بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 21 فروردين 1392      12:52

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به 384 هزار میلیارد تومان رسید

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تا پایان آذر ماه با 11.2 درصد رشد به 384 هزار و 711 میلیارد تومان رسید که بیشترین تسهیلات در قالب عقد مشارکت با 36.4 درصد بوده است.

براساس آخرین گزارش ها مانده تسهیلات اعطایی در پایان آذرماه سال 91 به 384 هزار و 713 میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند 90، 11.2 درصد افزایش نشان می دهد.

از مجموع مانده تسهیلات پرداختی 5.3 درصد تسهیلات قرض الحسنه، 2.9 درصد مضاربه، 0.3 درصد سلف، 36.4 درصد مشارکت مدنی، 4.6 درصد جعاله، 29.3 درصد فروش اقساطی، 0.7 درصد اجاره به شرط تملیک، 2.1 درصد مشارکت حقوقی، 1.5 درصد سرمایه گذاری مستقیم و 17 درصد سایر عقود بوده است.

همچنین در بانک های تجاری، مانده تسهیلات پرداختی 75 هزار و 389 میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال 90، 3.1 درصد رشد داشته است.

در بانک های تجاری سهم تسهیلات قرض الحسنه 7.9 درصد، مضاربه 4.3 درصد، سلف 0.6، مشارکت مدنی 19.3، جعاله 10.5 درصد، فروش اقساطی 27.1 درصد، اجاره به شرط تملیک 0.9 درصد، مشارکت حقوقی 1.2 درصد، سرمایه گذاری مستقیم 1 درصد و سایر عقود 27.1 درصد بوده است.

در بخش بانک های تخصصی حجم مانده تسهیلات اعطایی با افزایش 13.5 درصدی به 113 هزار و 980 میلیارد تومان رسیده است. در این نوع بانک ها تسهیلات قرض الحسنه 3.8 درصد، مضاربه 0.4 درصد، سلف 0.6 درصد، مشارکت مدنی 30.3 درصد، جعاله 1.7 درصد، فروش اقساطی 54.9 درصد، اجاره به شرط تملیک 0.4 درصد، مشارکت حقوقی 0.6 درصد، سرمایه گذاری مستقیم 0.2 درصد و سایر عقود 0.7 درصد بوده است.

از طرف دیگر در بخش بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری مجموع مانده تسهیلات پرداختی 195 هزار و 344 میلیارد تومان تسهیلات بوده که 13.4 درصد در مدت 9 ماهه سال 91 رشد نشان می دهد. سهم تسهیلات قرض الحسنه 5.1 درصد، مضاربه 3.8 درصد، سلف 0، مشارکت مدنی 46.5 درصد، جعاله 0.4، فروش اقساطی 15.2 درصد، اجاره به شرط تملیک 0.8، مشارکت حقوقی 3.2 درصد، سرمایه گذاری مستقیم 4.2 درصد و سایر عقود 0.19 درصد بوده است.

به گزارش فارس، نکته قابل تامین در این گزارش سهم عقود از تسهیلات بانکی است. در حالی که بانک های تخصصی بیشتر باید در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مشارکت باشد، اما سهم مضاربه 0.4 درصد و مشارکت مدنی 30.3 درصد است و سهم فروش اقساطی که به نوعی در قالب عقود مبادله ای قرار می گیرد 54.9 درصد است. در واقع به می توان گفت که این اقدام بانک های تخصصی در پرداخت تسهیلات تا حدودی با هدف اولیه تاسیس فاصله گرفته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir