاه مدت، برخی از چالش ها تا حدودی مرتفع شود، اما برخی از مقررات، با اصلاحات ساختاری بلندمدت در تناقض است، بنابراین باید یک چارچوب کلی معرفی شود و قوانین در راستای هدف کلی طراحی شود تا از یک انسجام کلی برخوردار بوده و در تضاد با یکدیگر نباشد. همراه تغییر نگرش در قوانین نظارتی، باید نهادهای نظارتی نیز براساس استانداردهای بین المللی ایجاد شود. مسعود احمد، رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در سفر به ایران، تقویت چارچوب نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی را با موضوعات روز بین المللی ضروری دانست. به گفته او، در موسسات مالی ایران مشکلاتی به وجود آمده است. این موضوع در سایر کشورها نیز به عنوان یک چالش مطرح بوده است، اما آنها چارچوب قوی تری در نظارت و ساماندهی داشته اند. علاوه بر بهره گیری از تجارب دیگر کشورها، کارشناسان معتقدند که باید هیات های نظارتی مستقل وظیفه نظارتی بر بانک ها را بر عهده گیرند و بانک ها نیز ملزم هستند حداقل شاخص های مورد نیاز برای سلامت بانک ها را رعایت کنند. در کنار ایجاد نهاد های نظارتی، رتبه بندی بانک ها، احیای قوانین ورشکستگی و ایجاد صندوق ضمانت سپرده گام هایی است که به افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی در شبکه بانکی کمک می کند. برنامه احیا و انحلال بانک ها باید از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی می تواند براساس شرایط بانک ها اختیار برخی از سهامداران را محدود کند و بخشی از اختیارات را خود به عهده گیرد.

رعایت استانداردهای کفایت سرمایه در بانک ها

نسبت کفایت سرمایه بانک ها طبق استانداردهای بین المللی نسبت انواع سرمایه به دارایی های موزن شده برحسب ریسک است؛ به این معنی که بانک ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود را داشته باشند. براساس مقررات بین المللی این نسبت در بانک های تجاری نباید کمتر از 8 درصد باشد. البته در مقررات جدید نیز این نسبت تغییر کرده و به 12 درصد رسیده است. این در حالی است که براساس آمارها در سال 91 در ایران، میانگین نسبت مذکور معادل 5/ 6 درصد بوده و به نظر نمی رسد که این نسبت در سال های اخیر بهبود یابد. در سال های 1389 تا 1391 این نسبت به طور مرتب کاهش یافته است. عدم رعایت این نسبت ها باعث می شود که بانک ها در مقابل ریسک های مختلف با مشکل کمبود نقدینگی روبه رو شوند. در این خصوص کارشناسان معتقدند که جریان کمک های نقدی بانک مرکزی به بانک نیز ضابطه مند شود. موضوع نقدینگی موقت یا نقدینگی دائم باید به شکلی باشد که مشخص شود چه کمک هایی صورت گیرد، بانک ها نیز باید دواطلبانه جرایمی را بپذیرند. سطح ورود بانک مرکزی از دخالت در مدیریت تا سلب محدودیت و مدیریت را شامل می شود.

اوراق سازی بدهی های بانکی و ایجاد شرکت های مدیریت دارایی

موضوع مهم دیگر درخصوص حجم قابل توجه مطالبات غیرجاری است، در حال حاضر مطالبات غیرجاری بانک ها به کل تسهیلات رقمی حدود 12 درصد است که البته بسیاری از کارشناسان این رقم را بیشتر برآورد می کنند. در این خصوص پیشنهاد می شود که بخشی از این دارایی های منجمد به شرکت های مدیریت دارایی فروخته شود، همچنین مطالبات غیرجاری ارزش گذاری شده و در بازار سهام معامله شوند. البته به نظر می رسد که بانک مرکزی برخی از این اقدامات را در دستور کار قرار دهد، در غیر اینصورت برخی از بانک ها با بحران روبه رو می شوند و این روند باعث خروج سپرده گذاران از بانک ها خواهد شد. در صورتی که نسبت مطالبات معوق کاهش یابد و بخشی از این دارایی ها به منابع نقد شوند، قدرت تسهیلات دهی بانک ها بالا می رود و همچنین بانک ها برای جذب منابع وارد رقابت ناسالم و افزایش نرخ سود بانکی نخواهند شد.

استقلال اقتصادی بانک مرکزی

رسالت اصلی بانک مرکزی این است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری ، شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی را فراهم سازد. در اجرای این سیاست ها استقلال اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کند. در سال های گذشته نبود این استقلال باعث چیرگی سیاست های مالی بر سیاست های پولی شده و نقش سیاست گذار پولی را در تحقق اهداف خود کمرنگ کرده بود. به اعتقاد کارشناسان، بسیاری از مشکلات اساسی نظام پولی و بانکی در خارج از ساختار داخلی نظام و مربوط به روابط بین دولت و نظام پولی بانکی کشور است. راهبرد اصلی افزایش کارآیی نظام پولی کشور و اولویت اول اصلاح رفتار دولت با نظام پولی و در بلندمدت اصلاح ساختار روابط میان این دو نهاد است.

تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

معاون نظارتی بانک مرکزی معتقد است که در سال جاری بحث ساماندهی به موسسات غیرمجاز به ایستگاه پایانی می رسد و در سال های آتی دیگر حرفی از موسسات مالی غیرمجاز به میان نخواهد آمد. این در حالی است که هنوز فعالیت این موسسات ادامه دارد و در برخی مواقع اقدامات این موسسات، حرکت کل بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال در بحث افزایش بدون ملاحظه نرخ سود بانکی در انتهای سال 92، این موسسات نقش رهبری بازار را بر عهده داشتند. یکی از دلایل گسترش موسسات غیرمجاز سرکوب مالی در سال های قبل بوده که نرخ سود تسهیلات به شکل دستوری بر شبکه بانکی تحمیل می شد. در ماه های گذشته بانک مرکزی برحسب مصوبه ای که از شورای عالی امنیت اخذ کرد، کارگروهی از دستگاه ها و نهادهای مختلف تشکیل داد تا در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف کند. موارد مطرح شده بخشی از اقدامات اصلاحی است که سیاست گذار می تواند برای حل مشکلات بانک ها در دستور کار قرار دهد، با حل مشکلات ساختاری نظام بانکی، فضای مناسب برای رقابت بانک ها و موسسات مالی ایجاد خواهد شد و بانک ها با شناسایی ریسک خود، نرخ سود بانکی را تنظیم خواهد کرد. رویه تکراری کاهش نرخ سود به شکل دستوری، نمی تواند به طور دائم نسخه مناسبی برای مشکل شبکه بانکی محسوب شود و باید در وهله نخست مشکلات ساختاری بانک ها با اجرای سیاست های مناسب حل شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir