بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 4 اسفند 1393      12:20

اجماع روی سند اصلاحات اقتصادی

دکتر مسعود نیلی: برای غلبه بر چالش‌های کنونی باید اتفاق‌نظر در عرصه کارشناسی را به اتفاق‌نظر در عرصه سیاسی، تبدیل کرد.

اقتصاد ایرانی: جمع بندی نخستین کنفرانس اقتصاد ایران منتشر شد. این جمع بندی براساس نشست های تخصصی ۹ گانه در محورهای «رشد اقتصادی»، «کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان»، «توسعه نظام مالی»، «نفت و انرژی»، «اشتغال و بیکاری»، «صندق توسعه ملی»، « اقتصاد مقاومتی و نظام حکمرانی»، «بهبود فضای کسب و کار» و «هدفمندی یارانه ها» ارائه شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این گزارش اشاره شده هدف اصلی کنفرانس، ارائه تصویری شفاف از مسائل و چالش های فعلی و میان مدت اقتصاد در پایان دهه ۹۰ و همچنین طراحی سیاست های کلان کوتاه مدت و میان مدت برای مجموعه اجرایی کشور بوده است. این گزارش جامعیت و انسجام تحلیل ها و نتایج را دو مولفه ضروری برای دستیابی به اهداف در طراحی نشست های کنفرانس بیان کرده است. علاوه بر این گزارش حاضر «لزوم ارائه راهکارهای سیاستی»، «اجرایی بودن» و «انطباق با شرایط موجود کشور» را سه معیار اصلی در انتخاب مقالات و تعیین کمیته های تخصصی دانسته است. این گزارش شامل گزارش کمیته علمی کنفرانس اقتصاد ایران بوده و برای رعایت اختصار، از انعکاس جزئیات و مباحث کم اهمیت کاسته است. کنفرانس اقتصاد ایران در روزهای ۱۴ و ۱۵ دی ماه سال جاری با حضور دو هزار نفر از صاحب نظران، محققان و مسوولان برگزار شد. یکی از ویژگی های مهم جمع بندی حاضر این است که تمام مشکلات گذشته و چالش های پیش روی اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است و از نظر جامعیت مطالب در سطح مطلوبی قرار دارد. ویژگی دوم این سند را می توان مهر تایید ۲۱ اقتصاددان برجسته کشور دانست که اعتبار آن را تایید می کند.

۱. ضرورت رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا
سال های باقی مانده از دهه ۱۳۹۰، حداقل به سه دلیل برای اقتصاد ایران دارای اهمیت تعیین کننده است.
معضل ایجاد اشتغال در مقیاسی بسیار فراتر از آنچه در عملکرد گذشته اقتصاد ثبت شده، بدون شک اولین و مهم ترین مساله پیش روی اقتصاد ایران در سال های پیش رو است. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می شود که به عدم تغییر خالص اشتغال طی نزدیک به ۱۰ سال گذشته توجه کنیم. دوم، روند نامطلوب سطح رفاه خانوارها طی سال های ۱۳۸۵ به بعد، به اندازه ای اهمیت دارد که می تواند در هم ترازی با چالش بیکاری و حتی فراتر از آن قرار گیرد. تحولات بودجه خانوار نشان می دهد که سطح رفاه خانوارها، طی سال های ذکر شده، به طور مستمر کاهنده بوده است. این سیر کاهشی در دوران وفور درآمدهای نفتی اتفاق افتاده که پس از آن با مواجه شدن با رکود تورمی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، افت بسیار شدیدتری را تجربه کرده است. دلیل سوم، تغییر نامناسب سطح رفاه نسبی ایرانیان در مقایسه با بسیاری از کشور های دیگر در حال توسعه در سطح جهان است. جهان در حال توسعه، طی سال های ۱۹۹۰ به بعد، تحولات جهشی بزرگی را در شاخص های اقتصادی تجربه کرده است. کاهش شدید تورم جهانی به متوسط کمتر از ۵ درصد و دستیابی به رشد اقتصادی حتی دورقمی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در همسایگی ایران، عملکرد مقایسه ای اقتصاد کشور را با نرخ تورم بالاتر از ۲۰ درصد و رشد اقتصادی نوسانی کمتر از ۵ درصد، درحالی که منابع ارزی فراوان خدادادی در اختیارمان بوده، در وضعیت کاملا غیر قابل دفاعی قرار داده است. در کنار موارد ذکر شده، پایان دهه ۱۳۹۰، مقارن با پایان قرن چهاردهم هجری شمسی است. به طور طبیعی، عملکرد شاخص های اقتصادی کشور در پایان این قرن، با حساسیتی به مراتب بیش از دهه های پیش مورد ارزیابی و نقد قرار خواهد گرفت.
مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه، بر این نکته تاکید دارد که دستیابی به رشد بالای غیرتورمی پایدار و اشتغال زا در حد متوسط ۶ درصد درسال، حداقل مورد نیاز برای فائق آمدن بر چالش های ذکر شده و در حد قرار دادن شاخص های اقتصادی در سطح مهار مشکلات است. بهبود قابل قبول عملکرد اقتصاد، نیازمند رشد غیرتورمی معادل ۸ درصد در سال است که دور از دسترس می نماید. تحقق اهداف ذکر شده با توجه به اینکه متوسط رشد بلندمدت اقتصادی کشور طی سال های پس از بازسازی جنگ تحمیلی (سال های ۱۳۹۰-۱۳۷۱) ۶۷. ۳ درصد در سال بوده، به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. محاسبات صورت گرفته در مورد، عناصر اصلی تشکیل دهنده رشد اقتصادی ایران طی بیش از پنج دهه گذشته، نشان می دهد که رشد موجودی سرمایه، عامل اصلی شکل دهنده رشد اقتصادی کشور بوده است. به گونه ای که میزان رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده اند. از آنجا که انباشت سرمایه فیزیکی، تقریبا به طور مستمر در حال افزایش بوده است، طی سال های آینده، حتی ارقام بالای رشد سرمایه گذاری (مستمرا دو رقمی) در بهترین حالت، تنها بین ۲ تا ۳ درصد در سال به موجودی سرمایه اقتصاد اضافه خواهد کرد که در صورت حفظ ساختار گذشته، تنها به همین میزان رشد اقتصادی برای کشور به وجود خواهد آورد.
از سوی دیگر، این نکته مکررا مورد تاکید قرار گرفته، که ظرفیت های خدادادی و تاریخی اقتصاد ایران، استعداد فراوانی را برای دستیابی به رشدهای اقتصادی فراتر از ارقام ذکر شده فراهم کرده است. بنابراین، سوال کلیدی فراروی آینده سرنوشت ساز اقتصاد ایران آن است که چه عواملی می توانند توضیح دهنده شکاف بزرگ موجود میان ظرفیت های غنی اقتصاد ایران و عملکرد ضعیف آن باشند؟ تعداد کثیری از کشورهای جهان که موفق شده اند به نرخ های تورم زیر ۵ درصد دست پیدا کنند، فاقد منبع عظیم نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن در بودجه های خود بوده اند. طیف گسترده ای از کشورها که به رشدهای اقتصادی پایدار بالاتر از ۸ درصد رسیده اند دارای رتبه های یک رقمی جهانی در ذخایر معدنی، سایت های گردشگری، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی و آب و هوایی شبیه به ایران نبوده اند.

۱-۱ اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار
تجربه انباشته شده بشری در اداره امور اقتصادی و انعکاس این جمع بندی ها در حوزه نظریات رشد در علم اقتصاد، مواردی را به عنوان راهنما در دو سطح اصول و الزامات نهادی به عنوان شروط لازم و البته نه کافی، به شرح زیر مطرح می کند.
اول، اصول و مبانی: از آنجا که در جهان امروز، منابع مالی می تواند در هر نقطه ای از جهان به کار گرفته شود، بازار منابع به شدت رقابتی شده و به تبع آن، هزینه فرصت آن به شدت افزایش پیدا کرده است. تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها و پیش بینی پذیری رفتارها (و نه نتایج)، به عنوان اصول و مبانی، نقش سنگ زیربنای رشد اقتصادی را ایفا می کنند. اگر در کشوری، حقوق مالکیت به مفهوم امروزی و نه سنتی آن، تضمین شده نباشد، قراردادها استحکام نداشته باشند به این معنی که نقض آنها به راحتی امکان پذیر بوده و متضمن هزینه نباشد و از طرف دیگر، رفتار بازیگران اصلی، به ویژه سیاست گذاران، غیر قابل پیش بینی و اقتصاد در معرض شوک های متعدد تصمیم گیری باشد، اقتصاد از آنجا که نتوانسته اصول اولیه را فراهم آورد، نمی تواند به رشد پایدار دست پیدا کند.
دوم، الزامات نهادی: در زمینه الزامات نهادی، تجربه بشری بر فراهم آوردن ۹ اصل اساسی تاکید دارد:
نظام حکمرانی «معتبر» و «توانمند»: بخشی از وظایف حکومت ها در برقراری الزامات رشد، به ویژگی های درونی خود آنها در برخورداری از اعتبار و توانمندی مربوط می شود. اعتبار دولت ها را با دو شاخص مورد سنجش قرار می دهند. اول، آنچه را که دولت «اعلام» می کند واقعا «می خواهد» انجام دهد و دوم، آنچه را که می خواهد، «می تواند» انجام دهد. خواستن دولت ها با درجه استحکام قراردادها که در چگونگی کارکرد قوه قضائیه کشور ها انعکاس پیدا می کند مورد ارزیابی قرار می گیرد. نظام حقوقی مبتنی بر انصاف و با هدف برقراری رقابت و فراهم آوردن ضمانت های پشتیبان آن، پایه اصلی تصمیمات بلندمدت را شکل داده و روابط مستحکم مالی میان آحاد اقتصادی را برقرار می سازد. میزان توانمندی دولت ها با سه شاخص، پایداری مالی، توانمندی بوروکراتیک و قابلیت های مدیریتی، مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.
بخش خصوصی «توانمند» و «پویا»: به همان میزان که ماهیت کار دولت، نیازمند اقتدار و بهره گیری از ابزارهای الزام آور است، رفتار بخش خصوصی، مبتنی بر انگیزه و انتخاب های آزاد است.
رشد اقتصادی از دل بنگاه اقتصادی بیرون می آید که عملکرد آن با انگیزه های طبیعی سود محور و در فضای رقابتی، در بهترین وضعیت قرار می گیرد. هرچه اقتصاد از این دو ویژگی فاصله بگیرد، از رشد پایدار اقتصادی دورتر می شود. عملکرد بنگاه مبتنی بر انگیزه هایی غیر از سود، در شرایطی محقق می شود که یا مالکیت غیر خصوصی بر بنگاه حاکم باشد یا بخش خصوصی با بهره گیری از رانت، تحقق این اهداف را پیگیری کند. اقتصاد درصورتی می تواند به رشد پایدار دست پیدا کند که بنگاهداری به طور کامل به عهده بخش خصوصی باشد. دولت قوی و بخش خصوصی ضعیف، یا دولت ضعیف و بخش خصوصی قوی، ناممکن است؛ دولت ضعیف و بخش خصوصی ضعیف، ممکن اما نامطلوب است؛ و دولت قوی و بخش خصوصی قوی تنها گزینه ممکن و مطلوب ارزیابی می شود.
محیط «باثبات» اقتصاد کلان: بی ثباتی اقتصاد کلان که به طور مشخص با میزان تورم و نوسانات بازار ارز اندازه گیری می شود، از آنجا که بر پیش بینی پذیری آحاد اقتصادی تاثیر می گذارد، می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. براساس همین جمع بندی بود که موج جهانی کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مقدم بر تحقق رشد های اقتصادی بالا و پایدار در طیف گسترده ای از کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. امروز با اطمینان می توان این نکته مهم را ذکر کرد که موفقیت بشر در دستیابی به تورم پایین بسیار چشمگیرتر از دستیابی به رشد اقتصادی بالا و این دو در مرتبه ای بالاتر از دستاوردهای بیکاری بوده اند.
تعامل «پایدار» و «متوازن» با جهان: علم اقتصاد بر این جمع بندی تاکید دارد که رشد تکنولوژی، رشد بلندمدت اقتصاد را تعیین می کند و میزان انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی)، سطح درآمد سرانه را معین می سازد. محدودیت منابع در انباشت سرمایه و هزینه های بالای دستیابی به تکنولوژی، تحقق رشد و رفاه با اتکای منحصربه فرد به ظرفیت های درونی کشورها را ناممکن کرده است. از همین رو بوده که معجزات رشد اقتصادی طی ۵۰ سال گذشته و به ویژه، در طول ۲۰ سال اخیر، بدون استثنا، در نتیجه برونگرایی حاصل شده است. دسترسی به بازارهای جهانی برای فروش محصولات صادراتی و واردات رقابتی، بهره گیری از تکنولوژی و بالاخره، برخورداری از انباشت سرمایه در بازارهای جهانی، در سایه بهره مندی از نرخ بازگشت سرمایه رقابتی، همگی از عوامل بسیار مهم و تعیین کننده رشد اقتصادی کشور های مختلف جهان بوده اند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت های درونی کشورها، در گرو بسیج کلیه امکانات برای تحقق این هدف است و این هدف حاصل نمی شود مگر آنکه تولید در مقیاس اقتصادی انجام شود و از آنجا که مقیاس بازارهای داخلی کوچک تر از آن است که چنین هدفی را محقق سازد، تولید برای بازار داخل، خود به خود غیررقابتی خواهد شد و در چنین شرایطی، با مختصر گشایشی در روابط اقتصادی خارجی، بازار داخل، به بازار محصولات وارداتی تبدیل خواهد شد. تعامل با جهان مهم ترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است. توازن در تعامل در گرو تحقق وابستگی متقابل است که تنها با تنوع محصول و تنوع جغرافیای تجارت خارجی حاصل می شود.
تامین مالی «کارآ»: امروز بر این نکته کاملا بدیهی اتفاق نظر وجود دارد که پس اندازها براساس اراده و اختیار آحاد اقتصادی و نه با تصمیم سیاستمداران تخصیص پیدا می کند. لذا بی توجهی به این اصل بدیهی، می تواند به این نتیجه تلخ منتهی شود که اولویت ها و ضرورت ها در جایی و منابع در جایی دیگر تخصیص یابند. بازار های مالی اگر براساس اصل کارآیی فعالیت کنند، همین رسالت را برعهده دارند که بتوانند میان پس اندازکننده و سرمایه گذار ارتباط اطلاعاتی و نهادی برقرار کنند و از این طریق نه تنها پاسخ سوال تجهیز منابع را بدهند، بلکه به تخصیص مبتنی بر بهره وری منابع هم کمک کنند.
«تجهیز» و «تخصیص» مطلوب سرمایه انسانی و به کارگیری دانش در اقتصاد:
سرمایه انسانی، جزئی تعیین کننده در کمیت و کیفیت رشد اقتصادی است. اینکه چگونه استعدادهای انسانی، از طریق آموزش تجهیز می شوند و اینکه سرمایه انسانی تجهیز شده، چگونه به کار گرفته می شود، علامتی مهم برای آینده شناسی هر کشور محسوب می شود. اگر در کشوری، بیشترین انگیزه، از سوی بهترین استعدادها، برای انجام مهم ترین امور شکل می گیرد و اگر در سوی دیگر، نظام آموزشی و نظام به کارگیری منابع انسانی نیز ظرف نهادی لازم برای پاسخگویی به این انگیزه ها را فراهم می آورد، می توان مطمئن بود بقیه ظرفیت های مادی آن کشور نیز به نحو مطلوب و کارآ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نظام «موثر» مقابله با فقر: این دو گزاره که هدف اصلی رشد اقتصادی، رفع فقر است یا اینکه رشد اقتصادی بدون مواجهه موثر با فقر ناممکن خواهد بود، هرچند در مبانی فلسفی بسیار با یکدیگر متفاوتند، اما در این نتیجه مهم با یکدیگر اشتراک دارند که رشد اقتصادی باید در زندگی فقرا و به ویژه فقیرترین اقشار جامعه آثار مثبت ملموس داشته باشد. برنامه های رفع فقر و تخصیص منابع به طور موثر به گروه های هدف، به عنوان جزئی از برنامه های رشد اقتصادی اگر دیده نشوند رشد اقتصادی قابل استمرار نخواهد بود.
محیط زیست «متوازن»: تحولات زیست محیطی در صورتی که به درستی مورد توجه قرار نگیرند، می توانند تداوم رشد اقتصادی را ناممکن سازند. منابع آب، کیفیت هوا، وضعیت خاک و جنگل ها و مراتع و مواردی از این قبیل، لازمه رشد پایدار محسوب می شوند.
بهره برداری «بهینه» از ذخایر معدنی: کشور هایی که برخوردار از ذخایر ارزشمند معدنی از قبیل نفت و گاز هستند، در مقایسه با کشور های بی بهره از این ظرفیت های خدادادی، می توانند به دلیل برخورداری از منابع مالی بیشتر، رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتری داشته باشند. تجربه نشان می دهد که در غالب موارد، این اتفاق نیفتاده است. این مشاهده خلاف انتظار، باعث شده است که موضوع چگونگی بهره برداری از ذخایر معدنی، به سرفصلی تعیین کننده برای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی تبدیل شود. تجربه جهانی نشان می دهد برخورداری از ذخایر معدنی به طور مشخص، دو اثر منفی بر عملکرد اقتصاد کشورها داشته است: نخست ایجاد رغبت در عدم توسعه نهاد مالیات یا فرسایش نهاد مالیاتی که به معنای تضعیف ممیزی و شفافیت در اقتصاد است و سپس رانت و فساد ناشی از منابع معدنی.

۱-۲ چالش های اقتصاد ایران
الف. عدم استقرار اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار اقتصاد ایران، هم در استقرار اصول اولیه و هم در برقراری الزامات نهادی مورد نیاز، طی دهه های گذشته عملکرد قابل قبولی نداشته است. امروز همه می دانیم که نهاد دولت در کشور، از نظر توان کارشناسی و ظرفیت مدیریتی، ضعیف و از نظر مالی، ناپایدار است. در بخش بنگاهداری، کارکرد نظام انگیزشی به رسمیت شناخته نشده بنابراین، بخش خصوصی واقعی، تنها با دریافت امتیازات جانبی می تواند بر انواع ریسک ها و عدم قطعیت های محیطی غلبه و در حاشیه بنگاه های غیرخصوصی فعالیت کند. از همین رو است که خصوصی سازی در عمل به انتقال مالکیت میان نهادهای حکومتی انجامیده و نافرجام مانده است. محیط بی ثبات اقتصاد کلان چه به لحاظ استمرار تورم دورقمی و چه به لحاظ نوسانات متغیرهای فراقیمتی، فاصله زیادی با نمونه های موفق جهانی دارد. در زمینه تعامل با جهان نیز، نابسامانی شرایط، بی نیاز از هرگونه توضیح و تبیین است. در حوزه تامین مالی، اقتصاد بانک محور ایران، با مشکلات متعدد بدهی های کلان دولت به سیستم بانکی، سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، سهم بالای مطالبات غیرجاری و اتکای روزافزون بانک ها به بانک مرکزی روبه رو است. شرایط نامطلوب مالی، تنگنای مالی را به بزرگ ترین مشکل موجود اقتصاد ایران تبدیل کرده است که عدم حل درست این مشکل، به تزریق انبوه نقدینگی به اقتصاد منجر خواهد شد که حاصل آن، نه تنها از دست رفتن دستاورد کنترل تورم، بلکه تشدید مشکل رکود هم خواهد بود. در زمینه ظرفیت منابع انسانی و به کارگیری دانش در اقتصاد، شاید بتوان این گونه ارزیابی کرد که توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار کار ارتباطی نداشته و اقتصاد ایران به طور مستمر، با مازاد نیروی تحصیلکرده مواجه بوده و نظام آموزش عالی نیز همواره به این مازاد عرضه افزوده و این انباشت عدم تعادل را به سال های آینده منتقل کرده است. در عرصه مسائل حقوقی توسعه، عقب ماندگی های بزرگی وجود داشته و اقدام چندانی در مسیر بهبود کیفیت نظام حقوقی-قضایی صورت نگرفته است. در حوزه مقابله با فقر، هرچند منابع عظیمی چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم با هدف حمایت از گروه های کم درآمد صرف شده، اما اثر بخشی سیاست های مقابله با فقر بسیار پایین بوده است. در عرصه محیط زیست، حداقل در دو حوزه آب و هوا، مدتی است که کشور در شرایط بحرانی به سر می برد و از یک سو، سلامت مردم و از سوی دیگر معیشت و اشتغال آنان به طور جدی در معرض تهدید قرار گرفته است.

ب. سیاست های نادرست دوره وفور نفتی
مجموعه الزامات نهادی رشد اقتصادی، به عنوان شروط لازم و البته نه کافی، می توانست زمینه هایی را فراهم کند که کشور با تجهیز پس انداز و منابع مالی، در محیطی با ثبات از نظر اقتصاد کلان، و با به کارگیری تکنولوژی، سرمایه و بازار جهانی به تدریج بازار داخل را بزرگ تر کرده و تولید مبتنی بر بخش خصوصی را هر چه کم هزینه تر و اقتصادی تر سازد. وقتی به دلایل مختلف، این الزامات امکان تحقق نیافته، تنها عاملی که خلأ ناشی از عدم استقرار این الزامات را پر کرده و رشدی پر نوسان، در سایه تورم و بیکاری دورقمی برای اقتصاد ما ایجاد کرده، درآمدهای حاصل از صادرات نفت بوده است. نفت، بودجه دولت و تراز پرداخت ها را تغذیه و به عنوان جایگزین (و متاسفانه نه مکمل) الزامات نهادی دیگر، عمل کرده است. از آنجا که اقتصاد ما در خدمت سیاست است و آن هم در شرایطی که کشور با انتخابات متعدد مواجه است، وقتی شرایط وفور درآمدهای نفتی حادث شد، عوامل ۹ گانه نهادی همگی ضرورت خود را به لحاظ جلب آرای مردم از دست دادند و همه چیز در فعال تر کردن بعد مخارج اقتصاد با بهره گیری از انبوه درآمدهای سرشار نفتی معنا پیدا کرد. اقتصادی که به طور متوسط واردات سالانه ۲۶ میلیارد دلار داشت با جهشی بزرگ به واردات بیش از ۸۰ میلیارد دلار سالانه رسید و بودجه دولت هم با شتابی زیاد انبساط پیدا کرد. نفت از طریق واردات و بودجه، عمیقا وارد زندگی مردم شد. اما نحوه ورود نفت به معیشت مردم، یکی از جلوه های تاسفبار سراب رفاه بود. مخارج حقیقی خانوار به رغم ورود انبوه درآمد های نفتی به اقتصاد، از سال ۱۳۸۶ به بعد مسیر نزولی در پیش گرفت و هزینه های حقیقی سرانه دولت نیز مسیر مشابهی را طی کرد.
هرچند متوسط نرخ تورم سالانه در هر دو شوک نفتی سال های ۱۳۵۶-۱۳۵۲ و ۱۳۹۰- ۱۳۸۴ بسیار نزدیک  به یکدیگر بوده است، اما از آنجا که تورم جهانی در مقطع دوم به طور قابل توجهی کمتر از مقطع اول بوده، آسیب وارد به اقتصاد از ناحیه وفور نفتی اخیر، به مراتب شدیدتر از لطمات وارد به اقتصاد در شوک اول نفتی بوده است. انبساط شدید بودجه در کنار سرکوب شدید مالی نظام بانکی، سیاست های بسیار متناقض در زمینه قیمت انرژی، افزایش شدید واردات و خروج بی سابقه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور، همگی منجر به آن شد که ظرفیتی برای رشد بلندمدت اقتصاد ایجاد نشود و تولید بالقوه با کاهش مواجه شود. مجموعه شرایط ذکر شده از نظر وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت باعث شد که آسیب پذیری اقتصاد در مقابل اعمال محدودیت های بین المللی به حداکثر برسد.

ج. چالش های تحریم ها وکاهش قیمت نفت
در چنین شرایط شکننده ای که به واسطه سیاست های اقتصادی دوره وفور نفتی ایجاد شده بود، تحریم های سختگیرانه نفتی، تجاری و بانکی بر علیه مردم این سرزمین به اجرا درآمد که با توجه به افزایش شدید وابستگی اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه ۸۰، اثرات آن بر کاهش رشد اقتصادی و وارد کردن اقتصاد به سخت ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد کشور، قابل توجه بود.
اینک با تحولات به وجود آمده در اقتصاد جهانی، قیمت های جهانی نفت یکی از شدیدترین کاهش های خود را- کاهش حدود ۶۰ درصدی - تجربه می کند و اقتصاد ایران پس از دوره رکود تورمی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ در مهم ترین منبع درآمدی خود با کاهش مواجه شده است. به نظر می رسد با توجه به مولفه های بنیادین بازار نفت، دوران قیمت های پایین نفت برای مدتی در آینده و با نوساناتی ادامه خواهد داشت. به طور مشخص از یک طرف، کند شدن رشد اقتصاد جهانی به کاهش تقاضای نفت منجر شده و از طرف دیگر، افزایش قابل توجه تولید نفت نامتعارف تولیدکنندگان غیر اوپک، بازار را با مازاد عرضه مواجه کرده است.
نظام اقتصادی ایران که نتوانسته اصول و الزامات نهادی دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند و به غلط، این خلأ بزرگ را با اتکا به درآمدهای نفتی پر کرده بود، در مواجهه با افزایش شدید درآمدهای بادآورده نفتی، همزمان با افزایش تنش های خارجی و درست در مسیر متقابل، از طریق افزایش هرچه بیشتر واردات، اقتصاد را عمیقا در کام اقتصاد جهانی فرو برد و در نتیجه، با بروز محدودیت های واردات در یک اقتصاد واردات محور، شرایط وخیم شد. اینک با اضافه شدن مشکل کاهش قیمت نفت، همه نقاط ضعف کارکرد اقتصاد، اعم از بلندمدت (ضعف در فراهم آوردن الزامات رشد پایدار اقتصادی) و میان مدت (ضعف در مدیریت دوره وفور نفتی)، در برابر ضرورت های جدی ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ و تامین رفاه خانوار ها برای سال های باقیمانده از دهه ۱۳۹۰ قرار گرفته است. حساسیت شرایط موجود بسیار شدید و نیازمند آن است که در بستری از سیاست های خارجی فعال و تعاملات گسترده بین المللی، اصلاحات نهادی در داخل با جدیت و بدون فوت وقت دنبال شود و به حکم ضرورت، اجماع حداکثری و پشتیبانی عمومی در سایه ایجاد انسجام ملی حول محور بهبود شرایط اقتصادی، هرچه سریع تر در دستور کار نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور قرار گیرد.
بهبود شرایط اقتصادی کشور و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز برای فائق آمدن بر مشکلات پیش رو، نیازمند آن است که اولا رشد اقتصادی پایدار و الزامات تحقق آن، به عنوان اولویت و موضوع محوری، در ارکان نظام سیاسی کشور مورد تایید قرار گرفته و ثانیا، طراحی های کارشناسی برای به نتیجه رسیدن اهداف و سیاست ها انجام شود. خوشبختانه با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، پس از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نه تنها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بالاترین سطح نظام تصمیم گیری کشور به عنوان هدف مورد تاکید قرار گرفته بلکه دو ویژگی درونزایی و برونگرایی برای رشد اقتصادی آینده نیز ذکر شده است که از نظر مبانی علمی و تجربی از اجماع کارشناسی برخوردار است. بنابراین به نظر می رسد در صورتی که همه قوای موثر بر اتخاذ سیاست های اقتصادی، به طور کامل و یکپارچه و نه به صورت گزینشی و مصلحت اندیشانه، پایبند به سیاست های ابلاغی باشند، پیش شرط اول حاصل است و قدم های بعدی از جنس طراحی های کارشناسی است. در این سند، دو هدف اساسی به عنوان محور کلیه برنامه ریزی ها و جهت گیری های اقتصادی کشور برشمرده شده است. این دو هدف عبارت است از تامین رشد پویا و بهبودشاخص های مقاومت اقتصادی.
اقتصاد ایران طی دهه های اخیر و به ویژه نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، نتوانسته است عملکرد قابل قبولی در زمینه رشد اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که به دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی، فرصتی استثنایی برای دستیابی به رشد بالا و پایدار اقتصادی برای کشور به وجود آمده بود. از طرف دیگر، اقتصاد ایران نشان داد که در مواجهه با تکانه های خارجی دارای شکنندگی بسیار بالایی است و در برابر فشارهایی مانند تحریم های خارجی به سادگی آسیب می بیند. به لحاظ شاخص های بین المللی مقاومت اقتصادی، جایگاه ایران در ۱۰ سال منتهی به ۲۰۱۲ کاهشی چشمگیر داشته و از رتبه ۳۸ به ۷۲ در میان کشورهای جهان کاهش یافته است. بررسی اجزای شاخص ترکیبی مقاومت اقتصادی برای کشور نشان می دهد که ناکارآیی بازارهای مالی، تداوم کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری های عمرانی و آلودگی های زیست محیطی، مهم ترین عوامل کاهش مقاومت اقتصاد ایران بوده اند.
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ناظر بر موانع و چالش های بلندمدت اقتصاد و در جهت رفع ضعف های نهادی موجود تدوین شده اند. در تعیین محورهای کنفرانس اقتصاد ایران، چارچوب ارائه شده توسط سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و با تمرکز بر مهم ترین بخش ها سعی شده که تحلیل جامعی از وضعیت این محورها، چالش ها و اصلاحات مورد نیاز ارائه شود. توسعه نظام مالی، تبیین نقش صندوق توسعه ملی، چالش های بازار انرژی، بازارکار، اشتغال و بیکاری، سیاست های کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب وکار، خصوصی سازی و فضای رقابتی و هدفمندی یارانه ها برخی از عناوین محورها و نشست ها بوده اند. در ادامه، مهم ترین نتایج به دست آمده از مجموعه مقالات و مباحث کنفرانس به اختصار ارائه می شود. در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که به عنوان یک مبنا برای وفاق می تواند اثر بخشی تعیین کننده داشته باشد؛ سیاست هایی به شرح ذیل قابل توصیه خواهد بود:

۲. بهبود نظام تدبیر
سازمان سیاسی و صلاحیت های مدیریتی و اداری دولت ها که از آن با عنوان نظام تدبیر یا نظام حکمرانی یاد می شود، یکی از مهم ترین عوامل موثر پیشرفت کشورها است و حکمرانی خوب، اصلی ترین متغیر توضیح دهنده موفقیت نظام های اقتصادی است. نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را در جهت رشد و توسعه تبیین می کند. نظام سیاسی کشور، فرآیند اعمال قدرت در مدیریت منابع و همچنین ظرفیت دولت برای طراحی، تهیه و تنظیم و اجرای سیاست ها، سه مولفه شکل دهنده یک نظام تدبیر هستند. مطالعات فراوان نشان داده است که بازارها از یک طرف در غیاب قواعد و قوانینی که حامی فعالیت اقتصادی و دستیابی به ثمرات آن باشند، و از طرف دیگر در غیاب فرهنگ و ذهنیت توسعه گرا نمی توانند به خوبی عمل کنند و نویدبخش کامیابی ملت ها باشند. مجموعه این موارد اهمیت وجود نظام تدبیر مناسب در کشور را به منظور موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی نشان می دهد.
نظام تدبیر در ایران از زمان شکل گرفتن نهاد دولت تا به امروز با مشکلات عدیده ای روبه رو بوده است که مهم ترین آنها را می توان تمرکز شدید قدرت اقتصادی و سیاسی در دست دولت دانست. کثرت قوانین، ضعف نظام نظارت بر اجرای قوانین، پایین بودن ضمانت اجرایی قوانین، شرح مبهم و متداخل وظایف دستگاه های اجرایی، فقدان آینده نگری، نبود انضباط مالی، کندی فرآیند تصمیم گیری، ناپایداری قوانین و وجود فضای نااطمینانی، بی اعتمادی به دولت در میان جامعه، مشارکت ناچیز مناطق در فرآیند توسعه، وجود فساد اداری، رویه های متعدد بوروکراتیک، وجود شبکه های روابط در میان افراد به منظور اثرگذاری بر انتصابات و موارد دیگر از این دست، از دیگر مشکلاتی است که کارآیی نظام تدبیر در ایران را به چالش جدی کشانده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بررسی و بازنگری در نظام تدبیر ایران مطرح شد؛ اما به دلیل شروع جنگ تحمیلی سرانجامی پیدا نکرد. هرچند که اصلاح نظام تدبیر در مفاد برنامه های توسعه به چشم می خورد، اما دستیابی به یک نظام تدبیر مناسب و کارآمد، نیازمند جامعیتی فراتر از برنامه های میان مدت است. مهم ترین سرفصل هایی را که می توان در فرآیند اصلاح نظام تدبیر، عنوان کرد عبارت است از:
کاهش سیاست زدگی نظام اداری ایران (مقابله با انتصابات سیاسی، پایداری و ثبات مدیریت و...)
بهبود کیفیت مقررات ملی (شفافیت، انعطاف، جامعیت، عدم تداخل، پاسخگویی و اثربخشی در تمامی مقررات اداری دولت، مقررات مالی و بودجه دولت، مقررات اقتصادی، مقررات اجتماعی و...)
ارتقای کیفیت بوروکراسی (استفاده از فناوری اطلاعات در دولت الکترونیک، کسب وکار الکترونیک، شهروندان الکترونیک و...)
اصلاح قانون شوراها با هدف انطباق با اصول هفت گانه قانون اساسی در مورد شوراها و تحقق اهداف آن و کاهش درجه تمرکز امور در مرکز
ارتقای حسابدهی در هر سه قوه و ارزیابی مستمر شفافیت در عملکردها
ارتقای قانونمندی و حکومت قانون و ایجاد شرایط قضایی لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد کشور
بازبینی حجم و اندازه و ساختار دولت با هدف حذف دستگاه های موازی غیر ضرور و هزینه های زائد
ارتقای کارآیی و ثمربخشی در بخش عمومی و گسترش ساز و کارهای پایش و موازنه  (check &  balance)
بازبینی قوانین و مقررات اقتصادی بر اساس منطق توسعه ای و آینده نگری
کاستن از آیین نامه سازی مدیران دولت که در مواردی منجر به تفسیرهای گریز از قانون می شود، از طریق نظارت دقیق تر و ارتقای پایبندی به قانون در سطوح مختلف
قاعده مندی حضور نهادهای حکومتی غیردولتی در عرصه های اقتصادی
بهبود ظرفیت تخصصی قوای مقننه و قضائیه و ارتقای کیفیت قوانین و مقررات
ارتقای عملکرد نظام تدبیر محلی و فرآیندهای مشارکتی در اداره امور استان ها در برنامه ریزی، تامین منابع و اجرای طرح ها
مبارزه با فساد دیوانی و پرورش و گسترش اخلاق خدمت در کارکنان دولتی

۳. بهبود فضای کسب وکار، خصوصی سازی و توسعه فضای رقابتی
به گواه آمارها و شاخص ها، بخش تولید در ایران از بسترهای مطلوبی برخوردار نیست و بازار محصول بسیار ناکارآ است. وجود شرایط نامساعد برای تولید سبب شده که هزینه های جانبی زیادی مانند هزینه ریسک و هزینه های مبادله به تولیدکنندگان تحمیل شود و توان رقابتی محصولات و بنگاه ها در بازارهای داخلی و خارجی کاهش یابد. برخورداری از رتبه ۱۳۰ در شاخص سهولت کسب وکار و رتبه ۸۹ در شاخص رقابت پذیری به خوبی می تواند نامساعد بودن شرایط تولید را نشان دهد. به نظر می رسد که فهرستی از مهم ترین چالش های بخش تولید در شرایط فعلی عبارت است از:

نبود جهت گیری منسجم و قاطع در جهت تقویت تولید و رشد پایدار اقتصاد
وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر برای فعالیت بخش خصوصی که گاه با یکدیگر نیز تعارض دارند
نبود نهاد مسوول بهبود کیفیت مقررات در کشور
نبود سازوکار مناسب نظارت بر حسن اجرای قوانین
قیمت گذاری دولتی و دستوری
وجود انحصارات دولتی
پایین بودن رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی
بالابودن ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های مولد
ناکارآیی نظام تعرفه ای کشور
شرایط نامناسب واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی
بدهی های معوق دولت به بخش خصوصی
تحریم ها و تنگناهای تجاری حاصل از آنها به دلیل حضور پررنگ دولت در بازار محصول، تغییرات اساسی این بخش تنها با اصلاح نقش تنظیم کنندگی و بنگاه داری دولت امکان پذیر است. ناکارآمدی اجرای نقش تنظیم کنندگی دولت مانند نظارت بر بازارها سبب شده که اصطکاک های زیادی در بازار محصول ایجاد شود و تولیدکننده با انبوهی از ریسک ها و هزینه های جانبی روبه رو شود که این امر هزینه تولید را افزایش و رقابت پذیری را کاهش می دهد. بهبود فضای کسب وکار، حسن تعبیری است که می توان به شکل خلاصه از وظایف مورد انتظار از دولت در این حوزه، بیان کرد. چهار مورد از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی به منظور تقویت نقش غیرمستقیم دولت در بازار محصول، به شرح زیر است:
اصلاح مقررات کسب وکار (کاهش کمیت و افزایش کیفیت مقررات، تسهیل دریافت مجوزها، 
شفافیت قوانین، کاهش ریسک و...)
توسعه رقابت و تنظیم بازار (حمایت از حقوق مالکیت، اصلاح و تقویت نقش شورای رقابت، مقابله با انحصار و تبعیض قیمت و...)
بهبود نظام تجارت خارجی (کاهش انحصار دولت در تجارت خارجی، اصلاح نظام تعرفه ها، یافتن شرکای تجاری مناسب، انعقاد قراردادهای چندجانبه و...)
اصلاح نظام قیمت گذاری (پرهیز از قیمت گذاری دستوری، رفع محدودیت های مبادلات و آزادسازی بازارها، ایجاد نظام حمایتی برای اقشار ضعیف و...)
در مورد نقش مستقیم دولت در بازار محصول نیز باید گفت که بنگاهداری دولتی با ایجاد انحصار، تحدید رقابت و حمایت های غیرمنطقی از تولیدکنندگان دولتی موجب ناکارآیی این بازار شده است. با توجه به آنکه مدیریت دولتی بنگاه انگیزه ای برای نوآوری و خلاقیت ایجاد نمی کند، بنابراین این مدل از بنگاهداری همواره با ناکارآیی همراه است. به این ترتیب، خصوصی سازی نیز عبارتی است که می توان به وظایف مورد انتظار از دولت به منظور اصلاح نقش مستقیم در بازار محصول اطلاق کرد. افزایش کارآیی، تقویت بخش خصوصی، افزایش سلامت مالی و آزادسازی منابع عمومی، مهم ترین نتایج خصوصی سازی برای یک اقتصاد است
به منظور اجرای مناسب خصوصی سازی و جلوگیری از گسترش بخش شبه دولتی در اقتصاد ایران باید
 پیش شرط های زیر را در نظر گرفت:

تقدم بهبود محیط کسب وکار بر خصوصی سازی
وجود عزم قاطع در خصوصی سازی
رفع موانع حقوقی و قانونی خصوصی سازی
انتخاب شیوه بهینه واگذاری ها
حسابرسی و تعیین ارزش دقیق بنگاه ها
ایجاد شفافیت در حساب ها
مقابله با فساد و رانت جویی در واگذاری ها
ترکیب خصوصی سازی با سیاست های مشوق بهره وری
اتخاذ آهنگ متوازن خصوصی سازی
در کنار موارد یادشده که با هدف اصلاح نقش های تنظیم کنندگی و بنگاهداری دولت باید صورت پذیرد، توجه به نقش حمایتی دولت در این بازار که در راستای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز قرار می گیرد، از اهمیت بالایی برخوردار است. طی سال های وفور درآمدهای نفتی، اتصال بین بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ تولیدی کشور تا حد زیادی تضعیف یا در برخی صنایع تقریبا قطع شده است. علت این امر تا حدی ناشی از عملکرد دولت و جایگزینی تولید داخل با واردات است و به همین دلیل، دولت مکلف به حمایت از این صنایع آسیب دیده یا در معرض خطر است. با توجه به آنکه بنگاه های تولیدی بزرگ بنا به دلایلی مانند دسترسی آسان تر به منابع مالی و برخورداری از حمایت های دولت توانسته اند تا حدی احیا شوند، دولت باید تعمیق رشد اقتصادی و افزایش اشتغال زایی را از طریق ایجاد رابطه بین بنگاه های بزرگ و بنگاه های کوچک و متوسط دنبال کند.

۴. سیاست های کاهش تورم و مدیریت با ثبات اقتصاد کلان
ثبات اقتصاد کلان با پیش بینی پذیر کردن فضای کسب وکار و ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه گذاری برای فعالیت های مولد، یکی از مهم ترین الزامات رشد اقتصادی است که خود، مستلزم اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاست گذاری های پولی و مالی است. به نظر می رسد که در حوزه سیاست پولی مهم ترین چالش فعلی، چگونگی ادامه روند نزولی تورم، حرکت به سمت تحقق تورم تک رقمی و الزامات آن باشد. در حوزه سیاست های ارزی نیز با توجه به ادامه تحریم ها و کاهش قیمت نفت، هدف گذاری مناسب نرخ ارز و کنترل نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ضمن آنکه طراحی قاعده سیاست گذاری ارزی با هدف ارتقای رقابت پذیری اقتصاد ملی با توجه به تجربه دهه ۸۰ دارای اولویت زیادی است. همچنین در حوزه سیاست مالی دولت، نحوه مدیریت بودجه با توجه به کاهش قیمت نفت و همین طور کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از مسائل مهم به شمار می روند.

۴-۱ کاهش تورم
تورم پایین و باثبات، شرط لازم برای ثبات اقصاد کلان و بالابردن رشد اقتصادی است. عکس العمل نسبت به تورم باعث می شود بانک مرکزی لنگر تورم پیش بینی شده را معیار سیاست گذاری پولی قرار دهد. این درحالی است که سایر لنگرها - لنگر پولی و لنگر ارزی - امروزه برای مدیریت سیاست پولی لنگرهای قابل اعتمادی به شمار نمی روند. تعهد نهادی نسبت به ثبات قیمت ها، نبود سلطه مالی، استقلال سیاست گذار پولی در استفاده از ابزارهای سیاستی، شفافیت و پاسخگویی نسبت به عملکرد سیاست گذار و اعلام عمومی نرخ تورم هدف (همراه با بازه انحراف قابل قبول) از الزامات هدف گذاری تورمی اند. هرچند تثبیت نرخ ارز ممکن است به کاهش موقت تورم کمک کند ولی به دلیل شکل دهی انباره تورمی، مستعد تخلیه انرژی متراکم در مواجهه با شوک های بیرونی است. در مقابل، شناور کردن نرخ ارز همراه با مدیریت نوسانات و کنترل شدید رشد پایه پولی، سیاستی دشوار، ولی همراه با دستاوردهای ماندگار است.
نیل به تورم تک رقمی و حفظ آن، در گرو دو اقدام اساسی است:

اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاست گذاری پولی و مالی
مدیریت عاجل و خردمندانه متغیرهای اثرگذار بر تورم آتی از قبیل نرخ ارز، پرداخت نقدی یارانه ها، کسری بودجه و پایه پولی اصلاحات بنیادین مورد نیاز در ساختار سیاست پولی و مالی برای پایدار کردن تورم تک رقمی شامل موارد زیرند:

الف- اجماع سیاست گذاران مبنی بر اعلام هدف تورمی به مردم و تعهد سپردن به تحقق آن
ب- مدیریت انتظارات تورمی و اتخاذ یک سیاست ارتباطی قوی برای غلبه بر لختی تورم در اذهان مردم
ج- اصلاح قوانین و مقررات به شرح زیر:

تصریح ثبات قیمت ها به عنوان مهم ترین هدف بانک مرکزی به انضمام پایداری مالی درصورتی که به ثبات قیمت ها لطمه نزند.
بازتعریف اهداف، جایگاه و ترکیب شورای پول واعتبار
اعطای استقلال به بانک مرکزی در انتخاب اهداف میانی و استفاده از ابزارهای سیاستی
تصریح ترتیبات پاسخگویی بانک مرکزی به دولت، مجلس و مردم
نظارت مقتدرانه بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات اعتباری
ایجاد بازار بدهی و ابزارهای مربوطه برای مدیریت غیرپولی بدهی های دولت
توسعه بازارهای مالی برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی
بهبود فضای کسب وکار برای افزایش بهره وری در بخش شرکتی.
برای مدیریت دوران گذار نیز سیاست های زیر پیشنهاد می شود:

اعلام تورم انتظاری و تورم هدف
لنگرکردن تورم انتظاری
تسهیل تنظیم مجدد قراردادهای شاخص بندی شده به تورم
پیمایش مستمر تورم انتظاری، تقویت تحلیل های فنی پیش بینی تورم و انتشار منظم گزارش تورم
شکستن مقاومت سیاسی برندگان تورم مزمن.

البته در بازطراحی ساختار و نظام سیاست گذاری پولی متناسب با اهداف جدید، ضروری است ملاحظات زیر مورد توجه قرار گیرد:

نظر به تاثیرپذیری انتظارات تورمی از بازار ارز، در کوتاه مدت فرآیند سیاست گذاری پولی از مسیر ثبات نرخ ارز (رژیم ارزی میخکوب خزنده) هدف ثبات قیمت ها را محقق می کند. در بلندمدت با بهبود کارآیی و استقلال ابزارهای سیاست گذاری پولی، پاک کردن ترازنامه بانک مرکزی و حذف چالش های مربوط به تسلط و سرکوب مالی عملا زمینه تاثیرپذیری انتظارات تورمی از طریق بازار پول و نرخ سود سیاستی فراهم شده و در نتیجه، رژیم ارزی سازگار نیز از نوع شناور مدیریت شده خواهد بود.
یکی از الزامات ارتقای فرآیند سیاست گذاری پولی، تولید و دسترسی بهنگام به متغیرهای عملکردی اقتصاد کلان و نیز آمارهای جامع پولی در قالب متغیرهای پیشرو است تا شکاف میان متغیرهای اقتصادی و اهداف سیاست گذار پولی (ثبات قیمت ها، پایداری بخش خارجی، رشد غیرتورمی و ثبات بازار دارایی ها) شناسایی و زمینه تدوین بسته سیاست پولی با اتکا به ابزارهای سنتی و غیرمتعارف فراهم شود. تلفیق اطلاعات مربوط به مولفه های هشدار زودهنگام و متغیرهای پیشرو فضای اقتصاد کلان، یک بازخورد مطلوب سیاستی فراهم ساخته تا سیاست گذار نسبت به تداوم یا اصلاح بسته سیاست پولی تصمیم گیری کند.

۴-۲ ثبات بودجه
پدیده سلطه مالی در اقتصاد ایران، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کلان و ایجاد نرخ های بالای تورم است. وابستگی بودجه به نفت سبب شده تا همراه با نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، بودجه دچار انبساط و انقباض های مستمر شود و از این طریق تلاطم را به درون اقتصاد منتقل کند.
همچنین، تجربه دهه های گذشته نشان می دهد که تلاطم های بودجه بخش پولی اقتصاد را هم به شدت متاثر می کند. به همین جهت، ایجاد پایداری مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت، یکی از مهم ترین اصلاحاتی است که در جهت ثبات اقتصاد کلان باید مورد توجه قرار گیرد. برای حصول این هدف، از یکسو صندوق توسعه ملی، نقشی کلیدی دارد و از سوی دیگر، تدوین بودجه از سوی دولت باید با پیروی از قواعد ثبات ساز مالی صورت گیرد. در این ارتباط، سه قاعده مالی زیر برای تدوین بودجه های سالانه پیشنهاد می شود:

تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن 
تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه دولت و میزان تغییرات سالانه آن
مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی (درآمدهای مالیاتی)

۴-۳ تقویت نقش صندوق توسعه ملی
یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار در عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، رفتار موافق چرخه ای و به شدت پر نوسان سیاست مالی در این کشورها است. در یک نگاه کلی، چالش های سیاست گذاری مالی در کشورهای صادرکننده نفت از این واقعیت ناشی می شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت تمام شدنی، بی ثبات و غیرقطعی هستند و عمدتا از خارج از کشور سرچشمه می گیرند. درنتیجه،  درآمدهای حاصل از صادرات نفت، با تغییرپذیری و عدم قطعیت بیشتر نسبت به سایر درآمدهای مالی دولت همراه است و این امر، مدیریت اقتصاد کلان و سیاست گذاری مالی را در کشورهای صادرکننده نفت بیش از پیش دشوار ساخته است. چالش اصلی سیاست گذاران در این کشورها، چگونگی اجتناب از انتقال بی ثباتی قیمت نفت به اقتصاد کلان داخلی است. تاسیس صندوق های ذخیره درآمدهای حاصل از فروش نفت یکی از راهکارهای برون رفت از این وابستگی است. از سوی دیگر، حفظ این ثروت بین نسلی برای بهره برداری نسل های آینده یکی دیگر از مهم ترین کارکردهای این صندوق ها است. با توجه به این واقعیت ها، موارد زیر در جهت ارتقای عملکرد صندوق توصیه می شود:

تعیین و اعلام دقیق و روشن اهداف سیاستی صندوق به منظور جلوگیری از انحراف در بهره برداری از منابع آن
برنامه ریزی در جهت هدایت سرمایه گذاری های صندوق به ثروت های ماندگار، مولد و زاینده اقتصادی از طریق تقویت کارشناسی بانک های عامل در انتخاب درست طرح ها و فعالیت های اقتصادی 
اعمال اصلاحات در اساسنامه صندوق توسعه ملی به منظور حصول استقلال، ارتقای کارآیی و تقویت وظایف و اختیارات ارکان صندوق، همراه با تقویت پاسخگویی مدیریت آن
توجه به اهمیت عدم مداخله دولت و قانون گذار در مدیریت صندوق به منظور اداره آن بر اساس منافع صندوق و جلوگیری از تبدیل این نهاد به ابزار دستیابی به اهداف سیاسی 
 •
ضرورت توجه ویژه به مدیریت ریسک، در زمینه های کنترلی، مقرراتی و ابزاری
افزایش هماهنگی بین صندوق و بانک مرکزی به منظور اجتناب از ایجاد چالش در مدیریت سیاست های ارزی
تنوع بخشی به پرتفوی دارایی های صندوق به منظور کاهش ریسک.

۵. توسعه و اصلاح نظام مالی کشور
مساله تنگنای مالی، در شرایط حاضر یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور است. این مساله تا اندازه زیادی به وضعیت فعلی نظام مالی کشور بازمی گردد. نظام مالی در ایران از گذشته های دور دچار کمبود های مفرط از بابت عدم قانون گذاری و سیاست گذاری مناسب، ضعف ساختاری، تاثیرپذیری از قوانین ضعیف پایه در زمینه مالکیت و نظام حقوقی و قضایی، شرایط نامناسب کلان اقتصادی، سیاست های انبساطی مالی و سرکوب فضای مالی کشور بوده و این مشکلات مانع از توسعه نظام مالی کشور شده است. ۲٥
طی چند سال گذشته ظرفیت های موجود در نظام بانکی حتی در زمینه ایفای تعهدات اولیه، به شدت تضعیف شده و در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. طی دوره مورد اشاره، از یک طرف حجم قابل توجهی از تقاضا برای منابع مالی به جهت تقلیل منابع مالی دولتی، منابع خارجی و منابع داخلی شرکت ها به سمت بانک های کشور حرکت کرده و از طرف دیگر به دلیل ساختار ضعیف تولید، بازیافت دارایی های مالی بانک ها به طور مستمر دچار مشکل شده است. پدید آمدن چرخه معکوس مالی، موسوم به شتاب دهنده، باعث می شود مجموعه اقتصاد ملی کشور به سرعت در چرخه رکودی قرار گیرد. سازوکار اثرگذاری این چرخه از طریق فرسایش دارایی های مالی بانک ها و افت قیمت دارایی های واقعی (دارایی های در وثیقه و دارایی های ثابت بانک ها) موجب تقلیل دارایی های بانک ها می شود. در این صورت، سرمایه ضعیف بانک ها (با توجه به نسبت اهرمی بالای این نهاد) با مخاطره مواجه می شود. از طرف دیگر با افت حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام بانک ها در بورس کاهش می یابد و به دنبال مجموعه این تحولات خروج سپرده ها از بانک ها آغاز می شود.
یکی دیگر از مسائل مهم نظام بانکی کشور، موضوع مطالبات غیرجاری بانک ها است که در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر حجم این مطالبات نزدیک به ۱۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی را شامل می شود. این درصد با توجه به عرف و استانداردهای حاکم بر نظام بانکی دنیا، بسیار بالا ارزیابی می شود. گسترش مطالبات غیرجاری بانک ها حاصل برخی عوامل کلان مانند رکود اقتصادی،  نوسانات بازار ارز، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و وجود بازده واقعی منفی وام ها است. در سطح صنعت بانکداری نیز مداخلات دولتی در تخصیص منابع بانکی، وابستگی شدید بانک ها به بدهکاران اصلی و ضعف بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانک ها و عدم اجرای مقررات کفایت سرمایه و سلامت مالی بانک ها، سه دلیل اصلی تشدید مسائل و مشکلات بانک ها ارزیابی می شود. اثرات مطالبات غیرجاری بر نظام بانکی شامل موارد زیر است:

بلوکه شدن وجوه و کاهش توان وام دهی نظام بانکی
افزایش هزینه های بانک و کاهش سود
تضعیف سلامت مالی بانک ها و افزایش آسیب پذیری بانک ها به شوک های وارده به منظور تسهیل فرآیند تامین مالی، اصلاحات گسترده ای در حوزه سیستم مالی و ارزیابی ریسک (در بازارهای متشکل و غیرمتشکل) مورد نیاز است تا از این طریق چالش های سیستم مالی به تدریج مرتفع شود. عناوین اصلاحات پیشنهادی به شرح زیر است:

بازسازی موسسات بانکی با اهرم زدایی از نظام بانکی. افزایش سرمایه بانک ها باید پس از اصلاح ساختار بانک ها انجام شود. افزایش سرمایه بدون اصلاح ساختار بانک ها به لحاظ مالی نمی تواند به آنها برای ایفای نقش خود کمک کند.
مهندسی مجدد ساختار نظام مالی به طور عام و بخش پولی به طور خاص به منظور تحقق اهداف نوین سیاست گذاری پولی و ایفای درست نقش بانک ها که به سبب شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور تحقق آنها با استفاده از ابزارهای سنتی و نیز غیرمتعارف سیاستی به سادگی امکان پذیر نیست.

مراحل پیشنهادی برای این تحول به شرح زیر است:
در مرحله اول، تشکیل یک شورای عالی سیاست گذاری مالی برای نظارت مالی بر بازارهای پول، اوراق قرضه، سرمایه، کالا و مستغلات (متشکل و غیرمتشکل)، تنظیم روابط، تدوین مقررات احتیاطی، پایش مبادلات مالی بازارهای فوق الذکر در ارتباط با ابزارهای مختلف سیاستی و تحولات مالی- تجاری بین المللی و نیز مدیریت ریسک مجموعه سیستم مالی، در مرحله دوم تدوین مقررات جامع ممیزی برای مجموعه سیستم مالی که با ضوابط حسابرسی، نظارتی، ممیزی مالیاتی و رتبه بندی سازگاری داشته باشد.

اصلاح هر یک از بازارهای سیستم مالی به طور عام و بازار پول (متشکل و غیرمتشکل) به طور خاص که زمینه تسهیل و تسریع فرآیند تحقق اهداف ثبات مالی، رشد پایدار غیرتورمی و پایداری بخش خارجی را فراهم می سازند.
توجه به نقش سرمایه در گردش و ابزارسازی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها مانند رتبه بندی بنگاه ها براساس شاخص های شایستگی برای بهره مندی از منابع بانک ها با تمرکز بر سازوکار بازار در تخصیص اعتبار
توجه دقیق تر به انتشار صکوک اجاره، اوراق قرضه شرکتی و امثال آن
مدیریت مطالبات معوق از طریق:
افزایش میزان سرمایه بانک ها
توسعه بازار اوراق قرضه
نظارت بانک مرکزی برای کاهش مطالبات غیرجاری به کمتر از ۵ درصد 
ایجاد شرکت های مدیریت دارایی های بانکی به منظور نقد کردن مطالبات 
پاکسازی ترازنامه از دارایی های سمی.

۶. استمرار اصلاح بازار انرژی
وجود منابع خدادادی و فراوان نفت وگاز همراه با پایین بودن قیمت حامل های انرژی در کشور سبب شده است که میزان مصرف انرژی در بخش های تولید و مصرف، و در نتیجه شاخص شدت انرژی، در کشور بسیار بالا باشد. پرداخت یارانه فراوان به انرژی (قیمت غیرواقعی) و انحراف از مکانیزم بازار سبب شده که ناکارآیی زیادی در این بازار مشاهده شود. آمارها نشان می دهد که کارآیی مصرف انرژی کشور در سطح منطقه نیز بسیار نامطلوب است و حتی از کشورهایی مانند یمن و اردن نیز پایین تر است. البته در کنار پایین بودن کارآیی فنی و اقتصادی در بازار انرژی، باید به مساله پیامدهای نامطلوب مصرف انرژی نیز توجه کرد.
آلودگی های زیست محیطی و تحلیل منابع، دو پیامد نامطلوب در مصرف انرژی هستند که هر دو در مغایرت با اصول توسعه پایدار قرار دارند. اصلاح بازار و واقعی کردن قیمت حامل های انرژی اصلی ترین راهی است که می توان کارآیی فنی و اقتصادی انرژی را افزایش داد. تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که در بلندمدت، انگیزه سودآوری به عنوان محرکی عمل کرده که از طریق برخی مجاری مانند بهینه سازی مصرف و کاهش اتلاف، بهبود تکنولوژی، تغییر ساختار تولید و جانشینی میان عوامل تولید موجب افزایش تولید می شود. در جریان این فرآیند تعدیل بلندمدت، ممکن است تعدادی از بنگاه های ناکارآ از فرآیند تولید خارج شوند.
اما از سوی دیگر، در کوتاه مدت افزایش قیمت حامل های انرژی دارای اثرات منفی احتمالی بر اقتصاد و به ویژه بر دو متغیر کلیدی اقتصاد یعنی تورم و تولید است. در سمت عرضه کل اقتصاد، تغییر قیمت انرژی موجب افزایش هزینه های بنگاه از طریق افزایش قیمت نهاده ها می شود. قیمت نهاده انرژی به طور مستقیم و قیمت دیگر نهاده ها مانند نیروی کار و سرمایه نیز به طور غیرمستقیم و از کانال افزایش سطح عمومی قیمت ها رشد می کند. به این ترتیب، اثر تغییر قیمت انرژی بر سمت عرضه اقتصاد در کوتاه مدت منفی است.
در سمت تقاضای کل نیز می توان اثرات تغییر قیمت حامل های انرژی را در دو بخش مصرف و سرمایه گذاری تحلیل کرد. در سمت مصرف دو اثر مستقیم و غیرمستقیم را می توان متصور بود؛ افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت مستقیم موجب کاهش مصرف برخی اقلام مانند خدمات گرمایشی و روشنایی می شود. از طرف دیگر افزایش سطح عمومی قیمت ها سبب کاهش درآمد واقعی قابل تصرف خانوار و افت قدرت خرید می شود که به شکل غیرمستقیم موجب کاهش مصرف می شود. از طرف دیگر، متغیر سرمایه گذاری نیز از تغییر قیمت حامل های انرژی متاثر خواهد شد. با توجه به آنکه تورم ایجاد شده در اثر آزادسازی قیمت های انرژی اثر مستقیمی بر میزان نرخ سود بانکی خواهد داشت، افزایش قیمت وجوه اعتباری عرضه شده سبب کاهش تقاضای سرمایه گذاری کل می شود.
در کنار اثرات فوق که بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد وارد می شود، می توان به مواردی مانند نااطمینانی نیز اشاره کرد. تغییر ناگهانی قیمت حامل های انرژی می تواند با ایجاد فضای نااطمینانی موجب کاهش میزان مصرف و سرمایه گذاری و ایجاد انتظارات تورمی شود.
با توجه به تحلیل ذکر شده، پیشنهاد سیاستی برای اصلاح بازار انرژی، افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی همراه با حمایت از خانوار و تولیدکننده است؛ بنابراین لازم است افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی با انجام سیاست های مکمل زیر همراه شود:

حمایت از واحدهای تولیدی در برابر شوک اولیه
ارائه تسهیلات به منظور ارتقای سطح تکنولوژی و افزایش بهره وری در سمت تولید
بهینه سازی مصرف انرژی در سمت مصرف به ویژه مصارف گرمایشی، سرمایشی و روشنایی
حمایت از خانوارهای آسیب پذیر در بخش مصرفی
کمک به کاهش اتلاف انرژی در بخش تولید انرژی و شبکه های توزیع
مدیریت انتظارات تورمی

۷. هدفمندسازی پرداخت های نقدی
به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۸۹، پرداخت نقدی مساوی و فراگیر غیرهدفمند به کل جمعیت کشور پایه گذاری و اجرا شد. تجربه کشور های مختلف جهان در زمینه های مشابه نشان می دهد که پرداخت های حمایتی، به طور معمول برخوردار از پنج ویژگی: غیرفراگیر، مقید به زمان، مشروط، غیرفزاینده در طول زمان و دارای بودجه متوازن به عنوان قیدی قطعی بوده اند. عملکرد نظام پرداخت یارانه نقدی در کشور ما طی سال های ۱۳۸۹ به بعد، از نظر نقض همه موارد پنج گانه (فراگیر، غیرمقید به زمان، غیرمشروط، فزاینده در طول زمان و دارای کسری بودجه) منحصربه فرد است. مقید نبودن به زمان و فزاینده بودن مبلغ کل یارانه ها با توجه به وجود کسری قابل توجه در بدو اجرای پرداخت های نقدی، در کنار اثر کاهش قیمت نفت بر افزایش کسری یارانه ها، اصلاحاتی را در نظام پرداخت های نقدی اجتناب ناپذیر ساخته است.
اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی، به معنی کاهش یا حذف بخشی از جمعیت فعلی یارانه بگیر، در صورتی که در مقیاس محدود اجرا شود اثر قابل توجهی بر رفع کسری بودجه آن ندارد و در صورتی که متناسب با میزان کسری بودجه آن، در مقیاس بزرگ اجرا شود همراه با مقادیر قابل اعتنای خطاهای نوع اول و دوم خواهد بود. مطالعات مختلف نشان می دهد که برای کشوری با وسعت زیاد و پراکندگی بالای جمعیتی مانند ایران، هدف گیری جغرافیایی یکی از موثرترین رویکردها از نظر تقلیل مقیاس مساله تفکیک جمعیت به منظور به حداقل رساندن خطاهای محتمل است. تفاوت های منطقه ای در ابعاد مختلف فقر در کشور قابل مشاهده بوده و قابل چشم پوشی نیست. هدف گیری جغرافیایی درکنار اعمال شاخص های کمکی متمایزکننده فقرا (رویکرد شناسایی از پایین) از یک طرف و تعریف مصادیق بهره مندی براساس معیارهای دارایی مانند مسکن (رویکرد شناسایی از بالا)، می تواند در اصلاح جمعیت یارانه بگیر و تخصیص بهینه منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در زمینه حمایت از خانوارها به کار گرفته شود.

۸. بهبود سیاست های بازار کار
علاوه بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری به منظور رفع موانع رشد تولید، به شرحی که در بالا گفته شد، سیاست های زیر نیز در راستای اصلاح بازار کار و افزایش اشتغالزایی ناشی از رشد اقتصادی پیشنهاد می شود:

الف. کند کردن روند کاهش هزینه نسبی سرمایه در مقایسه با نیروی کار
اجتناب از کنترل دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی
اجتناب از تثبیت نرخ اسمی ارز و سعی در تثبیت نرخ واقعی ارز در بلندمدت

ب. اصلاح قوانین و مقررات در جهت افزایش تولید، بهره وری و اشتغال
اصلاح قانون کار و دیگر قوانینی که استفاده از نیروی کار را از نظر اقتصادی پرهزینه می کند
مقررات زدایی و روان سازی دستورالعمل ها و قوانین
کاهش هزینه ای غیرمستقیم به کارگیری نیروی کار از طریق کاهش سهم بیمه کارفرما
عدم دریافت هرگونه وجوه از تولیدکنندگان به استثنای وجوهی که طبق قانون تصریح شده است

ج. برقراری ارتباط مناسب بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
انعطاف پذیری و پاسخگویی نظام آموزشی
افزایش شایستگی ها و مهارت های دانش آموختگان
توجه به کیفیت آموزش عالی و کاهش رشد کمی و بی رویه آموزش عالی
د. توجه به ظرفیت اشتغال زایی بخش هایی مانند بخش توریسم و گردشگری داخلی، ترانزیت، خدمات صنایع صادراتی، و صنایع کوچک به ویژه در مناطق و،  (IT) تخصصی نوین و خدمات فناوری اطلاعات
استان هایی که با بیکاری بالاتری روبه رو هستند.
ه. تقویت حمایت های اجتماعی
حمایت اقتصادی- اجتماعی از بیکاران از طریق گسترش پوشش بیمه بیکاری و دیگر طرح های کمک به بیکاران ۳۱
کاهش و جلوگیری از مشارکت کودکان و نوجوانان و سالمندان در بازار کار از طریق توسعه پوشش آموزشی و کارآمدکردن نظام تامین اجتماعی 

و. مشارکت زنان
فراهم کردن زمینه های مشارکت بیشتر زنان در بازار کار از طریق اصلاح نگرش های اجتماعی- فرهنگی در محیط های کسب وکار
حمایت از صنایع کوچک (کاربر) که توسط زنان در بخش غیررسمی اداره می شود.

ز. ساماندهی و اصلاح نظام اطلاعات بازار کار
توسعه مراکز کاریابی و مراکز خدمات مشاوره شغلی برای کاهش هزینه های جست وجوی شغلی و افزایش کارآیی انتخاب نیروی کار

۹. سخن آخر
در «کنفرانس اقتصاد ایران» تلاش شد تا مهم ترین مسائل اقتصادی کشور در یک چشم انداز میان مدت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای سیاستی مشخص در هر یک از این زمینه ها ارائه شود. درواقع، یکی از وجوه ممیزه این کنفرانس، جامعیت آن در مقایسه با سایر کنفرانس های اقتصادی است. اما به هر حال، به دلیل محدودیت ها، امکان آن نبود تا تمام مسائل اقتصادی که کشور با آن روبه رو است در کنفرانس به بحث گذاشته شود. از جمله این موارد، می توان به موضوع افزایش تعاملات با کشورهای دیگر اشاره کرد. پیش از این درخصوص الزامات نهادی اشاره شد که تعامل پایدار و متوازن با جهان مهم ترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است. با توجه به وضعیت خاص اقتصاد ایران در زمان کنونی و تنگنای ناشی از تحریم های همه جانبه بین المللی که حتی امکان استفاده از دارایی های خارجی کشور را هم به شدت محدود کرده است، بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج پیش فرض اغلب راهکار های ارائه شده در این کنفرانس است. واضح است که اگر گشایشی در این خصوص صورت نگیرد و تحریم ها احیانا تشدید شود طرح و تدبیر دیگری لازم خواهد آمد که اینجا سخنی از آن نرفته است. در مورد عناوین دیگری که در اولین کنفرانس اقتصاد ایران به آنها پرداخته نشده، اما جزو موضوعات مهم اقتصادی کشور هستند. می توان به بحران تخریب اخلاق و سرمایه های اجتماعی اقتصاد، ضرورت وحدت نیروها و عزم و مشارکت ملی، بهره برداری نامناسب از ذخایر نفت و گاز و ضرورت سرمایه گذاری در این بخش، بحران آب و بحران محیط زیست اشاره کرد. امید می رود که کنفرانس بعدی اقتصاد ایران بتواند با پرداختن به این عناوین، از جامعیت بیشتری برخوردار شود.
موضوع دیگری که یکی از دستاوردهای مهم اولین کنفرانس اقتصاد ایران محسوب می شود حرکت در مسیر ایجاد وفاق بین بسیاری از کارشناسان کشور هم در مورد چالش های موجود اقتصاد و هم در مورد اهدافی است که در سال های آینده باید به آنها دست یافت. اگر نتوان این اتفاق نظر در عرصه کارشناسی  را به اتفاق نظر در عرصه سیاسی، تبدیل کرد، نمی توان آن را در خدمت عبور از چالش ها و تحقق اهداف اقتصادی کشور قرار داد. در این صورت، حل مسائل اقتصاد ایران که به واقع مساله کشور است و مساله و مشکل هیچ دولت خاص یا گروه خاصی نیست، به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. برای چنین وفاقی، تحول در فضای رسانه ای ضروری به نظر می رسد، تا همه نسبت به شرایط خطیری که پیش رو داریم، آگاه شوند و بدانند اگر به جای پرداختن به مسائل اصلی کشور، اهداف یا موضوعات دیگری مطرح شود، کشور متحمل مخاطرات بالایی خواهد شد. انتشار این جمع بندی قدم اولیه ای در این راستا است و البته، نتایج تفصیلی این کنفرانس در اشکال دیگر آن به زودی منتشر شده و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. نکته مسرت بخش دیگر در این کنفرانس، مشاهده امید، عشق و علاقه در بین نخبگان و کارشناسان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور در سال های آینده است. حول هر یک از موضوعاتی که در کنفرانس اقتصاد ایران به آنها پرداخته شد، گروه هایی متشکل از افراد متخصص و مجرب و علاقه مند در آن زمینه شکل گرفته اند. تکمیل و تداوم فعالیت این مجموعه با بهره گیری از توان و ظرفیت بیشتر و همچنین با به کارگیری صاحب نظران از طیف های فکری مختلف، که به دلیل محدودیت زمانی استفاده از دانش و تجربه آنها میسر نشد، می تواند نویدبخش برگزاری دومین کنفرانس اقتصاد ایران با غنای بیشتر و گستره بزرگ تری باشد. چرا که استمرار در برگزاری این کنفرانس همواره ظرفیت کارشناسی را در کنار فضای تصمیم گیری کشور فعال نگاه خواهد داشت و یک شبکه مشاوران را برای سیاست گذاری فراهم می کند تا در خدمت تصمیم گیری های کلان کشور در جهت رشد و توسعه ایران اسلامی باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir