بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 مهر 1396      12:20

بیکاری فصلی رکورد زد

نرخ بیکاری فصلی جوانان در بهار امسال به ۲۸.۸ درصد رسید تا رکورد این نرخ در شانزده سال گذشته شکسته شود.

اقتصاد ایرانی: بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کل کشور به تفکیک فصول مختلف از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ نشان می دهد این نرخ در بهار ۹۶ به بالاترین حد خود رسید به طوریکه نرخ بیکار فصلی جوانان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال ۲۸.۸ درصد اعلام شد.

پیش از این بالاترین نرخ بیکاری فصلی جوانان در فصل بهار، مربوط به سال ۱۳۸۰ با نرخ ۳۰.۶ درصد بود. در عین حال بررسی نرخ بیکاری فصلی در بین جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که عموما نرخ بیکاری فصلی، هر ساله در فصل زمستان به بالاترین حد خود نسبت به سایر فصول سال می رسد.

به گزارش مهر، بررسی نرخ بیکاری فصلی جوانان در چهار دولت حکایت از آن دارد که میانگین نرخ بیکاری فصلی دولت هشتم ۲۷.۹ درصد بود که میانگین بالاترین نرخ بیکاری این دولت در «فصل زمستان» با نرخ ۲۹.۱ درصد ثبت شد.

همچنین میانگین نرخ بیکاری فصلی در دولت نهم ۲۳ درصد بود که بیشترین نرخ بیکاری نیز در این دولت در فصل زمستان به ثبت رسید. در دولت دهم نیز میانگین نرخ بیکاری فصلی در طول چهار سال به ۲۶.۷ درصد رسید که فصل زمستان بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داد.

میانگین نرخ بیکاری فصلی در طول چهار سال دولت یازدهم هم ۲۶.۱ درصد بود که در این دولت نیز همچون سه دولت ماقبل خود، فصل زمستان پیشتاز بالاترین نرخ بیکاری فصلی نسبت به سایر فصول سال بود.

جدول نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کل کشور به تفکیک فصول (۱۳۹۶-۱۳۸۰)

             سال

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

دولت هشتم

۱۳۸۰

۳۰.۶

۳۲.۶

۳۳.۶

۳۴.۲

۱۳۸۱

۲۶.۵

۲۶.۷

۲۸.۲

۲۷.۲

۱۳۸۲

۲۵.۲

۲۵.۵

۲۶.۵

۲۶.۰

۱۳۸۳

۲۴.۱

طرح آمارگیری اجرا نشد

۲۴.۰

طرح آمارگیری اجرا نشد

دولت نهم

۱۳۸۴

۲۴.۰

۲۱.۹

۲۲.۵

۲۵.۰

۱۳۸۵

۲۲.۸

۲۱.۱

۲۴.۸

۲۵.۶

۱۳۸۶

۲۱.۸

۲۰.۶

۲۱.۶

۲۵.۶

۱۳۸۷

۲۰.۳

۲۳.۱

۲۱.۵

۲۷.۴

دولت دهم

۱۳۸۸

۲۲.۴

۲۲.۷

۲۴.۱

۳۰.۴

۱۳۸۹

۲۷.۹

۲۸.۹

۲۶.۷

۳۱.۲

۱۳۹۰

۲۵.۷

۲۴.۷

۲۶.۳

۲۹.۷

۱۳۹۱

۲۸.۵

۲۶.۸

۲۵.۷

۲۶.۰

دولت یازدهم

۱۳۹۲

۲۲.۹

۲۳.۹

۲۴.۳

۲۵.۴

۱۳۹۳

۲۴.۸

۲۲.۹

۲۵.۷

۲۷.۴

۱۳۹۴

۲۵.۰

۲۵.۷

۲۵.۴

۲۸.۶

۱۳۹۵

۲۷.۸

۳۰.۲

۳۰.۴

۲۸.۱

دولت دوازدهم

۱۳۹۶

۲۸.۸

-

-

-

 

میانگین نرخ بیکاری فصلی جوانان در هر دولت به تفکیک فصول مختلف سال

دولت

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

میانگین نرخ چهارفصل در پایان هر دولت

هشتم

۲۶.۶

۲۸.۲(میانگین ۳ ساله)

۲۸

۲۹.۱ (میانگین ۳ ساله)

۲۷.۹

نهم

۲۲.۲

۲۱.۶

۲۲.۶

۲۵.۹

۲۳

دهم

۲۶.۱

۲۵.۷

۲۵.۷

۲۹.۳

۲۶.۷

یازدهم

۲۵.۱

۲۵.۶

۲۶.۴

۲۷.۳

۲۶.۱

میانگین بیکاری فصلی ۱۷ ساله

۲۵

۲۵.۲

۲۵.۶

۲۷.۹

 
 

نتیجه بررسی نرخ بیکاری فصلی به تفکیک هر دولت نیز حاکی از آن است که میانگین این نرخ در دولت هشتم ۲۷.۹ درصد بود که در دولت نهم به ۲۳ درصد رسید؛ همچنین میانگین نرخ بیکاری فصلی در دولت دهم ۲۶.۷ درصد بود که در دولت یازدهم نیز ۲۶.۱ درصد شد.

علاوه بر این بررسی شاخص بیکاری فصلی جوانان نشان می دهد، میانگین نرخ بیکاری جوانان در طول ۱۷ سال گذشته در فصل بهار ۲۵ درصد، در فصل تابستان ۲۵.۲ درصد، در فصل پاییز ۲۵.۶ درصد و در فصل زمستان نیز ۲۷.۹ درصد بود.

به این ترتیب نتیجه آمار رسمی نشاندهنده این است که در هر سال و حتی میانگین بیکاری فصول مختلف در هر دولت، «فصل زمستان» با دارا بودن بالاترین نرخ بیکاری فصلی نسبت به سایر فصول سال، در شاخص «بیکاری فصلی» پیشتاز است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir