بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 28 آبان 1397      12:49

فروکشی تب مجوزدهی

اقتصاد ایرانی: روند صدور جواز در بخش های مختلف صنعتی و تجاری در نیمه نخست سال جاری افت کرد. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی مجوزهای صادره برای هفت گروه و زیرشاخه های آنها در نیمه نخست سال جاری افت داشته و از مجموع ۱۶ زیرشاخه در ۸ مورد افت صدور جواز ثبت شده است و یک گروه نیز تغییری نسبت به مدت مشابه سال قبل در دریافت جواز نداشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما با بررسی آمار ماهانه صدور جواز می توان گفت از مجموع جوازهای صادر شده در شهریور ماه نسبت به ماه مرداد در مجموع ۱۱ زیرگروه افت درخواست برای اخذ جواز را تجربه کرده اند و یک گروه نیز تغییری نسبت به مدت مشابه سال قبل در دریافت جواز ثبت نکرده است؛ در این میان زیرگروه «پروانه بهره برداری نرم افزار» به دلیل عدم صدور جواز در شهریور ماه نسبت به ماه ماقبل افتی ۱۰۰درصدی را در دریافت جواز داشته است. در ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۷ گروه شامل بخش های «صنعت»، «معدن»، «اصناف»، «تجارت خارجی»، «تجارت الکترونیک»، «نرم افزار» و «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» معرفی می شوند که در مجموع ۱۶ زیرگروه برای آنها تعریف شده است.

مطابق آمارها زیرگروه های «گواهی امضای الکترونیکی»، «نماد اعتماد الکترونیکی»، «پروانه فنی و مهندسی»، «پروانه تحقیق و توسعه» و «جواز تاسیس» در نیمه اول سال جاری بیشترین رشد صدور جواز را به خود اختصاص داده اند؛ اما بخش های «گواهی تحقیق و توسعه»، «جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی» و «پروانه بهره برداری نرم افزار»، «پروانه بهره برداری» و «جواز خدمات فنی و مهندسی» بیشترین افت مجوزهای صادره در بخش صنعت، معدن و تجارت را ثبت کرده اند.  جدیدترین گزارش اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی نشان دهنده آن است که در نیمه نخست سال جاری در مجموع ۱۰ هزار و ۷۰۹ فقره «جواز تاسیس» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۰ درصدی داشته است؛ رشد صدور جواز در مدت زمان مورد بررسی در حالی صورت می گیرد که براساس داده های اعلام شده در شهریور ماه نسبت به مرداد جوازهای صادره افتی ۱۴ درصدی داشته اند. افت در صدور جواز تاسیس در حالی است که آمار اعلام شده درخصوص سرمایه گذاری از رشد سرمایه پیش بینی شده برای اجرای جوازهای صادره حکایت دارد؛ با این شرایط می توان گفت جوازهای صادره برای طرح های بزرگ و سرمایه بر صادر شده اند. با توجه به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت سرمایه پیش بینی شده برای جوازهای تاسیس در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۷۹ درصدی داشته و این رشد در شهریور ماه نسبت به مردادماه سال جاری نیز حدود ۹۴ درصد است. پروانه های بهره برداری صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی و براساس آمار اعلام شده به لحاظ تعداد، افت بیش از یک درصدی را ثبت کرده است، افتی که در شهریور ماه نسبت به مردادماه به ۱۷.۵ درصد رسید. این گروه هرچند به لحاظ تعداد پروانه بهره برداری صادره دوره های مورد بررسی را با افت سپری کرده است، اما آمار اعلام شده از سرمایه گذاری محقق شده برای این بخش از رشد حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده سرمایه گذاری محقق شده برای این بخش در نیمه نخست سال جاری رشدی حدود ۱۳۷ درصدی داشته است و به لحاظ ماه به ماه نیز سرمایه گذاری محقق شده در شهریور ماه نسبت به مرداد رشدی ۴۰ درصدی را ثبت کرده است. با توجه به آمار مذکور می توان گفت در دوره زمانی مورد بررسی شاهد تغییر گرایش سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طرح های صنعتی بوده ایم و روی آوردن به صنایع متوسط و بزرگ از جمله نشانه هایی است که با نگاهی به داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت نمایان می شود.

وضعیت سایر بخش ها

روند طی شده برای جوازهای صادره بخش معدن نیز بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی ۴۹۸ فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی ۶ درصدی داشته است.

این در حالی است که برای دو بخش «گواهی کشف» و «پروانه بهره برداری» معدنی ها، افت صدور جواز در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است. ارزیابی ها همچنین نشان می دهد در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل، بخش گواهی کشف جوازهای صادره در مجموع افتی بیش از ۵ درصد داشته است. افت صورت گرفته در نیمه نخست سال جاری در حالی است که گواهی کشف در شهریور نسبت به مرداد ماه رشدی حدود ۱۷ درصد داشته است. در بخش پروانه بهره برداری معدنی نیز در مدت زمان مورد بررسی شاهد افت ۲۴.۵ درصدی صدور جواز برای این بخش بوده ایم.  اما روند صدور جواز برای سایر زیرگروه ها حکایت از آن دارد که بخش «پروانه های صنفی» در مدت زمان مورد بررسی، رشدی بیش از یک درصد داشته است، رشد این بخش در نیمه نخست سال جاری در حالی است که در شهریورماه نسبت به مرداد سال جاری پروانه های صادره برای این بخش افتی نزدیک به ۲۹ درصد داشته است.

در گروه «تجارت خارجی» نیز آمارها حکایت از روند منفی صدور «کارت های بازرگانی» دارد و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در نیمه نخست سال جاری افت بیش از ۸ درصدی صدور کارت بازرگانی ثبت شده است. «تجارت الکترونیک» هم یکی دیگر از هفت گروه مورد بررسی در جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این گروه در هر دو زیربخش «گواهی امضای الکترونیکی» و «نماد الکترونیکی» روند رو به رشدی را طی کرده است. به طوری که صدور «گواهی امضای الکترونیکی» رشد ۵۰ درصدی و صدور «نماد الکترونیکی» رشدی ۳۷ درصدی را در نیمه نخست سال جاری ثبت کرده اند.

ششمین گروه مورد بررسی بخش صدور جواز «نرم افزار» است. در این گروه زیرگروهی به نام «پروانه بهره برداری نرم افزار» جای گرفته است، روند صدور مجوزها در مدت زمان مورد بررسی از افت بیش از ۲۸ درصدی حکایت دارد، افتی که در شهریور ماه نسبت به مرداد سال جاری به دلیل عدم صدور جواز ۱۰۰ درصد ثبت شده است.

هفتمین گروه مورد بررسی بخش صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود ۶ زیرگروه دارد. در زیرگروه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده با توجه به آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی افتی حدود ۱۹ درصدی ثبت شده است. اما بررسی آمار ماه به ماه این زیر گروه نشان دهنده آن است که در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه صدور جواز برای این زیرگروه تغییر نکرده است.

همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مورد بررسی و در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، با رشد ۳۶ درصدی همراه بوده است، این در حالی است که در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه صدور جواز برای این بخش افت ۴۵ درصدی داشته است. آمارها همچنین نشان می دهد در زیرگروه «جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی» روند صدور جواز برای این زیرگروه در نیمسال نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت بیش از ۷۶ درصدی داشته است، اما شهریور ماه و به دلیل صدور یک جواز نسبت به مرداد ماه رشد ۱۰۰ درصدی ثبت شده است.

«پروانه مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی» نیز نیمه نخست سال جاری را بدون تغییر سپری کرد، اما در مقایسه شهریورماه با مرداد سال جاری افتی بیش از ۳۳ درصدی در صدور جواز در این زیرگروه ثبت شده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد در دو زیرگروه «گواهی تحقیق و توسعه» و «پروانه تحقیق و توسعه» روند صدور مجوزها اینگونه بوده که در زیرگروه گواهی تحقیق و توسعه افت بیش از ۷۲ درصدی صدور جواز و در زیرگروه پروانه تحقیق و توسعه رشد نزدیک به ۲۳ درصدی صدور جواز در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir