بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 29 آذر 1392      9:39
بهروز هادی زنوز به نمایندگان مجلس توصیه کرد

منافع محلی را برملی مقدم ندانید

برخی از این افراد توقع دارند بودجه سالانه همه مشکلات و مسایل اقتصادی کشور را رفع کند. درحالی که نباید اینگونه به بودجه نگاه کرد

بهروز هادی زنوز در مورد سابقه بودجه نویسی در ایران گفت:

بودجه از دیدگاههای مختلف تعاریف متفاوتی دارد. از منظر حسابداری؛ بودجه سند پیش بینی دخل و خرج دولت درطول یکسال است. از نظر اداره بخش عمومی؛ بودجه چگونگی تجهیز منابع و تخصیص به هزینه های جاری و عمرانی را تعیین می کند و کارایی دستگاههای عمومی را منعکس می کند. در دیدگاه برنامه ریزی؛ بودجه برش سالانه یی از برنامه پنج ساله توسعه است و باید اهداف ان با اهداف برنامه پنج ساله مطابقت داشته باشد. از طرفی بودجه مهمترین ابراز سیاست مالی است. یعنی سیاست های مالیاتی ، دخل و خرج،کسری بودجه دولت بر متغیرهای اقتصادی مثل تقاضای کل، تورم، اشتغال و تراز پرداخت ها تاثیر دارد. این تعاریف جهات مختلفی از بودجه را نشان می دهد و بر این اساس باید از بودجه انتظار داشت.

وی بیان داشت: منتهی در زمان ارائه لایحه بودجه از  کارشناسان اقتصادی، مدیران بخش خصوصی و حتی سیاست مداران اظهارات عجیب و غریبی چراکه انتظارات غیرمعقولی  از بودجه دارند . برخی از این افراد توقع دارند بودجه سالانه همه مشکلات و مسایل اقتصادی کشور را رفع کند. درحالی که نباید اینگونه به بودجه نگاه کرد.

وی بیان داشت: گاهی  از دولت در تدوین بودجه سالانه ایراداتی گرفته می شود که گویا  اختیارات کامل را دارد که بودجه سالانه را بر مبنای صفر تعیین کند. درحالیکه بودجه بر مبنای صفر به این معناست که دوباره تمام وظایف و تجهیزات دولت طراحی شود. بخوبی می دانیم با توجه به کارایی پایینی که این دولت متورم دارد این کار امکانپذیر نیست. در تنظیم بودجه سالانه یکسری ملاحظات اجتماعی و سیاسی وجود دارد.

او ادامه داد: بطورمثال در ملاحظات اجتماعی؛ اگر کارکنان دولت متورم هستند نمی توان برای کاهش این حجم هزاران فر را بیکار کرد تا بتوان براساس آن بتوان طراحی مجدد در ساختار دولت داشت. در وضعیت رکود تورمی و نرخ بالای بیکاری این مساله بسیار خطرناک است و باعث بروز مشکلات بیشتر برای دولت خواهد شد. بنابراین دست دولت در این زمینه بسته است. در ملاحظات سیاسی نیز می توان به اعتراض برخی نمایندگان مجلس در کاهش اعتبارات استانی اشاره کرد.وقتی دولت این مساله در ملاحظات سیاسی را نادیده گرفت در مقابل با اعتراض مواجه شد. همه نمایندگان مجلس در قوه مقننه که براساس نمایندگی حزبی که عمل نمی کنند تا منافع محلی را به منافع ملی مقدم بدانند.

متن کامل گفت و گو فردا منتشر می شود


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir