بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 آبان 1392      16:37
42 درصد

رانندگان اتوبوس سیکل دارند

از مجموع 200 هزار و 548 راننده در بخش مسافری 42 درصد و از 590 هزار و 223 راننده در بخش باربری جاده‌ای 43.8 درصد مدرک سیکل دارند.

براساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از مجموع  200 هزار و 548 راننده در ناوگان مسافربری جاده ای، 84 هزار و 419 نفر معادل 42 درصد مدرک سیکل، 48 هزار نفر مدرک دیپلم، 3381 نفر مدرک کاردانی، 2670 نفر مدرک کارشناسی، 60 نفر کارشناسی ارشد و 15 نفر تحصیلات حوزه ای دارند.

از مجموع 590 هزار و 223 راننده ناوگان باربری جاده ای، 258 هزار و 697 نفر معادل 43.8 درصد مدرک سیکل، 121 هزار و 614 نفر مدرک دیپلم، 7941 نفر کاردانی، 6018 نفر کارشناسی، 125 نفر کارشناسی ارشد و 21 نفر تحصیلات حوزه ای دارند.

یافته های آماری مربوط به ترکیب سنی رانندگان نشان می دهد، بیشترین رانندگان در رده سنی 30 تا 49 سال قرار دارند. این گزارش حاکی است 177 هزار و 695 نفر از رانندگان مسافری و 509 هزار و 169 نفر از رانندگان باری متأهل هستند.

توزیع جغرافیایی رانندگان مسافری جاده ای نشان می دهد، در میان استان های سراسر کشور، خراسان رضوی با تعداد 15 هزار و 550 نفر دارای بیشترین تعداد راننده و پس از آن استان های مازندران با 13 هزار و 972 نفر و تهران با 12 هزار و 729 نفر در رده های بعدی قرار دارند.

همچنین آمار مربوط به توزیع جغرافیایی رانندگان باربری جاده ای حاکی است، استان فارس با 65 هزار و 932 نفر در مقام اول، پس از آن استان های اصفهان با 57 هزار و 547 نفر و خراسان رضوی با 51 هزار و 547 نفر در رده های بعدی قرار دارند.

رانندگان مسافری جاده ای در قالب 2440 شرکت یا مؤسسه فعال مسافری و رانندگان باربری جاده ای در قالب 4178 شرکت یا مؤسسه فعال باری در سراسر کشور فعالیت دارند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir