بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 تير 1392      12:21

68 درصد جمعیت واقع در سن کار، بیکارند

با وجود اعلام نرخ بیکاری 12.4 درصدی در زمستان 91 آمارهای رسمی تنها اشتغال 32.3 درصد از جمعیت در سن کار کشور را تایید می‌کند.

نسبت اشتغال در بررسی های آماری نیروی کار بیانگر آن میزان از جمعیت است که در سن کار قرارداشته و شاغل هستند که این شاخص نیروی کار در ایران سهم قابل توجهی را در بر نمی گیرد.

این در حالی است که از جمعیت 10 ساله و بیش تر در کشور 32.3 درصد شاغلند.

بر این اساس 54.1 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور را مردان شاغل و 10.4 درصد را زنان شاغل تشکیل داده اند که حاکی از تفاوت پنج برابری اشتغال در بین این دو جنس است.

اما نسبت اشتغال در این گروه سنی در نقاط روستایی نسبت به شهری بیشتر است به طوری که 35.4 درصد شاغلان 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی و 31.2 درصد در بخش شهری مشغول به کارند.

البته هم در نقاط شهری و هم در روستایی مردان سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص داده اند.

بنابراین این گزارش و بر اساس آمار نیروی کار در زمستان 91 که از سوی مرکز آمار ارائه شده است از بین جمعیت 15 ساله و بیش تر کشور 35.4 درصد شاغلند.

این در حالی است که نزدیک به 65 درصد این قشر که در سن کار قرار دارند بیکار مانده اند.

در این گروه سنی نیز تفاوت بیش از پنج برابری بین میزان اشتغال در بین زنان و مردان وجود دارد به طوری که در این گروه 59.6 درصد را مردان و 11 درصد را زنان شاغل تشکیل داده اند.

در جمعیت 15 ساله و بیش تر نیز اشتغال در نقاط روستایی سهم بیشتری را نسبت به شهری به خود اختصاص داده است تا جایی که 34 درصد این گروه در شهرها و 39.3 درصد در نقاط روستایی شاغلند.

منبع: ایسنا


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir