بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 9 خرداد 1397      12:56

مدل آسیایی اجماع اقتصادی

اقتصاد ایرانی: روز شنبه نخستین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» با حضور سران سه قوه برگزار شد. این شورا با هدف «تقویت توان مدیریتی» و «بسترسازی برای اتخاذ تصمیمات سریع و هماهنگ» تشکیل شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی نهادهای مشابه در دیگر کشورها پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای جنوب شرقی آسیا، از چنین نهادهایی برای هماهنگی در سیاست گذاری اقتصادی استفاده می کنند. درواقع شورای هماهنگی مدل آسیایی اجماع اقتصادی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز شنبه هفته جاری نخستین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» با حضور سران سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، اعضای ستاد اقتصادی دولت، روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. حسن روحانی در خلال این جلسه هدف تشکیل این نهاد فراقوه ای را افزایش توان مدیریتی و ایجاد امکان برای تصمیم گیری سریع و هماهنگ در مسائل اقتصادی عنوان کرد. اگرچه ایجاد هماهنگی در بسیاری از کشورهای غربی صرفا از طریق رویه های برنامه ریزی شده ایجاد می شود اما بررسی تجربیات جهانی نیز نشان می دهد کشورهای بسیاری از جمله اغلب کشورهای جنوب شرق آسیا، طی نیم قرن اخیر با استفاده از چنین ابزار هماهنگ کننده ای توانسته اند مختصات اقتصادی خود را به طرز معناداری تغییر دهند. اگرچه میان وظایف و حدود اختیارات نهاد عالی برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای مختلف تفاوت هایی وجود دارد اما در مجموع می توان گفت چنین شورایی علاوه بر طراحی مکانیزمی برای هماهنگی عملکرد نهادهای مختلف اقتصادی، از وظیفه تعیین اولویت های بودجه ای، تدوین برنامه توسعه و نظارت و ارزیابی در زمینه اجرای آن برخوردار است. وظیفه ای که از کارکردهای «سازمان برنامه و بودجه» در اقتصاد ایران است. اشتراک «اجرای شفافیت» در وظایف تعریف شده برای نهاد در کشورهای مختلف از یک سو نشان دهنده اهمیت اجرای شفافیت در اقتصاد و از سوی دیگر معرف یکی از مهم ترین پیش شرط های موفقیت این نهاد در ایجاد هماهنگی و همکاری در سیستم اقتصادی است. در برخی از کشورها شورای عالی برنامه ریزی اقتصادی وظیفه جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را نیز بر عهده می گیرد.می توان گفت استفاده از بازوی پژوهشی قدرتمند و برخورداری از حمایت همه جانبه سیاسی مهم ترین پیش شرط های موفقیت آمیز بودن عملکرد چنین نهادی هستند. این گزارش به بررسی حوزه اختیارات، وظایف و ترکیب شورای عالی برنامه ریزی اقتصادی در سه اقتصاد پرشتاب آسیایی یعنی«کره جنوبی»، «مالزی» و «تایوان» پرداخته است.

نهادی برای هماهنگی

نخستین روز از هفته جاری، شاهد برگزاری اولین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» با حضور سران سه قوه بود. از آنجایی که تصمیمات جزیره ای و ناهماهنگی بین نهادهای مختلف سالهاست از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه اقتصادی کشور معرفی شده است، این نهاد فراقوه تشکیل شد تا مطابق سخنان رئیس جمهوری بسترساز سرعت گیری در دستیابی به راه حل برای مشکلات اقتصادی کشور باشد. مشکلاتی که شدت آنها در برخی حوزه ها باعث تناوب واژه «ابرچالش» در سخنان کارشناسان اقتصادی شده است.

در حضور نهادهای مختلف در بدنه اقتصاد، ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف بدون تداخل و تعارض در وظیفه های اجرایی یکی از مهم ترین اهداف سیاست گذاران است. موتور پیش ران این سیستم هماهنگ الگوریتمی است که از سوی نهاد متولی برنامه ریزی در کشور ارائه می شود. به همین دلیل می توان انتظار داشت که متولی برنامه ریزی و هماهنگی در یک کشور در یک موجودیت تجمیع شوند. بررسی تجربیات سایر کشورها نیز نشان می دهد که چنین نهادی از دهه ها پیش در کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای جنوب شرقی آسیا به عنوان راه حلی برای دستیابی به پاسخ صحیح به مسائل اقتصادی مورد استفاده بوده است. برای مثال در کره جنوبی، «شورای برنامه ریزی اقتصادی» (EPB) از ابتدای دهه ۱۹۶۰ به عنوان تصمیم گیر نهایی در امور اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. تشکیل چنین شورایی در دهه۱۳۵۰ از سوی «پسران هاروارد» به پهلوی دوم نیز پیشنهاد شد، اما مورد توجه محمدرضا شاه پهلوی قرار نگرفت. علاوه بر کره کشورهای سنگاپور، تایوان، مالزی و هنگ کنگ نیز از ابزاری مشابه برای ایجاد اجماع در تصمیم گیری اقتصادی استفاده می کنند. وجه شباهت این نهاد در کشورهای مختلف داشتن اختیار به عنوان تصمیم گیرنده نهایی اقتصادی است. البته بررسی حوزه کاری این نهاد در کشورهای مختلف نشان می دهد که در تجانس با مشکلات اقتصادی کشورهای مختلف، حوزه اختیارات و نقاط تمرکز این نهاد متفاوت است. دنیای اقتصاد در ادامه این گزارش برای انعکاس شمای مورد انتظار از شورای عالی هماهنگی اقتصادی به بررسی کاراکترهای تصمیم گیرنده نهایی اقتصادی در کشورهای «کره جنوبی»، «مالزی» و «سنگاپور» پرداخته است.

شورایی برای برنامه ریزی هماهنگ

اقتصاد کره جنوبی در دهه ۱۹۶۰ که به تازگی جنگ دو کره را پشت سر گذاشته بود در وضعیت بسیار بدی به سر می برد به نحوی که تامین مواد غذایی مورد نیاز برای جمعیت در حال انبساط کره، حتی با کمک های آمریکا نیز به مساله ای غامض برای سیاست گذاران این کشور تبدیل شده بود. بسیاری از برآوردهای بین المللی کره جنوبی را در دهه ۱۹۶۰ جزو فقیرترین کشورهای جنوب آسیا معرفی کرده بودند. در چنین شرایطی بود که «هیات برنامه ریزی اقتصادی» به ریاست معاون نخست وزیر وقت این کشور تشکیل شد. اعضای این شورا را وزرای اقتصادی و خبرگان حوزه مدیریت و اقتصاد تشکیل می دادند. این شورا که از حمایت کامل «ژنرال پارک چونگ هی» برخوردار بود در نخستین گام برنامه ریزی برای توسعه صنعتی کره را در دستور کار قرار داد. رفته رفته حوزه وظایف این شورا وسیع تر شد تا جایی که در دهه ۱۹۸۰ وظیفه تخصیص منابع و هدایت جریان اعتبارات نیز بر عهده این شورا قرار گرفت. به این ترتیب این شورا به تدریج از میانه دهه ۱۹۶۰ به متولی اصلی کلیه امور اقتصادی دولت و بخش خصوصی در کره جنوبی تبدیل شد. اعضای این شورا را معاون اول و مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور و وزرای دارایی، تجارت و صنعت و کار و رئیس بانک مرکزی، نمایندگان مجلس قانون گذاری و خبرگان حقوقی تشکیل می دهند و تصمیمات اتخاذ شده در این شورا از بیشترین اولویت اجرایی در کره جنوبی برخوردار است.

یکی از مهم ترین نکات درباره شیوه عملکرد این شورا تکیه بر اتاق های فکر و نهادهای پژوهشی است به نحوی که پس از تشکیل این شورا، «موسسه تحقیقات توسعه کره جنوبی» به عنوان بازوی پژوهشی در ذیل چارت سازمانی متولی اصلی برنامه ریزی اقتصادی در کره جنوبی قرار گرفت. برنامه ریزی این شورا برای اقتصاد کره جنوبی در قالب هفت برنامه توسعه در نهایت باعث شد کره جنوبی در کمتر از چهار دهه از یکی از فقیرترین کشورهای آسیایی به بیست ونهمین کشور در زمینه رفاه اقتصادی تبدیل شود. بر مبنای آمارهای بانک جهانی طی چهار دهه منتهی به سال ۲۰۱۰ تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور بیش از ۱۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

دو نهاد مکمل

داستان توسعه اقتصادی مالزی از لحاظ نقطه آغاز و روند پیموده شده تجانس بالایی با تجربه توسعه اقتصادی کره جنوبی دارد. این کشور در دهه ۱۹۶۰ و کمتر از چهارسال پس از استقلال از انگلستان اقدام به تاسیس دو نهاد برای ایجاد هماهنگی در مسیر توسعه اقتصادی کرد. در سال ۱۹۶۰ حدود نیمی از مردم این کشور ۸ میلیون نفره زیر خط فقر زندگی می کردند و حدود ۳۰ درصد از اشتغال این کشور در بخش تولید کائوچو و قلع به عنوان مهم ترین منابع طبیعی این کشور بود. در چنین شرایطی در سال ۱۹۶۴ سیاست گذاران مالزیایی «شورای عالی برنامه ریزی» را برای تدوین برنامه اصلاح ساختار اقتصادی این کشور ایجاد کردند. البته حدود سه سال پیش از تشکیل این شورا «نهاد تخصصی برنامه ریزی اقتصادی» در این کشور با هدف مدرن سازی صنعتی مالزی ایجاد شده بود. اما با تشکیل شورای عالی برنامه ریزی اقتصادی، وظیفه این نهاد تخصصی تغییر و این نهاد به بازوی پژوهشی شورای عالی برنامه ریزی تغییر شکل یافت.

می توان گفت شورای عالی برنامه ریزی در این کشور، چهار وظیفه بر عهده دارد؛ برنامه ریزی، نظارت، مدیریت بودجه و ارزیابی پروژه ها و ایفای نقش به عنوان هماهنگ کننده سایر نهادهای اقتصادی در این کشور. افزون بر این، این کشور حدود ۴ دهه پیش اقدام به تشکیل شورای هماهنگی سرمایه گذاری به عنوان مکمل شورای عالی برنامه ریزی اقتصادی کرد. نتیجه تشکیل چنین شورایی خیلی زود در شاخص های کلان اقتصادی این کشور نمود پیدا کرد به نحوی که این کشور حتی در دوران رکودی دهه ۸۰ نیز توانست با تکیه بر ساختار اقتصادی به روز شده خود نشانه های رکود را در اقتصاد خود رقیق تر کند. نتیجه ۶ دهه برنامه ریزی اقتصادی هماهنگ در مالزی کاهش جمعیت زیر خط فقر از ۵۰درصد به کمتر از نیم درصد است. طی این ۶ دهه میزان درآمد سرانه هر شهروند مالزیایی از حدود ۲۳۵ دلار به بیش از ۱۱ هزار دلار افزایش یافته است.

دگردیسی اقتصادی تایوان

پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد تایوان در تناسب با بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا وضعیت اسفباری را سپری می کرد. به نحوی که تامین نیازهای ضروری شهروندان این کشور تنها با کمک های خارجی امکان پذیر بود و بیش از نیمی از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کردند. در سال ۱۹۶۳ و با الگوبرداری از همسایگان شرقی، تایوان اقدام به تاسیس نهادی با عنوان «شورای همکاری بین المللی و توسعه اقتصادی» کرد. این شورا که در ابتدا تنها وظیفه تدوین برنامه توسعه در این کشور را بر عهده داشت، با افزایش حوزه اختیارات به برنامه ریزی بودجه ای، نظارت و ارزیابی و بسترسازی برای توسعه سرمایه گذاری خارجی به «شورای برنامه ریزی اقتصادی» تغییر نام داد. این شورا تا سال ۲۰۱۴ با همین نام به فعالیت می پرداخت، اما به واسطه وجود تداخل و همپوشانی در برخی از حوزه های وظایف در سال ۲۰۱۴ با کمیسیون تحقیق، توسعه و ارزیابی ادغام شد و به «شورای ملی توسعه» تغییر نام داد. اعضای این شورا را وزیر و معاون وزیر توسعه تایوان و مجموعه ای از کارشناسان اقتصادی تشکیل می دهند. نکته جالب توجه در هارمونی اعضای این شورا عضویت کارشناسان بین المللی در گروه مشاوران این شورا است. برای مثال «وودی دا» وزیر اقتصاد پیشین چین یکی از اعضای این نهاد تصمیم گیر در اقتصاد تایوان است. نخستین مدل اجرا شده از شورای تصمیم گیری اقتصادی در تایوان نیز از مجموعه ای از کارشناسان اقتصادی آمریکایی و چینی تشکیل شده بود. البته وزن بالای کارشناسان آمریکایی در اولین شورای همکاری و توسعه تایوان، به واسطه تکیه اقتصاد این کشور بر کمک های مالی آمریکا بود.

مسیر همگرایی

مقایسه حوزه کاری نهادهای هماهنگ کننده تصمیمات اقتصادی نشان می دهد یکی از مهم ترین اهداف چنین نهادی اصلاح رویه ها به نحوی است که تداخل و در نتیجه تناقضی بین فعالیت بخش های مختلف اقتصاد وجود نداشته باشد. بررسی هارمونی وظایف این نهاد در کشورهای مختلف نشان می دهد بسیاری از اختیارات و وظایف این نهاد هماهنگ کننده در اقتصاد در وظایف سازمان برنامه و بودجه تعریف شده است. بنابراین باید دید سیاست گذاران برای جلوگیری از تداخل وظایف این نهاد تازه تاسیس با وظایفسازمان برنامه و بودجه از چه راه حلی استفاده خواهند کرد. افزون بر این به نظر می رسد برنامه های ارائه شده از سوی این نهاد مهم ترین ابزار ایجاد «هماهنگی» و «همکاری» در بین نهادهای مختلف کشور است. بنابراین تدوین برنامه بر مبنای واقعیت و امکان سنجی دقیق و مبتنی بر برآوردهای دقیق مهم ترین خروجی نهاد هماهنگ کننده اقتصادی است. این در حالی است که رویکرد ارشادی در اقتصاد ایران تاکنون در دستیابی به چنین هدفی ناموفق بوده است. تضاد رویکرد اقتصادی در دوره های مختلف سیاسی ایران، عدم انسجام در قوانین، ضعف در ساختار آماری و اطلاعاتی، تفکیک قائل شدن بین برنامه ریزی و اجرای برنامه و خلأ مکانیزم پویا برای نظارت، ارزیابی و اصلاح رویه های تعیین شده را می توان مهم ترین دلایلی عنوان کرد که پروسه ارشاد از طریق برنامه در اقتصاد ایران را به تجربه ای ناموفق تبدیل کرده است. بنابراین اگرچه تجمیع قوای مختلف در هرم تصمیم ساز اقتصادی کشور می تواند اصطکاک ها و ناهماهنگی های بین نهادی در مسیر توسعه را کاهش دهد، اما بدون اصلاح رویکرد برنامه ریزی و پوشش خلأهای یاد شده نمی توان از نهاد فراقوه ای تشکیل شده انتظار معجزه داشت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir