بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
قیمت انواع انرژی
گازوئیل (گالن)
1.63
8:46-1396/2/4
گاز طبیعی
3.10 $
8:46-1396/2/4
نفت سبک ایران
52.11 $
8:46-1396/2/4
نفت سنگین ایران
51.64 $
8:45-1396/2/4
نفت اوپک
$50.48
8:45-1396/2/4
نفت خام برنت
52.27 $
8:45-1396/2/4
نفت خام WTI
49.87 $
8:44-1396/2/4
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir