بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
قیمت انواع انرژی
نفت سنگین ایران
51.11 $
16:10-1396/7/25
گازوئیل (گالن)
1.77
16:9-1396/7/25
گاز طبیعی
2.95 $
16:9-1396/7/25
نفت سبک ایران
50.47 $
16:9-1396/7/25
نفت اوپک
$55.12
16:8-1396/7/25
نفت خام برنت
58.17 $
16:6-1396/7/25
نفت خام WTI
52.13 $
16:5-1396/7/25
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir