بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 مهر 1392      10:8

بیشترین دزدی ها در کدام مناطق شهر انجام می شود؟

یک آرزوی دیرینه برای همه نظام‌های حقوقی موفقیت در پیشگیری از جرم است. دولت ما هم مثل همه دولت‌ها هزینه‌های زیادی را هر سال صرف راهکارهایی می‌کند که در پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد اما جرم‌شناسان همیشه چند قدم جلوتر هستند.

آنها ریشه های جرم را بررسی می کنند و گاهی به یافته های جالب و عجیبی می رسند مثل همین موضوعی که جناب آقای مسعود مظاهری تهرانی، وکیل دادگستری در مورد تاثیر ارتفاع بر وقوع جرم می گوید. او امروز مهمان ما ست تا رابطه بافت شهری با افزایش جرم را برایمان توضیح دهد.

 آقای مظاهری شما معتقدید که ارتفاع بر وقوع جرم اثر دارد؟
برحسب تحقیقات دامنه داری که دراین دو سال اخیر به عمل آمده معلوم شده است که زندگی در طبقات بالای ساختمان یعنی از طبقه ششم به بالا در ارتکاب جرائم و خشونت بسیار موثر است.

 دلیلی هم برای این ادعای شما وجود دارد؟
کسانی که در مجتمع های بزرگ شهری و ساختمان های بسیار بلند زندگی می کنند، کمتر احساس امنیت می کنند و همین احساس عدم امنیت آنها را مضطرب و نگران کرده و در معرض ارتکاب خشونت قرار می دهد.

 محله ای که هر کدام از ما برای زندگی انتخاب می کنیم هم بر وقوع جرم تاثیر می گذارد. مثلا اینکه نام ساکنان فلان محل در تهران با نوعی ترس بیان می شود جنبه علمی دارد یا خیر؟
در جرائم شهری نوعی از جرائم مطرح شده است با عنوان جرائم محلی یا محله ای، این جرائم براساس نوع و کیفیت هر محله شهری مشخص می شود. در این جرائم مسئله اساسی تأثیر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محله شهری در نوع جرم آن است. هنگامی که تراکم جمعیت از حدی تجاوز کند افراد فوق العاده پرخاشجو می شوند زیرا حداقل سرزمین مورد لزوم برای شکوفایی شخص در اختیار آنان نیست. در اینجا این نکته قابل تأمل است که وضعیت و نوع تراکم شهری و ترتیب منازل و قرار گرفتن آنها و مجموعاً تراکم جمعیت شهری و محیط فیزیکی شهری خود باعث و عامل جرم شهری است.

 یعنی تراکم محل زندگی هر یک از ما بر خشونت و جرم در آن محله تاثیر می گذارد؟
اگر به آمارهای جمعیتی در شهرها و مقایسه آن با جرائم نگاهی بیندازیم متوجه می شویم رابطه تراکم محیط شهری به معنای عام قضیه با جرائم شهری به صورت مستقیم قابل دریافت و تحلیل است. بعضی از صاحب نظران معتقدند که جمعیت شهری و تبهکاری به موازات هم افزایش می یابند و دست کم این افزایش تا مرحله ای از تراکم جمعیت ادامه دارد ولی باید از قبول وجود یک رابطه ریاضی بین تراکم جمعیت و تبهکاری خودداری کرد.

 کدام مناطق تهران را باید مناطق خشن شهرمان بدانیم؟
 یک تحقیق که شهر تهران به عنوان نمونه ای از شهرهای بزرگ انتخاب شده و سرقت های واقعی در بخش های مختلف آن که دارای وسعت های متفاوتی است در سال های 1387و 1389 به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. از مناطق تهران چند منطقه انتخاب و میزان و قوع سرقت درآنها مورد بررسی واقع شد. 20درصد سرقت واقع شده در سال 1387 تهران مربوط به منطقه 1 و 6/1 درصد مربوط به منطقه 2 (مناطق شمالی تهران) بوده است. در منطقه 10 ( مرکزی شمالی 7/7 درصد در منطقه 18 ( غرب تهران) 6درصد و در منطقه 16 ( منطقه مرکزی جنوبی) 5/4 درصد ، منطقه 8 تقریباً مرکزی و در مراکز تجاری 9 درصد بوده است. این آمارها به روشنی گویای تأثیر تراکم در جرم شهری است.

منبع:  قانون


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir