بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 8 دى 1395      15:15

خدماتی‌ترین استان‌های کشور کدامند؟

اقتصاد ایرانی: اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد در میان استان های کشور، سهم خدمات در اشتغال استان های تهران، بوشهر و سیستان و بلوچستان از باقی استان های بیشتر است.

به گزارش ایسنا، در فصل تابستان نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله به بالا در کل کشور ۴۰.۴ درصد بوده است که این شاخص در بین مردان ۶۴.۹ درصد و در بین زنان ۱۵.۹ درصد محاسبه شده است. همچنین بررسی ها حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۴۲.۲ درصد و  در نقاط شهری ۳۹.۸ درصد بوده است.

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در تابستان سال ۱۳۹۵ نسبت به تابستان سال ۱۳۹۴، این شاخص در جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر ۱.۵ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در نقاط شهری ۱.۶ درصد، در نقاط روستایی ۱.۱ درصد، در بین مردان ۰.۸ درصد و در بین زنان ۲.۲ درصد افزایش یافته است.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی متعلق به استان زنجان با ۴۵.۱ درصد،  خراسان شمالی با ۴۳.۸ درصد،   اردبیل با ۴۳.۶ درصد است.

کمترین نرخ مشارکت اقتصادی به استان خوزستان با ۳۲.۹ درصد، پس از آن نیز کمترین نرخ مشارکت اقتصادی متعلق به قم با ۳۵.۳ درصد و ایلام با ۳۵.۸ کمترین نرخ مشارکت اقتصادی است.

در تابستان سال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۲.۷ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۱۰.۴ درصد و در بین زنان ۲۱.۸ درصد محاسبه شده است. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۴.۴ درصد و در نقاط روستایی ۷.۹ درصد است.

آمار مربوط به نرخ بیکاری هم نشان می دهد استان های مرکزی با نرخ ۶.۸ درصد بیکاری، همدان با نرخ ۸ درصد بیکاری و  زنجان با نرخ ۸.۲ درصد بیکاری حاوی کمترین بیکاران کشور و استان های چهارمحال و بختیاری با نرخ ۱۹.۸ درصد، اصفهان با نرخ ۱۷.۴ درصد و البرز با نرخ ۱۵.۴ درصد بیشترین جمعیت بیکار را در خود جای داده اند.

 همچنین اطلاعات مربوط به نسبت اشتغال نشان می دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۵ درصد بوده است این نسبت برای مردان ۵۸.۲ و در بین زنان ۱۲.۵ درصد است. این نسبت در نقاط روستایی ۳۸.۸ درصد و در نقاط شهری ۳۴ درصد است.

گفتنی است در استان های کشور نیز به ترتیب زنجان با ۴۱.۴ درصد، استان های آذربایجان غربی با ۳۹.۶ درصد و آذربایجان شرقی با ۳۹ درصد بالاترین نسبت اشتغال را در میان استان های کشور داشته و  استان های سیستان و بلوچستان با ۲۸.۴ درصد، قم  و لرستان ۳۱.۲ سه استان دارای پایین ترین نسبت اشتغال در کشور بوده اند.

اطلاعات مربوط به سهم اشتغال نیز نشان می دهد سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۹.۱ درصد، در بخش صنعت ۳۱.۵ درصد و در بخش کشاورزی ۱۹.۴ درصد بوده است.

همچنین سهم کشاورزی در اشتغال استان های خراسان شمالی با ۳۹.۸ درصد، آذربایجان غربی با ۳۸.۷ درصد و ۳۶.۴ درصد از باقی استان ها بیشتر بوده است و در مقابل سهم کشاورزی در اشتغال تهران با ۱.۸ درصد، قم با ۴ درصد و البرز با ۳.۴ درصد از باقی استان ها کمتر است.

همچنین بررسی ها درباره سهم اشتغال هر استان در بخش صنعت نشان می دهد استان البرز با ۴۴.۷ درصد، استان یزد با ۴۳.۹ درصد و استان اصفهان با ۴۲.۴ درصد استان هایی هستند که صنعت سهم بالایی در اشتغال آن ها دارد و در مقابل صنعت در اشتغال، کمترین سهم را در استان های آذربایجان با ۲۰ درصد، اردبیل ۲۳.۳ درصد و کرمانشاه با ۲۳.۹ درصد دارد.

بیشترین سهم خدمات در اشتغال نیز در میان استان های کشور به تهران با ۶۵.۸ درصد، بوشهر با ۶۲.۹ درصد و سیستان یلوچستان با ۵۵.۱ درصد و کمترین سهم خدمات در اشتغال به زنجان با ۳۲.۶ درصد، خراسان شمالی با ۳۴.۶ درصد و آذربایجانم شرقی با ۳۶.۷ درصد است.

وضعیت اشتغال در بخش خصوصی و عمومی هم نشان می دهد درصد شاغلان در بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی و کارکنان فامیلی بدون مزد)، ۸۳.۹ درصد و در بخش عمومی ۱۶.۱ درصد بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir