بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 20 اسفند 1396      13:13

نوسان شدید در صندوق‌های سهام

براساس آمارهای وزارت اقتصاد، در سال جاری بازدهی نقطه به نقطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام نوسان‌های شدیدی را تجربه کرده است.

اقتصاد ایرانی: براساس آمارهای وزارت اقتصاد، در سال جاری بازدهی نقطه به نقطه صندوق های سرمایه گذاری در سهام نوسان های شدیدی را تجربه کرده است. آن گونه که آمارها نشان می دهد کمترین بازدهی نقطه به نقطه (درصد بازدهی فروردین ۹۶ نسبت به فروردین ۹۵) این صندوق ها به میزان ۱.۶ درصد و بیشترین آن که در آذر اتفاق افتاده است، به میزان ۱۴.۳ درصد بوده است. این نوسان شدید در حالی در صندوق های سهام بروز کرده که در بازارهای بورس، سهام جزو کم ریسک ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود.

کاهش تعداد صندوق های سهام

به گزارش تعادل، براساس تقسیم بندی صورت گرفته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه ایران به چهار دسته کلی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق های سرمایه گذاری مختلط، صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تفکیک می شوند. صندوق سرمایه گذاری را می توان مانند شرکتی درنظر گرفت که با جمع آوری منابع پولی کوچک، به سرمایه گذاری در سبدی از اوراق بهادار می پردازد که این سبد ممکن است شامل سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار باشد. در حقیقت صندوق سرمایه گذاری مجموعه یی است از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار که این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا به جای خرید یک سهم یا اوراق مشارکت خاص، در مجموعه یی از این دارایی ها، سرمایه گذاری کنند. معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک گزارش توصیفی آمارهای مربوط به عملکرد این صندوق ها را در آذر ماه امسال مورد بررسی قرار داده است.

مطابق آمارهای این گزارش در آذر ۱۳۹۶، ۱۹۹ صندوق سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران فعالیت دارند که نسبت به ماه آبان تعداد صندوق های سرمایه گذاری در سهام کاهش یافته و سایر صندوق ها به همان تعداد ماه گذشته به فعالیت خود ادامه می دهند. ۴۳.۷ درصد از کل صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه ایران از نوع سرمایه گذاری در سهام، ۲۳.۷ درصد مربوط به صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۱۳.۶ درصد اختصاصی بازارگردانی و ۱۰.۱ درصد صندوق های سرمایه گذاری مختلط هستند.

در انتهای آذر امسال مجموع ارزش صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ماه آبان ۱.۲ درصد افزایش را نشان می دهد. ارزش صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (معادل یک درصد)، صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی (معادل ۹.۴ درصد) صندوق های سرمایه گذاری در سهام (معادل ۴.۱ درصد) و صندوق های سرمایه گذاری مختلط (معادل ۳۹.۱ درصد) در انتهای آذر ماه نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.

همچنین در انتهای آذر امسال به میزان ۹۷.۵ درصد از کل ارزش صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه ایران مربوط به صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۱.۴ درصد مربوط به صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و ۱.۱ درصد مربوط به صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط است. در پایان آذر تعداد سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری بازار سرمایه ایران معادل ۲.۳ میلیون نفر بوده که نسبت به ماه آبان ۰.۴ درصد کاهش داشته است. ۹۸.۷ درصد از کل سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری در آذر ماه، سرمایه گذاران حقیقی هستند که نسبت به آبان معادل ۰.۴ درصد کاهش یافته اند. در زمان یاد شده تعداد سرمایه گذاران حقوقی در صندوق های سرمایه گذاری نسبت به ماه گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافته که بیشترین کاهش آن مربوط به صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است. تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در صندوق های سرمایه گذاری در سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت و اختصاصی بازارگردانی در انتهای آذر نسبت به ماه گذشته کاهش یافته ولی تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در صندوق های مختلط افزایش داشته است.

بازدهی صندوق ها

در این گزارش بازدهی انواع صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه ایران در آذر امسال نسبت به ماه گذشته آن و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (آذر ۹۵) مقایسه شده و علاوه بر این، مقایسه یی با بازدهی بازار سرمایه در آذر نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه سال گذشته نیز صورت گرفته است. در ماه یاد شده صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نسبت به آبان ۹۶ بازدهی معادل ۱.۵۲ درصد داشتند که از بازدهی شاخص کل بورس تهران در آذر ۹۶نسبت به ماه گذشته (معادل ۷.۵۹ درصد) کمتر است. بازدهی این نوع از صندوق های سرمایه گذاری در آذر نسبت به مدت مشابه سال گذشته (دوره ۱۲ ماهه) ۱۹.۲ درصد است که به میزان ناچیزی از بازدهی شاخص کل بورس تهران در دوره مشابه کمتر است.

صندوق های سرمایه گذاری مختلط نیز، در آذر نسبت به آبان امسال معادل ۴.۳۲ درصد بازدهی داشتند که از بازدهی بازار سرمایه در مدت مشابه کمتر است. این نوع از صندوق ها در آذر ۹۶ نسبت به آذر سال گذشته بازده ۱۸.۱۹ درصدی را به ثبت رساندند که از بازدهی بازار سهام در دوره مشابه کمتر است. بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام در آذر نسبت به ماه گذشته ۶.۱۲ درصد بوده که از بازدهی شاخص کل بورس تهران کمتر بوده ولی نسبت به بازدهی سایر صندوق ها به آن بسیار نزدیک است ولی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۹۶ دارای بازدهی ۱۴.۳۱ درصدی هستند که از بازدهی بازار در دوره مشابه به مراتب کمتر است.

صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، در آذر ۹۶ نسبت به آبان بازدهی ۳.۵۶ درصدی داشتند ولی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به آذر بازده منفی را به ثبت رساندند.

در مدت یک ماهه مورد بحث بیشترین بازدهی صندوق های سرمایه گذاری متعلق به صندوق های سرمایه گذاری در سهام است که بازده ۶.۱۲ درصدی را به ثبت رساندند و کمترین بازده مربوط به صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بوده است.

در آذر ۹۶ نسبت به آذر ۹۵، بیشترین بازدهی (۱۹.۰۲ درصد) را صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به خود اختصاص دادند و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی منفی بوده است. به طور کلی روند نرخ بازده ماهانه صندوق های سرمایه گذاری در سال ۹۶ نوسانی بوده ولی از مهر ماه روند صعودی را در پیش گرفته جز بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که کاهش یافته است. بازدهی ماهانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سال جاری، بین ۱.۴ تا ۱.۸ درصد در نوسان بوده است. در سال ۹۶ کمترین بازدهی ماهانه صندوق های سرمایه گذاری در سهام منفی ۲.۸ درصد بوده که در خرداد ماه اتفاق افتاده و بیشترین نرخ بازده ماهانه در آذر ماه با نرخ ۶.۱ درصد روی داده است. کمترین و بیشترین نرخ بازده ماهانه صندوق های سرمایه گذاری مختلط در سال ۹۶ منفی ۱.۸ درصد (خرداد ماه) و ۴.۳ درصد (آذر ماه) بوده است. براساس این آمارها، بازدهی نقطه به نقطه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سال ۹۶، بین ۱۸.۶ تا ۱۹.۲ درصد در نوسان بوده است. در سال ۹۶ کمترین بازدهی نقطه به نقطه صندوق های سرمایه گذاری در سهام ۱.۶ درصد بوده که در فروردین ماه اتفاق افتاده و بیشترین نرخ بازده در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با نرخ ۱۴.۳ درصد روی داده است. کمترین و بیشترین نرخ بازده نقطه به نقطه صندوق های سرمایه گذاری مختلط در سال ۹۶ به میزان ۸.۱ درصد (مرداد ماه) و ۱۸.۲ درصد (آذر ماه) بوده است.

ترکیب دارایی ها

مجموع ارزش سهام صندوق های سرمایه گذاری در بازار سهام ایران ۹۷.۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه آبان ۲۴.۱ درصد افزایش یافته است. در مدت مذکور ارزش سهام صندوق های اختصاصی بازارگردانی با ۸۸.۶ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته، دارای بیشترین رشد در ارزش سهام بوده و در رده بعدی صندوق های سرمایه گذاری مختلط (حدود ۳۰.۷ درصد) قرار گرفته اند. در آذر ماه مجموع صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه ایران ۷۴.۴ درصد از منابع مالی خود را به صورت گواهی سپرده و سپرده بانکی، ۱۸.۱ درصد به شکل اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۶ درصد در سهام و حق تقدم سهام سرمایه گذاری کرده اند. در ماه مذکور صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت معادل ۷۵.۶ درصد از دارایی های خود را در گواهی سپرده و سپرده بانکی، ۱۸.۴ درصد در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری کردهاند. صندوق های سرمایه گذاری مختلط معادل ۶۷ درصد در گواهی سپرده و سپرده بانکی، ۲۶.۲ درصد در سهام و حق تقدم سهام و ۵.۶ درصد در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری کرده اند. ۸۵.۳ درصد سهام و حق تقدم سهام، ۵ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۴.۴ درصد گواهی سپرده و سپرده بانکی، ترکیب دارایی صندوق های سرمایه گذاری در سهام را در آذر ۹۶ تشکیل می دهد. ترکیب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در آذر ۹۶، ۸۳.۹ درصد سهام و حق تقدم سهام ۷.۵ درصد گواهی سپرده و سپرده بانکی و ۲.۶ درصد نقد است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir