بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 18 دى 1395      12:53

سه بال نجات بانک‌ها

اقتصاد ایرانی: بررسی ها نشان می دهد مجموعه اقدامات اصلاحی برای افزایش سلامت نظام بانکی چه در دوران سلامت بانکی و چه در دوران بحران بانکی ردیف های مشترک بسیاری دارند. کارکنان صندوق بین المللی پول در یکی از فصول گزارش این صندوق با موضوع «بررسی پدیده ورشکستگی بانکی» به انعکاس دیدگاه ها و راهکارهای موجود برای مدیریت ریسک سیستماتیک در شبکه بانکی پرداخته اند.

به گزارش دنیای اقتصاد،  بررسی و مطالعه این راهکارها از آنجایی حائز اهمیت است که به گواه برآوردهای کارشناسانه شاخص های سلامت بانکی کشور حکایت از لزوم ایجاد اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی کشور دارد. بنابراین راه حل ترسیم شده از سوی خبرگان صندوق بین المللی پول، تا حدود زیادی مشخص کننده نقشه پیش روی سیاست گذاران کشور برای اصلاح نظام بانکی است. این گزارش با نگاه به دیدگاه کارشناسان صندوق جهانی پول، به بررسی فرآیند مدیریت ریسک سیستماتیک در شبکه بانکی پرداخته است.

سه فاز مدیریت ریسک

وقوع بحران سیستمی در شبکه بانکی اتفاقی است که با اثرگذاری بر بخش های واقعی اقتصاد، گستره بحران را به تمامی اعضای بدنه اقتصادی کشور منتقل می کند. «صندوق بین المللی پول» در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف پدیده ورشکستگی در نظام بانکی پرداخته است. در یکی از فصول این گزارش که به بررسی بحران سیستمی در شبکه بانکی اختصاص داده شده است، کارکنان صندوق بین المللی پول دیدگاه های خود را در زمینه «بازسازی ساختار»، «تصفیه شبکه بانکی» و «راهکارهای مدیریت بحران سیستمی در شبکه بانکی» با خوانندگان به اشتراک گذاشته اند. بر مبنای دیدگاه کارشناسان صندوق بین المللی پول مجموعه اقداماتی که برای تصفیه شبکه بانکی کشور از بانک های ناسالم و ورشکسته مورد نیاز است در دوران سلامت بانکی در مقایسه با دوران بحران سیستمی در شبکه بانکی بر مبنای چارچوب مشترکی قرار دارند. یکی از مهم ترین آثار سوء وقوع بحران در نظام بانکی سلب اعتماد عمومی از نظام مالی است. در نتیجه ایجاد یک چرخه قهقرایی ناشی از بی اعتمادی عمومی ممکن است به ناتوانی بانک ها در پاسخ به تعهدات و در موارد شدیدتر سقوط کلی نظام مالی منجر شود. امری که مساله اصلاح نظام مالی در دوران بحرانی را در مقایسه با دوران پیش از بحران، با ابعاد پیچیده تری مواجه خواهد کرد.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، سیاست های مدیریت ریسک سیستمی اصولا شامل سه فاز است؛ مدیریت بحران، بازسازی ساختار و مدیریت دارایی ها. مرحله نخست در مسیر مدیریت ریسک ثبات بخشی به انتظارات طلبکاران شبکه بانکی است. در گام بعدی وضعیت سیستم بانکی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و بانک های گرفتار در شرایط نامناسب مالی شناسایی و تعیین تکلیف می شوند. اقدامی که در نهایت به بازگرداندن بانک های بیمار به ثبات و سوددهی مالی یا تصفیه جزو بیمار بدنه بانکی کشور منجر خواهد شد. سومین مرحله از استراتژی مدیریت ریسک سیستمی نیز بر بازسازی مطالبات معوق متمرکز شده است. گزارش صندوق بین المللی پول در کنار تشریح فرآیند مدیریت ریسک، بر لزوم ایجاد مکانیزم شفاف برای اطمینان از اثرگذاری سیاست های سالم سازی تاکید دارد. در این ساز و کار یک نهاد متخصص، مسوولیت رصد وضعیت سلامت بانکی، تعیین تکلیف و تنظیم برنامه برای بانک های ناسالم را بر عهده دارد. در زمینه تعیین این نهاد در کشورهای مختلف دو رهیافت وجود دارد؛ این وظایف در برخی از کشورها به نهاد نظارت بانکی موجود (بانک مرکزی) سپرده می شود، اما در کشورهایی که نسبت بالایی از بانک ها دولتی هستند این وظیفه به یک نهاد جدید سپرده می شود. البته ایجاد یک نهاد نظارتی جدید در مقایسه با سپردن وظیفه نظارت بر روند درمان شبکه بانکی کشور به نهاد نظارتی سنتی، مزیت هایی نظیر «از بین بردن تضاد منافع» و «تمرکز مهارت های تخصصی» دارد. این نهاد ناظر در کنار تنظیم برنامه اصلاح سیستم بانکی و به روز رسانی این برنامه متناسب با شرایط، وظیفه سایر نهادهای دولتی را نیز در برخورد با بحران های بانکی مشخص می کند. به گزارش صندوق بین المللی پول این نهاد ناظر در کنار مسوولیت های یاد شده وظیفه دارد نسبت به ترسیم دقیق مولفه هایی نظیر ورشکستگی بانک در چارچوب قانونی یک کشور اطمینان حاصل کند.

الگوی بازسازی نظام بانکی

پس از مدیریت دامنه و گستره بحران، وظیفه اصلی مقامت نظارتی بانکی بازسازی تک تک بانک های بیمار است. بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول، فرآیند بازسازی تنها در وجود ساختار قانونی مستحکم ناظر بر فرآیند ورشکستگی بانک ها امکان پذیر خواهد بود. به همین دلیل نخستین گام در مسیر احیای نظام بانکی ناسالم تهیه چارچوب قانونی متناسب برای تعیین وضعیت بانک های ورشکسته است. موضوعی که در قوانین حقوقی ایران از جمله مواردی است که به علت سکوت و نقصان قوانین و نیز عدم پوشش چتر قانون عام تجاری نسبت به مسائل تخصصی حوزه پولی و بانکی، ابهاماتی را ایجاد کرده است. اگر چه چارچوب قانون تجارت در مبحث ورشکستگی و تسویه امور ورشکستگی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تعریف عنوان تاجر را در بر می گیرد و اصلاحیه قانون تجارت در سال 1347 چارچوب قانونی انحلال و تصفیه امور مربوط به شرکت های سهامی ورشکسته را مشخص می کند، با این وجود صرف استفاده از قوانین یاد شده، شاخص شفافی را برای تعیین شرکت های ورشکسته مشخص نمی کند. بر مبنی گزارش صندوق بین المللی پول، هر گونه ضعف در این نوع از قوانین نظارتی علاوه بر کاهش اثرگذاری برنامه های حمایتی و اصلاحی، هزینه اجرای برنامه های حمایتی را تا حدود زیادی افزایش خواهد داد. بر مبنای تجربیات کارکنان صندوق بین المللی رایج ترین کاستی ها در چارچوب قانونی کشورهای دارای تجربه بحران مالی «عدم دادن اختیار کافی به نهاد رسیدگی کننده به ورشکستگی بانک ها» و «عدم حمایت قانونی» از این نهاد است. تجربه های موفق عبور از بحران بانکی در نخستین گام از ترمیم بدنه بانکی به شناسایی وضعیت هر یک از اجزای شبکه بانکی پرداخته اند. بر این اساس در تجربیات موفق معمولا از یک نهاد حسابرسی و تعیین وضعیت جدید در کنار حسابرسان فعلی شبکه بانکی استفاده شده است. پس از حسابرسی و رصد، بانک ها به سه دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول بانک های سالم که از نظر نسبت کفایت سرمایه در وضعیت مناسبی قرار ندارند، دسته دوم بانک های ناسالم اما قادر به فعالیت و دسته سوم بانک هایی که نه تنها از لحاظ ترازنامه در وضعیت مناسبی قرار ندارند؛ بلکه ادامه فعالیت این بانک ها سلامت کل شبکه بانکی را تهدید می کند. مقامات نظارتی برای ارزیابی توان بانک ها در ادامه فعالیت علاوه بر بررسی «نسبت های احتیاطی» برنامه های تجاری میان مدت و پروژه های جریان واقعی وجوه را نیز از مقامات بانک مورد بررسی دریافت کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

استراتژی های تجدید

پس از تعیین اجزای زیان ده شبکه بانکی مهم ترین چالش پیش رو چگونگی تقسیم زیان ناشی از فعالیت بانک خواهد بود. بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول، در یک سناریوی بحران، استراتژی بازسازی مورد استفاده باید بیشترین بار ناشی از زیان را به ترتیب بر دوش سهامداران، طلبکاران فرعی و درجه دو، طلبکاران عادی و فاقد وثیقه و طلبکاران عادی دارای وثیقه قرار دهد. بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول پس از تعیین تکلیف زیان ناشی از فعالیت بانک، باید استراتژی مناسب برای تجدید ساختار بانک را ترسیم کرد. استراتژی های بازسازی بانک در ریسک سیستمی را می توان به دو دسته «راه حل های بخش خصوصی» و «راه حل های نیازمند کمک بخش عمومی» تقسیم کرد. در راه حل نخست سهامداران بانکی (به تنهایی یا به کمک سایر بانک ها) برنامه بازگرداندن سرمایه بانک به سطوح کم ریسک را تهیه و تنظیم می کنند. برنامه تجدید سرمایه به کمک بخش عمومی نیز زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که موسسات قادر به ادامه فعالیت بدون این شکست ها، ورشکسته شوند. کمک های عمومی در شرایطی که ورشکستگی بانک ها باعث هجوم طلبکاران شود و ثبات نظامی در سایه تهدید قرار بگیرد نیز به عنوان نیروی نگه دارنده به شبکه بانکی کشور تزریق می شوند. چارچوب قانونی باید اجازه انعطاف پذیری کافی برای تجدید سرمایه از طریق مکانیزم های مختلف را در اختیار متصدیان بازگشت سلامت به بدنه بانکی قرار دهد. این مکانیزم ها شامل تزریق سرمایه نقدی، انتشار اوراق قرضه، دیون درجه دوم و سایر ابزارهای مالی می شود. بر مبنای اصول ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول کمک بخش عمومی برای نجات بانک از ورشکستگی، باید به عنوان آخرین راه حل مد نظر قرار گیرد. همچنین برای بهره مندی بانک از کمک بخش عمومی، مثبت بودن خالص دارایی بانک به عنوان یک شرط ضروری تلقی می شود. در صورت منفی بودن خالص دارایی مالکان موجود یا سرمایه گذاران بخش خصوصی باید پیش از دریافت کمک های بخش عمومی نسبت کفایت سرمایه را به بالاتر از صفر برسانند. همچنین به منظور حمایت از سرمایه گذاری بخش عمومی، سهامداران عمده بانکی باید ملزم شوند به میزان مشارکت دولت در سرمایه بانک، سهام خود را به عنوان «گرو» به دولت بسپارند. دولت نیز باید بهای سهام خریداری شده را با بهای اوراق دولتی صادر شده مطابق شرایط بازار بپردازد. همچنین اگر دولت سرمایه درجه دو را برای بانک فراهم کند، باید در صورت عبور نسبت کفایت سرمایه از مرز ۸ درصد، سرمایه مزبور به سرمایه درجه یک تبدیل شود؛ در صورتی که نتوان به سرعت یک تملک کننده مناسب برای بانک پیدا کرد و ورشکستگی بانک ثبات مالی کشور را تهدید کند، مقامات بانکی ممکن است ملی کردن بانک را به عنوان یک تکنیک مد نظر قرار دهند. در این شرایط، همزمان با اجرای برنامه بازسازی بانک، دولت به طور موقت مالکیت بانک را در اختیار می گیرد. بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول یکی از مهم ترین نکات در ملی کردن بانک های ناسالم لزوم توجه به ترسیم سیستم مدیریت کارآ است؛ چراکه دامنه زیان ها را کاهش داده و بانک را برای خصوصی سازی مجدد آماده می کند. در چنین شرایطی قانون باید اجازه کاهش سطح فعالیت، انتقال دارایی، تعدیل کارکنان و مذاکرات مجدد با طلبکاران را به بانک دولتی شده بدهد.

راه حل سم زدایی ترازنامه

بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول، در فاز سوم مدیریت ریسک در شبکه بانکی به تعیین تکلیف «دارایی های ناسالم بانکی» پرداخته می شود. مدیریت دارایی مسموم بانکی معمولا از طریق به کارگیری یک نهاد مدیریت دارایی به انجام می رسد. در این مکانیزم با هدف حذف دارایی مسموم از ترازنامه شبکه بانکی یک نهاد خاص منظور (موسوم به بانک بد یا نهاد وصول مطالبات) ایجاد می شود. این نهاد خاص منظور را می توان به صورت یک نهاد عمومی برای مدیریت دارایی مسموم کل شبکه بانکی یا به صورت یک نهاد مدیریت دارایی به ازای هر بانک در نسخه درمان شبکه بانکی ترسیم کرد. صرف نظر از ساختار مالکیتی، دستور کار این نهاد باید خالی از ابهام باشد. بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول، این نهادهای خاص منظور بسته به شرایط، اهداف گوناگونی دارند. در برخی از موارد سرعت در رکودزدایی از ترازنامه بانکی در دستور کار این نهادها قرار می گیرد و در برخی موارد نیز این نهادها به نهاد بازسازی بانکی تبدیل می شوند و بر بازسازی نهادهای ناسالم اما قادر به ادامه فعالیت تمرکز می کنند. به منظور کاهش احتمال انحراف عملکرد این نهاد خاص منظور از راستای برنامه ریزی شده، شرکت های مدیریت دارایی باید تحت چارچوب نظارتی مناسب قرار بگیرند. بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول این الگوی نظارتی در کشورهایی که فضای سازمانی معقول تر و شفاف تری دارند، کارآیی و اثرگذاری بیشتری دارند. یکی از نکات جالب توجه در رابطه با این نهادها، تعریف دوران وظیفه کوتاه مدت است، به نوعی که این نهادها پس از تعیین تکلیف دارایی های سمی بانک ها منحل می شوند و دامنه وظایف و فعالیت خود را صرفا به حل مساله دارایی های سمی در ترازنامه بانک ها محدود می کنند.

شناسایی پیچ و خم در مسیر اصلاح

لازمه پیوستن نظام بانکی ایران به شبکه بانکداری بین المللی، اصلاح استانداردهای بانکی در جهت افزایش سلامت بانکداری و اطمینان بخشیدن به طرف های مقابل است؛ به همین دلیل، این مساله به طور مکرر مورد تاکید مسوولان بانک مرکزی قرار گرفت و هم اکنون نیز جزو اولویت های اصلی نظام بانکی کشور محسوب می شود. بررسی چارچوب اصلاحات و رصد دقیق قوانین بین المللی از الزامات مسیر نیل به این هدف مهم است. در همین راستا، گروه رسانه ای دنیای اقتصاد همایشی با عنوان «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» در تاریخ ۵ بهمن سال جاری برگزار می کند. این همایش در ششمین دوره خود، سه محور اصلی را دنبال می کند: ۱- الزامات و اصلاحات در نظام بانکداری، ۲- بررسی قوانین و مقررات بانکداری بین الملل و ۳- بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir