بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 1 ارديبهشت 1397      12:20

ایستگاه اشتغال در اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی که در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به طور متوسط هر سال ۱.۱ واحد افزایش یافته بود، در سال ۱۳۹۶ نیز حدود یک درصد افزایش یافت و به نسبت ۴۰.۳ درصد رسید. در طرف مقابل، نرخ بیکاری که از سال ۱۳۹۲ رو به افزایش بود، در سال ۱۳۹۶ یک کاهش ۰.۳ درصدی را تجربه کرد و به ۱۲.۱ درصد رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال بررسی های سری زمانی نشان می دهند نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری به حد نصاب خود در سال ۱۳۸۴ نرسیده اند. بررسی های سری زمانی نشان می دهد از سال ۱۳۹۳ به بعد نرخ مشارکت روند رو به بهبودی داشته، اما نرخ بیکاری روند فزاینده ای را در پیش گرفته است. این وضعیت را می توان به مساله انتظارات نسبت داد. از سال ۱۳۹۳ به بعد با برگشتن آرامش در بخش اسمی اقتصاد، بهبود انتظارات آحاد اقتصادی باعث شد تا تمایل به عرضه کار در بازار افزایش یابد، اما کیفیت پایین رشد اقتصادی که عمدتا سرمایه بر بوده از یک طرف و روند صعودی هرم جمعیت از طرف دیگر باعث شد تا در همین سال ها نرخ بیکاری بهبود نیابد. بررسی های مقطعی نیز نشان می دهد ایران در قیاس با میانگین جهانی و آسیا درخصوص شاخص نرخ مشارکت، در رده های پایین رتبه بندی کشور ها قرار دارد. این شکاف را می توان به سه عامل مهم نسبت داد: اولین عامل، هرم جمعیتی در ایران است که بخش عمده ای از جمعیت را در زمره جوانانی که قابلیت ورود به بازار کار را ندارند، قرار می دهد. دومین دلیل مسائل اجتماعی است که زمینه ورود زنان به بخش های زیادی از اقتصاد را فراهم نکرده و عامل سوم نیز پایین بودن سن خروج از کار در ایران است.

شاخص های مهم

مرکز آمار گزارش مربوط به چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد. این گزارش وضعیت اشتغال عموم جامعه را در قالب متغیر هایی از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ اشتغال ارائه می دهد. افزون براین، گزارش یاد شده متغیر های مذکور را به تفکیک سن، موقعیت های جغرافیایی و فصول مختلف منتشر می کند. بر اساس این گزارش، تمام جمعیت بالای ۱۰ سال سن در ایران، به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول که به آن ها جمعیت فعال اقتصادی اطلاق می شود، افرادی هستند که دو شرط را داشته باشند: اول، در هفته قبل از آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده باشند. دوم، قابلیت مشارکت در فعالیت های اقتصادی را داشته باشند، اما قادر به پیدار کردن کار نباشند. گروه دوم که به آنها جمعیت غیرفعال اطلاق می شود، افراد بالای ۱۰ سال سن هستند که قابلیت ورود به بازار کار را ندارند. خود جمعیت فعال نیز به دو گروه «شاغل» و «بیکار» تقسیم می شوند. جمعیت شاغل، آن بخش از جمعیت فعال است که در هفته قبل از هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده باشند که به دو گروه مزدبگیر و خوداشتغالان تقسیم می شوند. جمعیت «بیکار» نیز جمعیتی است که از سه هفته قبل از هفته آمارگیری جویای کار بوده و در هفته بعد از هفته آمارگیری آمادگی ورود به کار را داشته باشند، اما قادر به یافتن شغل نبوده اند. با استفاده از ترکیب و نسبت بندی چهار گروه جمعیتی مهم « فعال»، « غیر فعال»، «شاغل» و «بیکار» شاخص های مهمی از جمله «نرخ مشارکت اقتصادی»، «نرخ بیکاری» و «نرخ اشتغال» تولید می شوند. در ادامه شاخص های مذکور به تفصیل در قالب دو تحلیل مقطعی و سری زمانی ارائه شده اند.

نرخ مشارکت

نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم جمعیت فعال به جمعیت در سن کار به دست می آید. به عبارت دیگر، آن نسبتی از جمعیت در سن کار(بالاتر از ۱۰ سال) را روایت می کند که شرایط ورود به بازار کار را داشته باشند. از یک زاویه دیگر، میزان عرضه کار در دسترس آحاد اقتصادی را نمایندگی می کند. در یک حالت حدی اگر نرخ مشارکت اقتصادی ۹۰ درصد باشد، به این معناست که از هر ده نفر بالای ۱۰ سال سن، ۹ نفر قابلیت ورود به بازار کار را داشته اند؛ فارغ از اینکه شاغل باشند یا بیکار. در مجموع در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۶ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر جمعیت فعال در کشور بوده است. این جمعیت حدود ۴۰.۳ درصد جمعیت در سن کار بوده است. به این معنی که نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته معادل ۴۰.۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر، از هر ۱۰ نفر در سن کار، تنها حدود ۴ نفر از آن ها قابلیت ورود به بازار کار را داشته اند. نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۹.۴ درصد بوده است. به این معنی که نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته حدود یک واحد درصد افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت این است که شکاف نرخ مشارکت اقتصادی بین زنان و مردان در ایران قابل ملاحظه است. در سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۶ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی مردان نیز حدود ۶۴ درصد بوده است. درخصوص ارزیابی مفید نرخ مشارکت اقتصادی، لازم است دو تحلیل «مقطعی» و «سری زمانی» صورت گیرد. تحلیل مقطعی، سطح مشارکت اقتصادی را در مقایسه با میانگین جهانی و کشور های توسعه یافته مورد واکاوی قرار می دهد. تحلیل «سری زمانی» نیز روند بهبود یا وخامت شاخص نرخ مشارکت اقتصادی را به تصویر می کشاند. به عبارت دیگر، ممکن است یک شاخص در یک مقایسه مقطعی نسبتا وضعیت نامناسبی داشته باشد، اما روند رو به بهبودی نیز داشته باشد.

مقایسه مقطعی

بررسی ها نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی ایران نسبت به میانگین جهانی و میانگین کشور های آسیایی به میزان قابل توجهی پایین تر است. نرخ مشارکت اقتصادی در کشور هایی مانند کویت، کانادا، استرالیا، آمریکا و جمهوری آذربایجان بین محدوده ۶۵ تا ۷۰ درصد است. افزون بر این، نرخ مشارکت اقتصادی برای دو کشور افغانستان و پاکستان به ترتیب حدود ۵۵ و ۴۴ درصد بوده است، بنابراین بر مبنای اطلاعات ارائه شده، ایران در مقیاس سطح، یکی از پایین ترین نرخ مشارکت ها را در بین کشور ها دارد. درخصوص علت اصلی این شکاف نرخی، تفکیک نرخ مشارکت اقتصادی به دو گروه زن و مرد، راوی دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه، شکاف نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت مردان ایران با میانگین جهانی و آسیا به شدت کمتر از شکاف نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت زنان است. در حالی که به طور متوسط، شکاف نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت مردان ایرانی با میانگین جهانی حدود ۱۰ درصد است، این شکاف برای جمعیت زنان به بالاتر از ۳۰ درصد نیز می رسد. نکته دوم، شکاف نرخ مشارکت اقتصادی در طیف های سنی مختلف است. بررسی ها نشان می دهد هم در بین زنان و هم در بین مردان، بیشترین شکاف نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به سنین بالاتر از ۴۵ سال بوده است. به این معنی که جمعیت در این محدوده سنی، در ایران نسبت به دنیا قابلیت کمتری برای ورود به بازار کار دارند. بنابراین مقایسه مقطعی شاخص نرخ مشارکت اقتصادی ایران با میانگین جهانی حکایت از پایین بودن قابل توجه این متغیر در ایران دارد که می توان علت آن را به سه عامل «ساختار هرم جمعیت»، «شکاف جنسیتی» و «شکاف در سنین بالا» نسبت داد: اول اینکه، قله هرم سنی جمعیت ایران مربوط به جوانان متولد دهه ۶۰ و اوایل ۷۰ است. این ترکیب سنی باعث می شود تا نسبت بیشتری از جمعیت در سن کار، در زمره جوانانی باشند که جزو جمعیت فعال به حساب نمی آیند. دوم اینکه، مقایسه تفکیک جنسیتی نرخ مشارکت با دنیا حکایت از آن دارد که عمده شکاف یاد شده برای گروه زنان است. بنابراین مهم ترین ریشه نرخ مشارکت اقتصادی پایین به این گروه برمی گردد. علت شکاف بالا در بین جمعیت زنان یا عوامل اجتماعی-فرهنگی است که زمینه را برای ورود زنان به همه فعالیت های کاری فراهم نمی کند. تمرکز عمده زنان شاغل در بخش های آموزشی و بهداشتی این نکته را گواهی می کند. یا ساختار خانواده است که در خلال آن زنان تمایل کمتری به ورود به بازار کار دارند. سومین عامل شکاف نیز، به نرخ مشارکت پایین جمعیت در ایران در سنین بالا نسبت داده می شود. علت آن می تواند تمایل به خروج از بازار کار در سنین پایین باشد. این خود نیز یا به نگرش آحاد اقتصادی نسبت به کار و فرهنگ کار برمی گردد یا به تمرکز بخش قابل توجهی از جامعه در کارهای سخت نسبت داده می شود که تمایل آنها به خروج از بازار کار را افزایش می دهد.

مقایسه سری زمانی

مقایسه سری زمانی نرخ مشارکت اقتصادی نیز نشان می دهد نه تنها از سال ۱۳۸۴ تا سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی بهبود نیافته بلکه یک روند کاسه ای شکل را طی کرده است. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۴ نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۴۱ درصد بوده است و با تجربه یک روند کاسه ای شکل در سال گذشته به ۴۰.۳ درصد رسیده است. به این معنی که روند کاسه ای نرخ مشارکت اقتصادی در این ۱۳ سال باعث شده هنوز نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته به مقدار آن در سال ۱۳۸۴ نرسد. در این ۱۳ سال نرخ مشارکت اقتصادی، دو روند متفاوت را تجربه کرده است. از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۰ تقریبا روند نرخ مشارکت اقتصادی نزولی بوده است. به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۳۷ درصد نیز رسید. بعد از این سال نرخ مشارکت اقتصادی ابتدا تا سال ۱۳۹۳ با شیب ملایم و بعد از سال ۱۳۹۳ تا سال گذشته با شیب تندتر افزایشی بوده است. از آنجا که از سال ۱۳۹۳ به بعد تورم وارد فاز کاهشی شد و از طرفی ساختار جمعیتی در این سال تفاوت قابل ملاحظه ای نداشته، می توان گفت نرخ مشارکت اقتصادی از انتظارات افراد جامعه فرمان می گیرد. در دوره های تورمی عرضه نیروی کار از سوی آحاد اقتصادی کاهش یافته و در دوره های آرامش و انتظارات مثبت، تمایل افراد به ورود به بازار کار افزایش خواهد یافت.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری یکی دیگر از متغیر های مهم حوزه جمعیت است که در تحلیل های اقتصاد کلان کاربرد زیادی دارد. این نرخ، آن نسبت از جمعیت فعال جامعه را نشانه می گیرد که تمایل به عرضه کار داشته اند اما قادر به یافتن کار نبوده اند. به معنی دیگر، نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال، نرخ بیکاری را روایت می کند. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ از جمعیت فعال حدود ۲۶ میلیونی، حدود ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار نفر آن بیکار بوده اند. به عبارت دیگر در سال گذشته نرخ بیکاری معادل ۱۲.۱ درصد بوده است. نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۲.۴ درصد بوده است. به این معنی که نرخ بیکاری به رغم اینکه سطح بالایی دارد اما یک کاهش ۰.۳ درصدی را تجربه کرده است. همانند نرخ مشارکت اقتصادی، مقایسه مقطعی و سری زمانی، ارزیابی بهتری از این متغیر مهم ارائه می دهد. منظور از مقایسه مقطعی، مقایسه نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت، در سنین متفاوت و مقایسه با میانگین جهانی است. مشابه نرخ مشارکت اقتصادی، شکاف نرخ بیکاری در زنان و مردان قابل توجه است. در حالی که در سال گذشته نرخ بیکاری مردان ۲/ ۱۰ درصد بوده نرخ بیکاری بین جمعیت زنان حدود ۲۰ درصد بوده است. بنابراین بیکاری زنان در سال گذشته حدود ۲ برابر مردان در ایران است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در همین سال حدود ۴ برابر زنان بوده است. این مقایسه تفاوت نسبت های بیکاری و مشارکت اقتصادی نشان می دهد که زنان به نسبت بیشتری قابلیت ورود به بازار کار را ندارند تا اینکه با بیکاری مواجه شوند. البته این به این معنی نیست که نرخ بیکاری پایینی دارند. بررسی نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی نیز نشان می دهد که یک شکاف قابل توجه بین بیکاری در مناطق شهری و روستایی وجود دارد. سال گذشته نرخ بیکاری در مناطق روستایی حدود ۸ درصد و در مناطق شهری معادل ۱۳.۴ درصد بوده است. یکی از جنبه های مقایسه مقطعی، مقایسه بیکاری در طیف های سنی مختلف است. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران هر چه کف سن برای محاسبه بیکاری افزایش داده شود، نرخ بیکاری کاهش می یابد. در حالی که نرخ بیکاری برای سنین ۱۰ سال و بالاتر ۱۲.۱ درصد بود، برای جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال سن ۲۸.۴ درصد و برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال سن حدود ۲۵ درصد بوده است. این روند حکایت از آن دارد که از یک طرف جوانان در سن پایین نیز تمایل به ورود به بازار کار را دارند؛ اما به در بسته می خورند و از طرف دیگر بار بیشتر بیکاری بر دوش جمعیت در سن پایین است.

مقایسه سری زمانی نرخ بیکاری نیز مانند نرخ مشارکت اقتصادی، روند رو به بهبودی را روایت نمی کند. نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۱.۵ درصد بوده است. به این معنی که روند نرخ بیکاری در این بازه زمانی ۱۳ ساله به گونه ای بوده که در سال گذشته؛ ۱۲.۱ درصد، به سطح آن در سال ۱۳۸۴ نرسیده است. در مجموع در سال های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ بیکاری بالاتر از ۱۲ درصد بوده است. به این معنی که علاوه بر دو سال اول دهه جاری، در دو سال اخیر نیز بیکاری بیشتر از میانگین ۱۳ ساله خود بوده است.

نرخ اشتغال

بر مینای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در مجموع در سال گذشته حدود ۱۲ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر شاغل، در حال مشارکت در فعالیت های اقتصادی بوده اند. این جمعیت باعث شده تا نرخ اشتغال معادل با ۳۵.۵ درصد شود. نرخ اشتغال در بین زنان حدود ۱۳ درصد و در بین مردان حدود ۵۸ درصد بوده است. نرخ اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی نیز تفاوت قابل ملاحظه ای دارد. در سال گذشته بخش خدمات با نرخ ۵۰.۴ درصدی بیشترین نرخ اشتغال را داشته است. بعد از آن بخش صنعت سهم ۳۲ درصدی در اشتغال داشته و سهم بخش کشاورزی نیز معادل ۱۷.۶ درصد بوده است. در مقیاس تفکیک جنسیتی، سهم قابل توجهی از زنان در بخش خدمات شاغل بوده اند. نسبت اشتغال مردان در بخش صنعت بیشتر از نسبت اشتغال زنان در این بخش بوده است.

در مقیاس استانی، کرمانشاه با نرخ بیکاری ۲۱.۶ درصد و چهارمحال بختیاری با نرخ ۲۰.۸ درصد بیشترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور داشته اند. در طرف مقابل، استان های سمنان و مرکزی با ثبت نرخ حدود۸ درصد،کمترین نرخ بیکاری را در سال گذشته داشته اند. به علاوه، خراسان شمالی و هرمزگان نیز در زمره استان های با نرخ بیکاری کمتر از ۱۰ درصد قرار داشته اند. در استان آذربایجان غربی نرخ بیکاری که در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۱ درصد بود در سال گذشته به ۱۴.۳ درصد افزایش یافت. البته مهم ترین دلیل افزایش نرخ بیکاری در این استان، افزایش همزمان نرخ مشارکت اقتصادی بوده که بیش از ۲ درصد افزایش یافته است. اردبیل درخصوص بهبود وضعیت بهترین شرایط را در سال گذشته تجربه کرده است. به طوری که نرخ بیکاری این استان که در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ درصد بوده، در سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش یافت و به حدود ۱۰ درصد رسید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir