بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 8 بهمن 1391      10:52

پررونق ترین منطقه خرید و فروش ملک در تهران کجاست؟

منطقه پنج استان تهران رکوردار بیشترین مبایعه‌نامه و منطقه 20 کمترین میزان قرار‌داد خرید و فروش مسکن طی هشت ماه اخیر را از آن خود کرده‌اند.

از ابتدای خرداد تا پایان دی ماه امسال در منطقه پنج تهران 19 هزار و 690 قرار داد خرید و فروش خانه منعقد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2000 مورد افزایش داشته است.

 پس از منطقه پنج تهران، منطقه چهار بیشترین مبایعه نامه مسکن را به خود اختصاص داده و در این مدت 16 هزار و 412 مبایعه نامه ثبت کرده است.

  رتبه سوم با 12 هزار و 526 قرارداد مربوط به منطقه دو است. همچنین منطقه 10 با 10 هزار و 289 مبایعه نامه که نسبت به سال گذشته با افزایش قرارداد خرید و فروش مواجه بوده است، چهارمین رکورددار قولنامه های خرید و فروش مسکن در استان تهران است.

 منطقه 14 نیز 9658 مبایعه نامه مسکن داشته و منطقه هشت استان تهران امسال با 9584 قرارداد ششمین میزان عقد قراردادهای خرید و فروش را به خود اختصاص داده است.

 منطقه هفت استان تهران 7968 مبایه نامه منعقد کرده که نسبت به سال گذشته با کمی کاهش مواجه است. منطقه 11 نیز 7905 قولنامه هشتمین رکورد قراردادهای خرید و فروش را به خود اختصاص داده است. منطقه 15 استان تهران طی هشت ماهه اخیر 7904 مبایعه نامه منعقد کرده است.

 منطقه یک تهران نیز با 7281 قرارداد خرید و فروش دهمین میزان قولنامه مسکن را داشته است. منطقه سه نیز 6329 مبایعه نامه، منطقه 6 استان تهران 5911 مبایعه نامه، منطقه 12 نیز 5809 قرار داد خرید و فروش مسکن را به ثبت رسانده اند.

 همچنین در منطقه 13 تعداد 5232 مبایعه نامه امضا شده است. منطقه 18 استان تهران 5675 قولنامه، منطقه 17 تعداد 4394 مبابعه نامه، منطقه 9 نیز 3356 قرار داد را منعقد کرده اند.

 از میان کمترین قرارداهای به ثبت رسیده در استان تهران، کمترین قرار داد مبایعه نامه مربوط به دو منطقه 19 و 20 است که به ترتیب در این مناطق 134 و 104 مبایعه نامه را به ثبت رسانده اند.

 اما مناطق 16، 20 و 21 کمترین میزان عقد قرار داد های خرید و فروش مسکن طی هشت ماهه اخیر را به خود اختصاص داده اند که در این میان منطقه 16 تعداد 1442 قرارداد، منطقه21 نیز 3215 قرار داد و منطقه 22 استان تهران 1753 قرار داد را امضا کرده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir