بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 6 شهريور 1396      14:26

رشد ۹ درصدی سهم حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی

بخش حمل و نقل بعنوان یکی از مهمترین زیرساخت های اقتصادی با تسهیل جابه جایی مسافر و کالا نقش کلیدی در ایجاد رفاه و نیز توسعه اقتصادی کشور دارد و هم اکنون سهم خدمات حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی به حدود ۹ درصد رسیده است.

اقتصاد ایرانی: اهمیت این نقش متاثر از وسعت کشور و توزیع فعالیت ها در جغرافیای وسیع آن قابل درک است. سهم خدمات حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی به حدود ۹ درصد رسیده و سهم قابل توجهی از اشتغال نیروی کار در این بخش صورت می گیرد و چنانچه صنعت احداث زیرساخت های حمل و نقل نیز مورد نظر قرار گیرد ارقام مورد اشاره افزایش یافته و نقش بخش مذکور در نظام اقتصادی کشور بهتر مشخص خواهد شد.
به گزارش ایرنا، همچنان که اشاره شد بخش حمل ونقل به دو زیر بخش زیرساخت و ناوگان قابل تقسیم است. بطور سنتی و در سال های متمادی تدارک کل زیرساختهای حمل ونقل و نیز سهم بزرگی از تهیه ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی بعهده بخش دولتی بود.
امروزه تامین و تدارک و ارائه خدمات ناوگان تا حدود زیادی به بخش خصوصی واگذار شده و در بخش زیرساخت نیز تعدادی پروژه مشارکتی با بخش خصوصی در حال اجراست و باید اذعان داشت که کماکان بخش دولتی اصلی ترین سهم را در تدارک و بهره برداری از زیرساختهای حمل ونقل دارد.
بطور قطع روندی که در محدودیت منابع دولتی آغاز شده، تسریع در امر مشارکت بخش خصوصی در احداث زیرساخت ها و نیز تامین منابع پایدار در بهره برداری از زیرساخت ها را اجتناب ناپذیر کرده است.

- جا به جایی ۳.۳۶ میلیون تن کالای ترانزیتی توسط بخش جاده ای طی ۶ ماهه دوم ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵
- احداث و ساخت راه های روستایی به میزان ۵۸۵۰ کیلومتر و بهسازی و آسفالت راه های روستایی به میزان بیش از ۱۱ هزار کیلومتر 
- کاهش تلفات جاده ای طریق راهکارهای مختلف سخت افزاری و نرم افزار و به کارگیری سیستم های حمل و نقل هوشمند  (ITS)
-
نهایی شدن قرارداد احداث آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان به طور ۲۵۲ کیلومتر و به ارزش ۰۰۰.۳۰ میلیارد ریال به روش BOT
-
تبادل پیش نویس قرارداد بین وزارت و متقاضیان ایتالیایی احداث آزاد راه همدان – کرمانشاه به طول ۲۰۶ کیلومتر به ارزش ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال از طریق PPP
 -
رشدتوان منطقه ای و تأمین حداقل نیازهای شبکه جاده ای هر یک از استان ها در سطح کلان
 -توجه به توسعه امور راهبردی نظیر ترانزیت، بنادر خشک و مدیریت لجستیک
-پرهیز از اجرای طرح های زیرساختی اجرایی غیراقتصادی
 -استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر اسناد خزانه اسلامی بعنوان مکانیزم جدید تأمین مالی جهت پرداخت بخشی از مطالبات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 -اولویت بندی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در بخش های جاده ای و ریلی در قالب کریدورهای اصلی و توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل 
 -جابه جایی ۵.۳ میلیون تن کالای ترانزیتی بخش ریلی طی ۶ ماهه دوم ۱۳۹۲ الی پایان سال ۱۳۹۵ و اخذ موافقتنامه ۹ بندرخشک به منظور افزایش جا به جایی بار ریلی 
 -اتمام عملیات اجرایی طرح راه آهن گرگان – اینجه برون جهت انتقال بار ترانزیتی از کشور ترکمنستان و قزاقستان 
 -گشایش اعتبار اسنادی و عقد قرارداد تجاری احداث ۴۱۰ کیلومتر دو خطه قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان به ارزش ۱۳.۶ میلیارد یوان 
 -اجرای عملیات تراک بندی بیش از ۷۰۰ کیلومتر از خطوط ریلی 
 -فراهم آوردن امکان اتصال ۵ مرکز استان به شبکه ریلی
 -تکمیل بخش اصلی محور ترانزیتی جنوب –شمال با تکمیل راه آهن قزوین – رشت
 -رشد ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری و رسیدن به ۲۱۷ میلیون تن ظرفیت در پایان سال ۱۳۹۵
-رشد ظرفیت جا به جایی مسافر دریایی در بنادر تجاری و رسیدن به ۲۰ میلیون نفر 
- بهره برداری از ۶۳ پروژه توسعه و تجهیز بنادر به ارزش تقریبی ۴۸۰۰ میلیارد ریال و انعقاد، ۴۶ قرارداد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی به ارزش ۱۷۵۰۰ میلیارد ریال بخشی از اقدامات مهم دولت یازدهم در حوزه حمل ونقل است.

**
چالش های حوزه حمل و نقل

*چالشهای فرابخشی و بین بخشی حمل و نقل

- عدم همکاری دستگاههای ذیربط در تامین منابع پایدار نگهداری راهها از طریق مالیات بر سوخت 
- تاثیر نامناسب قیمت پائین سوخت بر توزیع بار مناسب در جاده و ریل و نیز تردد ناوگان فرسوده
- تعدد دستگاههای دخیل در امر ترانزیت 
- تداخل وظایف و اختیارات حوزه بندری با مناطق آزاد
- نقش پررنگ بخش نظامی در محدودیتهای توسعه فرودگاههای پرترافیک نظیر مهرآباد و افزایش مسیرهای پرواز مستقیم و پروازهای عبوری
- بی توجهی بخشهای صنعت و معدن و تجارت به استفاده مناسب از حمل و نقل ریلی برای بارهای ریل پسند نظیر مواد معدنی
- توجه ناکافی به حمل و نقل چند وجهی یا ترکیبی و سهم بالای حمل و نقل جاده ای در نظام حمل و نقل کشور

* چالش های بخشی حمل و نقل در حوزه جاده ای 
-عدم تکافوی منابع مالی برای نگهداری مناسب راههای کشور
-تعدد طرحها و پروژه ها
-فرسودگی ناوگان
-نبود شرکتهای توانمند در زمینه خدمات حمل و نقل و وجود پدیده خودمالکی در ناوگان باری
-فقدان طرح جامع مناسب هماهنگ با ملاحظات آمایشی 
-کاهش بار ترانزیت خصوصا بار ترتنزیت نفتی از کردستان عراق 

* حوزه حمل و نقل ریلی
-کاهش مسافر ناشی از قیمت بالای بلیط و سرعت سیر نسبتا پائین
-ساختار قدیمی و تعداد زیاد پرسنل شرکت راه آهن
-سرعت سیر پائین در حمل بار بدلیل تک خطه بودن یا قدیمی بودن برخی خطوط

* حوزه حمل و نقل هوایی
-زیانده بودن اغلب خطوط هوایی و ضعف مالی شرکتهای هوایی در نوسازی ناوگان
- غیر اقتصادی بودن اغلب فرودگاههای کشور
-زیانده بودن شرکت هواپیمایی هما بدلیل بار مالی صندوق بازنشستگی کارکنان آن
-وجود رقبای قدرتمند منطقه ای

* حوزه حمل و نقل دریایی
-سهم پائین خطوط لاینر در بنادر کشور بدلیل برخی مشکلات بازرگانی و بازاریابی
-بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت بنادر کشور بدلیل توسعه نامتوازن
-بالا بودن تعرفه های بنادر کشور در مقایسه با بنادر مشابه یا رقیب
- سرعت پائین عملیات بندری در برخی بنادر کشور

** برنامه های راهبردی حوزه حمل و نقل در حوزه ستادی و حمل و نقل جاده ای

- تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه و ایجاد امکان تمرکز بر مسائل هر بخش
- توسعه روشهای مشارکت عمومی- خصوصی و تامین منابع پایدار نظیر مالیات سوخت برای کاهش اتکا به منابع دولتی و تقویت روند تکمیل طرحهای ضروری و اطمینان از نگهداری از راهها
- غربالگری و اولویت بندی طرحهای موجود

** حوزه امور حمل و نقل ریلی

- توسعه بخش مسافری صرفا با گرایش توسعه خطوط پرسرعت 
- توقف توسعه مسیرهای کم تردد و تمرکز بر مسیرهای با ترافیک اشباع در بخش باری
- مدرن سازی سیگنالینگ با هدف افزایش ظرفیت شبکه و ایمنی بطور همزمان 

** حوزه حمل ونقل هوایی

- بازپس گیری سهم بازار از رقبای منطقه ای با ادامه نوسازی ناوگان در خطوط هواپیمایی
- واگذاری فرودگاه‏ها به بخش خصوصی 
- ایجاد همکاریهای بین المللی برای تبدیل شدن به هاب منطقه ای

** حوزه حمل ونقل دریایی
- همکاری با شرکتهای معتبر طرف قرارداد با لاینرها 
-اصلاح ساختار سازمان بنادر ضمن افزایش شفافیت 
-واگذاری بنادر و تقویت نقش رگولاتوری

کاهش منابع عمومی برای تامین احداث و نگهداری جاده ها ناشی از افزایش تعهدات در بخش هزینه های جاری در کنار کثرت طرح ها و پروژه ها ضمن ایجاد رکود در پروژه های عمرانی و افزایش تراکم در مسیرهای پرتردد، منجر به کاهش کیفیت جاده ها و آسیبهای سرمایه ای ناشی از آن خواهد شد.
در بخش ریلی علیرغم توسعه برخی مسیرهای غیر اقتصادی، اقداماتی برای تغییر رویکرد به بخش مسافری برقی کردن برخی مسیرها و احداث راه آهن سریع السیر و تکمیل کریدورهای ترانزیتی صورت گرفته که در صورت همراه شدن با کنترل هزینه های بالای شرکت راه آهن (بعنوان بهره بردار) می تواند منجر به بهبود وضعیت این بخش شود.
در بخش هوایی نوسازی ناوگان در بخش دولتی شروع شده است لیکن در بخش غیردولتی چشم انداز مثبتی متصور نیست و در بخش بندری نیز در صورت عدم تغییرات ساختاری مناسب احتمال تغییرات مثبت پائین بوده و کارکرد بنادر صرفا در حد بار داخلی و بار ترانزیت محدود خواهد بود.

**
چشم انداز آینده بخش حمل و نقل 

-بواسطه توسعه روشهای مشارکت عمومی- خصوصی و تامین منابع پایدار نظیر مالیات سوخت اتکا به منابع دولتی کاهش یافته و روند تکمیل طرحهای ضروری و نگهداری از راهها بطور مطمئنی ادامه یابد.
-
نسبت به غربالگری و اولویت بندی طرحها اقدام لازم صورت گیرد.
-
در بخش ریلی توسعه بخش مسافری صرفا با گرایش پرسرعت صورت گیرد و در بخش باری توسعه مسیرهای کم تردد و متوقف و توسعه نقاط بحرانی از طریق دوخطه نمودن و تراکبندی دنبال شود.
-
با ادامه نوسازی ناوگان در خطوط هواپیمایی امکان بازپس گیری سهم بازار از رقبای منطقه ای فراهم خواهد شد.
-
در بخش بندری همکاری با شرکتهای معتبر طرف قرارداد با لاینرها و نیز اصلاح ساختار سازمان بنادر ضمن افزایش شفافیت موجب افزایش کارکرد بین المللی بنادر و ترانشیپ خواهد شد.
-
علیرغم ماهیت انحصار طبیعی و دارا بودن اثرات خارجی خدمات بخش زیرساخت حمل ونقل، کماکان بخشی از خدمات در این عرصه قابل واگذاریست و فرودگاه ها و بنادر از این جمله اند.
تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه و ایجاد امکان تمرکز بر مسائل هر بخش نیز می تواند در توسعه حمل ونقل کشور تاثیرگذار باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir