بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مرداد 1397      13:22

جعبه ابزار تنظیم بازار مسکن

اقتصاد ایرانی: دولت کره برای تعادل بخشی در بازار مسکن و کاهش جمعیت ساکن در خانه های زیر استاندارد، مجموعه ای از ابزارها را طی حداقل نیم قرن گذشته برای «افزایش عرضه، کاهش هزینه اجاره نشینی، تقویت قدرت خرید و همچنین مهار سفته بازی ملکی» به کار گرفته است. تجربه این کشور در مدیریت بازار و تنظیم قیمت و اجاره بها نشان می دهد سیاست گذار بخش مسکن، برای عرضه مسکن ملکی و اجاره ای از طریق بخش خصوصی، اراضی دولتی را در مقیاس وسیع واگذار کرده و برای کنترل شوک های رکود و رونق، از دو ابزار مالیات و تسهیلات بانکی بهره گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تصمیم اخیر دولت برای بازار اجاره مسکن، از دید کارشناسان اقتصادی به «مداخله مخرب در روند توافق مالک و مستاجر» تعبیر شده و همزمان یک فراخوان توسط مسولان این بخش برای دریافت ایده های قابل اجرا بابت تنظیم مناسب متغیرهای دو بازار خرید و اجاره آپارتمان را در پی داشته است. متولی بخش مسکن به دنبال تصویب قانونی برای «تمدید اجباری قراردادهای اجاره آپارتمان با طول زمانی مجموع دو سال» است به طوری که حق افزایش بیش از ۱۰ درصد بهای اجاره برای موجران در سال دوم، سلب می شود. در کنار این لایحه، زمزمه هایی برای قیمت گذاری دستوری در بازار معاملات خرید آپارتمان به گوش می رسد. هر دو سیاست چون که حوزه اختیار سمت عرضه را به شکل مستقیم و یک طرفه محدود می کند، می تواند اثر منفی بر جریان ورود عرضه جدید آپارتمان به بازار معاملات داشته باشد (کاهش تمایل به سرمایه گذاری ساختمانی) یا به شیوع توافقات غیررسمی در معاملات (قراردادهای پرخطر برای سمت تقاضا) منجر شود.

نحوه مواجهه دولت با التهابات بازار مسکن و واکنش صاحب نظران اقتصاد مسکن به این مواجهه نشان می دهد: اگرچه هدف سیاست گذار از آنچه به «مداخله در ساز و کار بازار» تعبیر می شود، حمایت از تقاضای مصرفی برای تسهیل مسیر خرید و اجاره مسکن است اما به دلیل آثار منفی قابل بروز ناشی از مداخله در بازار، جامعه هدف سیاست گذار، در بهترین حالت از کمترین منافع احتمالی تصمیمات دستوری برخوردار خواهد شد و به احتمال زیاد از تبعات آن، زیان خواهد دید. در حال حاضر «جایگزین مداخله دولت در ساز و کار بازار مسکن» به عنوان یک پرسش کلیدی هم برای سیاست گذار و هم برای ناظران و فعالان بازار ملک، مطرح است. گزارش «دنیای اقتصاد» از نتایج یک بررسی جهانی از نحوه سیاست گذاری برای بازار مسکن نشان می دهد: دولت به جای دخالت، می تواند با مدیریت ۴ حوزه مرتبط با بخش مسکن، دو هدف کلیدی «حفظ و افزایش توان خرید» و «اجاره بهای در استطاعت مستاجران دهک های پایین» را تضمین و محقق کند.

این تحقیق توسط دو پژوهشگر در بانک مرکزی انجام شده و تجربه نیم قرن مدیریت بازار مسکن کره جنوبی توسط دولت این کشور، مورد بررسی قرار گرفته است. دولت کره از اوایل دهه ۱۹۶۰ تاکنون، مجموعه ای از ابزارها همچون زمین دولتی، تسهیلات بانکی به پشتوانه پس انداز، مالیات های ملکی و همچنین کمک هزینه اجاره را در ۴ حوزه «افزایش عرضه مسکن ملکی و اجاره ای، تقویت استطاعت خرید و اجاره مسکن، تامین مالی دو سمت عرضه و تقاضا و همچنین مقررات احتیاطی ضدسفته بازی» به کار گرفته است.وضعیت متغیرهای اقتصاد مسکن در کره جنوبی مشخص می کند: جعبه ابزار تنظیم بازار ملک در این کشور توانسته نبض بازار در دوره های رونق و رکود و مقاطع زمانی رشد شدید قیمت را تحت کنترل قرار دهد و دامنه نوسانات را محدود کند. نتایج پژوهشی که در فصلنامه روند –نشریه بانک مرکزی- تحت عنوان «سیاست بخش مسکن در جمهوری کره» منتشر شده، حاکی است: دولت کره برای بخش مسکن در اولین گام، در دهه ۱۹۶۰ نهادسازی و تدوین سیاست های بنیادین را کلید زد و در قالب آن موفق شد با تجهیز شرکت دولتی مدیریت بازار زمین مسکونی و تقویت بانک توسعه ای، زمینه واگذاری زمین برای انبوه سازی و همچنین تامین تسهیلات ساخت مسکن را به وجود بیاورد. بزرگ ترین چالش دولت کره در بازار مسکن طی دهه ۱۹۶۰، نحوه پرداختن به مساله «کمبود شدید عرضه» بوده و در آن سال ها کسری حدود ۳۰ درصدی در بازار ملک وجود داشته است. همچنین بخشی از سیاست های پایه ای برای مدیریت بازار مسکن در دهه ۱۹۶۰ به تدوین یک لایحه اضطرار برای بازدارندگی سفته بازی اختصاص پیدا می کند که در قالب آن، دولت تصمیم می گیرد برنامه اخذ مالیات از عایدی املاک را برای مالکان بیش از یک واحد مسکونی با هدف کنترل تقاضای سرمایه ای و سوداگری در بازار ملک، طراحی کند.

برش زمانی دوم در سیاست گذاری بخش مسکن در کره جنوبی، به دهه ۱۹۸۰ اختصاص دارد. ارائه زمین از طرف دولت به بخش خصوصی در مقیاس وسیع و مشوق های مالیاتی و یارانه برای عرضه کنندگان مسکن با هدف «یک خانه برای هر خانوار» با اولویت «خانه اولی ها»، در این دوره به اجرا درمی آید، به طوری که در سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ برای حل چالش «کمبود مسکن مناسب»، زمین های دولتی قابل ساخت و ساز به ابزار اصلی اجرای سیاست تقویت عرضه تبدیل می شود. برنامه ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی برای یک دوره دست کم ۴ ساله، در این دوره به اجرا گذاشته می شود، به طوری که ۲۵۰ هزار واحد از این برنامه، سهم مسکن استیجاری دولتی است. ساخت و سازهای انبوه با تسهیلات صندوق ملی مسکن، شارژ مالی می شوند و سالانه حداقل ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کره طی این دوره احداث می شود، در حالی که میزان ساخت و ساز در سال های قبل از آن، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد بوده است.

عرضه مطلق در بازار مسکن کره در آن دوره، همزمان با رونق خرید و فروش مسکن و افزایش قابل توجه قیمت ها اتفاق می افتد. با این حال، عرضه مطلق اگرچه شکاف بزرگ بین موجودی واحدهای مسکونی و تعداد خانوارها را تا حدودی کم می کند اما به حل چالش اجاره نشین ها و توان خرید مسکن برای دهک های متوسط و متوسط رو به پایین منجر نمی شود در نتیجه، خرید بیش از یک خانه به عنوان «عملیات سفته بازانه» تعریف و مشمول مالیات های تصاعدی می شود. این بازار در سال های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ با رکود ساختمانی و معاملاتی ناشی از بحران مالی آسیا روبه رو می شود. دولت کره در این سال ها، از اهرم تسهیلات خرید برای تحریک تقاضا و مالیات برای کاهش هزینه سرمایه گذاری ملکی (تحریک عرضه) بهره می برد. بازار مسکن کره جنوبی به خصوص در پایتخت و شهرهای بزرگ در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ وارد دوره رونق می شود. در این دوره برای مهار قیمت ها، در کنار اجرای برنامه ۱۰ ساله عرضه یک میلیون واحد مسکونی استیجاری دولتی، با دو ابزار مالیات و تسهیلات بانکی، تقاضای سفته بازی و سرمایه ای خرید ملک محدود می شود. دولت مرکزی به کمک دولت محلی در شهرهای بزرگ، مالیات های فزاینده بر املاک وضع می کند و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای مالکان دو خانه و بیشتر، افزایش می یابد. همچنین سقف نسبت بدهی متقاضیان وام مسکن به درآمد به عنوان ضوابط سخت گیرانه کاهش می یابد و جلوی افزایش سقف تسهیلات گرفته می شود.

جعبه ابزار تنظیم بازار مسکن کره، به دلیل انعطاف ابزارها، کارکرد دو منظوره -هم برای زمان رونق و هم برای زمان رکود- دارد. در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ بازار مسکن در این کشور تحت تاثیر بحران مالی جهانی، وارد فاز رکود می شود. دولت برای خارج کردن بازار از رکود، علاوه بر ارائه تسهیلات مالیاتی به فعالان بازار، سقف تسهیلات خرید مسکن را افزایش می دهد و سن املاک مشمول وام خرید مسکن را نیز بالا می برد تا از این طریق به تحریک تقاضا کمک کند. آخرین برش زمانی از مدیریت بازار مسکن توسط دولت در کره جنوبی به سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ برمی گردد. در سال ۲۰۱۳، سیاست «تقویت بخش خصوصی سازنده مسکن اجاره ای» و همچنین «تامین خانه شاد برای نسل جوان» در دستور کار قرار می گیرد.

در اوایل قرن بیست و یکم، تحت تاثیر ساخت و سازهای انبوه مسکن روی زمین های دولتی، مشکل کمبود عرضه برطرف شد اما متغیرهای مربوط به «رفاه مسکن و وضعیت خانوارهای آسیب پذیر» همچنان به عنوان چالش در بازار مسکن کره خودنمایی کرد. در فاصله دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ میلادی، نسبت واحدهای مسکونی به خانوارها در کره از ۷۸ درصد به ۹۶ درصد رسید. با این حال سهم مسکن استیجاری دولتی از کل موجودی مسکن در این کشور ۵ درصد بوده در حالی که در فرانسه این سهم ۱۹ درصد و در انگلستان ۱۸ درصد بوده است. دولت کره در سال ۲۰۱۵ برنامه «رفاه مسکن» برای پرداخت کمک هزینه مسکن به دهک های کم درآمد را به عنوان یک برنامه مستقل برای بخش مسکن، تصویب و به اجرا درمی آورد. برنامه دولت کره برای اجاره نشین ها طی همه دوره های سیاست گذاری، بر ساخت مسکن استیجاری دولتی، ساخت مسکن استیجاری توسط بخش خصوصی و پرداخت کمک هزینه اجاره متمرکز بوده است. دولت کره برای خانوارهای «بسیار کم درآمد»، سیاست ساخت مسکن استیجاری دائمی را با همکاری دولت و شهرداری ها در قالب احداث ۲۵۰ هزار واحد مسکونی طی دست کم ۴ سال به اجرا درآورد. در این برنامه مساحت واحدها حداکثر ۴۰ مترمربع تعریف شد. برای اجاره نشین های کم درآمد و متوسط بالقوه نیز ساخت واحدهای ۵۰ تا ۶۰ مترمربعی به شکل اجاره و خرید در دستور کار دولت و شهرداری ها و بخش خصوصی قرار گرفت. در کارنامه دولت کره برای سیاست گذاری بخش مسکن، دهک های متوسط درآمدی، از طریق رژیم پس انداز در صندوق های پس انداز مسکن و با دریافت تسهیلات خرید در استطاعت، تجهیز و تامین مالی می شوند. الگوی عرضه برای این گروه، واحدهای تا ۸۵ مترمربع تعریف شده است که نشان می دهد دولت در این کشور توانسته زمینه عرضه و ساخت و سازهای کم متراژ و مصرفی را برای متقاضیان فراهم کند.

در برنامه رفاه مسکن که از سال ۲۰۱۵ به اجرا درآمده، «کمک هزینه اجاره مسکن» با توجه به درآمد مستاجرها، بعد خانوار، نوع پرداخت اجاره بها، سطح اجاره بها و همچنین محل سکونت مستاجر، به صورت متغیر و هدفمند پرداخت می شود. این مدل حمایت از مستاجرها، بخش اصلی سیاست های حوزه تقاضای مسکن را دربرمی گیرد. در حوزه تامین مالی مسکن نیز علاوه بر تقویت نقش صندوق پس انداز مسکن، بازار رهن ثانویه نیز کارآمد است که به افزایش منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن کمک می کند. دولت کره در حوزه مقررات احتیاطی ضدسفته بازی طی سال های اخیر، قدرت اهرم مالیات بر عایدی املاک را افزایش داده است؛ به طوری که مالکان چند خانه ای با معافیت مالیاتی، به عرضه املاک خود در بازار استیجاری تشویق شده اند. تقویت سیاست های مالیاتی ضدسفته بازی از سال ۲۰۱۴ به بعد، با افزایش قابل توجه قیمت مسکن در دستور کار قرار گرفت. در حال حاضر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای مالکان دو خانه ای، ۴۰ درصد و برای سه خانه و بیشتر، ۶۰ درصد عایدی فروش است. وضعیت کنونی بازار مسکن کره نشان می دهد شاخص دسترسی به مسکن که از نسبت قیمت به درآمد خانوار محاسبه می شود، از ۵.۱ در سال ۲۰۱۲ به ۳.۷ در سال ۲۰۱۵ بهبود پیدا کرده که نشان دهنده کاهش مدت زمان برای خرید خانه است. این نسبت در کره از مدت زمان انتظار در کانادا، چین و انگلستان نیز کمتر است. همچنین درصد خانوارهای ساکن در خانه های استاندارد (خانوارهای بهبود یافته در بازار مسکن) نیز افزایش پیدا کرد به طوری که تعداد خانوارهای ساکن در خانه های زیر استاندارد از ۴۶ درصد در سال ۱۹۹۵ به کمتر از ۱۲ درصد رسیده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir