بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 آبان 1392      12:58

قیمت ادوات عزاداری +جدول

این جدول قیمت‌های ادوات عزاداری در سال‌های 90 تا 92 است. قیمت‌هایی که در این جدول آمده حاصل بررسی خبرنگار "حاشیه" از بازار ناصرخسرو، سیداسماعیل و مولوی است و الزاما قیمت‌های مندرج قطعی نیستند.

قیمت سال 90

قیمت سال 91

قیمت امسال

نام وسیله

 

از 40 تا 100 هزارتومان

از 50 تا 200 هزارتومان

از 60 تا 300 هزارتومان

پرچم دور منبری

 

8 تا 25 هزارتومان

طلاکوب متری 10تا30  هزارتومان

طلاکوب متری از 15 تا 40 هزارتومان

پرچم سینه علامت

 

30 تا 80 هزارتومان

40 تا 100 هزارتومان

65 تا 100 هزارتومان

پرچم کتل

 

متری 800 تا 4 هزارتومان

متری هزارتا 5 هزارتومان

متری1100تا6 هزارتومان

پارچه های کتیبه ای دوره ای

 

2 تا 40 هزارتومان

3 تا 50 هزارتومان

6 تا 100 هزارتومان

پلاکاردت

 

هزار تا 20 هزارتومان

2 تا 30 هزارتومان

5 تا 60 هزارتومان

پرچم سه گوش

 

20 تا 100 هزارتومان

45 تا 200 هزارتومان

65 تا 300 هزارتومان

پرچم دو چوبه

 

هزار تومان

یک تا 2 هزارتومان

3 تا 6 هزار تومان

پرچم ستونی

 

5 تا 20 هزارتومان

10 تا 30 هزارتومان

15 تا 50 هزارتومان

پرچم بادی

 

3 تا 8 هزارتومان

5 تا 8 هزارتومان

8 تا 15 هزارتومان

لباس سقا

 

آهنی 30 هزارتومان

چوبی 70 هزارتومان

استیل 100 هزارتومان

آهنی 50 هزارتومان

چوبی 100 هزارتومان

استیل 150 هزارتومان

آهنی 100 هزارتومان

چوبی 200 هزارتومان

استیل 300 هزارتومان

طبل

استیل 30 سانتی 80 هزارتومان

آهنی 30 سانتی 50 هزار تومان

برنجی 30 سانتی 100 هزار تومان

استیل 30 سانتی 130 هزارتومان

آهنی 30 سانتی 100 هزار تومان

برنجی 30 سانتی 200 هزار تومان

استیل 30 سانتی 200 هزارتومان

آهنی 30 سانتی 130 هزار تومان

برنجی 30 سانتی 300 هزار تومان

دهل

30 تا 100 هزارتومان

40 تا 200 هزارتومان

50 تا 400 هزارتومان

کمربند هیکلی

 

10 تا 80 هزارتومان

از 20 تا 90 هزارتومان

100تا 200 هزار تومان

سنج

 

یک تا 40 هزار تومان

هزار تا 50 هزارتومان

4 تا 100 هزارتومان

زنجیر

 

3 هزارتومان

5 هزارتومان

20 هزارتومان

استکانی

 

10تا 80هزارتومان

17 تا 100هزارتومان

جفتی 30 تا 200 هزارتومان

سری کتل

 

3تیغ 250 هزارتومان

5تیغ 400 هزارتومان

7تیغ 500 میلیون تومان

21 تیغ 2میلیون تومان

3تیغ 500هزارتومان

5تیغ 800 هزارتومان

7تیغ یک میلیون تومان

21 تیغ 4میلیون تومان

3تیغ 500هزارتومان

5تیغ 800 هزارتومان

7تیغ یک میلیون تومان

21 تیغ 4میلیون تومان

علم

 

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir