قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلادلار 1,295.00 0.62 (0.05%) 1,292.88 1,306.51 ۱۹:۵۴
مثقال طلا 4,540,000 5,000 (0.11%) 4,515,000 4,605,000 ۱۸:۰۰
گرم طلای ۱۸ 1,048,060 700 (0.07%) 1,042,290 1,063,070 ۱۸:۰۰
گرم طلای ۲۴ 1,397,070 920 (0.07%) 1,389,380 1,417,070 ۱۸:۰۰
انس نقرهدلار 19.57 0.03 (0.14%) 19.53 19.78 ۱۹:۵۴
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بهار آزادی 10,170,000 40,000 (0.39%) 10,170,000 10,400,000 ۱۹:۰۴
امامی 10,180,000 40,000 (0.39%) 10,180,000 10,400,000 ۱۹:۰۴
نیم 5,370,000 10,000 (0.19%) 5,370,000 5,420,000 ۱۹:۰۴
ربع 3,270,000 10,000 (0.31%) 3,270,000 3,310,000 ۱۹:۰۴
گرمی 2,130,000 0 (0%) 2,130,000 2,160,000 ۱۵:۱۲