بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
قیمت انواع انرژی
گازوئیل (گالن)
1.63
10:5-1395/12/7
گاز طبیعی
2.63 $
10:4-1395/12/7
نفت سبک ایران
53.23 $
10:4-1395/12/7
نفت خام WTI
53.99 $
10:3-1395/12/7
نفت خام برنت
55.99 $
10:3-1395/12/7
نفت سنگین ایران
52.84 $
10:2-1395/12/7
نفت اوپک
$53.11
15:23-1395/12/3
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir