بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 آذر 1392      13:4
عضو کمیسیون تلفیق دلیل اعتراض نمایندگان را تشریح کرد

مجلس شیوه توزیع اعتبارات عمرانی را تغییر می دهد؟

دولت به پروژه های بالای 80 درصد پیشرفت، بودجه اختصاص داده است موضوعی که در بودجه سال گذشته خواست نمایندگان بود و دولت قبل با آن مخالفت می کرد

سیاستی که دولت با توجه به کمبود بودجه در تخصیص بودجه عمرانی در پیش گرفته مورد اعتراض برخی نمایندگان قرار گرفته است. دولت تاکید دارد که اولویت بندی پروژه ها بر اساس میزان پیشرفت آن ها انجام شود تا پروژه هایی که بیش از 80 درصد پیشرفت دارند، بودجه دریافت کنند تا سریع تر به اتمام برسد. برای بررسی دلیل اعتراض برخی نمایندگان و دریافت دیدگاه مجلس با جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفتگو کرده ایم.

دلیل اعتراض برخی نمایندگان به شیوه تخصیص بودجه عمرانی چیست؟

شیوه ای که دولت در پیش گرفته است، اختصاص بودجه بر اساس سطح پیشرفت پروژه های عمرانی است. این شیوه مورد اعتراض نمایندگان قرار دارد چراکه نمی توان اهمیت برخی پروژه ها را به استناد میزان پیشرفت بررسی کرد و بودجه را بر این مبنا اختصاص داد. ممکن است یک پروژه راه سازی پیشرفت اندکی داشته باشد اما بتوان در فاز اول با تزریق بودجه بخشی از آن را مورد بهره برداری قرار داد. برخی پروژه ها برای منطقه ای که در آن قرار گرفته است نقش ویژه ای دارند حتی اگر درصد پیشرفت اندکی داشته باشند. بر این اساس پیشرفت 90 درصدی یا صفر درصدی نمی تواند مبنای اختصاص بودجه باشد. با این منطق برخی از مناطق ممکن است هیچ سهمی از بودجه عمرانی نصیبشان نشود به همین دلیل نمایندگان معترضند.

چگونه می توان با این بودجه محدود، همه بخش ها را راضی نگه داشت؟

شیوه توزیع اعتبارات عمرانی را در کمیسیون تلفیق تغییر خواهیم داد. می توان پروژه های با اهمیت تر نظیر برخی پروژه های راه و یا پروژه های آب رسانی را در اولویت قرار داد. تکرار برخی ردیف ها در پروژه های آب رسانی برای اختصاص آنچه در سال 92 پیش بینی شده بود می تواند کمکی به این پروژه ها باشد. در این روش می توان برخی پروژه های بیمارستانی را بر اساس اولویت استان ها پیش برد. باید بسیاری از اولویت بندی ها در داخل استان ها انجام شود چراکه نیاز به بهرهبرداری پروژه ها در استان های مختلف، متفاوت است. ممکن است در یک استان بر اساس نیاز آن منطقه، تکمیل بیمارستانی که 80 درصد پیشرفت داشته، اولویت کمتری نسبت پروژه دیگری که کمتر پیشرفت کرده، داشته باشد. توزیع بودجه عمرانی درون استان ها می تواند نسخه عادلانه تری باشد.

آیا میزان بودجه عمرانی کفاف توزیع استانی را می دهد؟

معتقدیم که با همین میزان بودجه هم می توان راه تخصیص بهتری در نظر گرفت. این ساز و کاری که دولت طراحی کرده است بحث میان نمایندگان را افزایش داده است. مکانیزم توزیع اعتبارات در دولت باید مورد بازنگری قرار گیرد چرا که در عمل دیده می شود که به برخی پروژه ها بیشتر توجه می شود در حالی که همتراز با پروژه ای است که اهمیتی به آن داده نمی شود. دولت گذشته به بهانه طرح های مهر ماندگار، نگاه غیرتخصصی را در پروژه ها اعمال می کرد و تخصیص اعتبارات را به پروژه هایی انجام می داد که نام مهر ماندگار بر آن ها گذاشته بود. دولت فعلی هم به گونه ای دیگر به برخی پروژه ها توجه می کند. به عنوان مثال پروژه ای 80 درصد اعتبار گرفته و پروژه ای دیگر با شرایط برابر تنها 5 درصد اعتبار دریافت کرده است. اعتبار برخی پروژه های مشارکتی را به این بهانه که بخشی از اعتبارات آن از جای دیگر تامین می شود را تا 100 درصد تامین می کنند و برخی دیگر را به یک دهم کاهش می دهند.

مجلس سال گذشته به دولت قبل تاکید می کرد، پروژه هایی که در سال جاری به اتمام می رسد در اولویت اختصاص بودجه قرار گیرد و این موضوع در بودجه نیز گنجانده شد. حال که دولت جدید پروژه های با پیشرفت بالای 80 درصد را در اولویت قرار داده است چرا اعتراض وجود دارد؟

مخالفتی با این موضوع نداریم. سال های گذشته در بودجه ها آوردیم تا پروژه هایی که همان سال به اتمام می رسند در اولویت قرار گیرد. در اصلاحیه بودجه که اخیرا ابلاغ شده هم این موضوع ذکر شده است. بخشی از پروژه ها که می تواند به سرعت تمام شود، دلیلی ندارد که روی زمین بماند اما تناقض در برخورد با پروژه ها نمی تواند توجیه پذیر باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir