بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 16 دى 1392      1:47
مرکز آمار درآمد و هزینه خانواده های شهری و روستایی را اعلام کرد

هزینه زندگی در شهر و روستا چقدر تفاوت دارد؟

اگرچه با افزایش 23.8 درصدی درآمد سالانه خانوارهای شهری هزینه و درآمد آن ها تراز می شود اما با وجود رشد 27 درصدی درآمد در خانوارهای روستایی میزان هزینه سالانه از درآمد آنها بیشتر است

بنابر اعلام مرکز آمار از آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارها در مناطق شهری و روستایی در سال گذشته متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری حدود 16 میلیون و 428 هزار تومان بود که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 23.8 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که از کل هزینه سالانه خانوار شهری نزدیک به 446 هزار تومان با سهم 27.1 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و حدود 11 میلیون و 971 هزار تومان با سهم 72.9 درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است که در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 24 درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیر خوراکی بیشترین سهم با 46 درصد مربوط به مسکن بوده است.

بنابر این گزارش متوسط درآمد اظهار شده 16 میلیون و 724 هزار تومانی خانوارها نسبت به سال قبل 23.8 درصد افزایش داشته است.

اما منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 27.7 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 16.8 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 55.6 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

در عین حال 93 درصد از خانوارهای آمارگیری شده شهری از گاز لوله کشی، 92 درصد از تلفن همراه و 42 درصد از اتومبیل شخصی استفاده کرده اند. این ارقام برای سال 1390 به ترتیب 92، 90 و 40 درصد بوده است. همچنین نحوی تصرف محل سکونت 22 درصد از خانوارهای شهری، اجاری و رهنی است که در سال 1390 این رقم 23 درصد بوده است.

هزینه خانوارهای روستایی شش میلیون کمتر از شهری است

طبق گزارش مرکز آمار متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 10 میلیون و 819 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل 28.8 درصد افزایش نشان می دهد.

از کل هزینه سالانه خانوار روستایی چهار میلیون و 580 هزار تومان با سهم 42.3 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و شش میلیون و 240 هزار تومان با سهم 57.7 درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است.

این در حالی است که در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 25 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه های غیر خوراکی، بیشترین سهم با 28.1 درصد مربوط به مسکن بوده است.

اما ازمتوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی حدود 10 میلیون و 130 هزار تومان است که نسبت به سال قبل 27 درصد افزایش داشته است.

منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که 24.9 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 28.8 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 46.4 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

این در حالی است که 48 درصد از خانوارهای آمارگیری شده روستایی از گاز لوله کشی، 81 درصد از تلفن همراه و 22 درصد از اتومبیل شخصی استفاده کرده اند. این ارقام برای سال 1390 به ترتیب 45، 78 و 20 درصد بوده است. همچنین نحوی تصرف محل سکونت پنج درصد از خانوارهای روستایی، اجاری و رهنی است که در سال 1390 این رقم 5.2 درصد بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir