بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 4 دى 1391      14:20

پس رفت اقتصاد ایران در سال 90

تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در سال 90 معادل 3 درصد بوده است. رشد اقتصادی کشور در سال 89 معادل 5.8 درصد و در سال 88 نیز معادل 3 درصد بوده است.

بررسی روند رشد اقتصادی سال های گذشته و برآورد نرخ رشد اقتصاد کشور در سال جاری حاکی از روندی کاهشی در نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های اخیر است. به این ترتیب که پس از افت رشد اقتصادی کشور از سطوح بالای 6 درصد در نیمه ابتدایی دهه هشتاد، این نرخ تا زیر یک درصد در سال 87 پایین آمد. در سال 89، اما نرخ رشد اقتصادی کشور به میزان 5.8 درصد اعلام شد، نرخی که بالاتر از حدود رشد در سال های اخیر بود. در آن زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش نسبی نرخ رشد را ناشی از اثرات مخارجی طرح مسکن مهر می دانستند. به اعتقاد این گروه از کارشناسان، افت نرخ رشد در سال بعد از آن؛ یعنی سال 90، که آمارهای تازه رشد آن را 3 درصد برآورد کرده است، ناشی از کاهش های صورت گرفته در مخارج طرح مسکن مهر و خنثی شدن اثرات آن بوده است.
برآورد نرخ سال جاری
کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به 3 درصد در سال 90 در حالی است که برخی از گزارش های نهادهای بین المللی نظیر گزارش های دوره ای صندوق بین المللی پول، کاهش بیشتر این نرخ در سال جاری و رسیدن آن به سطوح نزدیک به صفر درصد را برای سال جاری پیش بینی کرده است. مطابق پیش بینی هایی که صندوق بین المللی پول از وضعیت تولید و رشد اقتصادی کشور در سال جاری منتشر کرده است، نرخ رشد منفی 0.49 درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش بینی شده است. این پیش بینی، در ابتدای پاییز سال جاری منتشر و به روز شده است. بانک جهانی نیز در گزارش خود از پیش بینی رشد اقتصادی ایران در سال جاری، این نرخ را منفی و به میزان 1 درصد اعلام کرده است. این گزارش در اواخر بهار سال جاری منتشر شده است.
برآوردهای دیگر
آمارهای تازه بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی 3 درصدی کشور در سال 90 در حالی است که پیش از این، مقادیر دیگری برای این متغیر برای سال گذشته اعلام شده بود. در آبان ماه، عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت را 5.2 درصد و بدون احتساب نفت، به میزان 4.67درصد اعلام کرد. همچنین صندوق بین المللی پول نیز که همه ساله آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف را گزارش می دهد، رشد اقتصادی ایران را در سال 90 به مقدار 2.5 درصد اعلام کرده است.
البته رییس کل بانک مرکزی، پیش از این و در شهریور ماه، نرخ رشد اقتصادی کشور «در نیمه نخست سال 90» را معادل 4.2 درصد اعلام کرده بود. نرخی که آمار تفصیلی متغیرهای اقتصادی که بعدا از سوی این بانک منتشر می شد، آن را تایید می کرد. آخرین آمار تفصیلی که از سوی بانک مرکزی در خصوص متغیرهای اقتصادی کشور در سال 90 منتشر شده، اطلاعات مربوط به نیمه نخست این سال را پوشش می دهد. این اطلاعات نشان می دهد که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در سال 90، در حدود 291 هزار میلیارد ریال و در نیمه نخست سال 89، در حدود 279 هزار میلیارد بوده است، موضوعی که نشان دهنده نرخ رشد 4.2 درصدی رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست این سال است. البته این مقادیر، تعدیل شده نسبت به قیمت های ثابت سال 1376 است.
بر این اساس، با ملاحظه آمار جدید مبنی بر رشد اقتصادی 3.0 درصدی کشور برای سال 90، می توان نتیجه گرفت که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در کل سال 90، به میزانی تقریبا برابر با 555 هزار میلیارد ریال بوده که مقدار آن برای نیمه دوم سال گذشته را، به اندازه تقریبا 265 هزار میلیارد ریال مشخص می کند. با استفاده از این داده ها می توان نتیجه گرفت که تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه دوم سال گذشته، نسبت به نیمه دوم سال 89، معادل 1.96 درصد رشد کرده است یا به عبارت دیگر، رشد اقتصادی کشور در نیمه دوم سال گذشته، تقریبا 1.7 درصد بوده است.


رشد اقتصادی دهه هشتاد
آمارها نشان می دهد که طی یک دهه هشتاد (از سال 1381 تا سال 1390)، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور، معادل 5.3 درصد بوده است. در سال های ابتدایی دهه هشتاد مقدار نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از 6.0 درصد بود. نرخ این متغیر در سال 80 معادل 8.2 درصد، در سال 81 معادل 7.8 درصد، سال 82 معادل 6.4 درصد، در سال 83 معادل 6.9 درصد و سال 84 نیز به میزان 6.6 درصد محاسبه شده بود.
همچنین طی دهه هشتاد، بیشترین نرخ رشد اقتصادی کشور مربوط به سال 1381 (به میزان 8.2 درصد) و کمترین نرخ آن مربوط به سال 1387 (معادل 0.8 درصد) بوده است. بررسی آمار مربوط به دوره های گذشته نیز نشان می دهد که نرخ رشد سال 1381، بیشترین نرخ رشد اقتصادی کشور از سال 1371 به بعد بوده و نرخ رشد 0.8 درصد سال 1387 نیز کمترین نرخ رشد اقتصاد کشور از سال 1374 به بعد بوده است.
البته در چند سال گذشته، نهادهای اقتصادی کشور روال منظمی را درخصوص انتشار آمارهای اقتصادی در پیش نگرفته بودند. به عنوان مثال در اواخر سال 90 که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور را به صورت رسمی منتشر کرد، حدودا سه سال از آخرین انتشار رسمی آمار مربوط به رشد اقتصادی کشور می گذشت. همچنین آمارهای چندگانه در خصوص این متغیر اقتصادی، در سال های گذشته نیز سابقه داشته است. چنان که با این که بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را در سال 89 به میزان 5.8 درصد محاسبه و اعلام کرده بود، مرکز آمار ایران از رشد 6.5 درصدی اقتصاد کشور در این سال خبر می داد.
رشد تولید ناخالص داخلی
رشد اقتصادی کشور از طریق محاسبه تغییرات تولید ناخالص داخلی یا GDP کشور تعیین می شود. به عبارت دیگر، در ادبیات اقتصادی، به میزان نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی یک کشور، رشد اقتصادی گفته می‎شود. روش تعیین نرخ رشد اقتصادی به این صورت است که ابتدا، پس از آن که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در هر سال محاسبه شد، با حذف اثرات تورم از آن (به خاطر وجود تورم، عدد به دست آمده در هر سال بزرگ تر از مقدار واقعی است که با حذف اثر تورم آن را تعدیل می کنند) مقدار واقعی تولید ناخالص داخلی، حساب می شود، که به آن تعدیل تولید ناخالص داخلی، نسبت به مقادیر سال پایه نیز گفته می شود. برای این کار از ابزاری به نام شاخص تعدیل کننده GDP کمک گرفته می شود که مقایسه مقادیر تولید ناخالصی همه سال ها را با یک سال مشخص، که به آن سال پایه نیز گفته می‎شود، ممکن می‎سازد.
به عنوان مثال در آمارهای کنونی بانک مرکزی در بخش حساب های ملی، مقادیر تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت های ثابت سال 76 محاسبه می شود، که به این معنا است که اثرات تورمی سال های دیگر حذف می شود. تعدیل مقادیر تولید نسبت به یک سال پایه به خاطر این است که از آن جا که تولید بر حسب قیمت کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص تعیین می شود، در صورتی تورم وجود داشته باشد، این تورم از طریق افزایش قیمت ها مقدار واقعی تولید را بیش از حد نشان می‎دهد، در صورتی که معیار اصلی برای افزایش تولید، باید رشد مقادیر تولید باشد نه قیمت های کالاهایی که در آن دوره تولید شده است. وقتی مقادیر به دست آمده نسبت به قیمت های یک سال معین تعدیل و تورم زدایی شد، اصطلاحا گفته می شود که «مقادیر اسمی» به «مقادیر واقعی» تبدیل شده است.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir