بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396      10:42

پیشی گرفتن رشد درآمد از هزینه

مرکز آمار ایران براساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی درسال ۱۳۹۴ اعلام کرد: میانگین درآمد اظهار شده‌ سالانه یک خانوار شهری ۲۷۸ میلیون و ۸۷۲ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل، ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است.

اقتصاد ایرانی: نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد میانگین درآمد سالانه خانوارهای شهری در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه چهار درصد بیشتر رشد داشته است.

منابع تامین درآمد خانوارهای شهری در دوره مورد بررسی ۳۳.۴ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۳ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۰.۳ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار بوده است.

**
هزینه خانوار شهری در سال ۱۳۹۴
به گزارش ایرنا، براساس اعلام مرکز آمار ایران، میانگین هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۲۶۲ میلیون و ۳۹۷ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۱۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین از میانگین هزینه کل سالانه خانوار شهری ۶۲ میلیون و ۴۳۱ هزار ریال با سهم ۲۳.۸ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۱۹۹ میلیون و ۹۶۷ هزار ریال با سهم ۷۶.۲ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۲ درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۴ درصد مربوط به مسکن بوده است.

**
هزینه خانوار روستایی در سال ۱۳۹۴
میانگین هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۴۶ میلیون و ۹۸۳ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۶.۱ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ۵۷ میلیون و ۷۷۸ هزار ریال با سهم ۳۹.۳ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۸۹ میلیون و ۲۰۵ هزار ریال با سهم ۶۰.۷ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۶ درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰.۳ درصد مربوط به مسکن بوده است.

**
درآمد خانوار روستایی در سال ۱۳۹۴
میانگین درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۶۱ میلیون و ۳۸ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل، ۱۵.۸ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۴ رشد میانگین درآمد سالانه خانوارهای روستایی در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه ۹.۷ درصد بیشتر رشد داشته است
منابع تامین در آمد خانوار های روستایی در دوره مورد بررسی نشان می دهد ۳۰.۲ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری ، ۳۰.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۸.۹ درصد از محل درآمد های متفرقه خانوار تامین شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir