بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 تير 1392      15:26
گالوپ فرصت های شغلی آمریکا را ارزیابی می کند

کار خوب می خواهید به آمریکا بروید

مطابق تحقیقات موسسه گالوپ، فرایند ایجاد اشتغال در ایالات متحده بهترین حالت برای شهروندان این کشور است

 

اقتصاد ایرانی: بررسی شاخص ایجاد  اشتغال در ایالات متحده توسط گالوپ نشان می دهد که فرصت های شغلی از ماه ژوئن تا مه 2012 یکسان است. مطابق داده های گالوپ بهترین حالت اشتغال زایی این کشور در آوریل 2008 که برابر 22+ در نمودار می باشد. ایجاد شغل در بهار امسال پس از آوریل  تا 16+ را نشان می دهد که آمار نسبتاً خوبی را نشان می دهد.

توجه به داده های ماه ژوئن تا سال 2008 بیانگر این است که روند فرصت های شغلی ثابت نبوده بلکه درگیر تغییرات فصلی همراه با کسادی بوده است. البته این روند قبل از شروع بحران اقتصادی ایالات متحده است.  در سال 2009 بحران بیکاری در آمریکا به 3- می رسد که بدترین موقعیت اشتغال را از سال های 2008 تا 2013 طبق بررسی های گالوپ را داراست. روند بهبودی وضعیت اشتغال  از سال 2010 شروع می شود و به بهترین حالت ممکن در ژوئن 2013 می رسد. همانطور که در نمودار شماره (1) درپایین مشاهده می کنید!

شاخص اشتغال زایی بر اساس مناطق از ماه ژانویه 2013 بهبود یافته است. در غرب آمریکا با رتبه 14 پایین ترین و در غرب میانه با رتبه 18 بالاترین ایجاد اشتغال را داشته است. مطابق جدول پایین صفحه، بالاترین آمار اشتغالزایی سال 2013 ، ماه ژوئن با رقم 24 و پایین ترین آمار یعنی 13 مربوط به ماه مارس می باشد. بطور عمده پایین ترن ایجاد اشتغال در جنوب و غرب ایالات متحده مشاهده می شود این آمار در غرب میانه بهترین فرصت اشتغال زایی را ازآن خود کرده است. پایین ترین حد در ماه ژوئن به شرق آمریکا اختصاص دارد با رقم 19 + در برابر سایر مناطق.

کارگران آمریکا در مورد محل کار خود و شرایط استخدام در ماه مه و ژوئن همین سال دیدگاه مثبتی را ارائه کرده اند که این امر مقارن با به نمایش گذاشتن شرایط اقتصاد ملی در طول 5 سال اخیر بوده است. بررسی های ماه ژوئن نشان می دهد که 37% از کارگران مطابق نظرات کارفرمایان خود کار می کنند. 15% درصد نیز گفته اند؛ که کارفرمایان بستر مناسبی برای کار و خلاقیت آنها ایجاد کرده و حجم نیروی کار را کاهش داده اند.

شاخص کارهای دولتی در آمریکا از رقم 30 در سال 2009 به رقم 5- در سال 2013 رسیده است این در حالیست که، مطابق نمودار شماره (2) ایجاد فرصت های شغلی خصوصی از رتبه 20  درسال 2009 با فراز و نشیبی به رتبه 25 در سال 2013 رسیده است.

در حال حاضر این این آمار و ارقام خیلی مهم نیست اما نمی توان نادیده گرفت که این فرایند رشد اشتغالزایی بهترین حالت را از سال 2008 تا کنون را نشان می دهد. که فضای کاری بهتر و مناسبتری را برای شهروندان آمریکایی فراهم می کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir