بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
قیمت انواع انرژی
نفت سنگین ایران
50.64 $
13:41-1396/3/2
گازوئیل (گالن)
1.50
13:41-1396/3/2
گاز طبیعی
3.33 $
13:40-1396/3/2
نفت سبک ایران
51.11 $
13:39-1396/3/2
نفت اوپک
$50.87
13:39-1396/3/2
نفت خام برنت
53.64 $
13:33-1396/3/2
نفت خام WTI
50.77 $
13:31-1396/3/2
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir