بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 11 دى 1393      11:3

نرخ بیکاری پاییز ۱۰.۵ درصد شد

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری فصل پاییز امسال را ۱۰.۵ درصد و تعداد بیکاران را نیز ۲ میلیون و ۵۲۰ هزارنفر اعلام کرد. این نرخ در تابستان امسال ۹.۵ درصد بود.

اقتصاد ایرانی: مرکز آمار ایران با انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز امسال اعلام کرد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۳۷.۳ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.

به گزارش مهر، همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از افزایش ۰.۶ درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۲) و ۰.۱ درصدی آن نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۳) می باشد.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۰.۵ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۲)، ۰.۲ درصد و نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۲) ۱.۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۰.۵ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که ۹.۵ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیش تر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بر پایه این گزارش، بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۴۸.۸ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۴.۴ و کشاورزی با ۱۶.۸ درصد قرار دارند.

بررسی نرخ بکیاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله حاکی از آن است که ۲۵.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۱.۴ درصد و نسبت به فصل قبل ۲.۸ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۱.۸ درصد از جمعیت فعال ۲۹-۱۵ ساله بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰.۲ درصد و نسبت به فصل قبل ۱.۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیش تر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می دهد، ۳۸.۲ درصد شاغلین به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیش تر از استاندارد کار می کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir