بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 11 آبان 1391      15:47
هزینه های زندگی چقدر است؟

مصرف برنج در میان شهروندان کاهش پیدا کرده است

آمار رسمی نشان می دهد مصرف گوشت و برنج در میان شهروندان کاهش پیدا کرده است

هفته گذشته مرکز آمار ایران گزارش خود را از وضعیت بودجه خانوارهای شهری و روستایی کشور منتشر کرده است در این گزارش هزینه هر خانوار شهری معادل 13.2 میلیون تومان در سال و هزینه زندگی هر خانوار روستایی حدود 8.4 میلیون تومان در سال برآورد شده است.
میانگین هزینه های یک خانوار روستایی در سال 1390 نسبت به سال 1389 درمجموع 22.63 درصد افزایش داشته است و به تفکیک هزینه خوراکی 26.03 درصد و غیرخوراکی 20.53 درصد رشد را نشان می دهد.براساس چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوارهای روستایی و شهری سال 1390 که از سوی مرکز آمار ایران بررسی شده، 39 درصد هزینه های یک خانوار روستایی خوراکی و دخانی و 61 درصد آن غیر خوراکی است.
در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 26.7 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 30 درصد مربوط به مسکن بوده است.براساس نتایج بدست آمده،میانگین درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 79 میلیون و 727 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل 34.36 درصد افزایش داشته است.همچنین در سال گذشته درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری 8.94 درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی 10.56 درصد و متفرقه 83.99 درصد رشد داشته است.سهم هریک از منابع درآمدی در کل درآمد به ترتیب 26.83 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 27.74 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 45.42 درصد از منابع متفرقه است.

کاهش کسری بودجه

براساس این گزارش شاهد کاهش کسری بودجه خانوارهای ایرانی هستیم، کسری بودجه خانوارهای شهری در سال 90 با حدود 68 درصد کاهش از 752 هزار تومان در سال 89 به 241 هزار تومان در سال 90 رسیده است. در مورد خانوارهای روستایی نیز شاهد کاهش 54 درصدی کسری بودجه هستیم به طوری که کسری 914 هزار تومانی سال 89 در سال 90 به رقمی معادل 424 هزار تومان رسیده است.

بررسی تطبیقی این وضعیت گویای آن است که در سالهای گذشته کاهش کسری بودجه خانوارهای ایرانی در مقاطعی شکل گرفته است که دولت به مهار دستوری قیمت ها اقدام و البته در هزینه کردن بودجه های جاری خود زیاده روی کرده است؛ اگر به آمارهای بانک مرکزی را در مورد وضعیت بودجه خانوارهای شهری طی سال 73 تا 89 مراجعه ای داشته باشیم تنها در دو دوره شاهد افت کسری بودجه خانوارها در حد سال 90 هستیم، اول سال 84 که کسری بودجه خانوارها حدود 53 درصد و دوم سال 87 معادل 50 درصد کاهش نشان می دهد.

یک خطای آماری
البته در مورد بحث کاهش کسری بودجه خانوار حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نظر دیگری دارد، وی معتقد است ارقام مربوط به درآمدها هیچگاه از سوی خانوارها به درستی بیان نمی شود و این باعث می شود در تمام سالهایی که وضعیت بودجه خانوارها گزارش شده است شاهد کسری بودجه خانوارها باشیم.


راغفر در ادامه تاکید می کند برای ارزیابی دقیق وضعیت خانوارها کارشناسان اقتصادی بر روی هزینه خانوار و نوسان آن و نوع این هزینه ها متمرکز می شوند، و در ادامه می افزاید: « یکی از شاخص هایی که در بحث هزینه های خانوار قابل تامل است بحث سهم هزینه خوراکی و دخانی در کل سبد هزینه است، این نسبت رابطه معکوس با سطح رفاه خانوارها دارد، یعنی زمانی که سهم هزینه خوراک در سبد هزینه ها افزایش پیدا کند به معنی کاهش سطح رفاه خانوار است و این موضوع در گزارش منتشر شده مرکز آمار ایرانی نشان داده شده و البته گویای این موضوع است که برنامه هدفمندی یارانه ها حداقل در اولین سال اجرای آن نتوانسته است هدف حفظ سطح رفاه خانوارها را عملی کند».
البته قابل توجه آنکه اگر شاخص مورد اشاره این مدرس دانشگاه را طی سالهای 74 تا 90  را بررسی کنیم می بینیم که طی سالهای اخیر بهبود قابل توجهی در سطح رفاه خانوارهای ایرانی ایجاد نشده است، البته افزای هزینه ها خود گویای رشد درآمدها بوده ولی این افزایش به دلیل عدم تعادل بین بخش واقعی و پولی کشور اتفاق افتاده و در عمل با رشد تورم جبران شده، بنابراین می بینیم که بهبودی در رفاه ایجاد نشده و در سال 90 هم به رغم پرداخت یارانه نقدی (که در مورد خانوارهای روستایی دقیقا معادل افزایش درامد این خانوارها بوده است)، نسبت هزینه های خوراکی به کل هزینه خانوار افزایش پیدا کرده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir