بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 فروردين 1393      17:6
در 11 ماه از سال گذشته

45 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد

تا پایان بهمن‌ماه پارسال از هر 100 چک 11 چک برگشت‌ خورده است

طبق آخرین آمار بانک مرکزی ایران در 11 ماه نخست پارسال بیش از چهار میلیون و 600 هزار چک به ارزش 45 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. 

این رقم شامل چک هایی است که مشتریان بانکی به افراد حقیقی و حقوقی متعهد می شوند به میزان رقم ذکر شده در چک پرداخت کنند، اما با مراجعه افراد به سیستم بانکی این تعهدات عملی نمی شود. البته طبق اعلام بانک مرکزی چک هایی هم که به دلایل مختلف از جمله همخوانی کامل نداشتن امضا ها با امضاهای صاحب چک مخدوش باشند نیز جزء همین چک های برگشتی محسوب می شوند.

برگشت خوردن 11 درصد چک ها

بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد تا پایان بهمن ماه پارسال از هر 100 چک 11 چک برگشت خورده است. بر این اساس همزمان با رشد 24 درصدی مجموع اسناد مبادله شده بانکی (چک ها) در 11 ماه پارسال نسبت به مدت مشابه سال 91 میزان مبلغ اسناد برگشت خورده (چک های برگشتی) نیز 18 درصد افزایش یافته است. اما موضوع قابل توجه کاهش تعداد چک های برگشتی است که این کاهش 15 درصدی در تعداد چک های برگشتی همزمان با کاهش هشت درصدی تعداد کل اسناد مبادله شده بوده است. در عین حال نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک ها در مقایسه با 11 ماهه نخست سال 91 بهبود یافته است. در 11 ماهه سال 91 از نظر تعداد از هر 100 چک معامله شده 12 چک برگشت خورده بود که این میزان در 11 ماهه نخست سال 92 به 11 چک کاهش یافته است. پیش از این، این میزان در سال 1390 به بیشترین رقم ممکن در یک دهه اخیر رسیده و 4/12 درصد گزارش شده بود، اما در سال 91 کمی بهبود یافت و به نظر می رسد پارسال نیز این بهبود ادامه یافت.

از نظر ارزشی نیز در حالی که نسبت اسناد برگشت داده شده (چک برگشتی ها) به مبادله شده در 11 ماهه سال 91 معادل 9/4 درصد بود در 11 ماهه سال 92 به 7/4 درصد بهبود یافت. این در حالی است که در سال های اخیر (سال 1388) این نسبت به بیش از پنج درصد هم رسیده بود، اما از سال 1389 این وضعیت به تدریج بهبود یافت.

برگشت 4 هزار میلیارد تومان چک در یک ماه

بر اساس اعلام بانک مرکزی در بهمن پارسال نیز از هر 100 چک بانکی 11 چک برگشت خورده است. در بهمن پارسال نسبت تعداد اسناد برگشت خورده (چک برگشتی ها) به اسناد مبادله شده در حالی 7/11 درصد اعلام شد که این میزان در بهمن سال 91 معادل 2/10 درصد بود. علاوه بر این، از نظر ارزش این اسناد نیز نسبت مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده در بهمن پارسال در حالی 7/4 درصد اعلام شد که این نسبت در بهمن سال 91 معادل 4/3 درصد اعلام شده بود.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی در بهمن ماه پارسال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود چهار میلیون و 100 هزار برگ چک به مبلغ 100 هزار میلیارد تومان مبادله شد که این ارقام در مقایسه با دی ماه سال قبل از نظر تعداد برگ سند بانکی هفت درصد و از نظر ارزش این اسناد 12 درصد افزایش داشته است. مقایسه این وضعیت با بهمن سال 92 نیز نشان می دهد میزان اسناد مبادله شده 9 درصد و ارزش اسناد مبادله شده دو درصد کاهش داشته است. در واقع هرچند روند مبادلات اسناد بانکی نسبت به پارسال کاهش داشته است اما نسبت به دی ماه سال قبل روندی صعودی را تجربه کرده بود. در مجموع نیز در 11 ماهه نخست پارسال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران بیش از 41 میلیون و 600 هزار برگ چک به مبلغ 976 هزار میلیارد تومان مبادله شد.
اما از چهار میلیون و 100 هزار برگ سند بانکی مبادله شده در بهمن پارسال 477 هزار برگ سند (چک) به ارزش 7/4 هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است. این ارقام حاکی از افزایش 15/3 درصدی تعداد و ارزش اسناد در بهمن پارسال نسبت به دی ماه سال گذشته است. همچنین مقایسه این وضعیت با وضعیت اسناد برگشت خورده در بهمن سال 91 نیز نشان می دهد که تعداد اسناد برگشت خورده (چک برگشتی ها) چهار درصد و ارزش اسناد برگشت خورده (چک برگشتی ها) 32 درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر مقایسه این وضعیت در بهمن پارسال با ماه های دیگر سال 92 نشان می دهد پس از دی ماه، در بهمن بیشترین نسبت تعداد اسناد برگشت خورده به تعداد اسناد مبادله شده ثبت شده است. از این نظر رکورد بیشترین نسبت تعداد اسناد برگشت خورده به اسناد مبادله شده در سال 92 در دی ماه ثبت شده بود. در آن ماه از هر 100 چک بانکی 1/12 چک بانکی برگشت می خورد. کمترین میزان نیز مربوط به اردیبهشت پارسال بود که از هر 100 چک بانکی 3/10 چک برگشت خورده بود. اما بررسی این وضعیت از نظر ارزش چک های برگشتی نشان می دهد بیشترین میزان نسبت اسناد برگشتی به اسناد معامله شده مربوط به آبان پارسال بوده است. در آبان پارسال نسبت ارزشی چک های برگشتی به کل چک ها به بیش از 1/6 درصد رسیده بود. اما کمترین میزان در این بخش در مهر پارسال بود که نسبت ارزشی چک های برگشتی به کل چک ها به چهار درصد رسیده بود.

سیاست های جدید برای چک برگشتی ها

برگشت خوردن 45 هزار میلیارد تومان چک در 11 ماهه سال گذشته در حالی است که در چند سال اخیر بانک مرکزی و حتی قوه قضائیه سیاست های جدیدی را برای بهبود این وضعیت در نظر گرفته اند. بانک مرکزی اعلام کرده که هر شخص حقیقی بیش از یک حساب جاری در یک بانک نمی تواند داشته باشد و قوه قضائیه نیز دستور داده تا دیگر دارندگان چک های برگشتی نتوانند حساب جاری باز کرده و دسته چک دریافت کنند. طبق اعلام معاونت اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در سال گذشته، براساس دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعداد چک های برگشتی، هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمی تواند داشته باشد و بانک ها باید این حساب ها را شناسایی کرده و برای بستن و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است اگر شخصی حتی یک فقره چک برگشتی داشته باشد و برای رفع سو ء اثر آن از طریق روش های معمول اقدام نکند تا مدت هفت سال سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد داشت و از خدماتی مانند گرفتن دسته چک جدید محروم است. این در حالی است که تا پیش از این اعلام در شهریورماه پارسال، طبق دستورالعمل قبلی بانک مرکزی، در صورت نداشتن شاکی و تعیین تکلیف نشدن چک، یک فقره چک برگشتی بعد از شش ماه، دو فقره چک برگشتی بعد از یک سال و سه فقره چک برگشتی بعد از دو سال رفع سوء اثر می شد.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : چک - برگشتی - پارسال - برگشت - بهمن - بانک مرکزی - برگشت خورده - مبادله - در بهمن - مبادله شده - اسناد برگشت - چک های - های برگشتی - چک های برگشتی - سال 91 - 91 - اسناد مبادله شده - اسناد برگشت خورده - اسناد مبادله - 11 ماهه - هزار میلیارد تومان - هزار میلیارد - شده در - در 11 ماهه - بهبود - این وضعیت - (چک - میلیارد تومان - میلیارد - هر 100 - از هر 100 چک - از هر 100 - ها) - از هر - نشان می دهد - تعداد اسناد - هر 100 چک - دی ماه - سال 92 - 100 چک - 92 - از نظر - چک برگشتی - مبادله شده در - مقایسه - برگ - دی - در 11 ماهه سال - حساب - برگشتی ها) - تعداد چک - چک بانکی - بهمن پارسال - تعداد اسناد برگشت - فقره چک - تعداد چک های برگشتی - فقره - تعداد اسناد برگشت خورده - (چک برگشتی - در یک - 11 ماهه سال - تعداد چک های - (چک برگشتی ها) - در بهمن پارسال - چک برگشت خورده - میزان در - ماهه سال - اسناد برگشت خورده (چک - پارسال نسبت - هزار برگ - مبلغ - خورده (چک - درصدی - برگشتی به - نسبت تعداد - برگشت خورده (چک - چک برگشت - فقره چک برگشتی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir