بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
قیمت انواع انرژی
نفت سنگین ایران
59.81 $
14:22-1396/9/25
گازوئیل (گالن)
1.95
14:22-1396/9/25
گاز طبیعی
2.61 $
14:22-1396/9/25
نفت سبک ایران
61.86 $
14:22-1396/9/25
نفت اوپک
$62.75
14:22-1396/9/25
نفت خام برنت
63.23 $
14:21-1396/9/25
نفت خام WTI
57.30 $
14:21-1396/9/25
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir