بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 7 مرداد 1396      12:46

ترمز تابستانی نرخ تورم

اقتصاد ایرانی: آمار بانک مرکزی در نخستین ماه تابستان، از «منفی شدن نرخ تورم ماهانه» و «بازگشت تورم نقطه به نقطه به سطح تک رقمی» حکایت دارد. براساس این آمارها، نرخ تورم ماهانه در تیرماه «منفی یک دهم درصد» گزارش شد که در دو سال اخیر بی سابقه بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه با ثبت رقم ۹.۹ درصد بار دیگر به سطح تک رقمی بازگشت. این گزارش با بررسی آخرین آمارهای تورمی بانک مرکزی، به تشریح عوامل موثر در منفی شدن تورم تیرماه پرداخته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم ماهانه در تیرماه معادل منفی ۰.۱ درصدگزارش شده که این رقم منفی در دو سال اخیر سابقه نداشته است. دیگر آمار بانک مرکزی نیز نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه با ثبت رقم ۹.۹ درصد بار دیگر پس از ۶ ماه به سطح تک رقمی بازگشته است. کارشناسان معتقدند، نااطمینانی در فضای اقتصاد و تعویق تقاضا، کنترل قیمت ها ازسوی نهادها و کنترل نوسانات در بازار ارز در کاهش نرخ تورم در تیرماه اثرگذار بوده است.

عقبگرد شاخص بهای مصرف کننده

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد شاخص بهای مصرف کننده در تیرماه سال جاری به سطح ۲۶۶.۹ واحد رسیده است. شاخص بهای مصرف کننده در خردادماه ۲۶۷.۳ درصد بود و این موضوع نشان می دهد این شاخص در تیرماه عقبگرد داشته است. در نتیجه تورم ماهانه تیرماه منفی ۰.۱ درصد ثبت شده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد آخرین بار در دو ماه تیر و مرداد سال ۱۳۹۴ تورم ماهانه منفی بوده و در نتیجه طی حدود ۲ سال اخیر، ثبت تورم ماهانه منفی، بی سابقه بوده است. با توجه به روند افزایشی ماه های قبل به خصوص در نیمه دوم سال ۱۳۹۵، این عقبگرد می تواند ترمزی برای افزایش تورم محسوب شود. با این رقم، میانگین تورم ماهانه در ۴ ماه نخست سال جاری به رقم ۰.۴ درصد رسیده، این در حالی است که در ۴ ماه نخست سال قبل، میانگین تورم ماهانه ۰.۸ درصد بوده است. البته در تیرماه همواره نرخ تورم نسبت به دیگر ماه ها در سطح کمتری قرار دارد، به عنوان مثال در تیرماه سال ۱۳۹۴ این رقم منفی ۰.۴ درصد و تیرماه سال ۱۳۹۵ تورم ماهانه معادل ۰.۸ درصد بوده است.

منفی شدن تورم ماهانه، باعث اثرگذاری در تورم نقطه به نقطه شده و در نتیجه این متغیر به سطح تک رقمی بازگشته است. تورم نقطه به نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بر این اساس تورم ماهانه در تیرماه سال جاری به رقم ۹.۹ درصد رسیده است. این سومین ماهی است که تورم نقطه به نقطه دارای روند نزولی است. براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ از سطح تک رقمی خارج شد، در آن زمان برخی معتقد بودند این روند در سال جاری نیز تشدید می شود، این روند صعودی تا رقم ۱۲.۶ درصد در فروردین ماه سال جاری تداوم داشت، اما پس از آن روند نرخ تورم نقطه به نقطه کاهشی شد تا جایی که بار دیگر در اولین ماه تابستان جاری به سطح تک رقمی بازگشت. تورم نقطه به نقطه تک رقمی می تواند در مرداد نیز تکرار شود، اگر نرخ تورم ماهانه رقمی کمتر از ۱.۲ درصد ثبت شود. البته با توجه به عملکرد ۴ ماه نخست سال جاری، این موضوع محتمل است.

کند شدن رشد تورم میانگین

با توجه به روند منفی تورم ماهانه، در نتیجه نرخ تورم میانگین نیز در تیرماه با ثبت رقم ۱۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل تنها ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم در خردادماه سال جاری پس از یک سال نوسان در سطح تک رقمی به سطح دورقمی بازگشت، در تیرماه نیز این روند افزایش ادامه داشت. اما اگر آمارهای ۴ ماه نخست سال جاری در ماه های آتی تداوم یابد، نرخ تورم میانگین دوباره به سطح تک رقمی بازخواهد گشت. مطابق بررسی ها اگر تورم ماهانه ماه های آتی در سطح  ۰.۴ درصد (معدل تورم ماهانه در ۴ ماه نخست) باشد، نرخ تورم میانگین در دی ماه به سطح تورم تک رقمی می رسد. البته به نظر نمی رسد در ماه های بعد میزان نرخ تورم به همین آرامی باشد و احتمالا میزان تورم ماهانه در نیمه دوم سال بیشتر شود. بانک مرکزی پیش بینی کرده است تا پایان سال نرخ تورم، در سطح ۱۱.۹ درصد تا ۱۲.۲ درصد باشد، همچنین صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده که نرخ تورم در سال جاری به سطح ۱۱.۲ درصد برسد.

دلیل منفی شدن نرخ تورم

در حالی که نرخ تورم در نیمه دوم سال قبل، روند صعودی را آغاز کرده بود، منفی شدن نرخ تیرماه کمی دور از انتظار به نظر می رسید. اما کارشناسان معتقدند می توان چند عامل را برای تحلیل این پدیده در کوتاه مدت عنوان کرد. نخست اینکه موج افزایش قیمت ها پس از عید، فروکش کرده و میزان تقاضا نیز در بازارهای کالایی کاهش یافته است. از سوی دیگر، سیاست های کنترل قیمت ها از سوی سازمان هایی مانند تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و شورای رقابت باعث شده از افزایش قیمت های مصرف کننده جلوگیری شود. اگرچه این سیاست تنهادر کوتاه مدت می تواند اثرگذار باشد. در کنار این موضوع، اثر انتظارات در نرخ ارز نیز به نوعی کنترل شده و پس از نوسان قابل توجه شاخص بازار در ماه های آذر و دی در سال قبل، از میزان نوسانات بازار ارز کاسته شده است. این موضوع نیز می تواند در عرضه محصولات و رشد واردات اثرگذار باشد. از سوی دیگر، به نظر می رسد هنوز تقاضای مصرفی در شرایط نااطمینانی به سر می برد و منتظر تعیین تیم اقتصادی جدید دولت و سیاست های آن است. این نااطمینانی به بازار مصرفی نیز تزریق شده است.

اثرگذاری تورم خوراکی ها در شاخص کل

بانک مرکزی در کنار انتشار آمار کل، جزئیات تغییر در گروه ها را نیز منتشر کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، مهم ترین اثرگذاری در شاخص را می توان در تغییرات قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها رصد کرد. مطابق آمارها، این گروه با ۲۸ درصد دومین گروه بااهمیت در شاخص بهای مصرف کننده است. تورم ماهانه این گروه در تیرماه ۱.۵ درصد بوده است. در نتیجه این موضوع اثر قابل توجهی در منفی شدن تورم کل داشته است. تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز ۱۳.۶ درصد ثبت شده است. این رقم بیشترین تورم نقطه به نقطه در میان ۱۲ گروه شاخص بهای مصرف کننده است. البته به نظر می رسد این منفی شدن بیشتر به دلیل اثر نوسانات فصلی است و با تعدیل این اثر، از شدت منفی شدن نرخ تورم این گروه در تیرماه کاسته شود. در حقیقت، حذف این اثر می تواند شاخص را نیز تحت تاثیر قرار دهد. مهم ترین گروه اثرگذار در شاخص بهای مصرف کننده گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها» است. این گروه حدود ۳۲ درصد از وزن شاخص کل را در اختیار دارد.

مطابق آمارها نرخ تورم ماهانه این گروه معادل ۰.۵ درصد بوده است و برخلاف گروه خوراکی ها، اثر مثبت در تورم کل داشته است. تورم نقطه به نقطه گروه مسکن نیز در تیرماه ۸.۹ درصد ثبت شده است و نسبت به تورم کل کمتر است. در تیرماه در بین ۱۲ گروه اصلی گزارش شاخص بهای مصرف کننده بیشترین رشد تورم ماهانه در بخش رستوران و هتل با نرخ ۱.۴ درصد بوده است. بانک مرکزی علاوه بر دسته بندی گروه های اصلی، یک روایت دیگر از گروه های اختصاصی دارد؛ به نحوی که گروه ها را به دو بخش کالا و خدمت دسته بندی کرده است. در تیرماه تورم ماهانه گروه کالا منفی ۰.۷ درصد و تورم ماهانه گروه خدمت ۰.۷ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه کالا ۱۰.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه گروه خدمت ۹.۷ درصد است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir