بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 24 شهريور 1392      11:5
گزارش مجمع جهانی اقتصاد از میزان کسری بودجه کشورها

بدهکاران بزرگ

مقایسه کسری بودجه 8 کشور جهان با توجه به امکانات و زیرساخت های اقتصادی

 

اقتصاد ایرانی: عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه ها و درامدهایی دولت منجر به ایجاد کسری بودجه می شود. برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد، اختلا ف بین درآمدها و پرداخت های دولت اندازه گیری می شود. با توجه به آمار و ارقام مقایسه هشت کشور را از لحاظ کسری بودجه مورد بررسی قرار گرفته است.

ترکیه با 73.6 میلیون نفر جمعیت دارای تولید ناخالص 794.5 میلیارد است که سرانه تولید ناخالص داخلی برای هر نفر 10 609 دلار است. پس از بهبود قابل توجه اقتصادی نسبت به سال گذشته در جایگاه 49 جهان قرار دارد. این در حالیست که نسبت تراز بودجه ترکیه به تولید ناخالص داخلی این کشور 1.5-  در سال 2013 است. هرچند محیط اقتصادی کلان این کشور در شرایط وخیمی بسر می برد. این کشور با کسری مالی و نزدیک شدن به رقم دو برابر افزایش نرخ تورم مواجه شده است با این وجود این کشورنسبت به سایر کشورهای اروپایی در جایگاه بهتری باقی مانده است.

کشور ژاپن با 127.6 میلیون جمعیت و تولید ناخالص داخلی برابر 5.964.0 میلیارد، که سرانه تولید برابر 46.736 هزار دلار است. این کشور با کسری مالی 10.2- درصد در جایگاه 144 جهان قرار دارد. این جایگاه در حالی به ژاپن تعلق گرفته که از لحاظ بازار رقابتی و پیچیدگی های کسب و کار رتبه 4 جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین از لحاظ سرمایه گذارایی های خارجی 80 درصد توان خود را بکار گرفته است. در حال حاضر این کشور بدنبال اجرای سیاست های پولی تهاجمی در اقتصاد است تا در سایر بخش های اقتصادی محرک هایی را ایجاد کند. با این حال دولت ژاپن با ایجاد مقررات سنگین برای محیط کسب و کار و مالیات بالا، موانعی را برای تجارت این کشور ایجاد کرده است.

کسری بودجه کشور آلمان نسبت به تراز پرداختی 11.5- است که مقام 147 را به خود اختصاص داده است. آلمان دارای 34006 میلیارد تولید ناخالص داخلی دارد که سرانه این تولید 41.513 دلار است. این کشور از لحاظ امکانات حمل و نقل هوایی و زمینی رتبه اول جهان را دارد. همچنین از بازار کالا کاملا رقابتی برخوردار است و از لحاظ تکنولوژی و فن آوری توسعه یافته و پیشرفته است که در این راستا هزینه های زیادی را متحمل شده است.

نسبت تراز بودجه آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور نیز 8.5- درصد تخمین زده شده، این کشور در جایگاه 142 قرار گرفته است. آمریکا با 311.6 میلیون نفر جمعیت همراه با 156848 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی است که سرانه تولید برابر با 49922 دلار است. آمریکا پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی و اجرای سیاست های انقباضی پولی توانست محرک های پولی را تحت کنترل اقتصاد خود درآورد. هرچند این کشور توانست پس از 4 سال متوالی روند معکوس و در جهت کاهش منابع مالی پیش رود. اما بازار کسب و کار با همکاری و حمایت دانشگاه ها توانسته یک بازار رقابت پذیر را در اقتصاد آمریکا ایجاد کند، حجم گسترده ی اقتصاد داخلی این کشور با بازار رقابتی گره خورده است.

نسبت تراز بودجه ایران به تولید ناخالص داخلی یا کسری بودجه منفی 2.3 درصد است و ایران از این لحاظ در رتبه 62 قرار گرفته است. این کشور با جمعیت 74.8 میلیون نفر از 578.9 میلیارد تولید ناخالص داخلی بر خوردار است که سرانه تولید برای هر نفر 7.211 دلار است. طبق گزارشات مجمع جهانی اقتصاد مهمترین منبع درآمد ایران از فروش حاصل از نفت و گاز بدست می آید و بازار تولید داخلی این کشور در وضعیت منفی قرار دارد محیط کسب و کار یا کاملا دولتی و یا نیمه دولتی است بنابراین رشد فرایند خصوصی سازی در این کشور به چشم نمی خورد و اقتصاد کاملا دولتی است.

کشور فرانسه 65.4 میلیون جمعیت،  با تولید ناخالص داخلی 26087 میلیارد و سرانه این تولید برای هر نفر 41141 هزار دلار است. نسبت تراز پرداختی به تولید ناخالص داخلی این کشور برابر 4.6- است که در رده 111 اقتصاد جهان قرار گرفته است. طبق گزارشات مجمع جهانی اقتصاد، این کشور از لحاظ زیر ساخت های حمل و نقل، انرژی و ارتباطی از موقعیت خوبی برخور دار است. در حال حاضر این کشور در منطقه یورو با بحران مالی و بیکاری دست و پنجه نرم می کند و بازار کار این کشور تحت تأثیر بحران های یورو پیش می رود که دولت فرانسه بدنبال تزریق منابع مالی و وام های خارجی به اقتصاد خود است.

مطابق ارزیابی های اقتصادی که در سال جدید انجام شده است محیط اقتصادی بریتانیای کبیر با دشورای هایی روبرو است. کسری مالی این کشور در سال 2013 به 8.3- رسیده است که این رقم به نسبت تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است. این کشور با 62.7 میلیون جمعیت دارای 24405 میلیارد تولید ناخالص داخلی است که سرانه تولید برای هر نفر معادل 38.589 هزار دلار در سال است. انگلستان از ظرفیت بالایی برای بهره وری از امکانات اقتصادی برخوردار است. توسعه زیر ساخت ها و بازار های مالی از نقاط قوت اقتصادی این کشور است اما با این حال این کشور از 90 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی برخوردار است که در کاهش نرخ پس انداز ملی نیز مؤثر بوده است.

هندوستان با بیش از یک میلیارد جمعیت دارای 18248 میلیارد تولید ناخالص داخلی است که سرانه تولید برای هر نفر 1492 دلار است که با توجه به تولید ناخاص داخلی، کسری مالی این کشور برابر 8.3 – ، که رتبه 141 جهان را به خود اقتصاص داده است. کشور هند با توجه به توسعه حمل و نقل، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و زیر ساخت های انرژی هنوز راه زیادی برای رسیدن به توسعه اقتصادی در پیش دارد. چرا که پیش رفت های موجود تا حد زیادی ناکافی است. یکی از موانع بزرگ رشد کسب و کار و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور نامناسب بودن شرایط زیر ساخت های حمل و نقل این کشور است. همچنین رشد فساد در بوروکراسی ها و قوانین دست و پاگیر این کشور موجب شده است تا در ادامه فرایند توسعه با مشکل مواجه شود و نارضایتی عمومی نسبت به بازار کار در جامعه و همچنین نسبت به عملکرد سیاستمداران و دولتمردان بوجود آید.

 آمار و ارقام نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه و تورم برای همه کشورها یکسان نیست. برای مثال کشورهایی مانند  فرانسه و یا انگلستان با وجودی که کسری بودجه بالایی دارند، دارای نرخ تورم بسیار پایین هستند. همچنین طبق آمار های مقایسه ای این 8 کشور، آمریکا دارای بالاترین سرانه تولید داخلی و هند پایین ترین سرانه تولید را دارد.

 

 

 

کشور

رتبه

کسری بودجه

تولید ناخالص داخلی(میلیارد دلار)

سرانه تولید(دلار)

ترکیه

49

1.5-

7945

60.910

ژاپن

146

10.2-

59640

46.736

آلمان

147

11.5-

34006

41.513

آمریکا

142

8.5-

156848

49922

ایران

62

2.3-

5789

7221

فرانسه

111

4.6-

26087

41141

انگلستان

140

8.3-

24405

38.589

هند

141

8.3-

18248

1492

 

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir