بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 19 اسفند 1396      12:20

مخارج دولتی کشورهای اروپایی چگونه مصرف می‌شود؟

اقتصاد ایرانی: حدود یک پنجم از کل تولید ناخالص داخلی و ۴۰ درصد هزینه های عمومی کشورهای اتحادیه اروپا، برای حمایت های اجتماعی صرف می شود.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان سال ۲۰۱۶ حمایت های اجتماعی با ۱۹.۱ درصد از کل تولیدات ناخالص داخلی، بیش ترین سهم مخارج عمومی دولت ها را دارد و با فاصله زیادی از این بخش، بهداشت و درمان با ۷.۱ درصد، خدمات عمومی با شش درصد، آموزش با ۴.۷ درصد، امور اقتصادی با چهار درصد و نظم و امنیت عمومی با ۱.۷ درصد قرار دارند. کمترین سهم هم متعلق به بخش مسکن و امکانات ارتباطی با ۰.۶ درصد بوده است و پس از آن، محافظت از محیط زیست با ۰.۷ درصد قرار دارد.  

حمایت های اجتماعی می تواند به گروه های مختلفی تقسیم شود که در بین آن ها، گروه سالمندان به دلیل هزینه های درمانی و بازنشستگی بیشترین سهم از مخارج این بخش را در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. بالاترین هزینه مربوط به گروه سالمندان متعلق به یونان است که ۱۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را دربرمی گیرد و کمترین نرخ هم متعلق به ایرلند با ۳.۵ درصد بوده است.

بیشترین هزینه برروی بخش بهداشت و درمان، متعلق به کشورهای دانمارک و فرانسه با ۸.۶ درصد و ۸.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. از سوی دیگر بیش ترین هزینه در بخش آموزش متعلق به دانمارک و سوئد با شش درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. مجارستان با اختصاص ۷.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی و بلژیک با اختصاص ۶.۵ درصد، بیش از سایر کشورها هزینه در بخش امور اقتصادی داشته اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir