بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 19 فروردين 1396      15:11

رکوردشکنی‌های بودجه ۹۵

اقتصاد ایرانی: دولت یازدهم توانست با دو ابزار سیاست های پولی و مالی اقتصاد ملی ایران را به سمت تعادل دوباره هدایت کند که کلید واژه این تعادل انضباط بود.

به گزارش ایران، از اواسط سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم زمام امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت، با سلاح انضباط و قانونمداری به جنگ نابسامانی ها و عدم تعادل ها رفت و اکنون پس از سه و نیم سال تلاش نتیجه آن در شاخص های اقتصادی آشکار شده است. دولت ضمن اینکه نرخ رشد اقتصادی را از منفی ۶.۸ درصد به ۱۱.۶ درصد در ۹ ماهه سال گذشته رساند و تورم را پس از ۲۶ سال تک رقمی کرد، در بخش مالی یعنی بودجه نیز عملکرد درخشانی از خود برجای گذاشت.
دولت از سال ۱۳۹۳ که نخستین بودجه سالانه خود را تدوین و اجرا کرد بتدریج در جهت بهبود نسبت ها و شاخص ها گام برداشت بطوری که آمارهای اولیه از عملکرد بودجه ۱۳۹۵ گویای رکوردشکنی های پی در پی در مقایسه با سال های قبل است.
دراین سال بودجه بدون کسری به اتمام رسید و هزینه ها و درآمدها برابر شد. ضمن اینکه ۹۶ درصد از کل بودجه محقق شد. در تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز رکورد دیگری با ۹۷ درصد به ثبت رسید که تمام این رکوردها برآیندی از نظم و انضباط و قانونمداری دولت محسوب می شود.

چقدر از بودجه ۹۵ محقق شد

همانگونه که اشاره شد در اکثر بخش ها، بودجه سال گذشته با درصد تحقق های بالا روبه رو شد. در حالی که منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود ۲۸۲ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۹۶ درصد محقق شد.
از منابع عمومی در سال ۱۳۹۵، مبلغ ۱۵۷ هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، شامل درآمد های مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل ۱۴۸ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۹۴ درصد محقق شد که درصد تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرک۹۷  درصد و درصد تحقق سایر درآمدها ۸۸ درصد است.
سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای از منابع عمومی در قانون بودجه سال گذشته که عمدتاً به فروش نفت مربوط می شود حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که ۷۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۴ درصد آن تحقق یافته است.
رقم واگذاری دارایی های مالی (فروش اوراق مشارکت و غیره) در منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۶۰ هزار میلیارد تومانی آن۱۰۴ درصد تحقق یافته است.

بودجه بدون کسری

درحالی که یکی از معضلات بودجه های سنواتی بخصوص در دولت قبل کسری بودجه شدید و تأثیر آن بر بخش های مختلف اقتصاد بود، بودجه سال گذشته بدون کسری مدیریت شد.
مصارف و هزینه ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ معادل رقم منابع در حد ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۲۸۲ هزار میلیارد تومانی آن، بودجه سال ۱۳۹۵ با ۹۶ درصد تحقق بدون کسری به صورت متوازن مدیریت شده است.
همچنین سهم اعتبارات هزینه ای از مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در حد ۹۷ درصد تحقق یافته است.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان اعتبارات عمرانی نیز در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۴۲ هزار میلیارد تومان در حد ۷۴ درصد محقق شده است.
رقم اعتبارات تملک دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که به علت رعایت انضباط مالی در خرید اوراق سر رسید شده عملاً۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تملک شد و تحقق این اعتبارات در حد ۱۸۱ درصد است.

مقایسه عملکرد بودجه ۹۵ با ۹۴

مقایسه عملکرد بودجه سال گذشته با سال ۱۳۹۴ نیز حکایت از جهشی قابل توجه دارد. منابع عمومی که در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بود به رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی دارای
۴۰ درصد رشد و اعتبارات هزینه ای (جاری) از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۸ هزار میلیارد تومان با ۲۱ درصد افزایش در سال ۱۳۹۵ رسید. از سوی دیگر اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی) که در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بود در سال ۱۳۹۵ به رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رشد ۶۸ درصد برخوردار شده است و این رشد اعتبارات عمرانی طی یکسال، در برنامه های گذشته بی سابقه بوده است.
براساس گفته های محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از سال ۹۲ که دولت بر سر کار آمد تا آخر سال ۹۵ پیش بینی های دولت به مقدار بسیار زیادی محقق شد البته این رقم درصد بسیار کوچکی تغییر داشت که این به خاطر اضافه کردن رقم های جدید از طرف مجلس به بودجه بود و پیش بینی ها با نیم درصد تغییر محقق شد.

پرداخت ۲۸.۶ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت

درکنار بخش های اصلی بودجه سال گذشته دولت به منظور مدیریت بدهی های خود که از دوره های قبل انباشته شده است، از ظرفیت های قانونی در بودجه استفاده کرد و بخش قابل توجهی از بدهی های خود به شبکه بانکی، پیمانکاران و اشخاص حقیقی را تسویه کرد.
برهمین اساس در سال ۱۳۹۵ به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک های دولتی افزوده شده است.
در این سال در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از مجوز تبصره ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت مطالبات پیمانکاران، مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف تأدیه بدهی دولت به شهرداری ها، هزار میلیارد تومان بابت کمک به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آموزش عالی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی جمعاً ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت شد.
علاوه براین در سال ۱۳۹۵ با استفاده از مجوز تبصره ۳۷ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های سازمان بیمه سلامت پرداخت شد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ پیش بینی شده بود که با اجرای آن در کنار سایر فعالیت های اقتصادی کشور رشد اقتصادی با احتساب نفت به ۵ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد کاهش یابد، اما براساس گزارش رسمی مراجع آماری عملکرد دولت دراین بخش ها بالاتر از اهداف و پیش بینی هاست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir