بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 24 بهمن 1394      10:50

توصیه‌هایی برای خروج از رکود در سال ۱۳۹۵

اقتصاد ایرانی: گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با عملکرد ۶ ماهه بخش واقعی اقتصاد ایران و چشم انداز رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که با وجود تلاش های صورت گرفته به سبب وخامت اوضاع، راه درازی برای برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت رکودی وجود دارد. براساس این گزارش تقریبا همه شاخص های طرف تقاضا و عرضه اقتصاد ازجمله مخارج جاری و سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید بخش های صنعت، ساختمان و خدمات در ۶ ماهه اول سال جاری رشد منفی داشته اند. پیش بینی این نهاد از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ بین ۲.۱- تا ۲- درصد است که با شواهد و قرائن موجود سازگار به نظر می رسد.

به گزارش تعادل، در تحلیلی سطحی از این وضعیت می توان این شرایط را به عملکرد نامناسب دستگاه اجرایی کشور نسبت داده و اذعان به ناتوانی دولت در حل مساله بخش واقعی اقتصاد کرد. اما واقعیت آن است که وضعیت موجود بیش از هر چیز عمق مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را نشان می دهد. این اقتصاد پس از چند دهه وابستگی به درآمدهای نفتی، تعمیق فرهنگ رانت جویی و اتکا به روش های درآمدزایی به طرقی غیر از فعالیت های مولد اقتصادی با شوک همزمان عرضه و تقاضا در آغاز دهه ۱۳۹۰ مواجه شد. به نحوی که از یک طرف مخارج عمومی و خصوصی با کاهش قابل ملاحظه همراه شد و از طرف دیگر فشارهای هزینه یی ناشی از افزایش هزینه بازرگانی، نرخ ارز و قیمت انرژی، عرصه را بر فعالان بخش خصوصی تنگ کرد. در ادامه تنگنای بودجه یی شدید دولت و نبود ساز و کارهای تامین مالی مناسب برای آن منجر به اتخاذ سیاست های افزایش نرخ های موثر مالیاتی (ازجمله نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نرخ موثر مالیات بر درآمد شرکت ها) و تداوم افزایش قیمت های انرژی با وجود شرایط رکودی شد که به تعمق رکود دامن زد. درحال حاضر نیز به رغم کاهش فشار طرف عرضه اقتصاد، رکود به دلیل تداوم کاهش تقاضا ادامه پیدا کرده و همچنان گریبانگیر اقتصاد ملی است. جمیع شواهد موجود هم نشان دهنده آن است که این وضعیت موقتی نبوده و در صورتی که راه حل های مناسبی برای آن ارائه نشود، تداوم خواهد یافت. از یک طرف به واسطه کاهش قدرت خرید خانوارها حداقل از سال ۱۳۸۶ (به واسطه مشکلات توزیعی، عدم اشتغالزایی و رشد نامناسب اقتصادی)، افزایش قابل توجه مخارج بخش خصوصی قابل انتظار نیست و از طرف دیگر مخارج جاری و سرمایه یی دولت هم به سبب تداوم روند کاهشی درآمدهای نفتی و ناتوانی از فروش اوراق بهادار دولتی چشم انداز افزایش حقیقی ندارد. سرمایه گذاری بخش خصوصی علاوه بر چشم انداز مبهم اقتصادی و اجتماعی ایران، منطقه و جهان، اسیر نرخ های سود بانکی است و افزایش صادرات غیرنفتی هم اساسا با وجود سطح کیفی عمده محصولات داخلی دشوار است. به این موارد باید تمایل قابل توجه مصرف کنندگان داخلی به خریداری محصولات وارداتی(نه تنها به واسطه قیمت های پایین تر بلکه به سبب بدگمانی به تولیدکنندگان داخلی به عنوان مثال عدم اطمینان از سلامت محصولات و... ) را هم اضافه کرد. در چنین شرایطی در کوتاه مدت ایجاد موجی از تقاضا ضروری است و در بلندمدت جز با بازسازی ساختار نهادی اقتصاد برای افزایش شفافیت، رقابت و تلاش برای بازگشت اعتماد به محصولات داخلی تحول جدی رخ نخواهد داد. شاید سرمایه گذاری خارجی بتواند در این زمینه (که اگر قرار باشد در جای مناسب انجام شود خود به معنای انجام برخی اصلاحات نهادی است) کمک کننده باشد. اگرچه تقریبا تمامی پیش بینی های رسمی رشدی بالاتر از ۴ درصد برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ اعلام کرده اند، واقعیت آن است که عمده این رشد از محل افزایش تولید و صادرات نفت خواهد بود و بهبود عملکرد رشد اقتصادی سایر بخش های اقتصادی در کوتاه مدت بدون افزایش تقاضا ممکن نیست. برای برای تحریک تقاضا در کوتاه مدت نیز سه پیشنهاد قابل ارائه است:

۱- اولویت دهی به توسعه توریسم: موضوع افزایش صادرات خدمات توریستی فی نفسه یک موضوع کوتاه مدت نیست. با این حال با در نظر گرفتن برخی تحولات منطقه یی به طور بالقوه می تواند چنین باشد. براساس برآوردهای موجود، سالانه بیش از ۵.۴ میلیون روسی از ترکیه دیدن می کنند. کمی کمتر از این میزان هم گردشگران روسی به کشور امارات متحده عربی است. با توجه به تنش های موجود میان روسیه با این کشورها به خصوص ترکیه و برخورداری بالفعل یا بالقوه ایران از بعضی مزایای این کشورها، بهترین فرصت برای جذب گردشگران روسی به ایران فراهم است که البته نیازمند اقدامات فوری برای چاره جویی در مورد آن است. این موضوع حتی می تواند به افزایش توریسم داخلی هم منجر شود. شناسایی راهکارهایی برای افزایش تمایل شهروندان به جایگزینی مسافرت های داخلی با سفرهای خارجی هم می تواند در این زمینه بسیار ضروری باشد.

۲- کاهش نرخ سود بانکی از طریق تعامل سیاست های پولی و مالی: کاهش نرخ سود بانکی از یک طرف منجر به افزایش توان دولت برای فروش اوراق بهادار می شود که می تواند منفذی برای افزایش مخارج سرمایه گذاری دولتی ایجاد کند و از طرف دیگر شرط لازم برای افزایش سرمایه گذاری خصوصی است. علاوه بر این نرخ بالای سود بانکی بر افزایش تمایل به پس انداز خانوارهای دارای قدرت خرید بالا در شرایطی که اقتصاد ایران به شدت نیازمند تقاضاست، موثر بوده است. با توجه به اینکه سیستم بانکی هم خود در نوعی از بحران به سر می برد و به شدت نیازمند نقدینگی است درحال حاضر توان انجام وظایف ذاتی خود برای تبدیل این پس اندازها به سرمایه گذاری را ندارد لذا این وضعیت به تداوم رکود دامن می زند. کاهش نرخ سود بانکی تنها از طریق رفع کمبود و اعسار نقدینگی بانک ها و در نتیجه رفع عطش آنها برای پیشنهاد نرخ های سود بالا برای جذب سپرده ممکن است که آن هم می تواند در کوتاه مدت از طریق کاهش بدهی دولت به بانک ها یا افزایش سرمایه آنها شدنی باشد. در غیر این صورت باید منتظر رونق اقتصادی یا لااقل رونق بخش مسکن بود تا بانک ها بتوانند مطالبات غیرجاری خود از بخش خصوصی را وصول یا دارایی های خود در بخش مسکن را واگذار کند که البته مشخص نیست چگونه این رونق قرار است ایجاد شود. در شرایط کسری بودجه شدید دولت به خاطر کاهش قیمت های نفت، تسویه بخشی از بدهی های دولت نیز خود می تواند از طریق صرف نظر کردن از بخشی از مخارج عمرانی، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق توسعه ملی یا استقراض خارجی ممکن باشد که لازم است تبعات هر یک به طور جداگانه بررسی شود. کاهش نرخ سود بانکی در نهایت خود می تواند شرایط لازم برای استقراض دولت از بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق بهادار را فراهم کند تا بتوان از شرایط دشوار فعلی گذر کرد.

۳- یکسان سازی نرخ ارز و جذب سرمایه گذاری خارجی: سرمایه گذاری خارجی می تواند برای آینده اقتصاد ایران ضروری باشد اما در صورتی که قرار باشد این سرمایه گذاری همراه با انتقال فناوری به داخل باشد احتمالا نمی تواند تقاضای قابل ملاحظه یی برای محصولات سرمایه یی داخلی یا سایر محصولات ایجاد کند. با این حال در نهایت سرمایه گذاری خارجی می تواند برای آینده اقتصاد ایران بسیار با اهمیت باشد. نخستین شرط جذب سرمایه های خارجی تعیین تکلیف وضعیت نظام ارزی است چراکه حاکمیت نظام چند نرخی ارز خود می تواند مهم ترین مانع برای جذب سرمایه گذاری خارجی باشد. در این شرایط و با توجه به وجود مزیت بالقوه حاصل از برجام برای جذب سرمایه گذاری خارجی، لازم است یکسان سازی نرخ ارز با اولویت در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir