بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 9 بهمن 1395      10:30

تخلیه نوسان ارزی در تورم

اقتصاد ایرانی: گزارش بانک مرکزی از کاهش شتاب تورم تولیدکننده در بازه ماهانه حکایت دارد. براساس آمار این بانک، نرخ تورم تولیدکننده در اولین ماه زمستان یک درصد بوده است. این میزان رشد در مقایسه با ماه آذر یک واحد درصد کاهش نشان می دهد. تحلیلگران با اشاره به نوسان ارزی در آذرماه اعتقاد دارند کاهش شتاب دی ماه به دلیل مدیریت نوسان ارز در بازار و تخلیه آثار ناشی از آن است. بررسی ها نشان می دهد شاخص قیمت مصرف کننده نیز که تغییرات قیمت برای خانوارها را به تصویر می کشد، با اتفاقی مشابه تورم تولیدکننده روبه رو بوده است. این شاخص نیز در دی ماه افت قابل ملاحظه ای تجربه کرده است. دلیل انعکاس وضعیت تورم پیش نگر (شاخص قیمت تولیدکننده) در نرخ تورم مصرف کننده به اشتراک بالای سبد محاسبه هر دو شاخص بازمی گردد؛ البته آمار بانک مرکزی پیام دیگری نیز دارد. بر مبنای گزارش این نهاد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در دی ماه به سقف ۲۰ ماهه اخیر خود رسیده است. این شاخص بها در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، یعنی زمان اجرای بسته تحریک تقاضا، حدود ۸.۵ درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه این شاخص بیانگر قیمت عمده فروشی است، این افزایش می تواند نویدبخش کاهش عمق و گستره رکود تقاضا در کشور باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، جدیدترین گزارش «شاخص بهای تولیدکننده بانک مرکزی» حکایت از افزایش یک درصدی شاخص بهای تولیدکننده در ۳۰ روز ابتدایی زمستان دارد. نرخ تورم ماهانه تولید که مسیر افتان و خیزان به سمت صعود را در آذرماه سال گذشته آغاز کرده بود در دی ماه سال جاری در مقایسه با آذرماه گذشته کاهشی معادل یک واحد درصد را تجربه کرد. به نظر می رسد که روند متفاوت نرخ ارز طی دو ماه یاد شده، یکی از مهم ترین عوامل عدم تداوم مسیر رو به رشد نرخ تورم ماهانه تولیدکننده بوده است. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد که نوسان نرخ ارز در آذرماه اثر مشابهی بر مسیر حرکت تورم ماهانه مصرف کننده نیز داشته است. با توجه به درهم تنیدگی این دو متغیر، سیاست های اثرگذار بر تورم مصرف کننده پس از یک بازه زمانی در تورم مصرف کننده منعکس خواهد شد. نوسان ارزی در روزهای پایانی پاییز و تغییرات متغیرهای تورمی در دو ماه اخیر به خوبی نشان می دهد که نوسانات تا چه میزان بر روند ثبات این دو متغیر تاثیرگذار خواهد بود. 

تعدیل شوک ارزی در شاخص تولید

«گزارش شاخص بهای تولیدکننده بانک مرکزی» در دی ماه سال جاری منتشر شد. بر این اساس شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دی ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۳۳.۳ رسیده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی تورم ماهانه تولیدکننده در ثلث اول زمستان حدود یک درصد بوده است. بانک مرکزی میزان تغییر ماهانه شاخص قیمت تولید کننده در آذرماه را معادل ۲ درصد گزارش کرده بود. به این ترتیب تورم ماهانه تولیدی طی ۳۰ روز نخست زمستان، کاهشی معادل با حدود یک واحد درصد را تجربه کرده است. به نظر می رسد که یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ تورم ماهانه تولیدکننده، در دی ماه در مقایسه با ماه پایانی پاییز روند متفاوت تغییرات نرخ ارز طی این دو ماه باشد. بر مبنای آمارهای موجود، نرخ ارز طی آذر ماه سال جاری در حدود ۸ درصد افزایش یافت، این در حالی است که نرخ ارز در دی ماه با تزریق محرک های تثبیتی تغییر چندانی در مقایسه با ماه گذشته نداشته است. با توجه به ضریب اهمیت متغیر ارزی در قیمت تمام شده بخش بزرگی از کالاها و خدمات، می توان گفت روند متفاوت تغییرات این متغیر در دی ماه در مقایسه با ماه پیشین یکی از مهم ترین دلایل کاهش تورم ماهانه تولید بوده است. بررسی روند تورم ماهانه تولید از ابتدای سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که این متغیر پس از طی یک روند رو به نزول در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۴، در آذر ماه سال گذشته یک نقطه عطف را پشت سرگذاشته است و با تغییر روند حرکت در جهت مثبت محور را آغاز کرد و از حدود ۰.۱ درصد در آذرماه سال گذشته به حدود 2 درصد در آذرماه سال جدید رسید. روندی که با فرض وجود شرایط با ثبات در نرخ ارز می توانست ادامه پیدا کند. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، مقدار میانگین رشد ماهانه شاخص بهای مصرف کننده در یک ساله منتهی به دی ماه سال جاری حدود ۰.۶ درصد بوده است.

دو تورم در هم تنیده

«شاخص بهای مصرف کننده» و «شاخص بهای تولیدکننده»، دو شاخص مهم قیمتی هستند که به ترتیب افزایش قیمت را در انتها و ابتدای زنجیره عرضه تعیین می کنند. کالای تولیدشده پس از طی فرآیندهای مختلف در طول زنجیره عرضه به قیمت مصرف کننده عرضه می شود؛ بنابراین می توان گفت تورم تولید کننده به نوعی یک شاخص پیش نگر برای اندازه گیری تورم مصرف کننده است. بررسی های کارشناسان نشان می دهد حدود ۴۰ درصد از اقلام موجود میان دو سبد شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده کاملاً یکسان است. همبستگی بالای سبد شاخص قیمت تولید کننده و سبد قیمت مصرف کننده باعث افزایش تبعیت تورم مصرف کننده از تورم تولید کننده خواهد شد. از سوی دیگر با افزایش این همبستگی «دیرش» اثر تورم تولید کننده بر تورم مصرف کننده کاهش پیدا خواهد کرد. بررسی روند این متغیر در ماه های اخیر نشان می دهد این دو متغیر کاملا هم جهت با یکدیگر تغییر کرده اند. نرخ ماهیانه تورم مصرف کننده در دی ماه سال جاری با کاهش ۰.۴ واحد درصدی در مقایسه با ماه پیشین به حدود ۰.۸ واحد رسیده است و روندی کاملا مشابه با روند تغییر نرخ تورم مصرف کننده را طی کرده است. روندی که بخش عمده آن تحت تاثیر نوسان در بازار ارز بوده است.

اگرچه از دید عمومی افزایش تورم اتفاق ناخوشایندی است، اما افزایش تورم تولیدکننده در شرایط فعلی می تواند نوید بخش کاهش عمق رکود باشد. از سوی دیگر وجود شکاف بین تورم تولیدکننده و تورم مصرف کننده با کاهش حاشیه سود تولید در اقتصاد، انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید را کاهش می دهد. مقایسه آمارهای تورم ماهیانه مصرف کننده و تورم ماهیانه تولیدکننده در یک سال منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ نشان می دهد تا پایان نیمه نخست سال جاری نرخ تورم مصرف کننده همواره بالاتر از نرخ تورم تولید کننده بوده است؛ اما پس از تطبیق این دو متغیر در شهریور سال جاری، در ۴ ماه منتهی به دی ماه نرخ تورم ماهانه تولید کننده در سطوح بالاتری از نرخ تورم ماهانه مصرف کننده قرار گرفت.

قله زنی تورم نقطه به نقطه

بر مبنای گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در دی ماه سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل حدود ۸.۵ درصد افزایش یافته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در ادامه مسیر رو به صعود خود با افزایش ۲.۷ واحد درصدی در مقایسه با ماه پیشین به قله تورمی خود طی ۲۰ ماه گذشته رسیده است. براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در خرداد سال جاری در ادامه مسیر سراشیبی خود که از فروردین سال گذشته آغاز کرده بود، به کمترین مقدار ثبت شده برای این متغیر طی ۳ دهه گذشته رسید. اما با تغییر مسیر این متغیر در تیرماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در دی ماه سال جاری به سطوح گزارش شده پیش از شروع دوران نزول بازگشت. بر مبنای آمار های بانک مرکزی رقم گزارش شده برای این متغیر در ماه نخست دی ماه سال جاری بیش از دو برابر نرخ میانگین این متغیر در یک سال منتهی به زمان گزارش شده است. با توجه به افزایش مستمر نرخ تورم مصرف کننده نقطه به نقطه می توان گفت افزایش تقاضا نیاز تولیدکنندگان به کاهش قیمت برای فروش محصولاتشان را از بین برده است.

کارنامه تورم در ۸ گروه تولیدی

براساس اطلاعات بانک مرکزی، در بین گروه های ۸ گانه ای که شاخص قیمت تولیدکننده را تشکیل می دهد، به جز گروه های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «حمل و نقل و انبارداری» شاخص قیمت سایر گروه ها در دی ماه رشد مثبت را تجربه کرده است. بانک مرکزی مقدار تورم ماهانه در این دو گروه را به ترتیب صفر و منفی یک درصد گزارش کرده است. بیشترین رشد شاخص قیمتی در دی ماه نیز متعلق به گروه «اطلاعات و ارتباطات» بوده است که در مقایسه با ماه قبل ۴.۴ درصد رشد داشته است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی قیمت کارخانه و عمده فروشی کالاهای تولید شده در بخش صنعت نیز طی یک ماه منتهی به زمان گزارش شده در حدود ۲ درصد افزایش یافته است. بر مبنای بررسی ها نرخ تورم ماهانه تولید کننده در بخش صنعت (ساخت) که از شهریورماه سال گذشته یک روند مستمر رو به نزول را پشت سر گذاشته بود، در خردادماه سال جاری نخستین تغییر مثبت را پس از یک دوره افول مستمر تجربه کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد این تغییر روند ادامه دار بوده است و طی ماه های خرداد تا دی، تورم ماهانه بخش صنعت همواره در سطوح مثبت قرار گرفته است. روندی که در صورت تداوم، حکایت از کاهش عمق و دامنه رکود در کشور دارد.

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، میزان تغییرات شاخص بهای تولید کننده در دی ماه در مقایسه با سال گذشته در تمامی گروه ها مثبت بوده است. در این بین بیش ترین تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه «بهداشت و مددکاری اجتماعی» بوده است. بر این مبنا قیمت خدمات بهداشتی و مددکاری در شروع زنجیره عرضه، در دی ماه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته به طور میانگین در حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. شاخص بهای کالاهای ساخته شده در بخش صنعت نیز در دی ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه قبلی در سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی، کم ترین افزایش قیمت در سمت تولیدکننده نیز مربوط به گروه «حمل و نقل و انبارداری» است که در مقایسه با مدت مشابه قبلی افزایش ۵ درصدی در شاخص بها را تجربه کرده است. بانک مرکزی میزان تغییرات ماهانه در شاخص بهای تولیدکننده خدمات را حدود منفی ۰.۲ درصد گزارش داده است. بر مبنای این گزارش نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه برای این متغیر در دی ماه در حدود ۸ درصد بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir