بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 23 بهمن 1393      10:15

اهمیت بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد ایرانی: یک کارشناس اقتصادی، توسعه بخش خصوصی را در تحقق اقتصاد مقاومتی، مهم عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، حامد قادرزاده اظهار کرد: چنانچه واحدهای بخش عمومی در واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی کند عمل کنند، به بخش خصوصی بی اعتماد باشند یا ترس از دست دادن فعالیت های خود را در بخش دولتی داشته باشند، مسلما یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی که خصوصی سازی است تحقق نخواهد یافت.

وی افزود: مهم ترین فاکتور اقتصادی که مقام معظم رهبری نیز به آن تاکید کردند، مردمی شدن اقتصاد است. همه قشرهایی که تشکیل دهنده عناصر اقتصادی جامعه هستند باید با توجه به کاهش قیمت نفت، محدود شدن فروش آن، فشار تحریم، مشکلات موجود بر سر راه خدمات حمایتی صادرات، فعالیت های اقتصادی در بخش بیمه در سطح بین المللی و نیز مباحث مربوط به جابه جایی پول در نظام بانکی مشارکت موثری صورت دهند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مردم می توانند با توجه به درونی کردن اقتصاد، افزایش گردش مالی در داخل، افزایش تقاضا برای محصولات داخلی و تلاش در جهت توسعه ی نوآوری و کارآفرینی، امکان افزایش درآمد سرانه را فراهم کرده، موجبات انباشت سرمایه، افزایش سرمایه گذاری و افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی را فراهم کنند.

قادرزاده با اشاره به پیشرفت کشور در بخش های صنعتی یادآور شد: متاسفانه در کنار توسعه ی بخش های صنعتی، ارتباط مناسبی بین بخش های چهارگانه اقتصاد از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات وجود ندارد.

به گفته وی، نظر به مزیت بالای کشور در تولیدات بخش کشاورزی، چنانچه تولیدکنندگان این بخش از الزامات فرآیند توسعه مانند یکپارچه سازی، یکجاسازی و ایجاد تنوع عمودی محصولات کشاورزی، تلاش کنند، توسعه ی بخش کشاورزی می تواند به بومی کردن توسعه ی صنعتی و تولید بر اساس نیاز بازار در بخش صنعت کمک کرده و امکان اقتصادی کردن واحدهای متوسط در بخش صنعت را فراهم کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که توسعه ی این دو بخش و حرکت عمودی در فرآیند اقتصاد نیازمند همکاری بخش خدمات است، اظهار کرد: بخش خدمات با ۵۰.۴ بیشترین سهم را از درآمد ناخالص ملی به خود اختصاص داده که حتی می تواند بیشتر شود. افزایش سهم بخش خدمات به منزله کاهش تولید در سه بخش صنعت، معدن، کشاورزی و نفت نیست بلکه به منزله ی افزایش ارزش افزوده این بخش هاست که فعالیتشان بیشتر در بخش خدمات صورت می گیرد.

قادرزاده با ذکر مثالی در این خصوص گفت: توسعه ی زیرساخت خطوط ریلی در جهت افزایش سرعت بار و مسافر به عنوان یکی از فعالیت های بخش خدمات مسلما در کاهش هزینه ی تمام شده ی همه ی بخش ها موثر خواهد بود. هم چنین توسعه خطوط هوایی در داخل و ایجاد زیرساخت هایی که با دست توانمند کارشناسان و متخصصان داخلی امکان پذیر است، افزایش تولیدات ملی را فراهم می کند که از لحاظ مالی نجات بخش، از لحاظ روانی اعتمادساز و احساس نیاز به همکاری با داخل کشور را در خارج از مرزها فراهم می کند.

وی ادامه داد: دانشگاه ها و کارشناسان می توانند با تبیین الگوها و مدل های درست اقتصادی، مدیریتی و مالی در داخل کشور زمینه ساز مناسبی برای ایجاد سازمان های یادگیرنده و افزایش دهنده بهره وری در این سازمان ها باشند.

این کارشناس اقتصادی افزود: کشور ایران از نقطه نظرهای مختلف دارای مزایایی است اما در برخی موارد مزایای بیشتری دارد. با توجه به تحریم های خاص در سطح بین المللی، بعضا امکان استفاده از بعضی مزیت ها از جمله فرآوری محصولات نفتی که در صورت روان سازی صادرات و ارزآوری نقش مهمی ایفا می کند در حال حاضر امکان پذیر نیست.

قادرزاده با بیان این که ایران در بخش هایی از جمله خدمات به ویژه صادرات خدمات فنی مهندسی و بخش کشاورزی دارای مزیت است، تصریح کرد: در بخش خدمات می توان به صادرات خدمات فنی مهندسی اشاره کرد. در بخش کشاورزی نیز با توجه به شرایط اقلیمی و استراتژیک ایران در منطقه، ظرفیت بالایی در تولید محصولات و تبدیل به محصول نهایی قابل عرضه در بازار و نیز جایگزین کردن این محصولات به جای واردات با هدف تقویت بنیه عرضه محصولات غذایی ضروری وجود دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir